Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Odchov kříženců kanár × konopka obecná
Sdílet:

Odchov kříženců kanár × konopka obecná

V současné době není žádný velký problém odchovat exkluzivního a na pohled líbivého křížence mezi kanárem a evropským ptákem, máme-li k tomu k dispozici evropského ptáka v mutaci. Podle jeho zbarvení vybereme k páření příslušnou barvu kanára a exkluzivní kříženci mohou vzniknout. Vše záleží na znalostech a umu chovatele.

Úskalí

V našich chovatelských podmínkách však máme evropské ptactvo v mutacích poskrovnu a chceme-li odchovávat barevně líbivé křížence, nezbývá nám nic jiného, než přejít na obtížnější křížení samičky evropského ptáka se samečkem barevného kanára. Nevýhodou tohoto křížení je skutečnost, že barevně výrazní kříženci po kanářím samečkovi budou samičky a samečci se budou více podobat samičce evropského ptáka. Dalším krokem ke zdárnému úspěchu je nutnost mít k dispozici k takovému křížení samičku evropského ptáka vychovanou v zajetí a to nejlépe pod kanáří samičkou, která po odstavení byla v proletu s mladými kanáry a je na ně zvyklá.

Samička konopky obecné se samečkem barevného kanára žlutoisabelový satén

V roce 2007 jsme sestavili pár samičku konopky obecné se samečkem barevného kanára žlutoisabelový satén. Pár byl umístěn v nezarostlé voliéře, která je zastřešená a v její zadní části v obou rozích byla umístěna dvě hnízda zamaskována větvemi borovice. Jedno hnízdo bylo pro větší klid samičky dáno do otevřené budky. Jelikož pár byl sestaven až v měsíci květnu a ptáci si na sebe museli zvykat, došlo k zahnízdění až v měsíci červenci. Samička si upletla hnízdo v kanářím hnízdě z umělé hmoty a po snesení šesti vajíček zasedla. Vajíčka však byla neoplozená. Bylo proto přistoupeno k výměně kanářího samečka a k samičce konopky byl dán kanáří sameček v barvě dominantně běloisabelový satén ročník 2005. V tomto roce však již k dalšímu hnízdění nedošlo a pár společně přezimoval v uvedené voliéře. Při pozorování bylo zjištěno, že ptáci si spolu rozumí a spávají vedle sebe. Samička konopky byla odchována ve voliéře pod vlastními rodiči v roce 2006.

Ze snůšky šesti vajíček se vylíhla čtyři mláďata

V roce 2008 došlo k prvnímu hnízdění v měsíci dubnu a samička konopky zahnízdila na stejném místě. Ze snůšky šesti vajíček se vylíhla čtyři mláďata, z nichž jedno bylo světlé barvy s červenýma očima. Čtvrtý den po vylíhnutí byla provedena kontrola hnízda, což se ukázalo jako zásadní chyba. Samička hnízdo opustila a mláďata musela být podsazena pod kanáří samičku, která dvě mláďata odchovala a dvě uhynula. Mládě v bílé barvě bylo odchováno a jedná se o křížence v barvě + dominantně běloisabelový satén. Celé vybarvení je stejné jako u otce kanára včetně hnědého závoje.
Po odebrání mláďat samička konopky začala znovu do čtrnácti dnů stavět hnízdo, ale na jiném místě, v otevřené budce. Snůška opět činila šest vajíček a vylíhla se čtyři mláďata, z nichž opět jedno bylo světlé s červeným a očima. Oba rodiče se o mláďata vzorně starali. Prvních pět dnů samička hnízdo moc neopouštěla a kanáří sameček ji krmil na hnízdě. Po nakrmení samičky tato nakrmila mláďata. Nastal ale problém, zda samička po okroužkování mladých hnízdo opět neopustí. Mláďata jsme kroužkovali devátý den, kdy se již hlasitě ozývala a dožadovala se krmení. Věřili jsme tomu, že samička hnízdo neopustí a dožadující se mláďata nakrmí. Naše očekávání se splnilo a všechna čtyři mláďata byla odchována. Mládě v bílé barvě má ale žlutý nádech a hnědý závoj je jen málo znatelný, není tak výrazný jako u prvního bílého mláděte.

Pár opět začal s hnízděním

K našemu překvapení pár opět začal s hnízděním v polovině měsíce srpna, kdy mláďata byla stará asi dvacet jedna dnů. Mláďata byla proto odstavena do proletu k mladým kanárům. Samička konopky zahnízdila opět v kanářím hnízdě, jako při prvním hnízdění. Opět snesla šest vajíček a vylíhla se čtyři mláďata, z nichž jedno bylo zase světlé s červenýma očima. Ke kroužkování jsme přistoupili, stejně jako posledně, devátý den. Při kroužkování bylo zjištěno, že dvě mláďata jsou menší a slabší. V hnízdě proto byla ponechána jen dvě větší mláďata, z nichž jedno bylo světlé s červenýma očima. Dvě slabší mláďata byla podsazena pod kanáří samičku a jedno mládě později uhynulo. Při třetím hnízdění pravděpodobně samička konopky zasedla po snesení třetího vajíčka, a tak se mláďata líhla postupně. V přecházejících dvou hnízdech tomu tak nebylo a mláďata byla stejného vzrůstu.

Ze tří hnízd bylo odchováno devět mláďat z dvanácti vylíhlých

Ze tří hnízd bylo odchováno devět mláďat z dvanácti vylíhlých. Tři mláďata jsou v barvě bílé a jedná se o samičky, dalších šest je v tmavé barvě, ale vybarvení prsou je různé. Jedná se o samečky. Bílé mládě ze třetího hnízdění je stejné jako bílé mládě z hnízda prvního. Jedná se o dominantně běloisabelový satén a v proletu s mladými kanáry jsou těžko k rozeznání od mladých kanárů stejného vybarvení. Mláďata kříženců jsou v proletu ve voliéře společně s kanáry z toho důvodu, že se snižuje jejich plachost a lépe přepeřují. Voliéra je o délce dvanácti metrů, šířce sto dvacet centimetrů a výšce dva metry. Kříženci po konopce obecné většinou dědí její plachost, ale při společném odchovu s kanáry plachost částečně ztrácejí.
Ptáci byli krmeni vaječnou míchanicí obohacenou o vitamíny a minerály. Dále měli k dispozici klasické zrní pro kanáry. Ve voliéře byl stálý dostatek naklíčeného zrní, zejména řepky. Od měsíce července až do konce září bylo předkládáno proso mléčné zralosti a různá semena trav. V době podávání prosa v mléčné zralosti dávali tomuto přednost před vaječnou míchanicí. Krmili oba rodiče a vaječnou míchanici brala i samička konopky.

Druhý pár

Druhý pár byl sestaven ze samičky konopky obecné a barevného kanára lipochromového v barvě červené intenzivní. Jelikož samička konopky špatně létá vzhledem k vyléčenému zranění křídla, byl tento pár umístěn v kleci o délce jednoho metru. Bylo zde umístěno kanáří hnízdo a stavební materiál ze suché trávy a psích chlupů. Samička snášela vajíčka do kanářího hnízda, ale neseděla. Celkem snesla dvanáct vajíček, z nichž dvě byla oplozená. Vajíčka byla podkládána pod kanáří samičky a byla odchována dvě mláďata. Jedno mládě uhynulo při péření. Druhé mládě bylo dáno do proletu s kanáry červené barvy, kterým je podáváno barvivo. Je v barvě konopky, ale spodek těla a hlava mají červenou barvu. Jedná se pravděpodobně o samičku. Tento pár byl krmen stejně jako předcházející. Sestaven byl v měsíci dubnu 2008. Sameček kanára je ročník 2007 a samička konopky je sestrou samičky konopky z předcházejícího páru, tedy ročník 2006.

V sousedící voliéře nesmí být umístěn pták stejného druhu

Voliéra, ve které by pár umístěn, je od ostatních oddělena pouze pletivem. V takovém případě je nutno dodržet zásadu, aby v sousedící voliéře nebyl umístěn pták stejného druhu a tím nedocházelo k narušování průběhu hnízdění. Jelikož v našem případě tomu tak nebylo, bylo nutno sousedící voliéry nechat neobsazené. V jedné jsme měli umístěny tři kanáří samičky se samečkem a jelikož kanáří sameček od konopky se neustále do této voliéry dobýval a měl snahu se samičkami i se pářit, museli jsme tyto kanáry umístit do jiné voliéry. Rovněž z další sousedící voliéry musel být přemístěn kanáří sameček se samičkou zvonka zeleného. Po tomto opatření byly voliéry po obou stranách prázdné a sameček kanára se plně věnoval samičce konopky. Při obsazování voliér je tedy nutno dodržovat zásadu, že v dosahu nesmí být žádný pták stejného druhu. Samičkám kanárů to většinou nevadí a může jich být několik i v jedné voliéře. Do voliéry se ale musí umístit naráz a ne postupně.

Mistrovství našeho klubu K-1 Brno

Na mistrovství našeho klubu K-1 Brno, které se konalo tradičně v Botanické zahradě Brno ve dnech 21.–23. 11. 2008 se jeden z kříženců v bílé barvě umístil na prvním místě v kategorii jednotlivců se ziskem pěkných 90 bodů. Jednalo se právě o křížence v bílé barvě se žlutým nádechem. Druhý kříženec v barvě bílé obdržel osmdesát osm bobů. Třetího křížence v bílé barvě jsme nevystavovali, protože nebyl ještě zcela dopéřený. Co se týká kříženců ve tmavé barvě, byli vystaveni v kolekci, která obdržela 341 bodů.
Doporučuji všem chovatelům kříženců, aby se nebáli zkoušet obrácené křížení s použitím samičky evropského ptáka a tak docílili atraktivních líbivých kříženců. Podle ohlasů z letošní výstavy jsou kříženci kanára s evropskými ptáky ve stále větší oblibě a těší se velké popularitě.

Autor textu: JUDr. Rudolf Kocián
Autor fotografií zdroj: JUDr. Rudolf Kocián
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru