Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Vydávání „psích pasů“ začne už za pár týdnů
Sdílet:

Vydávání „psích pasů“ začne už za pár týdnů

Psi
Všeobecné

S datem vstupu České republiky do Evropské unie, tedy krátce po 1. květnu, by mělo být – podle slov MVDr. Zbyňka Semeráda, vedoucího odboru ochrany zdraví zvířat Státní veterinární správy – zahájeno vydávání nového cestovního dokladu pro psy, kočky a fretky, PET PASSPORT. Pro pohyb v uzavřeném prostoru členských zemí EU bude tento doklad od 3. července letošního roku vyžadován na základě Nařízení EU č. 998/2003. Tento doklad bude zapotřebí k výjezdu za hranice nebo k návratu domů i z tzv. „třetích zemí“.

Vydávání pasů

Vydávat pasy, ověřovat údaje a vybírat poplatky budou certifikovaní veterináři
Státní veterinární správa nyní stanovuje podmínky pro certifikaci veterinárních lékařů, oprávněných k vydávání pasů majitelům psů, koček a fretek, a k ověřování správnosti v pasech uvedených údajů. Podmínky budou zřejmě v principu jen dvě: autorizovaný veterinář musí být vybaven čtecím zařízením, umožňujícím podle požadavku Nařízení EU č. 998/2003 ověření kódu mikročipu v souladu s mezinárodní normou ISO 11784/5; zaváže se k postoupení údajů o označeném zvířeti a jeho majiteli do centrální evidence pasů.
Certifikát neboli doklad o schválené registraci budou vydávat jednotlivé Krajské veterinární správy. Veterinář také bude za vystavení pasu, ověření a vyplnění údajů, jakož i za jejich zavedení do evidence pasů vybírat poplatek. Jeho výše zatím není ani orientačně stanovena.
Adresář oprávněných veterinárních pracovišť a jednotlivých veterinářů bude zveřejněn a průběžně aktualizován na www.narodniregistr.cz, adresu nejbližšího veterináře vám sdělí i na tel. čísle 326 307 316 – informační servis Národního registru majitelů zvířat.

Jedinečné číslo pasu

Každý pas bude mít – podobně jako cestovní pasy pro lidi – své jedinečné číslo, vytištěné na každé straně dokladu. Mělo by sestávat nejméně ze 12 čísel v pevně stanovené struktuře. Začínat bude buď písmenným nebo numerickým kódem České republiky podle mezinárodní normy, tedy buď zkratkou CZE (možná pouze CZ) nebo číselným kódem 203. Další čtyři místa zaujme rok vydání. Následující dvě místa budou identifikátorem výrobce/distributora, tedy obdobou „manufacturer code“, který obsahuje rovněž každý mikročip v normě ISO a který zabrání případné duplicitě číselné sestavy. Šest míst bude „pořadových“ a na posledním místě bude číslo kontrolní, součet všech předcházejících.
Teoreticky by tedy – podle informací ze SVS – mohlo číslo pasu vypadat například takto:
CZ 2004399999945. Nad rámec evropského vzoru chce SVS zavést ještě vyjádření čísla pasu v čárovém kódu na jeho zadní straně. Měla by tak být usnadněna evidence v databázi vydaných pasů.
V pasu budou kromě identifikačních údajů i záznamy o očkování a předpokládá se, že pas postupně nahradí doposud používaný očkovací průkaz.

Majitelé zvířat označených "jiným" způsobem

Celý systém je nastaven směrem k označování zvířat mikročipy, a to výslovně v souladu s jedinou mezinárodně platnou normou pro identifikaci zvířat metodou RFID – ISO. Na přechodné období bude (s výjimkou cest do Británie, Irska a Švédska, které už nyní uznávají výhradně identifikaci mikročipy podle ISO 11784/5) akceptováno i "zřetelně čitelné tetování" nebo označení mikročipem jiného systému. V druhém případě však musí být majitel podle závazné evropské právní normy vybaven k prokázání identity zvířete vlastním čtecím zařízením. 

Autor textu: Markéta Císařovská
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru