Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Výstavy psů – díl 3. Nácvik výstavních dovedností
Sdílet:

Výstavy psů – díl 3. Nácvik výstavních dovedností

Vejít do kruhu a předvést psa rozhodčímu bez dlouhodobé přípravy není vhodné. Samozřejmě to udělat můžete a občas se s tím na výstavách setkáte. Do kruhu vejde člověk se psem a ani jeden z nich neví, co má dělat. To samozřejmě přidá práci rozhodčímu, který musí říkat, co od nich chce. Do jaké míry se to podaří výstavnímu nováčkovi a jeho psu vykonat, záleží hodně na psychické pohodě a odolnosti psa, na jeho ovladatelnosti a celkové sladěnosti s majitelem. U plemen, jako je třeba německý ovčák, u kterých se vyžaduje speciální předvedení, bude takový člověk úplně ztracen a psa dobře nepředvede. Těžko v kruhu naučí psa jít v tahu a klusu.

Mnoho lidí ani nenapadne, že by psa měli něco učit. Myslí si, že se se psem jen v kruhu projdou a bude hotovo. Avšak tím psa zbytečně poškodí nebo rozhodčímu posouzení vůbec neumožní. Proto neleňte a včas začněte se svým psem trénovat. Co je psa nutné naučit?

• Ukázat zuby a skus.

• Samec si musí nechat zkontrolovat varlata.

• Stát ve výstavním postoji.

• Předvést se v pohybu.

Zásady, které je vhodné při nácviku dodržovat

Než začnete se svým psem vystavování trénovat, zamyslete se, co od něho budete chtít. Jak chcete, aby váš pes v kruhu působil? Určitě budete chtít, aby byl radostný, sebevědomý a živý. Toho docílíte jedině klidným a vlídným přístupem.

• Nestresujte psa při nácviku. Cvičte, jen když na to máte náladu a víte, že budete dostatečně trpěliví. Chcete, aby psa tyto cviky bavilo vykonávat, aby na jejich nácvik měl radostné vzpomínky a tuto radost předvedl při jejich plnění v kruhu.

• Trénujte s nenajedeným psem, abyste zvýšili jeho zájem o spolupráci. Vyberte vhodné pamlsky nebo hračku. To, co bude vašeho psa hodně motivovat. Jestliže daná motivace přestává být pro psa přitažlivá, najděte něco nového. Potřebujete, aby se pes před cvičením radostně rozrušil. Bude se vám to hodit na výstavě, kdy pes po dlouhém čekání může jít lehce do útlumu.

• Cvičení ukončete dříve, než pozornost vašeho psa začne klesat. Méně znamená více.

• Psa často chvalte. Rozlišujte intonaci hlasu. Zvykejte psa na to, že na výstavě není vhodné říkat povel moc nahlas. Působilo by to rušivě. Učte proto psa od začátku na méně hlasité povely. Chválu nezapomeňte pronášet vyšším radostným hlasem.

• Postupujte od jednoduššího ke složitějšímu. Nechtějte od psa, aby hned udělal celý cvik, a to ještě dokonale. Postupujte pomalu, aby měl čas si jednotlivé pokroky zažít.

• Buďte důslední. Vždy trvejte na provedení cviku.

• Vyberte si předem pro každou „disciplínu“ povel. Tím váš pes bude na výstavě vědět, co od něho přesně chcete.

Nácvik kontroly chrupu

Činnost pro psa nepříjemná, a proto je u ní nutná pečlivá láskyplná příprava. Při tomto nácviku je vhodné postupovat velmi, velmi pozvolna a využívat enormně hodně odměn. Co vlastně od psa chcete? Celkem se ukázka chrupu skládá ze tří kroků:

• Nejprve musí pes snést při zavřené tlamě stáhnutí předního pysku dolů a naopak horního pysku nahoru. Potřebujete, aby rozhodčí mohl zkontrolovat skus psa. Jakoby za psa vyceníte při sevřených čelistech zuby.

• Dále potřebujete psa naučit, aby si nechal zmáčknout současně seshora i zdola tlamu a při tom aby vydržel odhrnutí horních i dolních pysků od zubů. To musí váš pes zvládnout na obou stranách.

• Poslední krok při kontrole zubů bude pro vašeho psa nejméně oblíbený. Musíte mu otevřít tlamu, aby rozhodčí mohl zkontrolovat stoličky a počet zubů. Je to úkon, který psi nemají rádi, ale jistě ho zvládnete.

Při nácviku začněte od nejjednoduššího. Psa nejprve zvykejte na fakt, že mu občas sáhnete na tlamu, zvednete pysk. Chtějte od něho, aby při tom vydržel v klidu sedět. Vyberte si nějaký povel, kterým psa předem upozorníte, co přijde na řadu. Jakmile pes vydrží letmý dotek, přistupte jakoby k obejmutí tlamy. Jedna ruka je pod tlamou, druhá ruka drží tlamu seshora. To už bude pro vašeho psa méně příjemné. Když tohle zvládne, jste již kousek od dosažení prvního kroku. Teď zkusíte při sevření tlamy stáhnout přední pysky dolní čelisti dolů a horní čelisti nahoru. Nespěchejte, rozdělte celý cvik na více kroků. Spokojte se nejprve s dílčími úspěchy. Druhá část bude jistě snadná. Po povelu dejte jednu ruku pod tlamu, druhou svrchu na tlamu, ale tak, aby vaše prsty směřovaly rovnoběžně s tlamou. Pak svými palci odhrňte psovi pysky na straně tlamy. Ze začátku odhrňte pysky jen maličko nebo se jich jen dotkněte. Dobu a velikost odhrnutí zvětšujte postupně, dokud nedocílíte dostatečné doby, aby měl rozhodčí čas zuby zkontrolovat. Jako poslední cvik si nechte otevírání tlamy. Jedna ruka bude opět pod tlamou, druhá bude nahoře. Nejprve tlamu pouze maličko pootevřete a hned pusťte a chvalte. Až po několika trénincích se dopracujete k plnému rozevření.

Vždy si pamatujte, že nejprve musíte říci povel a až pak na psa sahat a rozevírat mu tlamu či stahovat pysky. Ihned po cviku psa pochvalte a odměňte.

Až budete na výstavě, myslete na to, že vy zuby vašeho psa znáte. To rozhodčí má vidět psovi do tlamy. Proto vy musíte svoji hlavu dát stranou a umožnit tak rozhodčímu se psovi do tlamy podívat. Vždy by měl stát rozhodčí, pes a pak vy. Tak bude rozhodčí spokojený, že ukázání probíhá hladce a rychle. Během nácviku můžete požádat nějakého známého, aby vám sehrál roli rozhodčího. Pes si zvykne na přítomnost další osoby a známý vám řekne, zda psovi do tlamy dobře vidí. Jako rozhodčího můžete vyzkoušet muže i ženu, protože někteří psi na ně reagují rozdílně.

Někteří rozhodčí kontrolují psovi chrup raději sami. Vy psa jen posadíte a rozhodčí mu otevírá tlamu dle svého. Vyrovnaný neagresivní pes to jistě zvládne velmi dobře. Pokud je to pro vašeho psa nové, je lepší sednout si k němu na bobek (za psa) a dodat mu tak jistotu. Pes spíše nebude před rozhodčím couvat – nebude mít kam a nebude tak nejistý.

Nácvik kontroly varlat

Pro valnou většinu psů bezproblémová část výstavy. Stojíte se psem v kruhu, rozhodčí zezadu zkontroluje, zda má pes v šourku obě varlata. Tento rychlý počin od rozhodčího vadí jen velmi bojácným či agresivním psům. Běžně není nutné ho nijak trénovat. Zkuste požádat někoho, aby psovi varlata cvičně zkontroloval, abyste měli jistotu, jak váš pes zareaguje. Pokud by váš pes reagoval bojácně, je potřeba trénovat pomalu a psa zvykat na přiblížení cizí osoby a na dotek. Vždy v klidu a po dobrém. Jestliže by váš pes reagoval agresivně (nikoliv ze strachu), je nutné vysvětlit mu, že vy jste pánem a přejete si, aby si tuto kontrolu nechal líbit.Mějte na paměti, že agresivní pes je na výstavě diskvalifikován.

Výstavní postoj

Na výstavě má výstavní postoj umožnit rozhodčímu prohlédnout si důkladně tělesné proporce psa. Pes musí zůstat stát v klidu a ve vašem zájmu by při tom měl vypadat co nejlépe. Jaké jsou možnosti výstavního postoje:

1. Volný – stojíte čelem proti svému psovi a ten se postaví do postoje sám.

2. S oporou na zemi – větší plemena jsou předváděna a jejich postoj upravován na zemi.

3. S oporou na stole – pro menší plemena psů.

ad 1. Při volném výstavním postoji se majitel postaví před psa a pomocí pamlsku a nacvičeného povelu umístí psa proti sobě. Pes by měl stát v jakoby hrdém postoji a dívat se na vás, případně na pamlsek. Pro nácvik to není moc obtížný cvik. Zmatek to trochu udělá pejskům, kteří se svým pánem cvičí poslušnost. Ti jsou zvyklí přiběhnout k pánovi a sednout si čelem k němu. Teď od nich ale budete chtít, aby zůstali stát. Vyberte si povel, který budete používat, a proneste ho. Dejte mírně před a nad hlavu psa pamlsek a snažte se zaujmout psa, aby chvíli vydržel stát. U pejska, který netrénuje sportovní kynologii, můžete couvnout a vyzvat ho, aby couvl za vámi. Tím se narovná, pokud stál křivě. Ze začátku můžete psa zkusit zaujmout hlasem, aby vydržel déle stát. Dobu stání postupně prodlužujte. Snažte se cvik ukončit dříve, než ho ukončí pes. Odměňte ho pamlskem, na který se díval. U pejska, který je zvyklý si čelem k vám sednout, můžete zkusit spojit povel pro výstavní postoj s povelem „stůj“ nebo „vstaň“. Samozřejmě pokud ho pes zná. Psa tak včas upozorníte, že si nemá sednout. Pokud si i tak začne sedat, můžete použít zákazový povel, např. „ne“. Párkrát bude pejsek zmatený, ale brzy cvik pochopí.

U tohoto postoje psa fyzicky neupravujete, pouze pomocí motivace na pamlsek či vaším couvnutím. Vodítko je prověšené pod krkem psa. Pes stojí předními končetinami kolmo k podkladu, hlavu má nahoru. U některých plemen je vhodné, aby zadní končetiny směřovaly mírně vzad a končetina, která je blíže rozhodčímu, se lehce zakročí. Ocásek by měl být nesen dle standardu daného plemena. V ideálním případě má s vámi pes navázaný oční kontakt.

Pokud u tohoto postoje chcete mít nad psem větší kontrolu, je možné mu dát výstavní vodítko těsně pod tlamičku (kousíček za uši). Umožní vám to psa velmi lehce korigovat, a to zejména nadzvednout mu hlavu a posunout hrudník vpřed.

Volný výstavní postoj upotřebí ve výstavním kruhu každý. Je proto vhodné ho každého psa naučit.

ad 2. Výstavní postoj s oporou na zemi se používá ve chvíli, kdy rozhodčí posuzuje právě vašeho psa a zaměřuje na něj celou svoji pozornost. Je to postoj, při kterém si člověk klekne u psa a upraví způsob, jakým stojí. Aby to pes snesl, musíte ho na to zvyknout. Pomocí povelu, který si pro tento cvik vyberete, a s využitím předcházejícího cviku postavte psa. Klekněte si za něj. Jedna ruka může být pod tlamou psa, druhá psa upravuje. Porovnejte psovi nohy – velmi zvolna, lepší je uchopit je až dole nad tlapkou. Zvětšíte tak šanci, že pes nepřešlápne ostatními tlapkami. Nakonec porovnejte ocas dle standardu. Ruka, která byla pod tlamičkou, může být před ní a zaujímat psa pamlskem.

Každý si nakonec najde svůj způsob. Důležité je myslet na vzhled svého psa, snažit se ho porovnat tak, aby se přiblížil standardu. Vzhledem k tomu, že stojíte za ním a dobře ho nevidíte, musíte rovnat zčásti po paměti.

ad 3. Výstavní postoj s oporou na stole se používá u menších plemen. Je téměř totožný s postojem předcházejícím, jen si u psa vzhledem k jeho umístění nemusíte klekat. Je vhodné začít s nácvikem od štěněte. Položte psa na stůl, chvíli ho tam nechte a odměňte. Musí se na stole začít cítit v pohodě. Později ho na stole postavte a povelem s pamlskem zaujměte. Chtějte, aby byl takzvaně našpicovaný. Po pár opakováních ho začněte zvolna zvykat na upravování postoje. Pejska je také dobré na stole občas vyčesat a provádět i další kosmetické úpravy.

Při výstavním postoji s oporou se musí také majitel naučit pracovat s vodítkem. Většinou se dává okolo krku. Nepřekáží tak, nekazí dojem a majitel má volné ruce na korekci psa.

Ať váš pejsek stojí v kterémkoliv z těchto výstavních postojů, vždy od něho chtějte, aby vypadal zaujatý, našpicovaný. Tím má krk vytažený nahoru, na obličeji má výraz plný zájmu. Na tento fakt nesmíte zapomenout při tréninku. Pejska vždy motivujte pamlskem, který dávejte do vhodné pozice před psa. Mírně nad a před hlavu. Každý musí najít to správné místo pro ruku s pamlskem, při kterém se pes postaví nejlépe. Nesmíte také zapomenout na další možnost, jak zaujmout psa, a to hlasem. 

Předvedení v pohybu

Stejně jako u výstavního postoje i zde máte více možností, jak psa předvést. Pro vodiče je důležité pamatovat si, že vodítko je v kruhu vždy v levé ruce. Chodí se proti směru hodinových ručiček a pes je vždy uvnitř kruhu, je tedy mezi vámi a rozhodčím. Vodič musí umět pracovat s vodítkem. Prodloužit si ho, zkrátit a případný přebytek vodítka smotat v dlani, aby nepůsobil rušivým dojmem.

Co vlastně od psa chcete a jak toho docílíte? U většiny plemen jde pes po vaší levé straně. Neměl by jít těsně lopatkou u vaší nohy. Pes by měl jít v klusu. Abyste psa dobře předvedli, měli byste být sehraná dvojice a mít naučenou rychlost. Psa opět motivujete pamlskem nebo hračkou.

U svého psa si můžete vybrat ze tří možností předvedení v pohybu:

• S kontrolou – pro sebevědomé jedince, kterým nevadí jít před svým majitelem. Pes jde dva kroky šikmo vlevo před svým majitelem. Ten ho tak dobře vidí, může psa snadno kontrolovat a měnit rychlost klusu.

• Standardní – způsob vhodný pro většinu psů. Pes jde vedle vodiče zhruba 30 cm od jeho levé nohy. Pes se při tomto způsobu snadno motivuje. Vedení je snadné, ale vodič má omezenou možnost kontroly psa.

• Zpětné – ideální pro submisivní pejsky, kteří raději svého pána následují. Pes jde šikmo za vodičem. Sleduje ho, nenásilně zvedá hlavu, je lehce motivovatelný. Pro vodiče je to náročný způsob vedení.

Je také na zvážení vodiče, zda pes bude mít smyčku okolo své hlavy volně na krku a bude tak mít více svobody, nebo zda upřednostní umístění smyčky těsně pod tlamou psa. Tím psa bude moci lehce ovládat a lehce docílí zvednutí jeho hlavy.

Na výstavě nebudete chodit jen v kruhu, ale rozhodčí vás také požádá, abyste šli diagonálně tam a zpět, aby mohl zkontrolovat psovi chody. To od vás vyžaduje natrénovat správnou rychlost. Nesmíte jít moc rychle, protože by rozhodčí nestihl nohy psa sledovat. Musíte také zvyknout psa na otočení takřka na místě. To mnoha psům dělá problém. Opět je důležitá motivace.

Před výstavou je vhodné se psem předvedení v pohybu trénovat, zvyknout ho na nějaký povel. Dvojice by se měla sehrát. Pes zjistí, co od něho chcete. Majitel se naučí se psem pracovat.

Návaznost cviků

Když máte jednotlivé prvky naučené, můžete psa začít zvykat na návaznost jednotlivých cviků tak, jak jdou na výstavě. Bude se vám to jistě hodit. Pokud máte možnost a dost elánu, jistě psu nováčkovi přijde vhod, když si postavíte cvičný kruh doma. Nebo alespoň zajedete na nějakou výstavu, a než se tam začne posuzovat nebo až posuzování skončí, si se psem v kruhu vystavení natrénujete.

• Vejděte do kruhu, vodítko je v levé ruce, pes kousek od vaší levé nohy. Již od vkročení do kruhu psa motivujte, a dokud kruh neopustíte, psovi se intenzivně věnujte. I když se vám zdá, že se rozhodčí nedívá, psa stavějte do výstavního postoje volného.

• Pokud máte v kruhu konkurenci, rozhodčí vás požádá, abyste oběhli hromadně kruh.

• Poté přistoupí k prohlídce jednotlivých psů. Překontroluje zuby, varlata a požádá vás o oběhnutí kruhu.

• Většinou následuje kontrola chodů při klusu diagonálně tam a zpět.

• Potom rozhodčí obdobně posoudí ostatní psy. Když je s tím hotový, seřadí si psy dle svých preferencí. Nejhezčí pes dopředu, nejméně odpovídající standardu dozadu. Všichni společně opět oběhnou kruh. Přesunování v pořadí a klus okolo kruhu se opakují, dokud není rozhodčí rozhodnutý o definitivním pořadí psů.

• Někteří rozhodčí vám jen řeknou pořadí a poblahopřejí. Jsou rozhodčí, kteří pro diváky řeknou nahlas posudek psa.

Takto za sebou se psem natrénujte jednotlivé cviky. Budete tak mít jistotu, že jste na výstavu dostatečně nachystáni.

Zatímco budete připravovat sebe i psa, nezapomeňte okukovat výstavní triky od ostatních vystavovatelů. Jistě snadno rozlišíte ty zkušené a případné profesionální vodiče od těch méně zkušených. Dobrým pomocníkem pro začátečníky je také internet. Na youtube.com najdete mnoho videí profesionálních handlerů, kde ukazují, jak psa na výstavu naučit vše potřebné. Česká videa najdete například pod hesly „vystavování psů“ či „příprava na výstavu“. Ti z vás, kteří umí anglicky, mohou čerpat například z výborných videí, která najdou pod hesly „dog show tips“ a „stacking dog tips“. Po zhlédnutí pár videí od různých profesionálů budete mít naprostý přehled a budete se moci pustit do práce i se svým psem.

Tabulka, rámeček

Nezapomeňte natrénovat vstup do kruhu se sebevědomým úsměvem.Zapůsobíte na rozhodčího a váš pes se s vámi bude cítit jistější.

Do vydání příštího dílu, věnovaného průběhu výstavy, vám přeji hodně příjemných chvil při tréninku! 

Autor textu: Ing. Věra Siváková
Autor fotografií zdroj: Eva Nohelová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru