Ohlédnutí za V. celostátní výstavou mláďat andulek…


Ohlédnutí za V. celostátní výstavou mláďat andulek (r. 1998) a skupiny "volná třída", pořádané MKCHA ve dnech 12.-13. prosince 1998. Přesně...

Ohlédnutí za V. celostátní výstavou mláďat andulek (r. 1998) a skupiny "volná třída", pořádané MKCHA ve dnech 12.-13. prosince 1998.

Přesně 3 měsíce uplynuly od poslední výstavy andulek, kdy byly hodnoceny andulky ročníků 1996-1998. Tentokrát uspořádal MORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ ANDULEK se sídlem v Brně výstavu výhradně vlastních odchovů z r. 1998. Současně s touto výstavou proběhlo vyhodnocení andulek v tzv. "volné třídě" (dříve výstava seniorů). Zatímco výstava mláďat je podmíněna vlastním odchovem příslušného chovatele, v kategorii "volná třída" je možno vystavit ptáky bez omezení původu a stáří.

Výstavu posuzoval př. Ladislav Groda z Opavy. K jeho práci neměl výstavní výbor žádné připomínky.

Účast na výstavě byla opět vynikající a předčila všechna očekávání. 46 chovatelů vystavilo celkem 600 andulek. Z toho 530 mláďat (samců 267, samic 245 a 18 ks v párech) a 70 ks ve volné třídě.

Kromě pohárů pro vítěze výstavy, jeho protějšku a vítězný pár od výboru MKCHA, věnovali někteří členové svoje poháry, a to:

př. Kitner František - pro nejlepší straku
př. Foltýn Josef - pro nejlepší perlu
př. ing. Janíček Jaromír - pro nejlepší lutino
př. Petr Zdeněk - pro nejlepší albino
př. Slavíček Miroslav - pro nejlepší tmavomodrou
Podrobnější výsledky V. CVA jsou dále uvedeny v přehledu vítězů: Přehled vítězů V. celostátní výstavy mláďat andulek a andulek "volná třída".

 
Čís Chovatel 1,0/0,1 Barva-kresba Kroužek Body Pořadí
VÍTĚZ VÝSTAVY
276 Janča Martin 0,1 světle zelená 124/98 90 I
NEJLEPŠÍ SAMEC
115 Habrcetl Milan 1,0 tmavozelená 5/98 89 II
POŘADÍ PRVNÍCH DESETI
276 Janča Martin 0,1 světle zelená 124/98 90 I
115 Habrcetl Milan 1,0 tmavozelená 5/98 89 II
179 Řejha Jiří 1,0 sv. zelená skoř. opal. 54/98 89 III
210 Řejha Jiří 1,0 šedozelená opal. 82/98 89 IV
75 Tetera Radim 1,0 šedozelená 50/98 88 V
200 Janča Martin 1,0 sv. modrá opal. 61/98 88 VI
53 Habrcetl Milan 1,0 světle modrá 70/98 88 VII
379 Habrcetl Milan 0,1 tmavomodrá skoř. 13/98 87 VIII
311 Habrcetl Milan 0,1 šedá 6/98 87 IX
392 Slavíček Miroslav 0,1 sv. modrá skoř. opal. 57/98 87 X
VÍTĚZOVÉ TŘÍD - SAMCI
23 Habrcetl Milan - světle zelená 10/98 86 1
53 Habrcetl Milan - světle+modrá 70/98 88 1
75 Tetera Radim - šedozelená 50/98 88 1
96 Maňásek Zdeněk - šedá 7/98 84 1
115 Habrcetl Milan - tmavozelená 5/98 84 1
127 Slavíček Miroslav - tmavomodrá 122/98 84 1
135 Petr Zdeněk - lutino 123/98 86 1
148 Maňásek Zdeněk - světle zelená skoř. 71/98 83 1
160 Janča Martin - světle modrá skoř. 201/98 85 1
191 Chrástová Andrea - světle zelená opal. 24/98 87 1
200 Janča Martin - světle modrá opal. 61/98 88 1
214 Řejha Jiří - šedá opal. 46/98 85 1
250 Čápová Ludmila - sv. modrá perlová ŽL 19/98 87 1
VÍTĚZOVÉ TŘÍD - SAMICE
276 Janča Martin - světle zelená 124/98 90 1
286 Zbraněk František - světle modrá 28/98 85 1
304 Habrcetl Milan - šedozelená 74/98 86 1
311 Habrcetl Milan - šedá 6/98 87 1
329 Petr Zdeněk - lutino 27/98 84 1
348 Petr Zdeněk - světle zelená skoř. 5/98 84 1
361 Habrcetl Milan - světle modrá skoř. 25/98 86 1
372 Chrást Jiří - šedá skoř. 7/98 85 1
392 Slavíček Miroslav - světle modrá skoř. opal. 57/98 87 1
401 Slavíček Miroslav - šedozelená skoř. opal. 11/98 85 1
404 Mitáček Antonín - šedá skoř. opal. 67/98 85 1
424 Chládek Ladislav - světle zelená opal. 1/98 86 1
432 Řejha Jiří - světle modrá opal. 32/98 86 1
439 Raštica Miroslav - šedozelená opal. 110/98 85 1
453 Kitner František - šedá opal. 19/98 85 1
VÍTĚZNÉ PÁRY
513 Řejha Jiří - světle zelená 34/98 174 I
513   - světle zelená 103/98  
519 Slavíček Miroslav - šedá 138/98 174 II
519   - šedá 22/98
514 Slavíček Miroslav - světle zelená 12/98 174 III
514   - světle zelená 103/98
VÍTĚZNÁ STRAKA
225 Čápová Ludmila 1,0 recesivní straka skoř. tmavozelená 31/98 83 1
VÍTĚZNÁ PERLOVÁ
251 Čápová Ludmila 1,0 světle modrá perlová ŽL 19/98 87 1
VÍTĚZNÉ LUTINO
135 Petr Zdeněk 1,0 lutino 123/98 86 1
VÍTĚZNÉ ALBINO
346 Petr Zdeněk 0,1 albino 67/98 79 1
VÍTĚZNÁ TMAVOMODRÁ
323 Vala František 0,1 tmavomodrá 4/98 85 1
VOLNÁ TŘÍDA - SAMCI
30 Habrcetl Milan - světle modrá 73/97 89 I
16 Raštica Miroslav - šedá 48/97 88 II
17 Blažek Václav, ing. - šedá 143/96 87 III
VOLNÁ TŘÍDA - SAMICE
47 Raštica Miroslav - šedozelená 80/98 87 I
63 Petr Zdeněk - šedá opal. 78/97 85 II
56 Tesař Petr - šedozelená skoř. opal. 71/98 84 III

Zpětný pohled na uplynulých 5 ročníků dosud uskutečněných výstav andulek - mláďat, pořádaných Moravským klubem chovatelů andulek, nám dává následující přehled:

Ročník Vystaveno mláďat Počet chovatelů Vítěz výstavy Vítěz protějšku
1994 302 23 Raštica Mir. Raštica Mir.
1995 295 27 Groda Lad. Raštica Mir.
1996 398 33 Groda Lad. Raštica Mir.
1997 477 40 Habrcetl Milan Řejha Jiří
1998 530 46 Janča Martin Habrcetl Milan

Prosincová výstava umožnila chovatelům výstavních andulek obstarat si chybějící andulky k zahájení chovné sezóny. Přes garanty prodeje bylo prodáno 69 ks výstavních andulek.

Výbor MKCHA využívá této příležitosti a upozorňuje své členy, že v průběhu měsíce dubna se uskuteční výroční členská schůze klubu. Na ní bude možno objednat si kroužky pro r. 2000 a zaplatit členské příspěvky. Každý člen obdrží písemnou pozvánku s přesným termínem VČS.

Na závěr považují pořadatelé výstavy za svou povinnost poděkovat redakci zpravodaje FAUNA za propagaci naší výstavy.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5


Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře