Určení pohlaví u hroznýšovitých hadů sondováním


Určení pohlaví u hroznýšovitých hadů sondováním U hroznýšovitých existuje několik metod pro determinaci pohlaví. U pohlavně dospělých hadů s...

U hroznýšovitých existuje několik metod pro determinaci pohlaví. U pohlavně dospělých hadů se dá určit pohlaví pomocí běžné techniky, jako je uspořádání a počet subkaudálních štítků, tvarem ocasu, velikostí jedince apod.

U samců jsou nebo bývají hemipenisy vchlípeny v ocase a jsou rozeznatelné podle jeho nabobtnalého vzezření. U mnoha druhů hroznýšovitých hadů může být pohlaví determinováno srovnáním délky drápků samců a samic. Samci mají tyto rudimentální drápky delší nežli samice. Pokud je terarista zkušený, bude délka drápků a zkouška u stejného jedince vždy shodná.

Jednou z nejpřesnějších metod určení pohlaví je zkouška anatomie kloaky sondou. Technika je založena na odlišnosti mezi hloubkou pachových žláz u samic a hloubkou hemipenisu u samců. Sondy jsou tupé, kuželovitě zúžené hladké nástroje, většinou jsou vyrobeny z lékařské oceli. Ve specializovaných obchodech či zooprodejnách by měly být k mání. Sonda je vsunována kloakálním otvorem směrem k ocasu, potřena nějakým mazadlem s nespermicidními účinky (nelikvidující sperie), nebo namočena v čisté proudící vodě, či sterilní např. borové vodě apod. Hloubka, kterou sonda měří, je odpočítána na subkaudálních štítcích. Sonda je vsunována do kloakálního otvoru směrem ke špičce ocasu. Jakmile je dosaženo konce, na sondě se u kloaky přidrží palec a sonda se vytáhne. Pak je sonda přiložena k ocasu, s palcem (jak je výše uvedeno) označujícím začátek kloaky a je odpočítán příslušný počet subkaudálních štítků.

U samic všeobecně postoupí sonda do hloubky pouze jen o několik štítků, protože pachová žláza bývá jen několik milimetrů hluboká. Samcům se podaří sondu vsunout do hemipenisu podstatně hlouběji. Pokud máme oba jedince různého pohlaví je determinace v podstatě jednoduchá. Kratší délka zasunuté sondy značí, že jde o samici, delší znamená, že máme k dispozici samce. Pokud je k dispozici jedinec pouze jeden, musí být na sondě spočítán počet subkaudálních štítků a výsledek srovnán s níže uvedenou tabulkou.

Určování pohlaví sondou
(čísla udávají počet subkaudálních štítků)
DRUH SAMEC SAMICE
Acrantophis dumerili 12 4
Acrantophis madagascariensis 10-12 4-5
Aspidites melanocephalus 10 3
Aspidites ramsayi 12 4
Boa constrictor amarali 9 3-4
Boa constrictor constrictor 10-12 2-3
Boa constrictor imperator 10 3-4
Boa constrictgor occidentalis 10-11 3
Boa constrictor orophias 10-12 2-4
Boa constrictor ortenii 10-12 4
Calabraria reinhardtii 10-11 3
Candoia aspera 9-10 2-3
Candoia bibroni 9-10 4
Candoia carinata carinata 10-14 3
Candoia carinata paulsoni 10-12 3-4
Casarea dussumieri 15 0
Charina bottae 15 3-5
Corallus annulatus 10-12 3
Corallus caninus 14-15 3
Corallus enydris cooki 11-14 3
Epicrates angulifer 9 3
Epicrates cenchria alvarezi 11 3-4
Epicrates cenchria cenchria 11 3
Epicrates cenchria maurus 7-9 2-3
Epicrates inornatus 8-9 2-3
Epicrates subflavus 9 3
Epicrates chrysogaster 8-9 2-3
Epicrates exsul 9 3
Epicrates fordii 8-9 2-3
Epicrates gracilis 8-9 2-3
Epicrates striatus 9 2-3
Epicrates monensis 9 2-3
Erys colubrius colubrinus 10-11 2-3
Erys jaculus 9 3
Eryx johnii johnii 6-9 2-4
Erys johnii persicus 7-9 3
Erys tataricus 9 3-4
Eunectes murinus 19 2-3
Eunectes notaeus 16-19 2-3
Liasis albertisii 10-13 3
Liasis boa 10-11 2-3
Liasis boeleni 7-8 3
Liasis childreni 10-12 3-4
Liasis fuscus 10-12 3-4
Liasis mackloti 12-14 3-4
Liasis olivaceus 10-12 4
Liasis papuanus papuanus 10-12 4
Lichanura trivirgata 10 3
Loxocemus bicolor 10-14 3
Morelia amathistina amethistina 10-12 4-5
Morelia amethistina kinghorni 10 3-4
Morelia oenpelliensis 14 5
Morelia spilota spilota 9-10 3-5
Morelia spilota variegata 9-10 3-5
Morelia viridis 9-10 2
Python curtus 9 3-4
Python molurus bivittatus 10-16 3-5
Python molurus molurus 10-12 3-5
Python regius 10 3
Python reticulatus 9-10 2-3
Python sebae 9-12 2
Python timorensis 15 3
Sanzinia madagascariensis 8-10 3
Trachyboa gularis 9 3
Tropidophis 10 3
 

Ačkoliv je použití techniky určení pohlaví sondou vcelku jednoduché, u některých druhů mohou být odlišnosti mezi samci a samicemi nezřetelné a určení bývá těžké. U svalnatých, zejména velkých hroznýšovitých, je sondování těžké z důvodu jejich neochoty a stahování ocasního svalu, což zapříčiňuje nesnadné zasunutí sondy. V takových případech se snažíme opakovaně jemnými pokusy zasunout sondu náhle, až při povolení hadových svalů, jejich stahů. Komplikovaným může být zjištění přítomnosti semenných ucpávek v hemipenisu. Jde o zaschlé semeno ve vchlípeném hemipenisu, které je tam přilepené. Jestliže tento případ nastane, sondování se nepodaří.

Při sondování je pro hada nebezpečný silný tlak. U samic v tomto případě může dojít k propíchnutí pachové žlázy. Ačkoli nejde o permanentní poškození, riskujeme zanešení infekce do tkáně. Při perforaci hemipenisu u samce způsobuje následná infekce většinou permanentní poškození s následnou sterilitou. Po náhodné perforaci u samice či samce je nutné kvůli případné infekci zvíře pečlivě pozorovat. Typickými příznaky infekce jsou otékání, červenání či výtok z kloaky. Za těchto okolností je nezbytná a neodkladná antibiotická terapie. Příležitostně může při odchycení do rukou samec hroznýšovitého hada vystrčit hemipenisy. V tom případě bude ucpávka výše popsaná dobře viditelná. Než získají teraristé zkušenosti v této technice, mohou determinovat pohlaví bez požadovaného srovnávání samce se samicí i bez použití tabulky. Provádí se „citlivé“ zasunutí sondy do lumenu kloaky. U samců je hemipenis úzký a dlouhý, samice mají pachovou žlázu krátkou a širokou. Odlišení může být porovnáno prostorem (vzdáleností) při jemném pohybu sondy do stran. Přesto může každý i nejzkušenější herpetolog při určování pohlaví chybovat, jak bylo třeba zjištěno při jistém příležitostném zaslání jednoho samce do ZOO k páření. Tento následně vykladl vejce.

Zpracováno s využitím publikace THE REPRODUCTIVE HUSBANDRY OF PYTHONS AND BOAS

 
Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (2x):

1
2
3
4
5


Autor textu M.Z.
Autor fotografií zdroj: Pixabay