Josef Růžička

Josef Růžička

Ing. Josef Růžička se narodil v r. 1947 a po ukončení studia na 1. fakultě VAAZ se 32 roků věnoval přípravě armádních kynologů a psů. Kynologie pro něho nebyla jen prací, ale také výzvou k novému pojetí přípravy psů a jejich využívání v kontextu moderního vojenství. Poznat limity zvířecích schopností mu umožnilo i studium etologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které ukončil v roce 2000. 

V roce 2002 plukovník Růžička odchází z aktivní služby, pracuje jako novinář a kynologii se nadále věnuje jako publicista.

 Zároveň ho lákalo více poznat chování šelem v lidské péči. Často slýchával o utrpení lvů a tygrů v cirkusech. Deset let proto navštěvoval tréninky a vystoupení několika předních českých drezérů a sledoval od počátku přípravu tří skupin šelem, aby si utvořil vlastní názor. Kniha O lidech a šelmách (Daranus, 2011) je tak trochu i zprávou o jeho poznání. 

O pár let dříve vydal publikaci Pes k obraně osob a ochraně majetku aneb Člověče, neboj se, máš-li psa (Dona 1996). Kromě toho vyšly v různých časopisech stovky jeho článků o přípravě a využívání zvířat, především psů, a to ve službě, po boku záchranářů, v pomoci lidem s postižením, ve sportu i při zábavě a k poučení.