Amada modrolící

Základní informace

Latinský název Erythrura prasina
Čeleď Estrildidae (Astrildovití)
Velikost 13-15 cm
Náročnost vysoká
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Pestře zbarvený astrild s původem v Asii, který pro své vysoké nároky a problematický odchov není v chovech příliš rozšířený.

Popis a charakteristika

Známe dva poddruhy amady modrolící, a to amadu modrolící červenobřichou (E. prasina prasina) a amadu modrolící žlutobřichou (E. prasina coelica). Červenobřichá forma se vyskytuje v severním Laosu, na Malajském poloostrově, Sumatře a Jávě. Žlutobřichá pouze na severu Bornea. Rozdíly mezi formami jsou i ve zbarvení. 

Amady preferují kopcovitou krajinu až hory, obývají bambusové porosty a okraje lesa. Tropické prostředí, které obývají, je velmi vlhké a teplé (ročně zde naprší třeba 2000 až 3000 mm vody), což je třeba mít na paměti při krmení. Amada modrolící se v přírodě téměř nemůže setkat se suchými semeny, ve vlhku a teplu semena klíčí prakticky ihned. Tomu odpovídá i utváření zobáku, který je skvěle adaptovaný k loupání měkkých nezralých semen. 

Samec má modré tváře a spodní část těla červenou. 

Jak chovat

Doporučuje se chov ve více párech, což ptáky lépe stimuluje k toku a následnému hnízdění. Párům nabízíme polootevřenou budku a vhodný materiál k jejímu vystlání. Velmi oblíbeným materiálem jsou kokosová vlákna. 

Snůška je 4 až 6 vajec, mladí se líhnou za 14 dní. Do 22 dní věku jsou krmeni v hnízdě, následně vylétají, neohrabaní, ale výborně šplhající. Protože se ze začátku drží hlavně při zemi, může se snadno stát, že nachladnou. Teplota v chovném zařízení by měla být podle chovatelů 22 až 25 °C, v době odchovu třeba i 27 až 28 °C, vlhkost vzduchu vyšší (chovatelé uvádí např. 60–65 %). Nižší teploty nejsou pro tyto ptáky zdravé. Dle zkušeností chovatelů rodiče přestávají mladé zahřívat ve stáři asi 5 až 7 dní, takže je nezbytné vyšší teplotu ptákům skutečně zajistit, aby mláďata neuhynula na podchlazení. 

Nároky na prostor

Vhodnější je prostorná voliéra vybavená přírodními větvemi apod. Důležitá je možnost úkrytu, například různé větvičky. Mimo hnízdní období je možné amadu modrolící držet ve společnosti jiných druhů mírných ptáků, během hnízdění se to však může změnit. 

Někteří chovatelé však úspěšně odchovávají i v dostatečně velkých klecích (např. 110 x 50 x 50 cm).

Potrava a krmení

Amada modrolící je velmi citlivá na kvalitu a vhodnost typu krmiva. Stejně tak nejsou vhodné náhlé změny ve složení krmiva, například při zakoupení nových ptáků, kteří byli zvyklí na nějaké krmivo u předchozího chovatele. 

Veškeré krmení předkládáme naklíčené, vhodný je například klíčený loupaný oves, lesknice, Paddy rýže a nyní jsou na trhu k zakoupení i vhodné směsi. Někteří chovatelé nabízí v malé míře také prosné či pšeničné klasy v mléčné zralosti. 

Samozřejmostí je nabízení gritu, sépiové kosti nebo jiného zdroje minerálů, denně čerstvá vody k pití i koupeli. Předkládáme také zelené krmení, jako ptačinec žabinec, jablko nebo okurka a jiné. Především v době odchovu nabízíme vaječnou míchanici a hmyz. Velmi žádoucí je vybrat si z nabídky vitaminových preparátů a zařadit je do krmné dávky. 

Zdraví / nemoci

Jak již bylo zmíněno výše, amada modrolící má poměrně specifické nároky na potravu a klima a řadí se mezi druhy vhodné pro pokročilé chovatele exotického ptactva. 

Ovšem pokud tyto požadavky dodržíme, nejsou ve zdrojích uvedeny nějaké zdravotní komplikace, které by měly být pro amady modrolící charakteristické. Karanténní klec je samozřejmým vybavením každého chovu, stejně jako přehled o veterinárních lékařích zaměřených na ptactvo a ordinujících v chovatelově okolí. 

Články - Amada modrolící

Seriál o amadách - úvod
Ing. Richard Svoboda

Seriál o amadách - úvod

Seriál o amadách - úvod

Rád bych zde, na stránkách Fauny, popsal postupně všechny druhy amad a seznámil čtenáře se všemi zástupci rodu Erythrura. Stále si nemohu zvyknout......

Amada modrolící - Erythrura prasina (Sparrman, 1788)
Petr Podpěra

Amada modrolící - Erythrura prasina (Sparrman, 1788)

Amada modrolící - Erythrura prasina (Sparrman, 1788)

Amada modrolící, dříve také česky pojmenovaná jako amadina papouščí modrolící, je ptákem, který je pro vědu nejdéle známým, z celé této skupiny. T......

Zkušenosti s amadami modrolícími
Rudolf Vít

Zkušenosti s amadami modrolícími

Zkušenosti s amadami modrolícími

Amady modrolící (Erythrura prasina) jsou velice krásní ptáci. Jejich vlastí je Indie a Indonézie. Žije skrytě v porostech bambusů a na okraji pralesa....

Seriál o amadách: Amada modrolící (Erythrura prasina)
Ing. Richard Svoboda

Seriál o amadách: Amada modrolící (Erythrura prasina)

Seriál o amadách: Amada modrolící (Erythrura prasina)

Něměcky: Lauchgrün Papageiamadine. Anglicky: Pin-tailed Parrot-finch, Pin-tailed Nonpareil....

Odchov amady modrolící
Rudolf Vít

Odchov amady modrolící

Odchov amady modrolící

Odchov amady modrolící Úvod: Na 6. speciální výstavě drobných exotů Nymburk 1998 bylo vystaveno mnoho zajímavých druhů především astrildo......

Zkušenosti s chovem amady modrolící
Rudolf Vít

Zkušenosti s chovem amady modrolící

Zkušenosti s chovem amady modrolící

Uplynulo již mnoho roků od doby, kdy jsem často cestoval do zahraničí a navštěvoval nejen chovatele s velkým „CH“, ale také zoo-parky v Holandsku, N.....