Motýlek rudouchý

Základní informace

Latinský název Uraeginthus bengalus
Čeleď Estrildidae (Astrildovití)
Velikost 11 cm
Náročnost Vhodný pro chovatele se zkušenostmi s jinými astrildy.
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Jméno mu dal charakteristický houpavý, před dosednutím třepotavý, let. Barevně jsou také velmi atraktivní, a tak je zná asi každý i začínající chovatel astrildů.

Popis a charakteristika

Obývá velkou část tropické Afriky, s výjimkou vnitroafrického pralesa. Preferuje trnité křoviny, nemá problém s blízkostí lidských obydlí. 

Žije v párech nebo rodinných skupinách. Výhodou pro chovatele je u tohoto druhu motýlka výrazný pohlavní dimorfismus. Samec má červeně zbarvené líce a celkově jsou výrazněji vybarvení. Stejně jako u jiných motýlků je zde tok samečka doprovázený příjemným zpěvem, při kterém drží v zobáku stéblo a předvádí se na viditelném místě. Hnízdo staví kulovité, vystlané jemným materiálem.

Jak chovat

Motýlka není vhodné chovat o samotě, v páru bude mnohem spokojenější. Hnízdí v polobudkách nebo si vystelou nabídnutý košíček. Je nutné samozřejmě nabídnout vhodný hnízdní materiál. 

Pokud k tomu mají podmínky, mohou si hnízdo připravit i mimo budku, ve vegetaci či větvích. Samička snáší 3 až 7 bílých vajíček, inkubace trvá 11 až 12 dní. Mláďata hnízdo opouští po 20 dnech a ještě asi 14 dní potřebují péči rodičů.

Nároky na prostor

Chovatelé doporučují chovat motýlky rudouché ve venkovních dobře zarostlých voliérách a na zimu je přesunout do tepla, popř. ještě lépe mít voliéru s vytápěným zázemím, aby se předešlo stresování ptáků přesuny. 

Motýlek rudouchý údajně krátkodobě snese i nižší teploty (chovatelé uvádějí až k nule), ale samozřejmě není vhodné je vystavovat chladu zbytečně. Nezbytné je samozřejmě v době hnízdění nabídnout motýlkům různý materiál k výstavbě a údržbě hnízd. Motýlka rudouchého je možné chovat ve voliéře s jinými podobně mírnými a drobnými astrildy (modroušci, tygříčci, zlatoprsky, atd.).

Potrava a krmení

Hlavní potrava motýlků jsou semena travin, proto krmíme jako většinu astrildů směsí různých pros, mohárem, lesknicí a podobně. Nutná je také čerstvá zelená potrava, ovoce a zelenina. 

V době hnízdění předkládáme zrniny naklíčené a rozšíříme nabídku potravy o živočišnou složku, zvláště pak o nejrůznější bezobratlé. Mezi chovateli jsou pak nejvíce vychvalované mravenčí kukly, mšice a larvy plesnivce. K tomu můžeme předkládat i vaječnou míchanici, která ale motýlky není příliš vyhledávaná. Samozřejmostí je nabízet vhodný grit z jemného písku a také zdroj vápníku formou např. drcených lastur.

Zdraví / nemoci

Je nezbytné mít v případě chovu ptactva připravenou karanténní klec s vyhříváním, aby bylo možné nemocného nebo zraněného, popř. nově příchozího ptáka separovat od ostatních. Protože astrildi jsou drobní ptáčci, kteří dokáží podlehnout i "pouhému" stresu, musíme v případě obtíží jednat pohotově. Je také nutné mít přehled o veterinářích specializovaných na ptactvo ve svém okolí.

Články - Motýlek rudouchý

Astrildovití – pohled na současnost 4

Astrildovití – pohled na současnost 4

Astrildovití – pohled na současnost 4

Přistupuji k dalšímu dílu astrildovitých, bude to tentokrát již počtvrté. Chci se zabývat dvěma rody těchto ptáků a oba jaksi nezapadají do staré konc...

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

Ačkoliv systematikem v žádném případě nejsem, nebrání mi taková skutečnost v tom, abych o klasifikaci občas nepřemýšlel, sem tam si nepřečetl nějaký.....

Motýlek rudouchý
Rudolf Václavský

Motýlek rudouchý

Motýlek rudouchý

Tento druh se vyskytuje v osmi poddruzích, které jsou rozšířené téměř po celé Africe. Jednotlivé poddruhy se liší především velikostí, proto je někdy...

Astrildovití – pohled na současnost 5
Petr Podpěra

Astrildovití – pohled na současnost 5

Astrildovití – pohled na současnost 5

Čeština používá rodové jméno vločkovník pro čtyři rody astrildovitých pěvců. Pro všechny rody stejně, a to z jednoduchého důvodu. Všichni ti ptáci maj...

Astrildovití
Petr Podpěra

Astrildovití

Astrildovití

Tato čeleď pěvců je mezi drobnými exotickými ptáky evropským chovatelům a příznivcům zřejmě nejznámější. Také literatura o nich je velmi bohatá. Jejic...

Astrildovití – pohled na současnost 3

Astrildovití – pohled na současnost 3

Astrildovití – pohled na současnost 3

Postupujeme-li čeledí astrildovitých podle systému použitého v publikaci Soustava a české názvosloví ptáků světa, dostáváme se k rodu Cryptospiza, kte...

Astrildovití – pohled na současnost 2

Astrildovití – pohled na současnost 2

Astrildovití – pohled na současnost 2

Minule mě napadlo podívat se na čeleď astrildovitých pěvců pohledem současného chovatele, který sice mohl načerpat vědomosti, ale o to méně se může s ...

Astrildovití – pohled na současnost 1

Astrildovití – pohled na současnost 1

Astrildovití – pohled na současnost 1

Jak takhle sedím u počítače, za zády mám docela slušnou sbírku literatury o skupině ptáků, která je námi chovateli docela oblíbená. Mohlo by se zdát,...