Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Testování vloh ovčáckého psa
Sdílet:

Testování vloh ovčáckého psa

Psi
Výcvik

Organizování testu vloh slouží zejména jako přístupná forma standardizovaného úvodu pro majitele psů k pasení, kteří jinak k této činnosti nemají bu...

Organizování testu vloh slouží zejména jako přístupná forma standardizovaného úvodu pro majitele psů k pasení, kteří jinak k této činnosti nemají buď vůbec nebo mají jen málo příležitostí. Jednoduše řečeno, jedná se o setkání nezkušeného psa se stádem. Stejně jako v domácích podmínkách může trenér nejprve použít zkoušku jako úvod předtím, než začne s vážným tréninkem. Některé zahraniční kluby ovčáckých psů dávají psům, kteří absolvovali tento test, osvědčení o vlohách. Jiné kluby nedávají osvědčení, ale mohou tento test chápat jako první krok k získání jiného osvědčení nebo ho přijímají jako část ocenění univerzálního psa (záleží na tom, na co je klub zaměřen).

Jak se vlohy testují u nás

U nás se testy dělají podle schváleného „ŘÁDU ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ“, vydaného KJ ČR v roce 1999. Ten, kdo zkoušku vloh ovčáckého psa (ZVOP) úspěšně absolvoval, dostává certifikát. Zkouška probíhá tak, že ovčák je se stádem asi 5 kusů ovcí v kruhové ohradě (s obvodem asi 40 až 50 m) a pes obíhá kolem. Posuzování může probíhat i na parkuru, vytvořeném uměle nebo přírodně, který může, ale nemusí, být podobný parkuru třídy ZPOP1, tedy na volném prostranství. Je to jen větší riziko pořadatele a toho, kdo půjčuje ovce. Parkur je pouze pomůckou při hodnocení práce psa, ovčák nemusí projít všechny překážky, není ani limitován časem. ZVOP může být uskutečněna i s jinými hospodářskými zvířaty než s ovcemi.

Hodnotí se pouze zda pes prospěl nebo neprospěl. Test lze opakovat několikrát, ne však v jednom dni. Rozhodčí může ovčákovi radit, povzbuzovat ho, případně projít parkur společně s ním. Ovčák může psa hladit či jiným způsobem odměňovat.

Posuzovány jsou následující úkony: pohyb za stádem, zájem o práci, změny tempa, soustředění (uši, oči), cit pro odpovědnost za stádo, styl práce (nakolik je typický pro dané plemeno), předvídavost vzdálenosti, nebojácnost, nátlak (přiblížení se až těsně ke zvířatům, kousnutí, resp. štípnutí na povel ovčáka), napadání zvířat (nežádoucí je kousnutí do vlny nebo jiné agresivní chování provedené bez předchozího povelu ovčáka).

Chování psů může být různé. Někteří mohou rychle ukázat velký zájem se snahou kroužit kolem stáda nebo ho následovat, některým může trvat několik minut, než se instinkt projeví. Může se však vyskytovat i agresivní chování, nejistota nebo nezájem. Někteří psi pracují tiše, někteří mohou ze vzrušení štěkat. Někteří nemusí napoprvé dobře absolvovat test a potřebují další zkušenost, při níž mohou v následujícím testu prokázat silné vlohy.

Po absolvování každého individuálního testu rozhodčí vyplní osvědčení, ve kterém je napsáno, zda pes uspěl a označí ve formuláři vlastnosti, které pes prokázal. Rozhodčí pak většinou stráví několik minut diskusí, výkladem o výsledcích testu a dává další informace a doporučení. Absolvování ZVOP je zapisováno do přílohy průkazu původu psa, resp. do pracovní knížky psa. Kynologické kluby pro chov ovčáckých plemen psů mohou mít ustanoveno, že úspěšné absolvování testu opravňuje ovčáckého psa, jako jedna z podmínek, k uznání chovnosti psa.

Jak se vlohy testují v zahraničí

Testy vloh nebyly nikdy míněny jako náhražka postupného úvodu do pasení, který vždy dává psovi základní zkušenosti (není to první lekce v pasení, jen zkouška instinktu). Příležitostně bývají testy instinktu pořádány na výstavách, veletrzích nebo podobných příležitostech, ale pro test je lepší, když je pořádán přímo u instruktora, s jeho vlastními ovcemi, které jsou používané pro trénink. Neboť to jsou ovce, které jsou zvyklé, že s nimi pracuje množství různých psů. Měly by být snadno ovladatelné a nelekavé (nenechají se příliš vzrušit). Ovce tohoto typu se shlukují, což umožňuje psovodovi, aby s nimi manipuloval a pomohl psovi vcítit se do situace.

Ačkoli předtím než bude dělat tento test pes nemusí mít předchozí výcvik v pasení, musí být vycvičen tak, aby poslechl na přivolání a na povel k zastavení (sednout nebo lehnout). Při typických testech může být v jeden den hodnoceno až 25 psů (po jednom, individuálně).

Při některých testech v zahraničí jsou psi přiváděni po jednom do středně velkého (po obvodu asi 100 m) oploceného prostoru. Rozhodčí řídí přístup psa ke stádu a povzbuzuje psa k tomu aby pásl. Majitel stojí poblíž rozhodčího, ale akce se obvykle aktivně neúčastní s výjimkou případu, že už je sám zkušeným trenérem. Psi jsou nejprve vedeni na vodítku kolem stáda a ve vhodný okamžik jim je vodítko odepnuto. Pohyby rozhodčího a v některých případech vedení pomocí ovčácké hole (použití jako prodloužené ruky) pomáhá psovi správně se postavit vzhledem ke stádu. Většinou bývá pro každého psa vyhrazeno 10 minut aby se předvedl. Skutečný čas je však často kratší, protože test může být přerušen, když pes jasně projevil instinkt pro pasení.

Existují i jiné oficiální způsoby hodnocení instinktů psa k pasení. Například v Americe je možné poslat na adresu rozhodčího videokazetu s nepřetržitým patnáctiminutovým záznamem, kde se pes alespoň polovinu času věnuje ovcím. Rozhodčí práci psa posoudí a pak pošle žadateli své vyjádření.

Závěr

Pro ty, kteří se rozhodnou pokračovat v dalším tréninku k pasení, může být absolvování testu příležitostí seznámit se s trenérem nebo získat více informací. Soukromá hodina nebo lekce se specializovaným trenérem dává možnost mnohem individuálnějšího přístupu a lepšího projevení instinktu. Absolvování testu vloh není ještě důkazem, že pes je nebo bude dobrým v pasení. Test pouze dokazuje hloubku jeho schopností, to znamená že slouží jako přehled jeho potencionálních možností. Může se i stát, že pes, který si dobře vedl při testu, později ztratí o pasení zájem. Naproti tomu výcvik psa s velmi velkým zájmem při testu může být později obtížný, protože je příliš vzrušivý nebo může nespolupracovat nebo může být příliš agresivní ke stádu. Stejně tak se může stát, že psovi, který napoprvé předvedl pouze malý zájem, nebo dokonce malý zájem předvedl i vícekrát, se najednou „rozsvítí“ a ukáže se, že je to schopný ovčácký pes.

Radko Loučka
Autor textu: Radko Loučka
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru