Mgr. Bc. Alexandr Veselý

Mgr. Bc. Alexandr Veselý

Mgr. Bc. Alexandr Veselý se narodil 30.5.1977 v Hustopečích. Zálibu ve všem živém nasměrovalo vyprávění dědečka k chovu okrasných holubů, jenž je zastoupen zejména holuby strukturovými, voláči a v poslední době i krátkozobými rejdiči. 

Je držitelem mnoha národních, mezinárodních i evropských titulů šampion a mistr, především s plemeny kudrnáč a pávík. 

Od roku 2003 posuzovatel holubů, od roku 2015 držitel certifikátu evropského posuzovatele. Působí jako delegát Českého svazu chovatelů v Evropském svazu chovatelů (Entenne Europeene) a jako člen vedení odbornosti. Je emeritním předsedou a nyní členem standardové komise při ČSCH. 

Publikační činnost pro chovatelská periodika byla motivem pro absolvování studia žurnalistiky, následovalo studium pedagogiky. Autor je kmenovým dopisovatelem časopisů Fauna, Svět holubů a Chovatel, jehož je členem redakční rady. Tvorba je zaměřena na předávání domácích i zahraničních poznatků, k čemuž je využívána znalost cizích jazyků – němčiny, angličtiny, částečně ruštiny. Zahrnuje rozhovory s předními chovateli od Nizozemska po Austrálii, rozbor výstav, plemen, předávání poznatků z genetiky, problematiky posuzování a dalších oblastí. Je spoluautorem dvojjazyčné publikace Národní plemena okrasných holubů České republiky (2011), jenž slouží jako vzorník pro naše plemena.