Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Pracovné psy Border Collie v Nemeckej
Sdílet:

Pracovné psy Border Collie v Nemeckej

Ovčiarske psy a ich práca s ovcami prilákali asi 60 záujemcov do jazdeckej haly v Nemeckej.

Tradícia výcviku ovčiarskych psov

Školenie a ukážku zorganizoval pán Vlastimil Majer z Bystrej, chovateľ oviec plemena Lacaune. Toto staré ovčiarske plemeno psov z Veľkej Británie, ktoré sa začína uplatňovať aj na Slovensku, predvádzal Michal Hrdlička z Českej republiky. Všetkým zúčastneným bolo toto plemeno predstavené a vysvetlený spôsob jeho používania. Nasledovali praktické ukážky na ovciach, niektorí z prítomných mali možnosť vyskúšať svoje Borderky a sučku Michala Hrdličku, ktorá ochotne pracovala aj s cudzími ľuďmi.
Tradícia výcviku ovčiarskych psov na Slovensku je úplne odlišná. Michal Hrdlička trpezlivo vysvetloval, prečo a ako sa tieto psy cvičia. Prezradil najväčšie tajomstvo výcviku: „Necvičte tieto psy a nechajte ich dospieť do dospelosti jeden až jeden a pol roka bez toho, aby videli ovce.“ Toto tvrdenie vyvolalo živú diskusiu. Zásada necvičiť psy sa potvrdila hneď pri ukážkach mladých psov, ktorí už boli cvičení neskúsenými chovateľmi. Taktiež sa to potvrdilo u osemmesačnej sučky, ktorá sa prvýkrát stretla s ovcami práve tu. Pracovala lepšie ako psy, ktoré boli neodborne a skoro cvičené.
Poobede sa väčšina účastníkov presunula do hasičskej budovy v Medzibrode. Premietali sa tam videokazety s ukážkami práce psov z Anglicka a Nemecka s odborným výkladom. Aj tu prebiehala živá diskusia.

Poďakovanie

V Českej republike bol založený klub týchto pacovných ovčiarskych psov. Klub je oficiálnym členom Medzinárodnej organizácie ovčiarskych psov (ISDS) so sídlom vo Veľkej Británii. Heslom klubu je: „Múdrosť pred krásou a dobré pracovné predpoklady po rodičoch, ktoré veľmi dobre pracujú pri stádach“.
Účastníci školenia sa dohodli na ďalšej spolupráci a ďalších školeniach s Michalom Hrdličkom.
Poďakovanie patrí pánovi Lihanovi a pánovi Hatalovi z Medzibrodu za požičanie oviec a zaistenie hladkého priebehu tejto úspešnej akcie.

Autor textu: Vlastimil Majevský
Autor fotografií zdroj: Vlastimil Majevský
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru