Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Výkonnostní třídy ve sportovní kynologii (ČKS)
Sdílet:

Výkonnostní třídy ve sportovní kynologii (ČKS)

Psi
Výcvik

Každý psovod s členstvím v Českém kynologickém svazu (ČKS), ať se jedná o mládežníka (do 18 let včetně) či dospělého kynologa, může získat ocenění za sportovní výkony – úspěchy na kynologickém poli.

Rozdělení

-zadávání výkonnostních tříd mládeži (podmínky pro zadávání výkonnostních tříd je nutno splnit do věku 18-ti let – včetně, stejně tak zaslat žádost o přiznání výkonnostních tříd)
-zadávání výkonnostních tříd dospělým
-udělení titulu „Mistr sportu"

Zařazení do výkonnostních tříd má trvalou platnost, jsou dokladovány osvědčením a nemusejí být zadávány postupně (vzestupně), avšak při zadání vyšší výkonnostní třídy nelze již žádat o nižší.
Psovodům do 18 let je udělován odznak „Mladý vzorný výcvikář“, a dospělým (nad 18 let) „Vzorný výcvikář“.

Podmínky

Podmínky pro dosažení určitých stupňů a přidělení jednotlivých výkonnostních tříd jsou rozdílné pro mládež a pro dospělé. Zde jsou:

Mládež do 18 let - včetně: (splnění s jedním psem jedné z následujících podmínek)

III.výkonnostní třída – bronzový odznak

-ZVV1, ZVV2 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož Zkušebního řádu
-IPO1, IPO2 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož Zkušebního řádu
-SchH1, SchH2 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož Zkušebního řádu
-ZMP1, ZMP2 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož Zkušebního řádu

II.výkonnostní třída – stříbrný odznak

-ZVV1, ZVV2 a účast ve finále mistrovství mládeže
-ZVV1, ZVV2, ZVV3
-IPO1, IPO2 a účast ve finále mistrovství mládeže
-IPO1, IPO2, IPO3
-SchH1, SchH2, SchH3
-ZMP1, ZMP2 a FH nebo ZPS1

I.výkonnostní třída – zlatý odznak

-ZVV1, ZVV2, ZVV3 a účast ve finále mistrovství mládeže
-ZVV1, ZVV2 a umístnění do 3.místa ve finále mistrovství mládeže
-ZVV1, ZVV2, ZVV3 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož Zkušebního řádu
-IPO1, IPO2, IPO3 a účast ve finále mistrovství mládeže
-IPO1, IPO2 a umístnění do 3.místa ve finále mistrovství mládeže
-IPO1, IPO2, IPO3 a jedna zkouška dle jiného Zkušebního řádu
-SchH1, SchH2, SchH3 a jedna ze zkoušek jiného nebo téhož Zkušebního řádu
-ZMP1, ZMP2, FH1, FH2, nebo místo FH1 a FH2 zkoušky ZPS1 a ZPS2

Dospělí od 19 let – včetně:

III.výkonnostní třída – bronzový odznak

-7 zkoušek z výkonu (s jedním psem první až třetí stupeň všestranných zkoušek jednoho druhu z kteréhokoliv mezinárodního nebo národního zkušebního řádu, ostatní splněné zkoušky mohou být libovolné)

II.výkonnostní třída – stříbrný odznak

-15 zkoušek (se dvěma psy první až třetí stupeň všestranných zkoušek jednoho druhu z kteréhokoliv mezinárodního nebo národního zkušebního řádu, ostatní splněné zkoušky mohou být libovolné); účast na FCI MS nebo FCI Světovém poháru stopařů nahrazuje jednu zkoušku

I.výkonnostní třída – zlatý odznak

-20 zkoušek (se dvěma psy první až třetí stupeň všestranných zkoušek jednoho druhu z kteréhokoliv mezinárodního nebo národního zkušebního řádu, ostatní splněné zkoušky mohou být libovolné); účast na FCI MS nebo FCI Světovém poháru stopařů nahrazuje jednu zkoušku

Jako zkoušky „jiné“ se neuznávají zkoušky ZMMP, ZM, BH a SchHA

(Upozorňuji, že zkoušky IPO, SchH a zkoušky národního řádu ZVV3, ZPS2, ZPO2, mohou provádět pouze psi s průkazem původu!)

Žádost o přiznání výkonnostní třídy musí být podána na příslušném formuláři základní kynologické organizaci (ZKO ČKS) nebo pobočce chovatelského klubu, která tuto postoupí prostřednictvím krajského výboru sekretariátu ČKS. Formuláře a jejich předání do správných rukou zajišťuje hlavní výcvikář, předseda, nebo jiný funkcionář v každé kynologické organizaci.

Žádost o přiznání

Žádost o přiznání výkonnostní třídy musí být podána na příslušném formuláři základní kynologické organizaci (ZKO ČKS) nebo pobočce chovatelského klubu, která tuto postoupí prostřednictvím krajského výboru sekretariátu ČKS. Formuláře a jejich předání do správných rukou zajišťuje hlavní výcvikář, předseda, nebo jiný funkcionář v každé kynologické organizaci.

Udělení titulu „Mistr sportu“

Jedná se o titul, který není nárokový. Návrh na schválení předkládá výcviková komise ČKS.

Výchozí podmínky:
- psovod je nositelem I.výkonnostní třídy ve sportovní kynologii
- občanská bezúhonnost – prokazuje se výpisem z trestního rejstříku
- trvalé dodržování sportovní etiky

Výsledky opravňující k návrhu na udělení titulu (stačí pouze jeden z následujících):
a) získání 3 titulů Mistr ČR (event.ČSR nebo ČKS) ve finále postupové soutěže všech plemen; (při konání více postupových soutěží je možno započíst pouze takovou, ze které se sestavuje státní reprezentace)
b) medailové umístnění v soutěži jednotlivců při MS FCI všech plemen nebo při FCI Světového poháru stopařů
c) trojnásobné medailové umístnění na Mistrovství světa (MS) nebo Mistrovství Evropy (ME) plemen v individuálním hodnocení jednotlivců v nejvyšší kategorii příslušného Zkušebního řádu
d) případně kombinace bodů a) a b)

Autor textu: Eva Nohelová
Autor fotografií zdroj: Eva Nohelová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru