Výreček malý

Základní informace

Latinský název Otus scops
Čeleď Strigidae (Puštíkovití)
Velikost 19-21 cm
Délka života 10 let
Náročnost vyšší - vhodný pro znalé chovatele
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES CITES II, A, je také třeba povolení dle české legislativy (především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

O druhu

Drobná sovička s oušky je sice vedena jako součást naší avifauny, ale v podstatě u nás nehnízdí. Jen vzácně, a když, tak spíše na jižní Moravě. Tabulky udávají početnost hnízdní populace číslem 0‒1. 

Je to pták z okolí Středozemního moře a jako výrazně hmyzožravý je tažný. U nás se může zdržovat od dubna do září. Dokáže sice ulovit i drobné hlodavce nebo ptáky, ale jeho hlavní kořistí jsou větší brouci jako chrobáci, chrousti, cikády, velké kobylky. 

Popis a charakteristika

Pták asi o velikosti drozda, avšak s krátkým ocasem. Postava dělá štíhlý dojem, na hlavě výrazná ouška z peří. Oči drží většinou přivřené. Opeření šedavé barvy je mramorované, napodobující kůru stromů. Aktivní jsou za šera a v noci. Ve dne odpočívají a na svém hřadu jsou v podstatě neviditelní. 

Jak chovat

Výrečky můžete držet jak ve větší kleci, tak v menší voliéře po páru. I když je samice i u těchto soviček větší než samec, nebyla zaznamenána její nebezpečná agresivita vůči samci. I tak se doporučuje vytvořit oddělené koutky k samostatnému hřadování. Dobré jsou třeba dubové větve i s listy ‒ i uschlé drží na větvích, dělí prostor a poskytují úkryt. K hnízdění je zapotřebí hnízdní budka. 

Nároky na prostor

Nejsou nijak pohybově výrazně aktivní, proto se dá říci, že nároky na prostor mají minimální. 

Potrava a krmení

Je možné předkládat i myši a jednodenní kuřata, avšak doporučuje se je nastříhat. Moučné červy podávat i s dospělci, avšak zamáčknout, aby brouci neunikali. Potemníci brazilští, zophobasi, jsou dobrým krmením. Někdo doporučuje spařit. 

Zdraví / nemoci

Měli by mít i možnost koupání, i když toho využívají málo.