Ptáci u jezírka

Ptáci u jezírka
Pohled na jezírko
Rehek domácí u jezírka
Žáby v květináči
Ropucha obecná v našem jezírku
Vnuk při údržbě jezírka

Ve svém článku otisknutém ve Fauně 2013 jsem popisoval stavbu jezírka a jeho zprovoznění. Další problém nastal před zimním obdobím a bylo nutno vyřešit, jak jezírko zazimovat. Po prostudování dostupných materiálů v tisku i na internetu jsme došli k závěru, že nejlépe bude osazenstvo jezírka přezimovat v garáži.

Zimní období

Naše garáž je zateplená, ale bez oken. Výhodou tedy je, že zde voda nezamrzá, a nevýhodou, že chybí přirozené osvětlení. Situaci jsme vyřešili tím způsobem, že jsme do garáže umístili nádobu na vodu z umělé hmoty o obsahu 320 l. Jelikož je podlaha v garáži opatřená kachličkami, dali jsme pod tuto nádrž zateplovací vatu pro tepelnou izolaci. Lekníny z jezírka v počtu čtyř květináčů jsme umístili na dno uvedené nádoby, naplnili vodou a přelovili rybičky z jezírka v počtu čtrnácti kusů. Jedná se o závojnatky a červené karasy. Vnuk do nádoby nainstaloval vzduchovací motorek, který byl v provozu po celé zimní období – od měsíce listopadu do konce března. Ostatní vodní rostliny jsme umístili do přepravek s potřebnou vodou a uložili rovněž do garáže. Jednou za čtrnáct dnů jsme v garáži nádobu s rybičkami osvítili a rybičky nakrmili. Takto zazimované rybičky a vodní rostliny zimu přečkaly bez úhony.

Jezírko na zahradě vnuk vypustil a vyčistil a zakryli jsme ho plachtou. Před zimou bylo nutno vodu z jezírka vypustit z toho důvodu, aby nedošlo ke zničení filtrovacího zařízení s UV lampou při mrazivém počasí.

V měsíci březnu, vzhledem k mírné zimě a příznivému počasí, bylo jezírko opět zprovozněno, o což se opět postaral náš vnuk, kterému je čtrnáct roků. Jezírko vyčistil a uvedl do provozu filtrovací zařízení. Po napuštění vody a osazení všech vodních rostlin byly rybky opět puštěny do jezírka.

Potěšení pro uši i oči

Jezírko ihned objevili ptáci z okolních zahrad a začali ho využívat k osvěžujícím koupelím a uhašení žízně. Naše zahrada je situována do komplexu ostatních zahrad, které jsou osázeny ovocnými stromy a různými jehličnany, včetně okrasných keřů. Tento komplex zahrad obývá různé ptactvo, které nás na zahradě obveseluje svým zpěvem a zbavuje škodlivého a obtížného hmyzu. V zahradách hnízdí všechny druhy ptáků a nejkrásnější je jejich zpěv na jaře. Naše zahrada sousedí na jedné straně s neudržovanou zarostlou zahrádkou našeho souseda, kde v letošním roce zahnízdil v černém bezu pár pěnice černohlavé. Sameček této pěnice je velmi dobrý zpěvák a já jsem si každé ráno jeho zpěv vychutnával. Ve vedlejší zahradě na stříbrném smrku zase zpíval drozd a opodál na jiném stromě kos. Prostě paráda pro můj sluch. Všichni ptáci zalétají k našemu jezírku – škoda že se mi nepodařila žádná pěkná fotografie. K jezírku létají dva páry stehlíků, pár konopek, zvonohlíci zahradní, konipásci, rehci domácí, sýkorky a další. Prostě potěšení pro mé oči. Ptáci většinou používají část jezírka, která je zarostlá; za jezírkem se nachází stěna porostlá břečťanem, kam se uchylují po vykoupání, kdy mají mokré peří a obtížněji létají. V této stěně v letošním roce hnízdili kosi a zvonek zelený.

Žáby

V měsíci dubnu se do jezírka nastěhoval sameček ropuchy obecné, který počal svoji přítomnost dávat najevo svým skřehotavým hlasem. Žádnou samičku se mu však přilákat nepodařilo, a tak se svým kvákáním v květnu ustal a z jezírka se přemístil na jiné místo v naší zahradě. Občas jsme ho v nočních hodinách nebo brzy ráno na zahrádce potkáváli.

K jezírku se z blízkého rybníka přestěhovaly i žáby skokana. Zda se jedná o skokana zeleného, nebo krátkonohého, se nám nepodařilo určit. Skokan zelený je hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého. Proto je velmi obtížné tyto skokany od sebe rozeznat, neboť jedinci jednoho druhu mohou být odlišně zbarveni. Typické pro skokana zeleného je, že tvoří přechod mezi oběma rodičovskými druhy. Samci dorůstají 8–10 cm a zimují na souši nebo ve vodě. V případě skokana zeleného se jedná o tzv. hybridogenní hybrid, protože se díky zvláštnímu typu tvorby pohlavních buněk udržuje stále v první filiální F1 generaci.

Rybník u naší vesnice vznikl zatopením bývalé cihelny a je zásoben pramenitou vodou. V letošním roce však hladina rybníka vykazovala nedostatek vody vzhledem k probíhajícímu suchému období. V rybníku jsou i raci a škeble a kvete zde velké množství leknínů růžové barvy.

U našeho jezírka jsme měli celkem osm těchto skokanů, kteří se rádi vyhřívali na břehu nebo v mělké vodě. Jejich potravou jsou drobní bezobratlí živočichové. Loví i různý létající hmyz a motýly. Že zde mají dostatek potravy, svědčí skutečnost, že pěkně rostou a vypadají spokojeně. Zajímavé je, že včel a vos, které rovněž létají k jezírku pít, si nevšímají. Na březích jezírka kvetou různé okrasné květiny, a proto je zde různého létajícího hmyzu dostatek.

Posezení u jezírka nám umožňuje pozorovat žáby v jejich každodenní činnosti, zejména lovecké aktivity, a máme o zábavu postaráno. Na naši přítomnost si zvykly a vůbec se nás nebojí. Jejich útěková vzdálenost je minimální. Do vody skáčou, jen když se něčeho leknou. Večer většinou opouštějí jezírko a odskáčou do různých koutů naší zahrady, kde loví hmyz a žížaly. Při procházení zahrady brzy ráno nebo večer musíme dávat pozor, abychom na ně nešlápli. Skokani jsou druhem velmi ohroženým, a proto jsou chráněni vyhláškou 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb.

Voda je základ života a zahradní jezírko, ve kterém jsou správné podmínky pro rozvinutý život, nám přináší potěšení a potřebnou seberealizaci. Pro naše vnoučata je jezírko zdrojem poznání života v přírodě.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře