Gekoni – 5. část


Gekoni – 5. část
• Eublepharis macularius.
• Coleonyx elegans.
• Hemitheconyx caudicinctus.
• Rhacodactylus ciliatus.
• Rhacodactylus auriculatus.
• Oedura castelnaui.
• Underwoodisaurus milli.
• Paroedura pictus.
• Paroedura androyensis.
• Gekko gecko.
• Phelsuma madagascariensis grandis.
• Aeluroscalabotes felinus.
Obsah
 1. Eublepharis macularius Blyth, 1854
 2. Coleonyx elegans Gray, 1845
 3. Hemitheconyx caudicintus A. Dumeril, 1851
 4. Rhacodactylus ciliatus Guichenot, 1866
 5. Rhacodactylus auriculatus Bavay, 1869
 6. Oedura castelnaui Thominot, 1889
 7. Underwoodisaurus milli Bory, 1823
 8. Paroedura pictus Peters, 1854
 9. Paroedura androyensis Grandidier, 1867
 10. Gekko gecko Linnaeus, 1758
 11. Phelsuma madagascariensis grandis Gray, 1831
 12. Aeluroscalabotes felinus Gúnther, 1864
 13. Literatura

Popis chovaných druhů.

Eublepharis macularius Blyth, 1854

Výskyt
Asie, Pákistán, Afghánistán, Indie, obývá pouštní kamenité oblasti. Nevyhýbá se ale ani příměstským částem či lesům. 
Popis
Je to středně veliký gekon dorůstající až 26 cm. Zbarvení je žluté s černými nebo hnědými skvrnami. Oči mají pohyblivá oční víčka se svislou zřítelnicí. Prsty jsou zakončeny silnými drápy, umožňujícími šplhání. Ocas je tlustý, jelikož obsahuje zásobu tuku pro zimní přezimování.
Potrava
Krmíme hmyzem (švábi, cvrčci, saranče, smýkaný hmyz). Samicím po snůšce můžeme podat myší holátko.
Terárium
Terárium je ploché, pouštní. Minimální velikost pro skupinu 1,3 je 70×40×30 cm. Na dno dáme vrstvu říčního písku a na něj položíme několik kamenů, které vrstvíme tak, aby vytvořily úkryt. Žárovku pro výhřev umístíme nad plochý kámen, na kterém se budou gekoni vyhřívat. Do chladnějšího rohu umístíme kladiště s vrstvou vlhkého písku. Zadní stěnu terária je vhodné dekorovat a vytvořit několik polic, na kterých budou gekoni rádi šplhat. Teplota pod zdrojem by měla dosahovat až 35 °C, v chladnější části 26 °C.
Rozmnožování
Gekony stimulujeme k páření zimním spánkem, který provádíme od listopadu do února při teplotě 12 až 14 °C. Gekoni se poté páří v březnu a první snůšku samice snese během dubna či května. Samice snáší jedno až dvě vejce s kožovitým obalem do vlhké jamky, kterou předem vyhrabe. Vejce uloží a zadními končetinami natočí do požadované polohy. Poté je zahrabe vrstvou substrátu. Vejce inkubujeme ve vlhkém substrátu při teplotě 26 až 29 °C. Délka inkubace je 45 až 90 dní. Mláďata měří 7 až 9 cm, jsou žlutá, se třemi černými příčnými pruhy. Při dobrém krmení rychle rostou.
Poznámka
Jedná se o často chovaný druh. Není pro chov příliš náročný a při dostatku znalostí je možné jej doporučit začínajícímu chovateli.

Coleonyx elegans Gray, 1845

Výskyt
Tropické oblasti Střední Ameriky (Mexiko)
Popis
Tento gekon dorůstá 18 cm, tělo je štíhlé a ocas stejně dlouhý jako trup. Oční víčka jsou pohyblivá. Zbarvení je žluté s černým mramorováním. Prsty jsou zakončeny drápy.
Potrava
Živí se přiměřeně velikým hmyzem.
Terárium
Terárium volíme tropické, s vyšší vrstvou vlhkého substrátu (lignocel, rašelina). Velikost pro skupinu 1,2 je 50×40×30 cm. Důležité je aby teplota nepřekročila dlouhodobě 30 °C, což může být problém v letních měsících. Dalším vybavením terária jsou kusy kořenů a úlomky kokosových ořechů jako úkryty, plochá miska na vodu je samozřejmostí.
Rozmnožování
Gekoni snáší až šestkrát do roka dvojici podlouhlých vajec s kožovitým obalem, která inkubujeme ve vlhkém substrátu při teplotě 27 °C, mláďata se líhnou zhruba za 60 dní. Mláďata jsou napodobeninou dospělých jedinců, měří ale jen 6 až 7 cm. Důležité je odchovávat při nižší teplotě, která nepřekračuje 27 °C.
Poznámka
Pokud zajistíme nízkou teplotu, nesetkáváme se s většími problémy v chovu. Často se chová také druh Coleonyx brevis či variegatus, který ale obývá pouště a kamenité oblasti Střední a Severní Ameriky.

Hemitheconyx caudicintus A. Dumeril, 1851

Výskyt
Obývá africký kontinent, převážně stepní oblasti západní Afriky.
Popis
Je to krásně hnědý, čokoládový gekon, na zádech se střídají světlé a tmavé příčné pruhy. Někteří jedinci mají bílý pruh táhnoucí se středem zad od krku až po kořen ocasu. Oční víčka jsou také pohyblivá. Tvarem těla připomíná E. macularius, jen má kratší končetiny. Dorůstá 20 až 22 cm.
Potrava
Krmíme hmyzem, často si navyknou na jeden druh stravy a odmítají poté jakýkoliv jiný hmyz.
Terárium
Terárium pro skupinu 1,2 má mít minimální rozměr 60×40×30 cm. Substrát tvoří říční písek míchaný s lignocelem 1:1. Jako úkryty se hodí dobře poskládané kameny, kus kůry nebo půlka kokosového ořechu. V teráriu je nutné vytvořit období sucha a dešťů. Období sucha je od prosince do února. V tuto dobu udržujeme vyšší teplotu, která v přírodě dosahuje až 40 °C, v noci, ale klesá i na 0 °C, vlhkost je minimální. V zajetí bychom se měli těmto podmínkám co nejvíce přiblížit. Během období dešťů klesá teplota na 25 až 27 °C a deště trvají i celé dny.
Rozmnožování
Pro úspěšné rozmnožení je třeba napodobit období dešťů a sucha. Páření začíná na konci období sucha a mláďata se začínají líhnout v období dešťů, kdy je dostatek potravy. V České republice se tento gekon již skoro nechová, protože je problém s plodností samců, mnoho snášek bývá neoplodněno. Inkubujeme při teplotě 26 až 28 °C, po dobu 50 až 70 dní. Mláďata jsou hnědá se světlými pískovými pruhy.
Poznámka
Nádherný a klidný druh, chov není problematický, velké problémy jsou s rozmnožováním, protože mnoho vajec bývá neoplodněných.

Rhacodactylus ciliatus Guichenot, 1866

Výskyt
Souostroví Nové Kaledonie (Grande Terre, Isle of Pines). Obývá tropické deštné pralesy, žije na stromech až do výšky 15 m a také na nízkých keřích. Z vysokých stromů bývá utlačován druhem R. Leachianus, který má velký vliv na to, že gekoni v přírodě nemají ocásky
Popis
R. ciliatus dorůstá až 20 cm. Délka těla je asi 13 cm. Zbarvení je velmi variabilní, výběrovým chovem se vytřídilo několik barevných mutací. Základní zbarvení bývá šedé až hnědé, může být kombinované se vzory. Není ale výjimkou zbarvení červené, oranžové, žluté či dokonce modré. Zvláštním znakem je hřebínek táhnoucí se ve dvou řadách od obočí přes obrys hlavy, hřbet až ke kořeni ocasu, kde zaniká. Chováme je nejčastěji v páru.
Potrava
Upřednostňuje hmyz, ale nevyhýbá se sladkým plodům ovoce.
Terárium
Situujeme na výšku, ideální rozměr je 40×40×70 cm. Výbavu tvoří dostatečně silné větve a kus korkové kůry opřený o zadní stěnu. Můžeme doplnit živé nebo umělé květiny. Jako substrát se hodí lignocel, který v jednom rohu navršíme do výšky až 10 cm a pravidelně vlhčíme, aby sem mohla samice snést vejce. Terárium rosíme dvakrát denně.Vytápíme na teplotu 28 °C. UV záření není potřeba.
Rozmnožování
V zimních měsících prosinec a eden snížíme teplotu na pokojovou. V únoru potom dochází k páření a v březnu snáší samice svá první vejce s kožovitým obalem, obvykle jsou ve snůšce dvě. Samice vejce zahrabe a místo upraví do původní podoby, aby byla vejce maskovaná. Inkubace probíhá při teplotě 26 °C na vlhkém substrátu asi 40 až 90 dní. Mládě měří 7 až 8 cm. První potravu přijímá po 2 až 3 dnech. V pohlaví převažují samci.
Poznámka
Tento druh byl považován za vymřelý. Až v roce 1994 se jej podařilo opět nalézt a od té doby se velmi rozšířil v chovech.

Rhacodactylus auriculatus Bavay, 1869

Výskyt
Obývá vysoké stromy deštných pralesů na ostrově Grande Terre na Nové Kaledonii.
Popis
Je to zavalitý gekon dorůstající 22 cm. Zbarvení bývá šedé až hnědé se světlým mramorováním. Vyskytují se jedinci i s podélnými pruhy na zádech. Pruhy bývají bílé, červené či oranžové. Prsty jsou zakončeny přísavnými lamelami.
Potrava
Převážně hmyz. Občas neodolá sladkému ovoci.
Terárium
Vysoké, stejně zařízené jako pro R. ciliatus.
Rozmnožování
Samice klade dvě vejce, které zahrabává do vlhkého substrátu. Vejce opatrně přeneseme do inkubátoru na vlhký substrát. Inkubace trvá při teplotě 26 až 27 °C 50 až 70 dní. Mláďata můžeme odchovávat ve skupinkách, až osm stejně velikých mláďat.

Oedura castelnaui Thominot, 1889

Výskyt
Gekon Oedura castelnaui obývá tropické oblasti Australského kontinentu. Žije na stromech a keřích.
Popis
Je to štíhlý gekon se silným ocasem. Dorůstá asi 17 cm. Zbarvení je šedé s příčnými žlutými pruhy, které jsou orámovány černým pigmentem. Na končetinách jsou přísavné lamely, které pomáhají gekonovi udržet se na hladkých stěnách.
Potrava
Živý se hmyzem, dospělce krmíme maximálně třikrát týdně.
Terárium
Pro pár postačuje 30×30×50 cm. Substrát tvoří vyšší vrstva vlhkého lignocelu. Prostor vyplníme větvemi a květinami. O zadní stěnu opřeme kus rovné kůry. Vytápíme na teplotu 27 až 29 °C. UV zdroj není nutný. Rosíme dvakrát denně.
Rozmnožování
Gekoni se páří v březnu až bubnu. První snůšky jsou koncem dubna. Vejce jsou oválná, s kožovitým obalem. Ve snůšce převažují dvě vejce. Inkubace na vlhkém substrátu trvá až 70 dní, při teplotě 27 °C. Mláďata jsou veliká 6 cm. Zbarvení mají tmavé, s několika světlými příčnými pruhy.
Poznámka
Při obraně gekoni prohýbají hřbet směrem vzhůru a syčí. Často také vydávají charakteristické dlouhé zvuky.

Underwoodisaurus milli Bory, 1823

Výskyt
Suché oblasti Austrálie.
Popis
Patří mezi menší gekony s maximální délkou 15 cm. Tělo je ploché, s malými ostnitými šupinami. Ocas má tvar širokého listu. Zbarvení je velmi atraktivní, základní barva je cihlově červená, s malými žlutými tečkami. Prsty jsou opatřeny drápy.
Potrava
Živý se pouze drobným hmyzem.
Terárium
Pouštní, ploché, rozměr 50×30×30 cm. Jako substrát se hodí říční jemný písek. Dále doplníme několik kamenů, které skládáme tak, aby vznikly dutiny jako úkryty. Vyhříváme lokálně až na 35 °C, v chladném místě může být pouze 26 °C.
Rozmnožování
Samice klade od konce dubna vždy dvojici vajec do připraveného kladiště. Mláďata se líhnou za 50 dní a mají velikost 4 cm.
Poznámka
Často bývá řazen jako druh Nephurus milli.

Paroedura pictus Peters, 1854

Výskyt
Suchý trnitý buš na Madagaskaru. Mláďata se zdržují na nízkých keřích.
Popis
Typický noční gekon s velkýma očima, zbarvení hnědé s bílými nebo žlutými skvrnami. Někteří jedinci mají bílý až krémový pruh na zádech. Velikostně dosahuje až 15 cm. Samice jsou o 1 až 2 cm menší. Pohlaví je rozeznatelné již v šesti měsících, kdy gekoni dosahují pohlavní dospělosti. Na prstech mají dvě přísavné lamely, které ale neudrží váhu gekona na skle.
Potrava
Živí se drobným hmyzem, samci dokáží sníst i jednodenní hole.
Terárium
Terárium je vhodné suché, ideální velikost pro skupinku jednoho samce a 2–3 samic je 50×30×30 cm. Jako vybavení se hodí kusy kůry a úlomků dřeva jako úkryty. Zadní stěnu je možné modelovat a vytvořit terasy. Vyhříváme na 28 °C.
Rozmnožování
Samice jsou schopné klást vejce již v šesti měsících. Dobře živené samice kladou po celý rok. Proto je nutné dodávat dostatek vápníku. Vejce mají vápenitou skořápku. Samice vejce ukládá obvykle volně na substrát nebo pod kus kůry. Inkubace je možná při pokojové teplotě. Vždy inkubujeme na suchém substrátu (písek). Mláďata se líhnou za 90 až 110 dní. Velikost mláďat je okolo 3 cm. Krmíme je drobným hmyzem.
Poznámka
Jsou náchylní na nedostatek vápníku, jinak jsou to nenároční gekoni.

Paroedura androyensis Grandidier, 1867

Výskyt
Obývá suché oblasti Madagaskaru, zřejmě žije v listí a na nízkých keřích.
Popis
Jedná se o velmi malého gekona, dospělí jedinci dorůstají maximálně 6 až 7 cm. Vzhledem je to velmi atraktivní gekon. Zbarvení je hnědé s šedým mramorováním. Spodní strana čelisti bývá oranžová. Velmi zajímavý je ocas, který je nadměrně silný. Gekon s ním dokáže výborně hýbat, a proto při lovu nebo v nebezpečí ocas stočí podobně jako štír. Na konci prstů jsou přísavné lamely. Jedná se o noční druh
Potrava
Živý se velmi drobným hmyzem.
Terárium
Malé, postačuje i plastový box, velikost 20×20×20 cm. Důležité je, aby bylo terárium dobře zabezpečené proti úniku. Vyhříváme na 26 až 27 °C. Jako substrát poslouží vyšší vrstva písku. Dále doplníme úkryty a misku na vodu.
Rozmnožování
Samice klade asi osm měsíců v roce jedno nebo dvě vejce, která odkládá volně na substrát. Vejce mají rozměr 7×9 mm a mají vápenitý obal. Inkubujeme na suchém substrátu po dobu 50 až 70 dní při teplotě 26 °C. Mláďata krmíme mikrocvrčky. Odchov provádíme v malých plastových krabičkách.
Poznámka
Pozor na netěsnosti terária. Dokáží utéci i malou škvírou ve stropě terária.

Gekko gecko Linnaeus, 1758

Výskyt
Tropické lesy Asie (Vietnam, Čína, Thajsko, Malajsie). Obývá i lidská obydlí.
Popis
Patří mezi největší gekony. Dorůstá více jak 30 cm. Základní zbarvení je zelené nebo modré, s mnoha červenými či oranžovými tečkami. Hlava samců je velmi mohutná. Na končetinách mají přísavné lamely.
Potrava
Požírá hmyz, malé obratlovce a jiné ještěry.
Terárium
Pro pár potřebujeme terárium rozměrů alespoň 70×50×100 cm. Zařízení tvoří silné větve, duté roury bambusu a umělé květiny (živé polámou). Vyhříváme lokálně až na 32 °C. Rosíme dvakrát denně.
Rozmnožování
Gekoni dospívají obvykle až ve dvou letech. Samice lepí vejce s vápenným obalem na hladké stěny terária nebo do dutých trubek bambusu. Vejce je nutné překrýt sítkem nebo plastovým kelímkem s ventilačními otvory, jinak může vejce samec zničit, nebo by čerstvě vylíhlá mláďata rodiče sežrali. Inkubace trvá až 150 dní.
Poznámka
Dospělá zvířata dokáží bolestivě kousnout.

Phelsuma madagascariensis grandis Gray, 1831

Výskyt
Tropické oblasti Madagaskaru.
Popis
Řadí se mezi největší gekony. Dorůstá více jak 30 cm. Je to denní druh. Zbarvení je krásně zelené s několika červenými skvrnami. Pokožka je velmi jemná, proto hrozí při manipulaci její potrhaní. Rány se rychle hojí, ale na těle zůstávají viditelné jizvy. Prsty jsou opatřeny přísavnými lamelami.
Potrava
Živý se hmyzem a sladkými plody.
Terárium
Terárium je vysoké, tropické. Minimální rozměr 40×40×70 cm. Zařízení tvoří bambusové kmeny a rostliny – ideálně živé. Rosíme jedenkrát až dvakrát denně. Vyhříváme na 28 °C. Vhodný je kvalitní zdroj UV záření.
Rozmnožování
Samice lepí dvojici vajec na sklo, do paždí rostlin a do dutin bambusových trubek. Inkubujeme v teráriu nebo vejce přeneseme i s dekorací do inkubátoru. Nikdy se je nesnažíme odlepit, protože hrozí jejich poškození. Mláďata se líhnou za 90 až 120 dní.

Aeluroscalabotes felinus Gúnther, 1864

Výskyt
Jihovýchodní Asie a Indoaustralská oblast. Obývá tropické deštné lesy.
Popis
Velmi zajímavý štíhlý gekon. Hlava je protáhlá, tělo štíhlé s dlouhými končetinami, ocas je silný, chápavý. Zbarvení je hnědé až oranžové. Končetiny mají pět prstů s drápy, které dokáže gekon zatáhnout podobně jako kočka. Pohybuje se pomalu a váhavě. Dorůstá 20 cm.
Potrava
Pouze hmyz.
Terárium
Vyšší tropické, pro pár postačuje velikost 40×30×60 cm. Zařízení tvoří jemné větvičky a drobnolisté květiny, vhodný je Fikus benjamin. Rosíme jednou až dvakrát denně. Vyhříváme pouze na 22 až 25 °C.
Rozmnožování
Samice klade dvojici vajec, která zahrabává do vlhkého substrátu. Inkubujeme na vlhkém substrátu. Mláďata se líhnou po 60 až 100 dnech. Odchov bývá komplikovaný.
Poznámka
Méně chovaný druh, je vhodný pouze pro zkušené chovatele.

Literatura

Bruins E., 2001, Encyklopedie teraristiky, REBO, 317 stran
Klátil L., 1999, Obrazový atlas gekonů, PETR ESTERKA, 128 stran
Kraus R., Kocián M., 2000, Chameleoni a gekoni, POLARIS, 221 stran
Seipp R., Henkel F. W., 2000, Rhacodactylus, Biologie, Haltung und Zucht, FRANKFURT (EDITION CHIMAIRA), 176 stran
Siffner P., 2003, časopis Fauna, Výskyt gekona tureckého – Hemidactylus turcicus na severní Moravě
Vergner I., 2001, Ještěři, Biologie, chov, gekoni 1, MADAGASKAR, 462 stran
Vosjoli P., Fast F. Repashy A., 2003: Rhacodactylus, The Complete Guide to their Selection and Care, Advanced Visions Inc, 296 stran.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (2x):

1
2
3
4
5