Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Krytí chovné feny
Sdílet:

Krytí chovné feny

Psi
Všeobecné

Jakmile je vaše fena uznaná chovnou, tedy po splnění daných podmínek (např.výstava, bonitace, rentgen kyčelních kloubů, vyšetření PRA…) a vlastníte...

Jakmile je vaše fena uznaná chovnou, tedy po splnění daných podmínek (např.výstava, bonitace, rentgen kyčelních kloubů, vyšetření PRA…) a vlastníte-li evidenční kartu vlastní chovatelské stanice, můžete vážně uvažovat o jejím nakrytí. Než však ke spojení dojde, je nutné zažádat u svého poradce chovu (pro dané plemeno) o tzv. krycí listy. Psa, který bude krýt vaši fenu si můžete vybrat sami, nebo vám budou poradcem chovu jeden až tři krycí psi navrhnuti. Pokud by se vámi vybraný pes na vaši fenu nehodil (krevně, stejné exteriérové chyby apod.), poradce vám tuto skutečnost oznámí a je více než vhodné netrvat na vámi vybraném psu. Pokud si vyberete psa ze zahraničí (případně z jiného klubu sdružující toto plemeno), je nutné si ověřit, zda je tento pes chovný a poradci chovu doložit kopii průkazu původu krycího psa s čitelným záznamem, že se jedná o psa chovného.

O krycí listy je nutné žádat včas, tedy ještě s notným předstihem před samotným háráním vaší feny. Platnost krycích listů je zpravidla jeden rok, proto se nemusíte obávat, že se o krycí listy zajímáte příliš brzy. Bez krycích listů není možné chovnou fenu nakrýt! Po nakrytí feny vyplní majitelé psa a feny krycí listy, které jsou ve třech vyhotoveních. Jeden vyplněný tiskopis (originál) si ponechá majitel feny, jeden majitel psa a třetí je bezpodmínečně nutné poslat poradci chovu. Krycí list se vyplňuje, i když krycí pes patří témuž majiteli jako chovná fena.

O narození štěňat je majitel feny - chovatel povinen informovat majitele krycího psa, a také příslušného poradce chovu, do sedmi (resp. deseti) dnů od jejich narození. Tuto oznamovací povinnost je nutné splnit i v případě, že se štěňata nenarodí (fena nezabřezla). Jakmile je poradci chovu oznámeno narození štěňat, zašle chovateli tzv. přihlášku vrhu a žádanku o tetovací čísla. Chovatel je obratem vyplní (včetně vybraných jmen pro štěňata) a pošle ve dvojím vyhotovení zpět poradci chovu, případně dle rad poradce chovu přímo na Plemennou knihu ČMKU (PK ČMKU, U Pergamenky 3, Praha 7), a to nejpozději do 20 dnů po narození štěňat. Jména štěňat by neměla být delší než 14 znaků (včetně mezer či pomlček) a jména všech štěňat v jednom vrhu musí začínat stejným písmenem. První vrh (jména štěňat) každého plemene a v každé chovatelské stanici začíná písmenem “A”, druhý písmenem “B”…. Každý další vrh se řídí abecedním sledem. Písmena s háčkem, a dále pak Q a X je možné vynechat. Pokud některá chovatelská stanice dojde k vyčerpání celé abecední řady, začíná se opět od písmene A, avšak jména štěňat se nesmí opakovat. Každý chovatel je povinen si vést evidenci (knihu) odchovů, nejlépe pro každou fenu zvlášť.

Pokud se jedná o první vrh v dané chovatelské stanici, je nutné přiložit i fotokopii evidenční karty -- dokladu o přiznání chovatelské stanice. Zpravidla chovatel chce, aby štěňata měla zapsána v průkazech původu i ocenění (příp. zkoušky) svých rodičů. V tom případě je nutné přiložit také fotokopii výsledků - ocenění, které fena i krycí pes obdrželi. Během několika dnů se žádanka o tetovací čísla k uvedeným jménům vrátí chovateli zpět a ve věku štěňat šesti a více týdnů provádí tetovač či veterinář tetování zpravidla do ušního boltce, či do předkolenní řasy - z vnitřní strany. Zda vlevo nebo vpravo určuje chovatelský klub daného plemene. Tetuje-li veterinář, chovatel musí vědět, kam má být tetování provedeno.

Tetující potvrdí do žádanky úkon tetování štěňat a chovatel opět zasílá tuto žádanku na patřičnou adresu. Potvrzená žádanka s tetováním musí být odeslaná nejpozději do tří měsíců věku štěňat, jinak dotyčným štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu. Ty posléze přijdou na adresu chovatele “na dobírku”, který je povinen je ihned předat či rozeslat majitelům štěňat.

Některé kluby povolují nebo přímo vyžadují místo tetování čipování. Tento zásah je o něco více příjemnější, ale také podstatně dražší. Hlavním problémem však doposud je, že v ČR se vyskytuje velmi málo “čtecích zařízení”, které ukáží, jaké číslo čip aplikovaný v psíkovi má. Totiž navíc ne všechna čtecí zařízení rozluští - čtou všechno. Někdy tak mohou nastat problémy nejen na zkouškách, ale také na výstavách, veterinárních střediscích, při zatoulání psa apod., ale jistě je otázka času, kdy čipování bude častější, než-li tetování.

U většiny plemen poradce chovu provádí kontrolu vrhu (před přebráním novými majiteli). Samozřejmě, že chovatel platí jak za tetování (čipování), tak cestovné poradci chovu a tetovači, či veterináři (někdy se jedná jen o jednu osobu). V některých klubech není zdarma ani vystavení krycích listů.

(*V drobnostech se může postup u různých plemen lišit. Je to dáno schválenými pravidly - stanovami jednotlivých klubů. Proto je nejvhodnější všechny tyto řády a stanovy vydané patřičným klubem a pro dané plemeno včas a podrobně pročíst).

Autor textu: Eva Nohelová
Autor fotografií zdroj: Eva Nohelová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru