MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Vlastimil Šimek se narodil v roce 1988 do rodiny, která pocházela z hospodářského prostředí. Proto netrvalo dlouho a začal se zajímat o chov drobných zvířat (exotické ptactvo, morčata, holubi, králíci, apod.), který rozvinul ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Od roku 2001 se stal členem Českého svazu chovatelů (ČSCH) a jeho chovatelská dráha se začala profilovat na chov králíků, zejména zakrslých plemen. Přestože jeho chovatelským zařízením prošlo několika plemen, dlouhodobě se věnuje zejména chovu zakrslých beranů divoce zbarvených. Mimo jiné, s těmito se zúčastnil již 4 ročníků Evropských výstav zvířat (ČR, Slovensko, Francie, Dánsko), a také Evropské speciální výstavy zakrslých králíků (Nitra, 2017). V roce 2009 úspěšně složil zkoušky na posuzovatele králíků; později splnil podmínky pro statut mezinárodního (evropského) posuzovatele králíků. Od roku 2013 je členem Ústřední odborné komise chovatelů králíků ČSCH, kde se věnuje zejména práci a výchově mladých chovatelů. Je také místopředsedou Sboru posuzovatelů králíků a předsedou Standardové komise sekce chovatelů králíků ČSCH. 

Po stránce publikační, od roku 2009 se věnuje publikaci odborných článků v tuzemsku (zejména časopisy Chovatel, Fauna) i v zahraničí. Je vedoucím autorského kolektivu, který připravuje nový Vzorník plemen králíků, podle kterého se na tuzemských výstavách hodnotí. Vystudoval VFU Brno, kde následně pokračoval v doktorském studiu. Pracuje jako odborný asistent na Ústavu zootechniky a zoohygieny na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, kde se mj. věnuje odborné a vědecké práci a publikacím.