Motýlek rudouchý

Základní informace

Latinský název Uraeginthus bengalus
Čeleď Estrildidae (Astrildovití)
Velikost 11 cm
Náročnost Vhodný pro chovatele se zkušenostmi s jinými astrildy.
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Jméno mu dal charakteristický houpavý, před dosednutím třepotavý, let. Barevně jsou také velmi atraktivní, a tak je zná asi každý i začínající chovatel astrildů.

Popis a charakteristika

Obývá velkou část tropické Afriky, s výjimkou vnitroafrického pralesa. Preferuje trnité křoviny, nemá problém s blízkostí lidských obydlí. 

Žije v párech nebo rodinných skupinách. Výhodou pro chovatele je u tohoto druhu motýlka výrazný pohlavní dimorfismus. Samec má červeně zbarvené líce a celkově jsou výrazněji vybarvení. Stejně jako u jiných motýlků je zde tok samečka doprovázený příjemným zpěvem, při kterém drží v zobáku stéblo a předvádí se na viditelném místě. Hnízdo staví kulovité, vystlané jemným materiálem.

Jak chovat

Motýlka není vhodné chovat o samotě, v páru bude mnohem spokojenější. Hnízdí v polobudkách nebo si vystelou nabídnutý košíček. Je nutné samozřejmě nabídnout vhodný hnízdní materiál. 

Pokud k tomu mají podmínky, mohou si hnízdo připravit i mimo budku, ve vegetaci či větvích. Samička snáší 3 až 7 bílých vajíček, inkubace trvá 11 až 12 dní. Mláďata hnízdo opouští po 20 dnech a ještě asi 14 dní potřebují péči rodičů.

Nároky na prostor

Chovatelé doporučují chovat motýlky rudouché ve venkovních dobře zarostlých voliérách a na zimu je přesunout do tepla, popř. ještě lépe mít voliéru s vytápěným zázemím, aby se předešlo stresování ptáků přesuny. 

Motýlek rudouchý údajně krátkodobě snese i nižší teploty (chovatelé uvádějí až k nule), ale samozřejmě není vhodné je vystavovat chladu zbytečně. Nezbytné je samozřejmě v době hnízdění nabídnout motýlkům různý materiál k výstavbě a údržbě hnízd. Motýlka rudouchého je možné chovat ve voliéře s jinými podobně mírnými a drobnými astrildy (modroušci, tygříčci, zlatoprsky, atd.).

Potrava a krmení

Hlavní potrava motýlků jsou semena travin, proto krmíme jako většinu astrildů směsí různých pros, mohárem, lesknicí a podobně. Nutná je také čerstvá zelená potrava, ovoce a zelenina. 

V době hnízdění předkládáme zrniny naklíčené a rozšíříme nabídku potravy o živočišnou složku, zvláště pak o nejrůznější bezobratlé. Mezi chovateli jsou pak nejvíce vychvalované mravenčí kukly, mšice a larvy plesnivce. K tomu můžeme předkládat i vaječnou míchanici, která ale motýlky není příliš vyhledávaná. Samozřejmostí je nabízet vhodný grit z jemného písku a také zdroj vápníku formou např. drcených lastur.

Zdraví / nemoci

Je nezbytné mít v případě chovu ptactva připravenou karanténní klec s vyhříváním, aby bylo možné nemocného nebo zraněného, popř. nově příchozího ptáka separovat od ostatních. Protože astrildi jsou drobní ptáčci, kteří dokáží podlehnout i "pouhému" stresu, musíme v případě obtíží jednat pohotově. Je také nutné mít přehled o veterinářích specializovaných na ptactvo ve svém okolí.

Články - Motýlek rudouchý

Astrildovití – pohled na současnost 4

Astrildovití – pohled na současnost 4

Astrildovití – pohled na současnost 4

Přistupuji k dalšímu dílu astrildovitých, bude to tentokrát již počtvrté. Chci se zabývat dvěma rody těchto ptáků a oba jaksi nezapadají do staré konc...

Astrildovití – pohled na současnost 5

Astrildovití – pohled na současnost 5

Astrildovití – pohled na současnost 5

Čeština používá rodové jméno vločkovník pro čtyři rody astrildovitých pěvců. Pro všechny rody stejně, a to z jednoduchého důvodu. Všichni ti ptáci maj...

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

Ačkoliv systematikem v žádném případě nejsem, nebrání mi taková skutečnost v tom, abych o klasifikaci občas nepřemýšlel, sem tam si nepřečetl nějaký.....

Motýlek rudouchý

Motýlek rudouchý

Motýlek rudouchý

Tento druh se vyskytuje v osmi poddruzích, které jsou rozšířené téměř po celé Africe. Jednotlivé poddruhy se liší především velikostí, proto je někdy...

Astrildovití

Astrildovití

Astrildovití

Tato čeleď pěvců je mezi drobnými exotickými ptáky evropským chovatelům a příznivcům zřejmě nejznámější. Také literatura o nich je velmi bohatá. Jejic...

Astrildovití – pohled na současnost 1

Astrildovití – pohled na současnost 1

Astrildovití – pohled na současnost 1

Jak takhle sedím u počítače, za zády mám docela slušnou sbírku literatury o skupině ptáků, která je námi chovateli docela oblíbená. Mohlo by se zdát,...

Astrildovití – pohled na současnost 3

Astrildovití – pohled na současnost 3

Astrildovití – pohled na současnost 3

Postupujeme-li čeledí astrildovitých podle systému použitého v publikaci Soustava a české názvosloví ptáků světa, dostáváme se k rodu Cryptospiza, kte...

Astrildovití – pohled na současnost 2

Astrildovití – pohled na současnost 2

Astrildovití – pohled na současnost 2

Minule mě napadlo podívat se na čeleď astrildovitých pěvců pohledem současného chovatele, který sice mohl načerpat vědomosti, ale o to méně se může s ...