Kardinál šedý

Základní informace

Latinský název Paroaria coronata
Alternativní název Kardinál korunkatý, Kardinálovec šedý
Čeleď Thraupidae (Tangarovití), starší zdroje uvádí i Emberizidae (Strnadovití)
Velikost 18,5 cm
Délka života 10 let
Náročnost nízká na chov, rozmnožování je náročnější
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Je to postavou větší pěvec než všichni astrildovití. V mimohnízdní době nejsou agresivní a lze je držet společně i s jinými ptáky. V hnízdní době však brání okolí hnízda a mohou být nebezpeční jiným ptákům. Jsou to zrnožravci z travnatých krajin Jižní Ameriky od jižní Brazílie až po střední Argentinu. 

Popis a charakteristika

Jsou to atraktivně vybarvení ptáci, na hlavě a prsou jsou jasně červení. Mají na hlavě špičatou chocholku. Na prsou se červená barva směrem dolů klínovitě zužuje do špičky. Samec i samice jsou stejně vybarvení, samice bývá v těle o něco menší. Tito ptáci bývali dováženi ve velkých počtech, to je již minulostí. V současnosti je většina ptáků z odchovů, jejich cena šla hodně vysoko.

Jak chovat

Odchovů se dosahuje nejlépe v zahradních voliérách zarostlých keři. Staví miskovitá hnízda ve větvích nebo hnízdních košíčcích či polootevřených budkách. K odchovu mláďat je nutné podávat, alespoň částečně, hmyz spolu s vaječnou míchanicí. 

Zimovat je nutné v temperovaných místnostech, i když jsou otužilí.

Nároky na prostor

Zahradní voliéra, alespoň o dvou metrech délky a dvou metrech výšky, částečně zastřešená. Jednotlivce je možné držet v kleci.

Potrava a krmení

Všichni strnadovití (tangarovití) jsou zrnožraví ptáci, ale svoje mláďata krmí hmyzem, který i v létě sami žerou. 

Konzumují jak semena moučného typu, jako je proso, tak semena olejnatá. Proto míchat směs pro astrildy se směsí pro kanáry, případně přidávat drcenou slunečnici se semencem; zelené krmení, nezralé klasy, vaječnou míchanici, moučné červy, smýkaný hmyz. 

Zdraví / nemoci

Nutností je umožnit koupání. Vitaminy je nejlepší podávat do vody.