Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl třetí – Anerythristická zvířata – Anery
Sdílet:

Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl třetí – Anerythristická zvířata – Anery

Ve třetím díle seriálu o barevných formách užovky červené se budeme zabývat anerytristickými hady a jejich různými kombinacemi. Tato barevná geneticky recesivní mutace postrádá červené barvivo – erythrin. Je známa poměrně dlouhou dobu, protože takto zbarvené gutatty žijí také na určitých lokalitách v přírodě. Zvířata se jeví barevně víceméně jako šedobílá nebo černobílá, i když skoro vždy jsou patrné pod hrdlem zbytky žlutého zbarvení a to také u typu B (i když minimálně).

Za mnoho let chovu anerytristických zvířat bylo rozpoznáno celkem šest vzájemně odlišných, geneticky nekompatibilních typů. Některá ze zvířat vzniklá kombinací s anerytistickými formami byla již popsána v předchozích dílech, proto se v tomto díle o nich zmíníme jen okrajově.

Anery typ A (Black Albino)

Je původní a nejvíce rozšířený typ anerytristického zbarvení užovek červených. I v ČR se chová větší množství těchto zvířat. Je k rozeznání především podle žlutého až oranžového zbarvení v podhrdlí. Z této formy byly vyšlechtěny následující mutace:
Snow – jedna z prvních barevných forem, která se objevila v České republice. Spolu s formou Anery a Amelano tvořily tyto tři barevné formy základ chovatelů barevných gutek v ČR. V dnešní době je to hodně rozšířená forma. Základní barvu tvoří bílá až bílorůžová se žlutorůžovými až béžovými sedly. Při dospívání začíná u většiny zvířat vystupovat od spodní oblasti hlavy a krku žlutá až žlutooranžová barva.
Ghost – kombinace dvou recesivních vloh Hypo×Anerythristic, která je blíže popsána ve druhém díle.
Silver Ghost – nádherná zvířata, při jejichž křížení byla použita forma Miami Phase. Vzniká kombinací Miami Phase×Hypo×Anery.
Coral Ghost – selektivně vybíraný Ghost, u kterého je kladen důraz na to, aby měl co největší podíl růžové barvy.
Pastel – další selektivně chovaný Ghost. Hadi jsou světlejší než Ghost a jejich základní barva by měla mít co největší podíl světle béžové.
Granit – tato barevná forma vznikla kombinací Anerythristic×Bloodred. O zajímavém zbarvení forem vzniklých křížením s Bloodredem se budeme podrobněji zabývat v následujícím díle.
Snopal – poměrně nová forma, která vznikla křížením tří recesivních vloh a to Amelanistic×Anerythristic×Levender. Navzdory očekávání splnila svůj účel pouze částečně. Jen nepatrně málo zvířat je fenotypově odlišných od forem Snow a Opal. Rozdíl mezi těmito formami je úplně minimální a pouze malá část zvířat se viditelně liší od těchto forem.

Charcoal (Anerythristic typ B)

Tato forma anerytristických gutek se liší od typu A absencí žlutého zbarvení na krku, i když absence nemusí být úplná. Celkové zbarvení dospělých zvířat je od typu A odlišné, zvířata jsou spíše černobílá. Ze zvířat tohoto typu vznikly tyto barevné formy:
Pewter – další z forem vznikajících křížením z Bloodredem.
Blizzard – kombinace dvou recesivníh vloh Charcoal×Amelano. Zvířata se líhnou s nádechem do růžové, čím je ale zvíře starší, růžová barva ustupuje a nahrazuje ji bílá. Sedla jsou taky v bílé barvě, takže dospělý had má jednolitě bíle zbarvení, ve kterém se ztrácejí sedla. Na rozdíl od snowky by Blizzard neměl disponovat žlutým barvivem (pokud ho má, tak v úplně minimální míře), což způsobuje sjednocení sedel a podkladu.
Phantom – kombinace Charchoal×Hypomelanistic způsobuje, že tmavé až černé zbarvení formy Charcoal se zesvětlí a had působí šedivým dojmem.

Cinder

Velmi vzácná, popelavá forma Anery uznávaná jako typ C, některými chovateli však jako typ Z. Zvířata vyšlechtil v letech 1996–2001 Rich Zuchowski a pochází z jediné samice odchycené na Florida Keys. Mláďata se líhnou jako hnědavá anery, ale dospělá zvířata mají v sedlech červenooranžové zbarvení, jinak je jejich barva šedavá, typická pro formy Anery. Zajímavostí je, že zvířata této mutace mají odlišnou kresbu skvrn než ostatní gutaty a do budoucna můžeme očekávat nové mutace vyšlechtěné pomocí tohoto typu C.

Caramel

Krásná anerytristická forma s velkým podílem žluté barvy, nezaměnitelná s jinými typy.Tuto formu vyšlechtil Rich Zuchowski z náhodně objevených gutát s velkým množstvím žlutého pigmentu a dokázal, že se jedná o geneticky ustálenou a vzhledově atraktivní barevnou mutaci. Mláďata se líhnou velmi podobná mláďatům ostatních typů anery a postupem růstu začíná vystupovat do popředí žluté zbarvení. Je důležité podotknout, že všechny formy vyšlechtěné z formy Caramel jsou neobyčejně krásné, hodně atraktivní a žádané. Z formy Caramel byly vyšlechtěny:
Amber – nádherná forma gutát, u které jsou každoroční odchovy v ČR již od roku 2007. Barevně je něco mezi karamelovou a máslovou gutatou. Vzniká křížením Caramel×Hypomelanistic.
Butter – další z hodně atraktivních forem. Tyto máslové gutky vynikají hodně žlutým zbarvením, které přechází v sedlech až do žlutohnědé. Vznikají křížením Caramel×Amelanistic.
Golddust – jedna z nejžádanějších novinek v Evropě, o které jsme se zmiňovali již v minulém díle. Je to jedna z mála co-dominantních forem užovky červené. Pokud bude příroda nakloněna, tak bychom se už letos mohli dočkat prvního odchovu těchto nádherných zlatých hadů, vyšlechtěných kombinací Caramel×Ultra×Amelanistic, v České republice.
Topaz – tato velice zajímavá a krásná forma vznikla teprve v roce 2006 v USA u chovatele Joea Pierce. Fenotypově je hodně podobná Goldust, s tím rozdílem, že je o něco světlejší. Vzniká kombinací Caramel×Lava.

Lavender

Levandulové gutky jsou dalším typem Anery, velmi zajímavým. Jsou barevně velmi variabilní. Mláďata se líhnou jako šedofialová a zbarvení se zvýrazňuje asi do stáří jednoho roku. U starších zvířat intenzita slábne a barva není tak výrazná. U zvířat bývají různé odstíny a intenzita „fialového“ zbarvení, která je geneticky nestálá, což znamená, že od rodičů stejně zbarvených mohou být potomci v různých odstínech a intenzitě barvy. Tento typ anerytristických užovek červených dal vzniknout těmto formám:
Lavender Bloodred – kombinace Levender× Bloodred. Nádherná forma známá taky pod názvem Plazma.
Hypo Levender – o této barevné formě jsme se zmiňovali již v druhém díle. Tyto hypomelanické levandulové gutky jsou velmi variabilní, stejně jako základní forma Lavender a formy z ní vzniklé. Vzniká kombinací Lavender×Hypomelanistic
Opal – zajímavá forma, která je fenotypově podobná na Snow nebo Blizzard. Vzniká kombinací Levender×Amelanistic.
Snopal – již výše popsaná forma.

Kastanie (Chesnut)

Kaštanové gutáty jsou poměrně novou barevnou formou a jen někteří chovatelé je řadí mezi anerytristické typy. Vznikly v roce 2001 u německých chovatelů. Dospělá zvířata mají nádherné, kaštanově rezavé zbarvení. Forma vznikla náhodou jako „vedlejší produkt“ při šlechtění jiných barevných mutací. Bylo zjištěno, že je geneticky ustálená a zřejmě ji čeká velká budoucnost. Z tohoto kaštanového zbarvení byla s pomocí zvířat amelanistických vyšlechtěna forma:
Mandarín – je to zajímavě oranžový had. Zvířata mají oranžové sedla obroubená bílou barvou, to ale není pravidlem, protože některá jsou čistě oranžová bez bílého lemování. V podstatě se jedná o oranžového hada s tmavšími sedly. Je to novinka, která byla vyšlechtěna v Německu a vzhledem k atraktivní barvě je možné očekávat její brzké rozšíření po celé Evropě.

Autor textu: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Autor fotografií zdroj: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru