Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl šestý – Přírodní formy
Sdílet:

Barevné formy Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Díl šestý – Přírodní formy

V dnešním, posledním díle našeho seriálu o barevných formách Pantherophis guttatus (Elaphe guttata), se budeme věnovat čistým přírodním formám zbarvení, které byly vyšlechtěny k dokonalosti a na závěr si krátce popíšeme heterozygoty.

Jistě, každý ze čtenářů zná klasicky, přírodně zbarvenou užovku červenou. Její zbarvení je tvořeno z červenohnědých skvrn, tmavě lemovaných, které jsou umístěny na šedavém, béžovém nebo oranžovém podkladu. Zbarvení klasických gutek je pěkné, není ale zvlášť výrazné. Jelikož v přírodě žijí užovky červené na rozsáhlém území, její zbarvení (i velikost) se v určitých lokalitách dosti liší. Toho využili chovatelé v USA a určité zbarvení po generace chovu zvýraznili a upevnili. Tímto způsobem rozeznáváme dnes tyto formy:

Miami forma (Miami Phase)

Miami forma (Miami Phase) – jak už vyplývá z názvu tohoto zbarvení, pocházejí předkové těchto krásných gutát z Floridy z okolí Miami. Základní zbarvení je šedé až stříbrné. Na tomto základu jsou umístěny červené až hnědé skvrny. Čím je zbarvení výraznější, tím je i určitý jedinec hezčí. Původní forma Miami byla odlišná i menší velikostí oproti jiným užovkám červeným, zvlášť mláďata byla malá a někdy se dost těžko rozkrmovala.V dnešní době je do této formy přenesena krev jiných gutát a ty se již většinou velikostně neliší od jiných. Z této krásné formy již byly vyšlechtěny kombinací s jinými barevnými formami další varianty a to Crimson, Silver Queen a Hypo Miami, o kterých byla řeč již v předchozích dílech.

Rosacea (Upper Keys, Keys corn, Rosy Ratsnake)

Rosacea (Upper Keys, Keys corn, Rosy Ratsnake) – nádherná hypomelanická forma žijící v nejjižnější části Floridy. Černá barva je u této gutky často úplně potlačena a její zbarvení často připomíná světlého oranžového Bloodreda, protože i u této formy se kresba na bocích rozpadá. Zvířat je v chovu málo, přestože jsou poměrně atraktivní.

Okeetee

Okeetee – v oblasti Okeetee v Jižní Karolině žije populace obzvlášť velkých a výrazně zbarvených užovek červených. Jako první toho využila američanka Kathy Love a zvířata z této oblasti začala chovat a zušlechťovat. U zvířat se snažila přenášet do dalších generací výrazné lemování širokých sedel a výrazné zbarvení. Tato zvířata jsou krásná, v chovech běžnější a označují se jako Love Okeetee.

Abbotts Okeetee

Abbotts Okeetee – ještě dále šel chovatel Lee Abbott. Po mnoha letech se mu podařilo vyšlechtit nádherná zvířata nemající mezi barevnými užovkami červenými obdoby. Zvířata z jeho chovu mají černé lemování sedel extrémně silné, na ocase často bez červeného středu. Sytá oranžová barva a červené středy sedel dávají této formě velmi nádherné, kontrastní zbarvení. Samozřejmě každé zvíře není stejně výrazné. Tato forma se označuje jako Abbott Okeetee, je v Evropě ještě málo rozšířená. Oba autoři článku mají to štěstí mít tato zvířata ve svém chovu.

Emoryi (Pantherophis emoryi)

Emoryi (Pantherophis emoryi) – tento dnes již samostatný druh užovky se vyskytuje na jihu USA a severu Mexika. Do roku 2002 byla emorka brána jako poddruh užovky červené (Elaphe guttata emoryi) a taky byla využívána při šlechtění nových forem E. guttata. (Creamsicle atd.). Tyto krásné užovky mají základní barvu šedou až šedomodrou, kterou pokrývají hnědé až tmavě šedé skvrny (sedla). Ty jsou lemovány černou barvou obdobně jako u užovky červené. Vzhledem k tomu, že se emorka vyskytuje na velikém území a v roce 2002 byli k ní přiřazeny i některé poddruhy užovky červené, tak se jednotliví hadi mohou dost podstatně lišit. Můžeme je rozdělit ještě do těchto forem (variet):
Brazos Island – je to ostrov v mexickém zálivu, na kterém je přírodní rezervace Brazos Bend State Park. Tento ostrov skýtá útočiště rozličným druhům plazů včetně emorek. Emorky z tohoto ostrova jsou mírně odlišné od klasických, některým chybí z části nebo úplně břišní kresba a jsou o něco menší než hadi z pevniny.
Intermontana – kdysi poddruh užovky červené, od roku 2002 byla přiřazena k emoryi. Tito hadi se vyskytují v oblasti Colorada a Utahu a velikostí jsou taky o něco menší než klasické emorky. Hadi mají tmavě šedé sedlo a o něco světlejší základní barvu těla.
Meahllmorum – další poddruh užovky červené, který byl v roce 2002 přiřazen k emoryi. Tato forma je velice podobná P. emoryi. K užovce P. emoryi bychom ještě mohli dodat, že v dnešní době jsou již vyšlechtěny barevné formy emorek, které nejsou křížené s gutkami ani s jinými druhy. Podrobněji se ale těmito formami nebudeme zabývat v této sérii článků.
Kisatchie (Pantherophis slowinski) – tato přírodní forma je barvou velice podobná P. emori, tedy na šedém nebo hnědavém podkladě jsou rozmístěny hnědé skvrny. Odborníci se domnívají, že se jedná o přechodný typ mezi Pantherophis guttatus a Pantherophis emoryi, čemuž by nasvědčovalo i rozšíření této formy v Luisianě a Texasu.

Heterozygoti

Samozřejmě se v dnešní době vyskytuje už i v České republice hodně klasických a amelanických gutek, které mají trochu odlišnou barvu. To je způsobeno tím, že jsou heterozygoty na další barevné formy a částečně se u nich tato barevná změna může, ale nemusí projevit. Heterozygoti jsou zvířata, která jsou nositelem daného genu (jsou štěpitelná na určitou barvu), ale fenotypově se moc neliší od klasiky. Právě tato heterozygotní zvířata jsou to poslední, co jen v krátkosti probereme. Pro příklad jsme si vybrali křížení klasické gutky a Bloodreda. Všechna mláďata se narodí klasická a všechna budou štěpitelná na Bloodred (hetero na Bloodred). U některých mláďat můžeme pozorovat, že jsou barevně tak napolovic půl klasika a půl Bloodred. Tím nám vznikají ne nové formy, ale klasická (heterozygotní) zvířata, která mají zajímavou barvu a dají se pořídit za nízké ceny. Na poslední fotografii našeho seriálu je amelanický sameček, dvojitý heterozygot na formu Bloodred a Charcoal, který nás překvapil nádhernou barevností.

Závěr

Závěrem celého seriálu o barevných formách gutek bychom chtěli poděkovat všem, kteří měli tu trpělivost a probrali s námi všech šest dílů. Zároveň věříme, že jsme chovatelům přinesli radost i poučení a zaplnili tímto seriálem díru, která zela v české teraristické literatuře. Nemyslíme si, že vše, co jsme napsali bylo absolutně dokonalé, ale vzhledem k tomu, že se množství barevných forem užovek červených stále zvyšuje, může tento článek posloužit jako základní bod k dalšímu poznávání.
Většina barevných forem, o kterých byla v seriálu řeč se nachází v chovu některého z autorů a oba jsou také připraveni nabídnout nejen mláďata různých forem, ale i rady ohledně chovu i genetiky, novým i stávajícím zájemcům o chov těchto krásných hadů.

Autor textu: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Autor fotografií zdroj: Tomáš Cieplý, Václav Chadima
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru