Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Klub Tance se psem České republiky
Sdílet:

Klub Tance se psem České republiky

Psi
Výcvik

Mnozí z nás už někdy sledovali výcvik psů na klasickém kynologickém cvičišti: psovodi se svými psy trénují chůzi u nohy, odložení, plazení, sedni...

Mnozí z nás už někdy sledovali výcvik psů na klasickém kynologickém cvičišti: psovodi se svými psy trénují chůzi u nohy, odložení, plazení, sedni - lehni - vstaň, přivolání psa a podobně. A teď si představte, že jim k tomu navíc hraje hudba a že se tyto cviky provádí v jejím rytmu. Tak přesně tohle už někoho napadlo a v osmdesátých letech se v Anglii zrodila nová sportovní disciplína, nazvaná Tanec se psem. Od té doby se pořádají soutěže v této disciplíně téměř po celém světě. U nás je Tanec se psem zatím novinkou.
Soutěže v Tanci se psem se v České republice konají od roku 1998. Zpočátku to byly pouze zajímavé akce bez pevných pravidel, pořádané hlavně pro diváky. V roce 1999 byl založen první oficielní Klub Tance se psem České republiky (KTP ČR) se sídlem v Blansku. Od roku 2004 je Klub navíc členem FCI, prostřednictvím Moravskoslezského kynologického svazu (MSKS) a začleněn do Sdružení sportovních svazů České republiky.
Výbor KTP ČR stanovil pevný řád a pravidla, podle kterých se soutěží dodnes. Byli vyškoleni rozhodčí, instruktoři, vznikly ZO KTP ČR, začaly se pořádat soutěže, výcvikové tábory atd.
Od roku 1999 uspořádal KTP ČR celkem 18 soutěží, kterých se zúčastnilo 396 psovodů a 408 psů. Z těchto čísel lze vyčíst, že sportovní disciplína Tanec se psem je velmi populární a lákavý koníček. Není omezena ani věkově, ani velikostně. Tančit mohou děti i dospělí, psi čistokrevní i Kříženci. Stačí jen chuť něco se svým psem dělat a nápady při sestavování choreografie a cviků.
Tanec se psem působí na první pohled jako druh kontrolované hry se psem. Ale ten, kdo si tuto disciplínu někdy zkusil ví, že to není až tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Při tomto sportu se pes po dobu zhruba čtyř minut maximálně soustředí na psovoda a vykonává v rytmu hudby jeden nacvičený cvik za druhým. Po celou dobu vystoupení je zapojen nejen fyzicky, ale také psychicky. Musí znát cviky a rozumět psovodovým povelům. Je známo, že v jedné sestavě předvede pes i více jak 20 prvků. A to už vyžaduje určitý stupeň šikovnosti a ovladatelnosti psa. Nároky se kladou také na fantazii psovoda, jelikož celá sestava, choreografie, kostým, výběr hudby i prvků je ponechán zcela na něm. Jediný povinný element na každé soutěži v Tanci se psem je zařazení pěti povinných prvků, které jsou dány řádem KTP ČR.

Jsou to:
• otočka – pes se otáčí kolem vlastní osy na jednu nebo obě strany.
• Chůze u nohy – pes se pohybuje u levé a pravé nohy psovoda. Může také kráčet do stran se vzájemným křížením nohou.
• Obíhání – pes se pohybuje v kruhu okolo psovoda nebo rekvizity.
• Couvání – pes couvá vedle psovoda, před ním nebo couvá sám libovolným směrem.
• Tanec na dálku – pes předvede libovolný cvik ve vzdálenosti min. 3 metry od psovoda.
Tyto povinné prvky byly zvoleny tak, aby fyzicky neznevýhodňovaly některé psovody a byly vhodné pro každé plemeno psa, včetně kříženců. Navíc mohou začátečníka motivovat a zpočátku mu napovědět, co se psem vlastně trénovat.
Kromě zvládnutí výcviku základních povinných prvků má psovod možnost vymýšlet a cvičit spoustu další prvků podle vlastního uvážení. Inspiraci může nalézt např. v pozorování hrajících si psů. Zjistí, kolik různých póz dokážou při hře zaujmout, kolik efektních výskoků a úhybných manévrů se skrývá v jejich mrštném těle. Pak již záleží jen na psovodovi, jak je dokáže v sestavě využít.
Velkou pomocí při výcviku je profesionálně zpracovaná instruktážní videokazeta KTP ČR, která obsahuje nejen informace pro začátečníky, ale také kompletní sestavy z mistrovských soutěží.

Příště: Kdy začít cvičit a jaké plemeno je nejvhodnější?
Autor textu: Hana Rajtšlégrová
Autor fotografií zdroj: Hana Rajtšlégrová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru