Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Veterinární alternativní medicína – 2. Část
Sdílet:

Veterinární alternativní medicína – 2. Část

Psi
Nemoci

Využití poznatků čínské medicíny Organismus psa je zcela nepochybně z morfologického a fyziologického hlediska složen tak, jak jej popisuje souča...

Využití poznatků čínské medicíny

Organismus psa je zcela nepochybně z morfologického a fyziologického hlediska složen tak, jak jej popisuje současná klasická veterinární medicína. Jednotlivé děje v organismu psa se neodehrávají pouze v mechanické poloze tak, jak jsou popsány, ale chovají se i podle pravidel, která popsala tradiční čínská medicína již před několika tisíci lety. Zkusme si nyní tento systém popsat a stanovit jeho použitelnost v alternativní veterinární medicíně.
Čínská medicína rozdělila organismus do pěti okruhů. Každý okruh je řízen mateřským orgánem (obrázek pentagram orgánů). Mateřskými orgány jsou srdce, slezina, plíce, ledviny a játra. Ke každému z nich je přiřazen jeden orgán dutý neboli zásobní, jak jej označovali čínští lékaři. K srdci se přiřazuje tenké střevo, ke slezině žaludek a slinivka břišní, k plícím tlusté střevo, k ledvinám močový měchýř a k játrům žlučník. Přiřazené orgány tvoří nárazníkový systém, který přebírá patologické stavy ze základního mateřského orgánu. Velmi důležitým poznatkem tradiční čínské medicíny je, že v celém okruhu mateřského a přiřazeného orgánu nemůže vznikat nemoc či infekce, jestliže je mateřský orgán okruhu normálně zdravý a fungující. Tento poznatek má velký význam v prevenci organismu a zjednodušeně lze z toho vyvodit toto pravidlo:
Pokud budou mateřské orgány psa dle čínského pentagramu udržovány v optimálním fyziologickém stavu, nebude docházet k onemocnění přidruženým orgánům.

Čínská medicína používá ještě jeden pojem a to je životní energie neboli čchi, která je v těle rozváděna dráhami zvané meridiány. Blokováním jednotlivých drah meridiánů dochází ke špatnému proudění čchi k jednotlivým orgánům a následně k jejich špatné funkci či k úplné devastaci. Tradiční čínská filosofie vycházela z teorie o dvou principech Yin a Yang, jimiž je vysvětlována podstata všech věcí a jevů. Jsou to dva protichůdné, ale vzájemně se podmiňující prvky, existující ve všech věcech i procesech v přírodě. Existuje mezi nimi stálé soupeření, ale ani jeden nemůže existovat bez druhého. V každém Yin je i část Yang a naopak. Vnitřní boj vede k vytváření životní energie čchi. Pokud dojde k porušení rovnováhy v obsahu Yin a Yang v těle, dochází k patologickým jevům – zdravotním problémům, nemocem a případně i smrti. Prvek Yang znázorňuje vše kladné a prvek Yin vše záporné. Organismus má speciální systém, který spojuje povrch těla s vnitřními orgány, horní polovinu těla se spodní a duté orgány s plnými. Plné orgány patří k principu Yin – plíce, srdce, slezina, ledviny, játra. Duté orgány patří k principu Yang – tlusté a tenké střevo, žaludek, žlučník, močový měchýř. Tento systém spojení se nazývá, jak bylo již uvedeno, meridiány. V zásadě rozeznáváme meridiány hlavní a sekundární.

Nyní se blíže seznámíme s jednotlivými okruhy orgánů, které uvádí pentagram.

Okruhy orgánů

Plíce a tlusté střevo
K plícím, jako mateřskému orgánu, patří tyto přidružené orgány: kůže, žíly, průdušky, patrové mandle, nosní dutiny, hltan, hrtan, nosohltan, poplicnice, páteř v bederní krajině, přechod páteře krční a hrudní, nosní sliznice a otvory nosu, čelní lalok CNS.
Symptomy tohoto okruhu:
ucpání nosu, hleny v nose, kýchání, kašel, ekzémy, suchá praskající kůže, ztuhlé svalstvo, bolesti v oblasti krční páteře.

Ledviny a močový měchýř
K mateřskému orgánu ledvin jsou přiřazeny dále tyto orgány: močová trubice, klouby, kosti, zuby, děloha, mícha, prostata, štítná žláza, vaječníky, osrstění.
Symptomy tohoto orgánu:
sucho v nose, zástava močení, časté močení v noci, gynekologický výtok, vodnaté otoky v oblasti tlamy, otoky v oblasti končetin (dolních částí), tmavý až fialový jazyk, tuhý nebo ochablý jazyk, bolestivý boltec, poruchy říje, předčasná ejakulace, impotence, spontánní potrat, poruchy sluchu, záněty nervů hlavně mezižeberních, záněty sedacího nervu, bolesti v kříži a bedrech, lomivost kostí, plísně kůže, atrofie svalů končetin.

Slezina, slinivka břišní, žaludek
K slezině jako mateřskému orgánu jsou přiřazeny tyto orgány: lačník, kyčelník, bránice, brzlík, dásně, hypothalamus, hypofýza, epifýza, jazyk, jícen, vegetativní nervstvo, vazy, svaly, slinné žlázy, podkoží, kostní dřeň, dřeň nadledvinek.
Symptomy tohoto okruhu:
obezita, nadměrná štíhlost, srdeční neuróza, gynekologické výtoky, mnoho hlenu na sliznicích, hormonální poruchy, únava a slabosti končetin, problémy hrudní páteře, křeče v končetinách, bolesti v lymfatickém systému, herpes, chorobný hlad, chorobné nechutenství.

Játra a žlučník
K mateřskému orgánu játra a žlučník jsou přiřazeny tyto orgány: mazové žlázy, kůra nadledvinek, oční spojivka, horní víčko, CNS, penis, varlata, pochva, periferní nervový systém.
Symptomy tohoto okruhu:
slzení očí, oslabování zraku, svědění v pohlavních orgánech, vyrážky na pohlavních orgánech, výbuchy hněvu, šourková kýla, zhoršení čichu, bolestivá kůže na hlavě, bolesti kyčlí, zarudnutí uší, epilepsie, stavy zuřivosti, nedostatek odvahy a razantnosti v chování.

Srdce a tlusté střevo
Přidružené orgány: artérie, střední ucho, osrdečník, jazyk, tváře.
Symptomy tohoto okruhu:
bušení srdce, nepravidelnosti rytmu, tlaky v srdci, mozková skleróza, ucpávání tepen na končetinách, škubání svalstva, změna na špičce jazyka, pomatené blouznění, ztmavnutí moče.

Využití tradiční čínské medicíny

Z uvedeného vyplývá, že poznatky tradiční čínské medicíny lze využít ve veterinární alternativní medicíně v těchto oblastech:
1. Využití pravidla čínské medicíny, že mateřské orgány ovlivňují přiřazené orgány z hlediska jejich funkce a stavu. Cílenými metodami veterinární alternativní medicíny jako jsou gemoterapie, herbologie či homeopatie můžeme výrazně ovlivňovat stav a funkci těchto orgánů.
2. Systémy tradiční čínské medicíny můžeme ovlivňovat metodami, jako jsou akupunktura, akupresura a podobné metody.
3. Poznatky vyplývající z čínské medicíny můžeme aplikovat při přírodní detoxikaci organizmu zvířat.

Autor textu: Luboš Drmla
Autor fotografií zdroj: Luboš Drmla
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru