Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl pátý – Kresby – Vzory
Sdílet:

Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl pátý – Kresby – Vzory

V předposledním díle o barevných formách užovky červené se budeme zabývat kresebnými mutacemi. V minulých dílech jsme probírali barevné formy, kterých je v dnešní době obrovské množství a tuto barevnou škálu rozšiřují gutky zajímavou kresbou (vzory). Je důležité hned v úvodu článku vysvětlit, že všechny vzory se dají přenášet na jakékoliv barevné varianty zvířat a tudíž nám vznikají další a hodně velké možnosti šlechtit zajímavě zbarvené hady.

Klasickou kresbu skvrn u užovek červených všichni známe. Na zádech má velká hřbetní sedla tvaru čtverce nebo obdélníku. Na bocích je řada menších skvrn a břicho má kresbu šachovnice. Protože je však užovka červená had velmi oblíbený a chová se ve světě ve velkém množství jedinců, vyskytla se v minulosti v odchovech i mláďata s netypickou, odlišnou kresbou než klasická. Chovatelé se pokusili tyto zvláštnosti geneticky zakódovat, ustálit, ale ne u všech se to podařilo. Podívejme se na některé, u kterých se to povedlo.

Striped

Proužkovaná forma, tato mutace nevznikla jako většina ostatních v USA, ale v Anglii u chovatele Mike Nolana v osmdesátých letech minulého století. Jeho zvířata však dala základ chovu proužkovaných gutek v Americe. Zpočátku byla mláďata této kresebné formy neduživá, málo životaschopná (podobně jako u Bloodredů) a někteří samci byli navíc neplodní. Dnes je chov této zajímavé kresebné formy, která byla přenesena do všech barev, bez problémů. Mutace Striped je geneticky recesivní, ovšem v kombinaci s formou Motley je Co-dominantní. Tato krásná forma má čtyři pruhy. Dva širší na dorzální straně a po jednom na pravém a levém boku. Ty jsou většinou tenčí a stářím hada se pomalu rozpadají do podkladní barvy. Ventrální (břišní) strana hada je čistá bez typických kostiček. U některých zvířat jsou již od mládí pruhy tak málo zřetelné, že se chovatelé těchto zvířat snaží selektivním chovem vytvořit novou formu Vanishing striped. Tito hadi se vyznačují absencí pruhů.

Motley

Vznikla v 70. až 80. letech minulého století u několika chovatelů. Krásná zvířata vynikají velmi variabilní kresbou, která může být u každého jedince odlišná. Kresba začíná hned za hlavou, kde se sedla roztáhnou a na bocích se většinou spojí tak, že vznikají mezi tmavšími sedly kolečka nebo i delší oválné proužky. Ty jsou zbarvené v podkladní barvě, takže při pohledu shora může kresba připomínat žebřík. Takovéto spojení sedel nemusí být od hlavy až k ocasu.Vyskytují se zvířata, která takto spojené sedla mají jen do půlky těla a některá jen několik skvrn za hlavou. Důležitým znakem pro formu Motley je, že břišní strana nemá typický kostkovaný vzor. Je potřeba zdůraznit, že forma Motley a Striped má ještě jednu zvláštnost, a to v barvě. Jakékoliv barevné varianty mají ve spojení s Motley nebo Striped jasnější a zářivější barvy.

Motley–Striped

V podstatě se nejedná o žádnou samostatně vzniklou mutaci, ale o kombinaci dvou recesivních vloh Motley a Striped a ty jsou ve společné kombinaci Co–dominantní. Nemohli bychom si odpustit, kdyby jsme se o této kombinaci nezmínili, protože tak nádherné a variabilní kresby umí pouze tyto dvě varianty dohromady. V podstatě se dá říct, že v této kombinaci nenajdete dva hady, kteří by byli stejní kresbou. Co had, to unikát. Kombinace těchto dvou forem nám vytvoří kresbu podobnou stripedu, která není čistá, ale spojená jakoby příčnými proužky v různých vzdálenostech od sebe, což vytváří neobyčejně krásné vzory.

Huricane

Jedná se o selektivně vybírané jedince formy Motley. Jak jsme již výše uvedli, tak forma Motley je velice variabilní a chovatelé selektivním chovem vytvořili tuto extrémní Motley variantu. Rozdíl mezi formou Motley je ten, že sedla u formy Huricane jsou světlejší, skoro v podkladní barvě a tmavší zůstávají pouze okolo oválných skvrn. Při pohledu na takového hada to vypadá, že má po svém hřbetě tmavé kroužky.

Banded (Milk snake forma)

Selektivně tvořená kresebná forma, kde hřbetní skvrny připomínají proužky na těle korálovek. Je to další extrém Motley varianty, kde jsou sedla roztažená přes boky až k břišní straně hada. Ty jsou na hřbetní straně nejširší a přes boky se zužují.

Cubed

Varianta Motley / Striped. Jedná se o náhodnou kresbu u Striped zvířat, kde zvířata mají místo sedel kostky. Ty ale většinou nejsou po celém těle hada, ale zpravidla až ve druhé polovině těla.Většinou od hlavy jsou hadi Striped a teprve v první třetině nebo až v polovině se začínají objevovat kostky. Tato varianta není geneticky ustálená, a proto nemůžeme hovořit o tom, že máme heterozygoty na Cubed. I při páření Cubed×Cubed se objevují mláďata Motley – Striped, Striped a samozřejmě i Cubed.

Spotted

Tuto formu vyšlechtil Don Soderberg v devadesátých letech. Tato forma má hřbetní skvrny ve tvaru teček.

Zig Zag

Je zajímavá kresebná forma, která posunutím hřbetních skvrn připomíná klikatou čáru zmije. První mládě s touto kresbou se zcela náhodně objevilo v roce 1984 v chovu Billa a Kathy Love. Pokud je kresba Cik Cak po celé délce zvířete, je to skutečně velmi zajímavé. Více zvířat má však kresbu jen na části těla. Dědičnost u této formy je stejná jako u formy Aztec viz níže.

Aztec

Kresba na těle bývá u této kresebné formy nepravidelně roztrhaná a často skutečně připomíná aztécké písmo. Mláďata se líhnou i od mutace Cik Cak. Stejně jako u Cik Caků není tato mutace geneticky recesivní, výskyt těchto forem v potomstvu je nepředvídatelný, nepravidelný a nahodilý, i když se zdá, že každé mládě s obyčejnou kresbou od těchto rodičů si v sobě nese gen pro formu Cik Cak nebo Aztec.Výhodou u forem Aztec a Cik Cak je to, že pokud máme zvířata v páru, která mají takto spojená jen dvě až tři sedla, tak se nám již v mláďatech mohou objevit cik cakové nebo aztéci s kresbou na většině těla. Jak je ale uvedeno výše, je to věc náhody.

Calico a Piebald

Jsou to geneticky nepodchycené formy. Jedná se v podstatě o poruchu pigmentace a had vypadá jako by měl po svém těle (hlavně po bocích) nepravidelné bílé skvrny. Zjednodušeně řečeno: jako by jste vzali zmizík a náhodně na několika místech vymazali barvu. Piebald forma se nejvíce objevuje u formy Bloodred a to hlavně u Pewter (Charcoal Bloodred).

Další barevné formy

V poslední době se objevili některé nové kresebné odchylky, např. Terrazzo a jiné, ale ne u všech je známá dědičnost. Jen pro zajímavost, ceny takovýchto nových mutací jsou pro nás zatím v závratných výších, např. forma Terrazzo se letošním roce v USA pohybuje od 1000 do 1200 dolarů. Nakonec bychom se měli ještě zmínit o dvou barevných formách, o kterých již bylo psáno v minulých dílech. Obě jsou zároveň formami kresebnými. Jedná se o Diffused (Bloodred) a nová forma Cinder, obě se změnou vzorů kresby na těle.

Autor textu: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Autor fotografií zdroj: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru