Rudolf Vít

Rudolf Vít

Rudolf Vít se narodil 20. října 1922 ve Dvoře Králové n. L. Vystudoval Obchodní akademii ve Dvoře Králové n. L. V letech 1942 až 1945 pracoval v Praze ve zbrojním průmyslu. Po válce byl zaměstnán jako úředník u firmy Tamm, později jako dispečer nákladní dopravy v ČSAD. Po roce 1968 byl nucen z politických důvodů odejít a potom až do odchodu do důchodu pracoval jako dělník ve firmě OZAP.

Byl členem KPEP (Klub pěstitelů exotického ptactva) od roku 1937, nejméně 15 let působil v České ornitologické společnosti v Praze jako kroužkovatel a praktický ochranář. Společně s kolegou Z. Procházkou okroužkovali tisíce ptáků, vyvěsili a každý rok kontrolovali na 500 hnízdních budek v širokém okolí Dvora Králové n. L. Těsně v poválečných létech se mu podařilo okroužkovat nejvíce našich ptáků, ze všech našich kroužkovatelů.

Všechen svůj volný čas věnoval budování chovatelského zařízení, chovu exotického ptactva, studiu odborné literatury, publikování svých poznatků v odborných časopisech nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Podnikal cesty po naší vlasti, aby navazoval kontakty s dalšími chovateli. V rámci tehdejších možností navštěvoval také chovatele v zahraničí.

Věnoval se překladatelské činnosti. Překládal odborné články z němčiny, aby je zprostředkoval našim chovatelům a naopak články našich autorů překládal a posílal do zahraničních časopisů. Byl takzvaným dvojjazyčným člověkem, který ovládal stejně dobře němčinu jako i svoji rodnou češtinu.

Vydal knihu o chovu papoušků v jednom vydání a o chovu astrildovitých pěvců ve třech vydáních. Lektoroval pět monografií Milana Vašíčka. Navázal úspěšně na práce profesora Jandy a Dr. Jaroslava Karáska. Stál i u původní snahy o sjednocení českého názvosloví exotických ptáků, když byl autorem názvosloví astrildovitých a také první verze názvosloví papoušků, které pak dopracoval Stanislav Chvapil.

V letech 1971 až 1991 uspořádal v chovatelských organizacích v Čechách a na Moravě téměř sto přednášek s promítáním diapozitivů, které k tomuto účelu sám vyfotografoval. Sedmdesát let se věnoval chovu ptáků, přes 55 roků publicistické činnosti. Za tu dobu uveřejnil přes dva tisíce odborných článků v odborném tisku u nás i v zahraničí. Nejvíce článků, přesně jeden tisíc, napsal pro časopis Fauna, kde publikoval téměř 20 roků. Padesát roků spolupracoval s renomovaným odborným německým časopisem Gefiederte Welt, kde byly jeho příspěvky jeho žádané a vítané.

Rudolf Vít má bezpochyby velké zásluhy o rozvoj chovatelství v České republice, v dané době by čeští chovatelé neměli žádné povědomí o chovech exotických ptáků v zahraničí. Sám choval ptáky až do vysokého věku, než se musel ze zdravotních důvodů své záliby vzdát. Do konce svého života však psal články a překlady.

Rudolfu Vítovi bylo za jeho záslužnou činnost uděleno Radou města ocenění Osobnost města Dvora Králové nad Labem za rok 2008.