Velká výstava zvířat v Brně + trh zvířat.

Přidejte téma
Přidejte téma
Otočit řazení příspěvků Otočit řazení příspěvků
23.11.2018 20:00
basovnik

XXX.XXX.208.57

Velká výstava zvířat v Brně + trh zvířat 8.-9. 12. 2018 na Brněnském výstavišti.
Poskytne zde někdo informace za jakých podmínek se zde pořádá velký trh zvířat.

23.11.2018 22:32
avatar

XXX.XXX.104.130

Provozní řád CHOVATELSKÉHO TRHU při výstavě MORAVIA Brno 2018

CHOVATELSKÝ TRH (trh drobného zvířectva) se bude konat v sobotu 8. 12. 2018 od 9,00 hodin do 17,00 hodin a v neděli 9. 12. 2018 od 9,00 hodin do 11,30 hodin v areálu Veletrhů Brno, a.s. v pavilonu E 0 (v přízemí)

CHOVATELSKÝ TRH / dále jen „CHT“ / se bude řídit tímto řádem:Všichni účastníci a návštěvníci CHT musí mít zakoupenou vstupenku na výstavu MORAVIA 2018. Vstupenku si zakoupí při vstupu do areálu Veletrhů Brno, a.s., vstupní branou pavilonu E.
Poplatek za umožnění prodeje je vybírán při vstupu do haly E 0. Zde prodejce CHT uhradí 50 Kč za místo na stole /pro přenosku, klec nebo voliéru/ a to nezávisle na počtu nabízených zvířat. Prodejci jsou povinni se kdykoli prokázat zaplacením tohoto poplatku.
Zvířata přinesená na CHT i zakoupená na trhu není možné přenášet do pavilonu B, kde je konána výstava MORAVIA Brno 2018. Zvířata určená k prodeji na CHT je možné vnášet pouze přes vstupní halu E.
Za zdravotní stav, původ zvířat a manipulaci s nimi, za čistotu vlastní přenosky či za případné ztráty nese odpovědnost prodejce, nikoliv pořadatel CHT.
Prodej a nabízení zvířat mimo určený prostor pro CHT, včetně prostoru parkoviště či z automobilů, je přísně zakázán.
Na CHT není možné obchodovat se psy, kočkami a jinými masožravými zvířaty.
Na CHT není možné zajistit speciální vybavení (elektro, voda, odpad atd.) pro případný prodej akvarijních rybek a jiných exotických zvířat.
Exotické ptactvo musí být nabízeno z prodejních klecí, které splňují veterinární podmínky ČR a pořadatel CHT neposkytuje tento druh klecí.
Prodejcům jiného zboží než jsou zvířata, bude umožněn prodej po předchozí dohodě s pořadatelem výstavy a CHT.
Podmínky pro prodej a nákup zvířat a rostlin podléhajících registraci CITES. Prodávající je povinen tyto exempláře označit upozorněním: CITES-POVINNÉ DOKLADY a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním číslem (nebo výjimkou ze zákazu prodeje) v souladu se zákonem č.100/2004 Sb. Kupující je povinen exemplář zaregistrovat podle tohoto zákona a dále s ním neobchodovat.

30.11.2018 13:16
leschov

XXX.XXX.96.48

UPOZORNÉNÍ : Výkupčí exotického ptactva bude v pavilonu E v přízemí vykupovat exotické ptactvo jen v sobotu 8.12. do cca 13 hodin.

Do pavilonu E se vstupuje Kongresovou halou, venkovním vchodem je to vlevo, kousek od vjezdní brány č. 4 . Případně z Výstaviště z Vánočních trhů průchodem mezi pavilony B a C. Zdarma je parkování na parkovištích VNĚ areálu Veletrhů Brno.

Přidejte reakci

Přidat smajlík