Ing. Jana Lacková

Ing. Jana Lacková

Jana se narodila v roce 1989 a dětství strávila v moravské metropoli. Když se s rodiči odstěhovala na venkov, jen to prohloubilo její vztah k přírodě a zvířatům, takže se do Brna po letech vrátila za účelem studia. V oboru Zootechnika se specializací na chov koní a agroturistiku promovala s červeným diplomem a cenou děkana, několik let pak byla jako zootechnička a vedoucí živočišné výroby i zaměstnaná, a také si vyzkoušela práci konzultantky pro Ústřední evidenci hospodářských zvířat. 

V současnosti se věnuje hlavně malému synovi a vlastnímu hospodářství, kde chová koně, pár ovcí, psa, drůbež a další užitečné zvířectvo. A také milovaného partnera.

Za svoji osobní výzvu považuje stále se vzdělávat a rozvíjet v oblasti psychologie a výcviku zvířat, zejména pak koní. Sleduje proto práci renomovaných světových trenérů i výsledky nejnovějších etologických studií.

Psaní pro ni představuje způsob, jak předat své vědomosti a zkušenosti dalším chovatelům a milovníkům zvířat, kteří hledají odpovědi na své otázky. Správné informace jsou totiž klíčem k zajištění zdravého a spokojeného života pro naše zvířecí svěřence všech druhů.