Barnard límcový

Základní informace

Latinský název Barnardius zonarius
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 35-40 cm
Délka života 15 let
Náročnost nízká
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Po posledních změnách taxonomie a nomenklatury je barnard límcový jediným druhem rodu Barnardius. 

V nedávné minulosti byl dalším druhem tohoto rodu barnard zelený, nově je však řazen mezi poddruhy barnarda límcového pod jménem barnard límcový zelený. 

Bývalý poddruh barnarda zeleného, barnard zelený klonkurský je nyní samostatným poddruhem barnarda límcového a nazývá se barnard límcový klonkurský.

Popis a charakteristika

Papoušci rodu Barnardius jsou původem australští papoušci. Jsou příbuzní rozelám. Jejich řazení do rodu a počet druhů prošly jistým vývojem. 

Barnardi límcoví i zelení jsou převážně zelení ptáci, kteří mají vzadu na krku žlutý pruh, límec. Vytváří různé zeměpisné formy, v evropských chovech je však možné předpokládat, že tyto formy nejsou čisté, ale prokřížené. 

Tvar těla je podobný tvaru těla rozel, v obrysech. Barnardi límcoví mají oproti barnardům zeleným vždy hlavu tmavou až černou, líce modré. Čelo buď černé, nebo červené ‒ podle formy. Spodní část těla se žlutým pásem nebo zelenou také podle formy. Byly již vyšlechtěny i barevné mutace. U mutací nelze říci, od jaké formy pocházejí. 

Dříve byl tento pták nazýván papouškem Bauerovým. Jejich postava činí delší dojem než u barnardů zelených. Samci i samice se od sebe zbarvením neliší.

Jak chovat

Chov papoušků pocházejících z Austrálie, kteří bývali řazeni do skupiny papoušků ploskoocasých, má dnes v Evropě ustálenou formu. Potřebují prolet, proto se chovají ve voliérách, kterým se říká celoroční. Mají venkovní a vnitřní část oddělenou uzavíratelným průletovým okénkem. Vnitřní část je zateplená, ne vytápěná. Rozdíl teplot stačí. Krmení a hnízdní budky se dávají do vnitřní části. 

Nároky na prostor

Ustálený typ voliér je pro venkovní část asi 3 až 4 metry délky, 2 metry výšky, nejméně 1 metr šířky. Větší voliéry nejsou nevýhodou.

Potrava a krmení

Jsou to ptáci zrnožraví. Semena trav jsou jejich základní potravou. Proto podáváme směs semen určených pro velké papoušky. Základem je slunečnice, semenec, proso a jeho odrůdy, lesknice. Vše podáváme i naklíčené, zvláště v době hnízdění. Naklíčenou podáváme i pšenici, oves, kukuřici, hrách. Bobule jako jeřabiny, ovoce, ořechy. Větve na okus, zelené krmení. 

Zdraví / nemoci

Voda ke koupání. V mrazivých dnech ptáky nevypouštíme do venkovních částí voliér, protože by jim mohly přimrzat nohy k pletivu. 

Oblíbené poddruhy a barevné mutace

Barnard límcový jižní

Barnard límcový jižní, foto: Lucie Macánová

Základní informace

Latinský název Barnardius zonarius zonarius
Čeleď Psittaculidae

O druhu

Poddruh barnarda límcového.

Barnard límcový klonkurský

Barnard límcový klonkurský, foto: Shutterstock

Základní informace

Latinský název Barnardius zonarius macgillivrayi
Alternativní název Barnard zelený klonkurský
Čeleď Psittaculidae

O druhu

Bývalý poddruh barnarda zeleného, nyní je samostatným poddruhem barnarda límcového. Původní název "barnard zelený klonkurský" byl změněn na "barnard límcový klonkurský". 

Barnard límcový modrý

Základní informace

Latinský název Barnardius zonarius
Čeleď Psittaculidae

O druhu

Oblíbená modrá mutace barnarda límcového

Barnard límcový větší

Základní informace

Latinský název Barnardius zonarius semitorquatus
Čeleď Psittaculidae

O druhu

Poddruh barnarda límcového

Barnard zelený

Základní informace

Latinský název Barnardius zonarius barnardi
Alternativní název Barnard límcový zelený, Barnard červenočelý
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 33-35 cm
Délka života 15 let
Náročnost nízká
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Po posledních změnách taxonomie a nomenklatury je barnard zelený nově je však řazen mezi poddruhy barnarda límcového pod názvem barnard límcový zelený. 

Bývalý poddruh barnarda zeleného, barnard zelený klonkurský je nyní samostatným poddruhem barnarda límcového a nazývá se barnard límcový klonkurský.

Popis a charakteristika

Tvar těla je podobný typu rozela, má však o něco kratší ocas. Hlavu zelenou, líce do modra, čelo červené. Čelo a spodní část těla mírně rozdílně vybarvené podle formy. Jasně odlišitelná forma je barnard zelený klonkurský – B. b. macgillivrayi  North, 1900, jehož všechny barvy mají pastelový tón. U barnardů zelených bylo vyšlechtěno více barevných mutací a není možné spolehlivě určit, od které formy pocházejí. 

Jak chovat

Chov australských papoušků, kteří bývali řazeni do skupiny ploskoocasých, má ustálenou formu. Jsou to letci vhodní do voliér se zateplenou částí, kterým se říká celoroční. Mezi venkovní a vnitřní částí se používá uzavíratelné průletové okénko. Vnitřní část není vytápěná, stačí rozdíl teplot mezi oběma částmi. Ptáci se drží vždy po páru, hnízdní budky se dávají do vnitřní části. 

Nároky na prostor

Ustálený typ voliér je pro venkovní část asi 3 až 4 metry délky, 2 metry výšky, nejméně 1 metr šířky. 

Potrava a krmení

Jsou to ptáci zrnožraví. Základem je směs semen určená pro velké papoušky. Část se podává naklíčená, zvláště pak v hnízdní sezoně. Kořenová zelenina, ovoce, bobule, větve k okusu. Vaječná míchanice, zvláště v čase hnízdění.

Zdraví / nemoci

Umožnit koupání. V období mrazů nevypouštět do venkovní části, mohou jim přimrzat nohy k pletivu. 

Články - Barnard límcový

Barnard límcový
Petr Podpěra

Barnard límcový

Barnard límcový

Redakce Fauny mi pověděla, že si její čtenáři stěžují. Fauna prý zanedbává chovatele papoušků, prý o papoušcích je málo příspěvků. To je docela zají.....

Barnard límcový
Rudolf Vít

Barnard límcový

Barnard límcový

Barnard klonkurský
Josef Nešpor

Barnard klonkurský

Barnard klonkurský

Když jsem v nedávné minulosti zasvěcoval do chovatelské problematiky mého přítele, který chtěl začít s chovem exot. ptactva, zavadili jsme v jedné z k...

Mé vzpomínky na barnardy zelené klonkurské
Jiří Mlček

Mé vzpomínky na barnardy zelené klonkurské

Mé vzpomínky na barnardy zelené klonkurské

Podle mého názoru se tento pastelově zbarvený druh dá v našich voliérách odchovávat poměrně snadněji, než je tomu u barnardů límcových “velkých”, kter...

Jak jsem choval barnardy límcové
Rudolf Vít

Jak jsem choval barnardy límcové

Jak jsem choval barnardy límcové

Je to už hodně dávno, co jsem si opatřil pár barnardů límcových. Jednalo se o formu Bernardius semitorguatus, česky barnard límcový větší. Splnil se m...