Korálovky – seriál 2. Kupujeme korálovku


Korálovky – seriál 2. Kupujeme korálovku
Samicka L. triangulum campbelli krátce po své první snůšce.
Houten – největší hadí show v Evropě. Na fotografii je pouze její nepatrná část. V popředí jeden z nejzkušenějších a nejuznávanějších chovatelů korálovek v ČR, pan Chadima.
Mladý jedinec L. pyromelana knoblochi krátce po importu.
Obsah
  1. Zverimex
  2. Překupník
  3. Chovatel
  4. Import
  5. Naše zkušenosti a preference
  6. Cena

2. díl. V okamžiku, kdy již máte jasno v tom, o jaké zvíře máte zájem, zbývá jediné, najít tu správnou a koupit ji. Podívejme se tedy nyní na to, jaké jsou naše možnosti. Nejdříve si odpovíme na otázku od koho, tedy z jakého zdroje. V podstatě máme dvě možnosti a to buď si pořídit korálovku přímo od chovatele, nebo od prodejce, který ji od chovatele zakoupil, ať se již jedná o překupníka, který nakoupená zvířata prodává většinou na burzách, nebo o klasický zverimex.

Toto rozdělení samozřejmě není exaktní, v praxi se setkáte i se zverimexem či překupníkem, kde část prodávaných zvířat pochází z vlastního odchovu, zrovna tak jako s chovatelem, který část nabízených zvířat odkoupil od některého ze svých kolegů chovatelů. Pojďme se i nyní podívat na výhody a nevýhody daných možností.

Zverimex

Zverimex je pro mnoho lidí, zvláště pro ty, kteří nemají přístup k internetu a nejsou mobilní, v podstatě jedinou dostupnou možností. Nicméně i pro mnohé z nás je či byl zverimex první příležitostí vidět korálovku na vlastní oči a obdivovat se její kráse. Nejinak tomu bylo i u nás. První výhoda je tedy nasnadě, můžete si korálovku prohlédnout ještě dříve než o ni projevíte zájem. Další výhodou je, že víte, kde prodejce v případě problémů najít, a lze u něj případně s jistou nadějí zvíře i reklamovat. Nevýhodou je prakticky jistě velmi vysoká cena, vyšší pravděpodobnost toho, že zvíře bude nemocné, případně, že o něj není pečováno tak, jak by o něj pečováno být mělo. První nevýhoda je dána koncentrací různých zvířat z různých zdrojů na jednom místě, druhá pak tím, že lidé ve zverimexu jsou sice většinou sami chovateli nějakého toho zvířátka a mají zvířátka opravdu rádi, ale není v silách žádného člověka umět se dobře postarat o všechny ty rozmanité druhy zvířat, které je možné ve zverimexu najít. O časovém limitu nemluvě.

Překupník

Překupník je pojmenování, které v našich hlavách nezní příliš důvěryhodně. Zejména díky tomu, že se čas od času vynoří článek, který popisuje drsné praktiky některého z nich, co se zacházení se zvířaty týče. Navíc je většina veřejnosti a amatérských chovatelů (jako jsme my) přesvědčena, že jestliže někdo vydělává a chce vydělávat na zvířatech, tak je to špatný člověk. Pokusíme se tyto mýty trochu rozbít. Nejdříve si přiznejme jednu věc, ačkoliv jsou některá zvířata poměrně drahá, tak velké peníze ve zvířatech rozhodně nejsou. Zvířata nejsou oborem, na kterém by bylo možné zázračně zbohatnout. Naopak je třeba vyvinout nadlidské úsilí k tomu, aby se tím vůbec bylo možné uživit. Proto se i zde setkáváme v drtivé většině s lidmi, kteří mají zvířata rádi a dokonce natolik, že se rozhodli se jimi zabývat i ve svém profesním životě. Drtivá většina z nich ostatně sama zvířata chová a přes své svěřence se většinou k této profesi dostali.
Výhodou a zároveň nevýhodou překupníka je, že stojí mezi chovatelem a zverimexem, je tak kombinací výhod i nevýhod obou. Toto platí zejména o ceně, ta je obvykle logicky vyšší než cena chovatele, ale zase výrazně nižší než cena ve zverimexu. Co se týká možných nemocí a špatného zdravotního stavu, tak zde je bohužel značně blíže ke zverimexu, což znamená, že riziko je zde bohužel poměrně velké. A to prakticky ze stejných důvodů jako u zverimexu. Možnost reklamace je zde natolik individuální, že ji raději zmiňovat nebudeme. Výhodou je, že překupník se většinou pohybuje po burzách po celých Čechách a máte tak poněkud usnadněný kontakt s ním, což je něco, co vám klasický zverimex či chovatel nenabídne. Překupník však disponuje jednou zásadní výhodou, kterou vám ani chovatel ani zverimex obvykle nenabídnou, a tou je možnost, že vám může pomoci poptávanou korálovku nalézt a získat. Případně vám ji na vaši žádost obstará a vám tak odpadne v mnoha případech složité a nejisté hledání. Překupníci totiž mívají poměrně velmi dobrý, ne-li nejlepší, přehled o tom kdo, kde a jaké korálovky chová.

Chovatel

Chovatel je velmi individuální subjekt a velmi těžko se popisuje, budeme tak vycházet hlavně z našich zkušeností, ale s abnormálním důrazem na poznámku, že přístup chovatelů se skutečně velmi liší. Nicméně pojďme se podívat na průměrného chovatele. Výhod je zde poněkud více. Obvykle to bývá nižší cena, ale daleko zajímavější jsou pro vás jiné výhody. První a zásadní je, že právě chovatel vám může poskytnout, a ve většině případů i poskytne, ty nejzasvěcenější informace o chovu a odchovu kupovaného zvířete. To je nedocenitelné zejména pro začínající chovatele. Druhou je obvykle možnost prohlédnout si i celý chov daného chovatele, včetně chovného páru, od kterého pochází i vámi právě kupovaná korálovka. Nejde jen o prohlídku zvířat samotných, ale i prostředí a zařízení, ve kterém jsou chovaná. Poměrně hodně chovatelů také poskytuje rady a pomoc novým chovatelům i po prodeji svých svěřenců, což samozřejmě oceníte nejvíce v okamžiku, když by nastaly komplikace. Velice důležitý je i fakt, že riziko možných nemocí a špatného zdravotního stavu zde sice samozřejmě také existuje, ale je výrazně menší, než je tomu v případě zverimexu či překupníka. Nicméně není od věci věnovat pozornost i nevýhodám. Přístup k případným reklamacím je ještě více individuální než u překupníka. Chovatele zastihnete většinou jen na jednom místě a to u něj doma, některé sice i na burzách, ale nelze na to moc spoléhat. Znamená to tedy v případě zájmu návštěvu u chovatele doma nebo setkání na domluveném místě. Je zde samozřejmě i možnost zaslání korálovky kurýrem ČD apod., ale důrazně doporučujeme tuto možnost využívat jako poslední a jen a pouze za vhodných klimatických podmínek. A jestliže někdo někam přijede či na vás čeká doma pouze kvůli vám, je to pro vás trochu zavazující a trochu hůře se vám pak zvíře odmítá v případě, když na místě zjistíte, že ne zcela odpovídá vašim představám. V jistých případech vám také může být nemilý nedostatek či úplná absence profesionality.

Import

Nakonec bychom rádi ještě zmínili jednu možnost, která je sice svým způsobem zahrnuta v předchozích, ale přesto velmi specifická. A tou je import. Ani ne tak import v rámci Evropské Unie, jako import z třetích zemí, jako je například USA atd. Jedná se o procedurálně poměrně složitou záležitost, kterou jsme již podrobně popsali v jednom z našich dřívějších článků a doporučujeme vám jej k přečtení v případě, že tuto možnost zvažujete. Podle pravidel a postupů, které jsme v něm nadefinovali a popsali, jsme již několikrát korálovky sami dovezli, naposledy na konci roku 2008 a vše proběhlo bez problémů. Vzhledem k nákladnosti a složitosti se obvykle import volí pouze v případech, kdy se jedná o vzácné a raritní korálovky, které nejsou dostupné v rámci Evropy.

Naše zkušenosti a preference

Naše vlastní zkušenosti? Popravdě řečeno jsme si vyzkoušeli prakticky všechny možné varianty a díky jisté dávce štěstí pro nás žádná z nich neskončila špatně. Nicméně samozřejmě nelze spoléhat jen na štěstí, je zde třeba i zdravého úsudku a jisté dávky skepse a opatrnosti. Velmi doporučujeme si zdroj ověřit z více stran, je-li to možné. Nejvíce vypovídající jsou zkušenosti předchozích odběratelů, ale i zde je třeba trochu skepse a uvědomit si, že jedno či několik málo záporných vyjádření ještě není určujících, protože stejně tak jako existují ne příliš ideální prodejci, existují i ne příliš ideální zájemci. Nicméně je-li záporných reakcí více, je třeba zbystřit a být velmi opatrní. Patrně se touto cestou raději vůbec nepouštět. Právě tak vám doporučujeme nákup jen v zajetí narozených korálovek, žádné odchyty, jinak vám hrozí starosti – paraziti, úhyny a vůbec mnoho špatného. Tato rada je víceméně zbytečná, protože nyní již jen velmi málo korálovek pochází z odchytů a již prakticky vůbec ne v Evropě. Nicméně se s tím u některých specifických korálovek, a ve zcela specifických případech můžete setkat. V češtině a němčině se obvykle používá NZ pro narozen v zajetí. V angličtině pak CB (Captive Bred) pro narozen v zajetí a WC (Wild Caught) pro chycen v přírodě.
A jak tedy získáváme v současnosti korálovky my? V této době jsme již přeci jenom někde jinde, než je většina chovatelů korálovek. Máme již velmi specifické a jasné požadavky na korálovky, které poptáváme. Jedná se o korálovky velmi neobvyklé a raritní, takže je velmi limitována i jejich nabídka. Z těchto důvodů hledáme korálovky prakticky výlučně na internetu. Najdeme-li je, tak jejich chovatele kontaktujeme s dotazem na volné korálovky, jejich cenu, podmínky dodání a v neposlední řadě s žádostí o jejich fotografie. Snažíme se současně co nejvíce informací zjistit o chovateli samotném, a to jak na internetu a z diskusí, tak i od našich přátel a kolegů chovatelů v Čechách, v Evropě i ve Spojených státech.

Cena

Nyní ještě krátké pozastavení nad cenou. Je to něco, co je pro každého z nás důležité, ale nemělo by to být jediným a naprosto určujícím kritériem. Při porovnávání cen vás může šokovat zjištění, jak moc se ceny korálovek jednoho poddruhu navzájem liší. Nejvíce samozřejmě mezi jednotlivými zdroji.
Možná se Vám zdají být korálovky ve zverimexech předražené, ale opak je pravdou, jejich ceny jsou poměrně nízké. To, že jsou výrazně vyšší než ceny u chovatelů, je dáno nutnou strukturou ceny, ta totiž zahrnuje jak cenu, za kterou zverimex koupil korálovku od chovatele, tak i mnoho jiných nákladů, které zverimex s korálovkou má, např. část nájemného za prodejní prostory, náklady na krmení, náklady na spotřebované energie a jiné služby, DPH, mzdy zaměstnanců, riziko úhynu atd. U překupníků tolik nákladů většinou nenajdete, ale minimálně nákupní cenu korálovky, riziko úhynu a náklady na čas jsou v ceně zakalkulovány vždy. Naproti tomu chovatel není v ceně limitován prakticky ničím. Na rozdíl od dvou předchozích subjektů totiž není drtivá většina chovatelů na prodeji mladých korálovek nijak ekonomicky závislá. Svůj chov i odchov financují či lépe řečeno dotují z jiných zdrojů, a tak je cena jednotlivých korálovek většinou hluboko pod jejich „výrobními“ náklady.
Ale ceny se velmi liší i v rámci jednoho typu zdroje. Čím to je? Většinou je to individuální rozhodnutí prodejce, ale velmi často se jedná i o kvalitu krevní linie a kvalitu chovu jako takového. Nelze říci, že výše ceny je vždy přímo úměrná kvalitě zvířat, ale poměrně často ano. Zatímco nejvyšší ceny ještě nutně neznamenají nejvyšší kvalitu, pak ty nejnižší vzbuzují podezření velmi často oprávněně. Většinou jsou nasazovány tak nízko proto, aby se korálovky prodaly dříve, než se naplno projeví fakt, že mají problémy, například nepřijímají potravu. Několik málo chovatelů takto prodává korálovky až do doby, než se prodají či zemřou hlady, podle toho, co nastane dříve. Rozkrmit korálovku totiž někdy vyžaduje hodně času, energie a trpělivosti, proto se vyplatí ji prodat raději za polovinu a bez starostí ihned. Naštěstí je tento přístup vlastní jen mizivé části chovatelů korálovek.
Je možné jednání o ceně? Ve zverimexu se o to raději nepokoušejte. U překupníka to můžete zkusit vždy a čím více zvířat budete odebírat, tím zajímavější může být i cena. U chovatele to je možné zkusit v případě odběru většího množství zvířat.
Máte-li jakékoliv dotazy či komentáře ohledně tohoto článku, případně jiný dotaz týkající se korálovek, napište nám je prosím na radim@koralovky.cz, pokud to bude v našich silách, tak na všechny odpovíme a ty nejčastější a nejzajímavější i zveřejníme.
Pokračování ve Fauně č. 7/2009.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5