Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Výstava drobných exotů Nymburk 1998
Sdílet:

Výstava drobných exotů Nymburk 1998

V loňském roce se již po šesté sešli přátelé a chovatelé drobného exotického ptactva na speciální výstavě v Nymburce.

O výstavě

Výstava se konala, tak jako každým rokem, v areálu zahrádkářů "Moštárna" od 20. do 22. listopadu za vydatné pomoci chovatelské organizace CHOVEX z Ústí nad Labem, Klubu přátel exotického ptactva - KPEP Praha a mnoha dalších chovatelů.

Na výstavu bylo přihlášeno celkem 320 kusů domestikovaných ptáků a 90 nedomestikovaných ptáků Asie, Afriky, Austrálie a Jižní Ameriky. 

Bohatá expozice nebodovaných ptáků

Velmi bohatá byla expozice nebodovaných ptáků. Bohatá nejen počtem vystavených druhů, jejich vzácností, ale i výzdobou výstavních vitrínek a klecí. Aranžování přírodního materiálu do klecí je velmi pracné, ale dovoluje vytvářet velmi hezké a atraktivní pohledy, které umožňují vystaveným ptákům vyniknout v plné kráse svých barev a pohybu. Návštěvníci mohli vidět 19 druhů panenek. oliváčky běločelé, astrildy rudokrké a odchovy panenek bronzových, moluckých, hnědoprsek ostrovních, amad modrolících a vrabců hnědohřbetých. 

Mezi nebodovanými ptáky byly vystaveny i některé barevné mutace - astrildi rákosní žlutohlaví, pásovníci dlouhoocasí červenozobí bílí a plaví, amadiny diamantové plavé a žlutozobé a pásovníci krátkoocasí bílí.

Bodovaní ptáci

Hlavní částí této výstavy jsou však bodovaní ptáci. Chov domestikovaných druhů ptáků dalo základ tzv. sportovnímu chovatelství, které se již natrvalo zakořenilo mezi ostatními chovatelskými odbornostmi a dále se rozšiřuje. Obliba tohoto oboru je dána tím, že chovní ptáci jsou dobře dostupní, jejich cena není příliš vysoká, umožňují plné chovatelské vyžití včetně plemenářské a šlechtitelské práce. Vznik nových barevných mutací a snaha o jejich chov dává tomuto "sportu" touhu mít je mezi prvními, pořádání speciálních výstav a bodové hodnocení ptáků je zase "motorem" pro to mít doma dobře ohodnoceného ptáka nebo i vítěze skupiny, třídy či výstavy.

Tak jako v každém sportu i zde hrají svou nedílnou roli "sudí" - posuzovatelé, kteří ptáky hodnotí. Na loňské výstavě se tohoto úkolu zhostili přátelé Milan Cibulka a Piskora. Vystavovaní ptáci byli rozděleni podle počtu a druhů přihlášených ptáků do sedmi výstavních skupin: "zvonohlíci, stříbrozobky, pásovníci, zebřičky, rýžovníci, chůvičky a ostatní drobní exotičtí ptáci.

Ve skupině zvonohlíci bylo vystaveno 12 kusů ptáků ve třech druzích. Vítězem skupiny se stal přítel Osoba se zvonohlíkem mosambickým a 88 body.

Ve skupině stříbrozobek bylo vystaveno 10 kusů a zvítězil přítel Podpěra s 88 body za stříbrozobku zpěvnou.

Skupinu pásovníků obsadilo celkem 30 ptáků a zvítězil v ní přítel Jüstel s 88 body za pásovníka dlouhoocasého červenozobého.

Do skupiny rýžovníků bylo přihlášeno 22 ptáků v barvách šedé, bílé, plavé a stříbrné. Vítězem skupiny se stal přítel Kefurt s rýžovníkem šedým.

Tradičně nejpočetněji jsou obsazovány výstavní skupiny zebřiček a chůviček. Podle počtu a barev přihlášených ptáků jsou sestavováni do výstavních tříd. Ve skupině zebřiček soutěžilo 120 ptáků v 5 třídách. Vítězství v jednotlivých třídách si letos odnesli tito chovatelé:

Výsledky

zebřička šedápř. Pivoňka 
zebřička šedá světlehřbetápř. Trávníčekvítěz skupiny
zebřička skořicovápř. Lachman 
zebřička černoprsápř. Jindra 
zebřička šedá vousatápř. Kefurt 

Ve skupině chůviček japonských bylo vystaveno celkem 95 ptáků ve 4 třídách a zvítězili následující chovatelé: 

chůvička tmavě hnědápř. Jüstelvítěz skupiny
chůvička rezavápř. Osoba 
chůvička nugátovápř. Kefurt 
chůvička šedápř. Osoba 

Čestné uznání a pohár pro přítele Vlasáka

Kromě pohárů a kokard pro vítěze v bodované části výstavy bylo uděleno uznání a pohár příteli Vlasákovi za odchov amady modrolící, př. Malinskému za odchov panenky molucké a př. Kefurtovi za početný odchov vrabce hnědohřbetého. Všechny tyto významné odchovy byli vystaveny v ukázkové expozici.

Abychom si mohli udělat obrázek o této výstavě, dovolte trochu čísel. Na výstavě exotických ptáků v holandském Zuptenu konané 7. - 10. 1. 1999 bylo vystaveno celkem 67 chůviček včetně kolekcí. Daleko více ptáků v této skupině bylo na holandském mistrovství v Apeldoornu konaném 21. až 24. ledna, kde se počet všech vystavených ptáků počítá na tisíce a pohybuje se kolem 7 až 8 tisíc. Chůviček bylo vystaveno celkem 250 kusů, z toho 172 jednotlivců ve 4 třídách a 17 skupinách. Při vědomí, jak chovatelky vyspělá země Holandsko je, můžeme výstavu v Nymburce hodnotit jako středně velkou.

Úroveň našich chovatelů

Kvalitu dosahovaných výsledků nelze srovnávat porovnáním bodového ohodnocení ptáků, ale na zahraničních výstavách dosahují chovatelé běžně 90 až 91 bodů. Jasnější obrázek o úrovni našich chovatelů může přinést pouze účast na zahraničních výstavách nebo posouzení ptáků zkušeným zahraničním posuzovatelem. Pro výstavu NYMBURK 1999 byla zvolena druhá možnost a je rozjednaná účast předního německého mezinárodního posuzovatele. To je jistě dobrý počin k tomu, aby se výstavy zúčastnilo ještě více chovatelů se svými kvalitními odchovy.

Tato připomínka loňské výstavy není jen vyzdvižením úspěšných chovatelů, reklamou pro jejich jistě dobré chovy nebo nostalgickým ohlédnutím za starým rokem, ale hlavně pozvánkou na výstavu letošní, výstavu NYMBURK 1999. Výstava se bude konat opět na starém místě v areálu "Moštárna" v termínu 26 až 28. listopadu , to je pátek, sobota a neděle ve čtvrtém listopadovém týdnu. Ve stejný termín bude Klub chovatelů neofém pořádat výstavu v nedalekém Městci Králové. To znamená, že milovníci exotických ptáků mají o náplň tohoto víkendu postaráno a pořadatelé je srdečně zvou k návštěvě obou výstav.

Autor textu: Milan Jüstel, Ing. Václav Podpěra
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru