Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Working testy nový sport pro retrievery
Sdílet:

Working testy nový sport pro retrievery

Psi
Všeobecné

"Retrieveři se stávají stále populárnějším plemenem na celém světě. Spousta lidí si pořídí krásné chlupaté štěňátko jako rodinného mazlíčka a vlas...


"Retrieveři se stávají stále populárnějším plemenem na celém světě. Spousta lidí si pořídí krásné chlupaté štěňátko jako rodinného mazlíčka a vlastně ani neví, že retriever je nejen rodinný pes, ale také pes lovecký s vrozenou chutí pro práci a hlavně pro aport. Každý, kdo se svému retrieverovi věnuje, brzy zjistí, že je to pes velmi učenlivý a hlavně je pro něj práce zábavou. Pokud nechcete svého „přítele“ využívat pro lovecké účely, kupte si dummy a začněte se věnovat tomuto sportu. Pokud přeci jen pomýšlíte na lovecké zkoušky, začněte také s working testy a potom jen plynule přejděte na práci se zvěří.
Working testy (WT) jsou rozšířeny v celé západní Evropě a ti nejlepší reprezentují svoji zemi na mezinárodních zkouškách. U nás jsou WT teprve v začátcích. Podařilo se založit občanské sdružení Retriever Sport CZ, jejímž základním cílem je výcvik retrieverů pro WT a pořádání tréninků a samozřejmě zkoušek zvaných WT.

A co to vlastně Working testy jsou?
Working testy jsou všechny zkoušky z aportování za použití dummies (dummy). Dummy je používán jako náhrada za zvěř a výcvikový aportovací předmět. Díky speciálnímu plnivu plave. U working testů nejsou úkoly předem známé a stanovuje je rozhodčí, který vychází z doporučených schémat pro sestavování úloh v jednotlivých výkonnostních třídách, které volí podle konfigurace terénu, zkušeností, požadavků lovecké praxe a stupně vycvičenosti retrieverů. Stupeň obtížnosti úloh WT odpovídá zařazení retrieverů do jednotlivých výkonnostních tříd. Rozhodčí může jednotlivé úlohy různě kombinovat do jednoho úkolu. Právě ta skutečnost, že předem nikdy nevíme co přijde, dělá z WT velmi vzrušující záležitost. Aby bylo možno absolvovat WT v příslušné výkonnostní třídě, je nutno jednoduše umět vše, co tato třída vyžaduje. K tomu je pak nutno zvládnout nejen základní výcvik, ale mít i určitou zkušenost, flexibilitu, oboustrannou důvěru a harmonii v teamu. Všichni účastníci zkoušek mají naprosto stejné úlohy a rozhodčí se snaží maximálně omezit vliv náhod.
 

Základní disciplíny


Marking
Při markingu má pes možnost pozorovat letovou dráhu a místo dopadu aportu. Má mít schopnost odhadnout vzdálenost a místo dopadu si zapamatovat i po delší dobu. Těch míst může být i více. V ideálním případě by měl po vyslání běžet přímo pro aport, tento bez váhání uchopit a nejkratší cestou stejně rychle přinést k vůdci.


dummy

Dohledávka
Při volné dohledávce ví vůdce jen přibližně, kde se nachází jeden nebo více aportů. V tomto prostoru musí pes pracovat – hledat zcela samostatně. Musí prokázat kvalitu nosu a vůli k hledání a nalezení aportu. Po nalezení musí aport neprodleně uchopit a co nejrychleji předat svému vůdci. Když je to zapotřebí, musí se na povel vůdce do tohoto prostoru i vícekrát vrátit a přinést všechny aporty.

Handling
Zde pes neviděl ani letovou dráhu, ani místo dopadu aportu. Vůdce však ví, kde se asi aport nachází. Psa vyšle a akustickými i vizuálními povely jej navede do prostoru dopadu aportu. Při této klasické retrievří disciplíně musí být pes na jedné straně dobře ovladatelný i na značnou vzdálenost, musí s vůdcem dobře spolupracovat a na druhé straně musí v cílovém prostoru, do kterého byl naveden, projevit vlastní iniciativu, samostatnost a vůli aport nalézt.

Zkoušky jsou rozděleny do čtyř kategorií – E, L, M, S – dle zkušeností psů. Podmínkou je, že pokud pes získá 3× hodnocení výborný, musí již příště startovat ve vyšší třídě. Účast ve třídě S je neomezená.
I systém stanovení vítěze je odlišný od jiných loveckých zkoušek. Nerozhoduje zde ani chovnost, ani věk psa, ale vždy jeho schopnosti. Pro psy se stejným počtem bodů vyhlásí rozhodčí rozstřel. Stanoví úkol, který psi musí splnit.
V průběhu roku jsou připraveny zkoušky, termíny se dle zájmu doplňují. Na závěr roku je připraveno finále. Máte-li zájem se o tomto sportu dozvědět více, navštivte naše webové stránky na www.retriever-sport.cz.
 

Příprava na Working testy

Než začneme s výcvikem na zkoušky, pes musí dobře ovládat: přivolání, chůzi u nohy, sedni, zůstaň, a aport.

Výcvik markingu
Ne každý pes je „natural marker“ a každému není tato schopnost vrozena. Dobře strukturalizovaným výcvikem lze tuto schopnost pro marking velmi dobře posílit a upevnit.

Organizace výcviku
Při výcviku postupujte systematicky a nejprve naučte psa všechny varianty jednoho úkolu a teprve potom přejděte na další úlohu. Trénink musí být sestaven tak, aby pes postupně získával důvěru ve své vlastní schopnosti. Při tréninku se musí naučit správně odhadnout vzdálenost, vítr a terén a při tom si zároveň rozvíjet svůj vlastní styl markingu. Důležité je, aby se naučil zůstat v klidu – steady a čekat na povel k aportu od vůdce.
Při aportech musí pes běžet přímo k místu dopadu, aport bez váhání uchopit, přímočaře se vrátit a korektně odevzdat do ruky vůdce.
Pes se musí také během tréninku naučit, že ne každý odhozený aport je určen pro něj. Proto necháváme průběžně pracovat i jiné psy.
Pokud pracujete sami, potom si většinu markingů přineste sami, ale výcvik nepřehánějte.

Marking je práce pro oči i pro nos
Při markingu se pes musí naučit pracovat očima, neboť musí let dummy očima sledovat, zapamatovat si kam dopadl a potom běžet přímo do prostoru dopadu. Přesto nepotřebuje při markingu pouze oči. V místě dopadu však většinou dummy přímo nevidí, neboť je často kryt travou a proto musí v místě dopadu nasadit také nos, aby dummy našel.
Pozor! Při markingu na psa nemluvte. Toto s sebou přináší nebezpečí, že se pes se na vás nahoru podívá a propásne tak marking.

Vyražení bez povelu
To, že vyšlete psa hned po odhození dummy neznamená, že váš pes může vyrazit nekontrolovaně. Kontrolujte jej tím, že jej držíte za hruď nebo mu dáte vodítko kolem krku. Musí se naučit, že může vyrazit až na váš povel. Nestrpte, aby se vyvlékl z vodítka nebo aby překonal tlakem vaše držení a vyrazil tak bez povelu pro dummy. V každém případě musí pár sekund čekat. Potom opatrně odstraňte vodítko nebo ruku z jeho hrudi. U psů, kteří pracují s větším nasazením můžete počkat až do okamžiku, kdy ustane jeho tlak proti vaší ruce. Pro dummy jej vysílejte vždy s povelem aport. Pokud pes vyrazí bez povelu, využijeme pomocníka, který odhozený dummy sebere rychleji než pes. Pes brzy pochopí, že vyrazit bez povelu nemá smysl.

Marking z vody
Pes musí bez průtahů vstoupit do vody a také se rychle z vody vrátit, aniž by se po výstupu z vody otřásal nebo odložil dummy.
Tip! Na vodě cvičte pouze ty věci, které pes již na suchu umí velmi dobře. Všechny chyby, které pes dělá na suchu se u vody projeví daleko výrazněji.

Dohledávka – nácvik hledání
Už u mladého psa musíme podporovat vlastnosti, které jsou potřebné pro dohledávky. I psi, kteří mají vynikající nos vrozený, se musí naučit tento orgán vědomě využívat. Důležitým úkolem je proto ukázat psovi, jak má nos používat. Ten musí nasbírat úspěšné zkušenosti z používání nosu, aby se naučil na svůj nos spoléhat.

První kroky
Odhoďte do vyššího porostu (křoví, vyšší tráva apod.) dummy tak, aby to pes viděl. Nejlépe je, když ne přesně vidí let a místo dopadu dummy. Psa vyšlete bezprostředně po odhození dummy. Pravou rukou mu ukažte, kde má hledat a vyšlete jej s povelem hledej, ztratil! Odhození dummy motivuje psa, aby začal hledat - ze začátku jistě ne systematicky a plánovitě.

Směr větru
Z počátku je ideální, když vítr rychle přinese pach dummy psovi přímo do nosu. Tento pach mu potvrdí správnost jeho práce a pes začne s nasazením nosu postupovat systémem cig–cag směrem k aportu. Postupuje pomalu ve směru zdroje pachu – dummy. Když pach ztratí, otočí se a postupuje dál, aby jej znovu nalezl. Vloha pro dohledávání je psům vrozena. My však budeme požadovat systematické hledání. Čím více pes nasbírá zkušeností při hledání, tím rychlejší a systematičtější je jeho práce. Při přípravě úlohy vždy respektujte směr větru.
Když se pes naučí systematicky a samostatně hledat v krytinách, můžete mu začít jeho úkol ztěžovat. Následně pracujte s bočním větrem a potom také se zadním větrem. Pokračovat můžete tím, že po odhození dummy necháte psa chvilku čekat, než jej vypustíte ke hledání. Dále můžete odhodit dva a postupně i více dummy. Čím delší je čekací doba a čím více je dummy, tím těžší je úloha. Při volbě obtížnosti úlohy berte vždy do úvahy stupeň vycvičenosti i únavu vašeho psa. Nepřetěžujte psa, ten musí mít neustále motivaci pro rychlou práci. Ale zároveň jej nepodceňujte, to by také rychle ztratil motivaci a práci by začal považovat za nudnou.
Pozor! Dbejte na to, aby pes dummy nevyměňoval. Nedávejte proto dummy příliš blízko k sobě. Nejlépe je, rozmístnit je ve tvaru podkovy. Tím minimalizujete pravděpodobnost, že pes při zpáteční cestě narazí na další dummy. Když už pes dummy nezaměňuje, můžete je rozmístnit v několika řadách. Když pes dummy najde, připískejte jej k sobě. Tím se naučí, že po nalezení dummy musí tento nejprve odevzdat a dále nehledat s dummy v mordě. Teprve potom, když dummy odevzdá, může v dalším hledání pokračovat. Když se pes toto naučí, postupně toto přivolávání zase odbouráte. Potom jej už přivolávejte pouze tehdy, když máte podezření, že by mohlo dojít k záměně dummy.

Klid – co to znamená steadiness
Pes je steady, když zůstane v klidu sedět vedle svého pána nebo se pohybuje klidně vedle něho, aniž by vydal jakýkoliv zvuk nebo se od něho bez povelu, byť minimálně, vzdálil. Může pohybovat hlavou, aby vše dobře viděl. Ideálem je, když se vedle vůdce chová klidně a trpělivě. Pes není steady, když při práci nebo během čekání vyje, kňučí, štěká, když si odskočí od pána nebo je tak neklidný, že to vyžaduje jakoukoliv pozornost ze strany vůdce. Pes, který se projeví jako unsteady, je ze zkoušek vyloučen. Kromě toho, rozhodně není dobrým loveckým psem.

Svádivá vzrušení
Když už pes umí být steady při lehkém rušení, můžete začít kombinovat steady se sedni. Nechte psa sednout a poodejděte od něj několik kroků a hleďte na něj. Vezměte dummy do ruky. Pro začátek stačí když dummy pouze vyhodíte do vzduchu a znovu jej chytíte. Pes má navzdory tomuto rušení zůstat na místě. Když zůstane na místě, jděte k němu a pochvalte jej. V opačném případě použijte nepřátelské NE, vraťte jej na původní místo a cvičení opakujte.
Pokud máte toto zvládnuto, můžete pokračovat dále. Z té samé výchozí pozice odhoďte dummy za sebe, to je pro psa větší vzrušení. Zde máte možnost, pokud pes vyrazí, zastavit jej až vás bude míjet. Pokud se tak stane, pokračujete s NE, vraťte psa zpět a pokračujete. Když zůstane tentokrát klidný, jděte k němu a pochvalte jej. Pokud je pes klidný, nechte jej čas od času nějaký dummy za odměnu přinést. Většinu odhozených dummy však musíte sesbírat sami. Pse se musí naučit, že ne každý odhozený dummy je určen pro něj. Musí klidně čekat a pozorovat létající dummy, nebo také zvěř, dokud nepřijde na řadu. To jsou základní ctnosti dobrých retrieverů. Při zkouškách a v praxi se očekává, že právě tohle bude umět. Postupně zvyšujte obtížnost. Když předchozí klape na 100 %, postupte o krok dále. Nikdy nezapomeňte psa pochválit.

Obtížnější varianty
Můžete házet více dummy a měnit směry vrhů. Čím je dummy blíže u psa, tím je úloha těžší. Samozřejmě je pro psa vzrušivější dummy, které vidí, než to, které zmizí ve vyšší trávě. Z počátku musíte házet dummy tak, aby jste měli možnost dostat se k nim dříve než pes, pokud by bez povelu vyrazil. Po chybném předčasném vyražení nesmí pes nikdy dosáhnout úspěchu.
Když máte toto zvládnuto, můžete začít cvičit i s jinými psy. Pro začátek potřebujete pomocníka, který hází dumy a vůdci stojí vedle psů, aby mohli v případě potřeby zasáhnout. Dalším ztížením je, když se od psa vzdálíte na několik metrů. Pokud pes odskočí, musí vůdce nebo pomocník bleskově zareagovat a nedopustit, aby se chybující pes dostal k dummy.
 
text a foto: Iva Sieberová
Autor textu: Kolektiv autorů redakce iFauna.cz
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru