Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Tradiční čínská veterinární medicína (TCVM) – díl 1.
Sdílet:

Tradiční čínská veterinární medicína (TCVM) – díl 1.

Psi
Nemoci

V poslední době roste mezi lidmi zájem o tradiční čínskou medicínu (TCM). Popularitu TCM dokládá například vybudování centra tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nebo četné reportáže o jejích účincích a postupech v médiích. Málokdo však ví, že tradiční čínská medicína a její metody se dají použít také u zvířat. A v čem vlastně tkví podstata čínské medicíny?

Tradiční čínská medicína je celostní systém léčby pacienta založený na udržování rovnováhy v těle. Uvnitř i vně těla probíhají energetické dráhy, tzv. meridiány. V průběhu meridiánů se nachází akupunkturní body. Ovlivňováním akupunkturních bodů se stimulují v těle léčebné procesy. Nejčastěji máme akupunkturu spojenou s léčbou bolesti, avšak její využití je daleko širší.

V Číně je tento léčebný systém používán po tisíce let a postupně se rozšířil do celého světa díky cestovatelům a misionářům. Do Evropy se dostala čínská medicína v 16. století při cestách holandských obchodníků, v té době byly známé hlavně její účinky proti bolesti. V USA vešla do popředí zájmu médií a široké veřejnosti po návštěvě prezidenta Nixona v Číně v roce 1971. Prezidenta doprovázel novinář z The New York Times, který během návštěvy podstoupil akutní operaci slepého střeva, kde anestezie byla vedena pouze akupunkturou. Novinář byl během celé operace při vědomí, a přitom necítil žádnou bolest. Po návratu o své zkušenosti napsal článek a TCM vešla ve známost v americké společnosti (1).
Metody tradiční čínské medicíny byly následně s úspěchem použity například na koních, psech, kočkách, ale také na hospodářských zvířatech. V roce 1974 byla v USA založena první mezinárodní organizace veterinárních akupunkturistů IVAS, která dodnes zaštiťuje vzdělávání veterinárních lékařů v akupunktuře a bylinné terapii (2).
V současné době se TCVM stala součástí terapeutických postupů veterinářů na celém světě. Někteří veterináři pracují pouze s metodami TCVM, jiní kombinují klasickou západní a čínskou medicínu. Řada zahraničních univerzit zařadila tyto metody i do svého výzkumu, například veterinární fakulty v Pensylvánii, Louisianě (3) nebo Helsinkách (4).

Jak probíhá vyšetření u veterináře certifikovaného IVAS?
Cílem je stanovit diagnózu a zvolit správnou léčbu. Veterinární lékař udělá nejprve důkladné klinické vyšetření, jak to známe z klasické ordinace, a pokud je potřeba, doplní ho rentgenem, odběrem krve atd.
Když například pes kulhá, je dobré díky rentgenovému vyšetření zjistit, zda se skutečně jedná o artrózu, jak jsme předpokládali, a ne o rakovinu kostí. U pacienta s ledvinovým onemocněním je dobré vědět, jak moc jsou ledviny poškozeny, abychom si mohli stanovit prognózu. Poté přistoupí veterinář k vyšetření dle TCVM. To zahrnuje vyšetření pulzu, tvaru a barvy jazyka, prohmatání akupunkturních bodů na celém těle a prohmatání Back Shu bodů na zádech. Back Shu body leží podél páteře a odráží stav jednotlivých orgánů, nazývají se diagnostické body. Při vyšetření jazyka se zaměřuje na jeho tvar, barvu, povlak. Při zánětech v těle je jazyk tmavě červený, při nedostatku krve zase bledý. Na jazyku má každý orgán své místo, například špička jazyka odráží stav srdce. Při onemocnění srdce je jazyk jakoby vykrojený dovnitř (viz obrázek ovčáka). Neříká nám to sice, o jaké konkrétní onemocnění jde, nicméně víme, že je dobré se zaměřit na vyšetření srdce.
Vyšetření pulzu může poskytnout informaci o jednotlivých orgánech a také z něj lze určit nedostatek Yang/Qi (jang/čchi) nebo Yin (jin)/krve v těle. Diagnóza dle TCVM se stanoví na základě anamnézy a všech vyšetření. V čínské medicíně se zjišťuje, kde v těle se nachází nerovnováha a jaký orgán je oslaben. Diagnóza pak může být například: Spleen Qi Deficiency (málo čchi ve Slezině) nebo Kidney Yang Deficiency (málo Ledvinového jangu) atd.
Do naší ordinace přišel majitel s čivavou, jež reagovala bolestivě při pohlazení po zádech. Žádné další problémy nebyly zjištěny. Fena jedla a pila normálně, trus i močení bylo v pořádku. Při vyšetření Back Shu bodů byl diagnostikován bolestivý jen bod pro tlusté střevo. Z vyšetření krve byly patrné příznaky zánětu střeva. Následné vyšetření na ultrazvuku zánět střeva potvrdilo. Znalost v čínské diagnostice nám pomohla odhalit onemocnění, které se ještě neprojevilo klinicky v plné míře, a my jsme tak mohli nasadit cílenou léčbu.

Určitý čas
Jednou z důležitých indicií v diagnostice je časový údaj klinických projevů u zvířat. Každý orgán má „svůj specifický čas“. To souvisí s pozicí čchi v meridiánu pro určitý orgán. Je-li orgán oslaben, projeví se to klinicky v určitý čas.

Časy jednotlivých orgánů dle TCM:
Žaludek 7–9
Slezina 9–11
Srdce 11–13
Tenké střevo 13–15
Močový měchýř 15–17
Ledviny 17–19
Osrdečník 19–21
Trojitý zářič 21–23
Žlučník 23–1
Játra 1–3
Plíce 3–5
Tlusté střevo 5–7

Kupříkladu mezi 7.–9. hodinou ranní je doba Žaludku. Zvířata nebo lidé s podrážděným/zaníceným žaludkem nebudou schopni jíst ráno, ale naopak večer. Zvířata s onemocněním jater se často budí v noci od 11 do 3, zvrací, mají průjem nebo jen potřebují jíst, pít atd. Znalost těchto specifických hodin každého orgánu může odhalit, který orgán je v nerovnováze.
Do naší ordinace přišla paní s německým ovčákem, jež popisovala, že „psovi nic není, ale každý večer na ni začne skákat, otvírat všechny dveře a pak si k ní sedá“. Majitelka poté konstatovala, že podivné chování se opakuje vždy ve stejnou denní dobu, a to mezi 17. a 18. hodinou. Dle TCVM je tato doba čas Ledvin. Proto bylo provedeno vyšetření krve, které následně odhalilo zvýšení biochemických hodnot pro ledviny.
Říkáte si, jak je to možné? Právě tisícileté pozorování pacientů a důsledné vypracování diagnostického systému pomohlo čínské medicíně vytvořit tento důmyslný systém, kde vše souvisí se vším a tělo je vnímáno jako celek, nejen samo o sobě, ale i ve spojitosti s okolním světem a vesmírem.

Kombinace
Kombinace diagnostických metod klasické a čínské medicíny nám dává obrovské možnosti a dovoluje nám nahlédnout na tělo ze všech možných úhlů. V okamžiku, kdy máme diagnózu, můžeme začít léčit. 

V TCVM máme 4 druhy terapie, které se mohou kombinovat:
1. Akupunktura (napichování tenkých jehel do kůže pacienta) a elektroakupunktura – jehly jsou stimulovány elektrickým proudem. 
2. Byliny 
3. Dietoterapie – terapie jídlem 
4. Tuina – čínské masáže

Všechny čtyři druhy terapie ovlivňují různými způsoby akupunkturní body a meridiány v těle. Cílem je podpořit v těle nedostatek a tak navodit zpět rovnováhu. Ne­moc–nerovnováha v těle může vznikat z různých příčin – například dlouhodobou emoční nerovnováhou (smutek oslabuje Plíce nebo stres/agrese Játra a Žlučník), nevhodnou stravou (oslabuje Žaludek a Slezinu), invazí infekčních patogenů, nevhodným prostředím (vlhko a chladno oslabuje Slezinu) atd.

V dalších dílech se budeme podrobněji věnovat jednotlivým metodám TCVM, jejím účinkům a spektru použití u zvířat.
Použitá literatura:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3796320
2. www.ivas.org
3. http://www.lsu.edu/vetmed/veterinary_hospital/services/integrative_medicine/index.php
4. http://www.helsinki.fi/uh/4-2005/juttu3.shtml

 

Autor textu: MVDr. Lenka Novobilská, CVA (IVAS)
Autor fotografií zdroj: MVDr. Lenka Novobilská, CVA (IVAS)
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru