Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl první – Amelanická zvířata – albíni
Sdílet:

Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl první – Amelanická zvířata – albíni

V poslední době nebývale vzrůstá zájem o chov barevných forem užovek červených.V množství barevných a kresebných forem se přestávají orientovat nejen začátečníci, ale i chovatelé, kteří již mají určité zkušenosti. Vše ještě ztěžují chovatelé, kteří dávají vlastním odchovům svoje nová pojmenování, z čehož jsou noví chovatelé zmateni.

Tímto článkem bychom chtěli přispět k rozeznávání a poznání barevných a kresebných forem užovek červených tak, jak je v současné době uznávají němečtí chovatelé, kteří mají nejširší základnu v Evropě, a také největší evropskou tradici v chovu barevných gutát. Na svém domovském webu www.kornnattern.de mají registrováno více než 5 500 uživatelů.
Při představování barevných forem užovek červených jsme se úmyslně vyhnuli popisu chovu a taxonomie tohoto druhu, který je dostatečně znám a popsán. V první části se budeme zabývat amelanickými (nesprávě albino) zvířaty, která jsou prvními zakladateli mutačních forem Pantherophis guttatus (Elaphe guttata), a také prvními gutkami, u nichž byl ověřen zákon dědičnosti podle Mendela.

Amelanická zvířata

Amelanickým zvířatům chybí černý pigment - melanin a mají červené oči. Nesprávně, ale již vžitě, se pro ně používá název albíni. Další názvy, se kterými se u amelanických zvířat můžete setkat, jsou Red albino a Missing Black. První sameček této mutace byl chycen v přírodě v roce 1953 a to ve Stanley County v Severní Karolině.V roce 1959 bylo po něm v F1 generaci 46 přírodně zbarvených potomků, a jelikož v tomto roce amelanický sameček uhynul, byla mláďata později pářena mezi sebou a v roce 1961 se již v F2 generaci vyskytovali albíni. To také podpořilo teorii, že se jedná o recesivní mutaci. Dnes patří tito albíni k nejběžnější barevné formě užovek červených.
Albíni dali do dnešní doby vznik více jak dvaceti známým barevným formám v mnoha kresebných vzorech, a to nejen formám selektivně z albínů vyšlechtěných, ale i ve spojení s jinými barevnými formami užovek červených a křížením s příbuznými druhy (hlavně P.emoryi, který byl dříve považován za poddruh užovky červené).

Šest uznávaných barevných forem

Selektivním výběrem bylo vyšlechtěno šest uznávaných barevných forem:

Candy Cane – snahou u chovu této formy je minimalizovat oranžové a žluté zbarvení podkladu, sedla mají být červená, takže ideální Candy Cane by měl být bílý had s červenými sedly. Problém je v tom, že se nedaří plně eliminovat žluté a oranžové zbarvení v podkladní barvě, a to se (i když v minimální míře) ještě objevuje. Rozlišujeme dvě varianty Red a Orange. Jedná se pouze o rozdíl v barvě sedel – buďto červená nebo oranžová, základní barva je vždy bílá s mírně nebo nejlépe vůbec prosvítající oranžovou. V některých liniích této formy byla použita přírodní forma Miami Phase.

Fluorescent Orange – tato forma se vyznačuje extrémně kontrastními barvami. Základní barva je oranžová s červenými sedly. Zvířata můžou připomínat Reverse Okeetee, rozdíl je pouze v zářivých barvách, které má Fluorescent Orange.

Reverse Okeetee – nemá nic společného s přírodní formou Okeetee. Název je odvozen jen podle vzhledu. Selekcí se vybírají zvířata, která mají světle oranžovožlutý podklad s široce bíle lemovanými červenými sedly.

Sunglow – nádherný had s červenooranžovým jednolitým zbarvením. U této formy je selektivním chovem úplně odstraněna bílá barva. U některých mláďat se může ještě část bílé objevovat, ale ta stárnutím hada mizí (někteří chovatelé u nás vymysleli pro tuto formu název Red Oranž).

Hi White – má velké zastoupení bílé barvy, v podstatě se jedná o ideální Candy Cane.

Harlekýn – je vlastně Candy Cane s nazelenale zbarveným lemováním skvrn.

Spojení s jinými barevnými formami

Ve spojení s jinými barevnými formami byla vyšlechtěna zvířata forem:

Snow – jedná se o vůbec první formu, která byla vyšlechtěna ze dvou recesivních mutací, v tomto případě se jedná o kombinaci Amelanistic a Anerythristic typ A. První sněhobílá zvířata s nádechem do růžové se objevila v sedmdesátých letech v USA. Vzhledem ke značné proměnlivosti zvířat se forma Snow rozděluje na další jakési podformy, které vznikají selektivním chovem této formy. Mezi ně patří Bublegum (Strawberry) Snow, která má růžový podklad i sedla, Pink Snow má růžové jenom sedla, Green Snow má sedla žlutozelená a u White Snow se snaží chovatelé potlačit barvu podkladu i sedel na bílou. Při výběru takovýchto hadů (Bublegum, Pink, Green a White Snow) je nutné si uvědomit, že tyto mutace jsou vytvářeny selektivním chovem, kde se chovatelé snaží vyzvednout nebo naopak potlačit určité barvy zvířat. Jedinou možností, jak zjistit, že dané zvíře má vlohy pro určitou barvu, je chtít vidět rodiče zvířat, což ostatně platí pro všechny formy vzniklé selektivním chovem.

Coral Snow – je výsledkem kombinace tří recesivních vloh a to amelanistic×anerythristic typ A×hypomelanistic. Barva těchto zvířat je hodně růžová. Fenotypově může připomínat Bublegum (Strawberry) Snow.

Creamsicle – kombinace Amelanistic×P. emoryi. Tato nádherná zvířata mají základní barvu světle žlutou a sedla žlutooranžová. Někteří hadi této formy se mohou podobat formě Butter, ale geneticky se jedná o úplně jiná zvířata.
Candy Cream – Candy Cream vznikla vlastně při selektivním chovu Candy Cane a to křížením s P.emoryi.

Blizzard – další kombinace dvou recesivních vloh Amelanistic a Charcoal (Anerythristic typ B). V mládí jsou zvířata narůžovělá a postupem času se barva mění na porcelánově bílou, ve které se ztrácejí sedla, takže had působí jednobarevným dojmem.

Butter – atraktivní zbarvení má na svědomí kombinace Amelanistic×Caramel. Díky této kombinaci barev se forma Caramel zesvětlí a vlivem amelano genu dostane žlutý nádech.
V této formě se objevují odstíny barev od žluté až do žlutohnědé.

Opal – had může částečně připomínat Blizzarda nebo Snowku, rozdíl je však poznat v době, kdy zvíře dospívá. Forma Opal opravdu dělá čest svému jménu, protože při pohledu na dospívajícího hada se lesknou třpytivé barvy od odstínu fialové, namodralé, růžové až oranžové. Forma vzniká kombinací Amelanistic×Lavender.

Mandarin – poměrně nová forma, která byla vyšlechtěna v Německu v roce 2001. Vzniká kombinací dvou barevných forem Amelanistic a Kastanie. Základní barva je růžová až oranžová s oranžovými sedly.

Autor textu: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Autor fotografií zdroj: Václav Chadima, Tomáš Cieplý
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru