Jestřáb lesní

Základní informace

Latinský název Accipiter gentilis
Alternativní název Jestřáb obecný
Čeleď Accipitridae (Jestřábovití)
Velikost 48-61 cm
Délka života 20 let
Náročnost vyšší - vhodný pro sokolnictví
Kontakt s člověkem ano
Mluvení ne
CITES ne, je však třeba povolení dle české legislativy (především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

O druhu

Kromě orlů je jestřáb náš největší dravý pták. Je to pták lesní, skrytě žijící. Podle odhadu z roku 2002 žilo u nás asi 2000 až 2800 párů. Je považován za v přírodě ohroženého.

V současnosti je to jeden z dravců, který je cvičen k lovu. Disciplině, kdy člověk drží dravce, se neříká chovatelství, ale sokolnictví. Vyžaduje to mnohem hlubší vztah mezi člověkem a zvířetem.

Popis a charakteristika

Velký dravec převážně šedého zbarvení. Na spodní straně těla tmavě šedě, příčně vlnkovaný. Samec je menší než samice, když jeho váha je udávána na 650-850 g, samice na 1000- 1300 g. 

Mladí ptáci jsou na spodině těla vlnkovaní podélně a jsou spíše hnědí. Jeho kořistí jsou spíše ptáci až do velikosti vrány, ale dokáže ulovit i jiné dravce jako je káně. Loví však i veverky nebo králíky. 

Jak chovat

Jestřáb se drží v zajetí především na úvazu, kdy je na svém posedu připoután delšími řemeny s kroužky, které mu umožňují volný pohyb v okruhu délky úvazu. Sokolníci drží především samice, kvůli jejich velikosti. Samice je schopná ulovit větší kořist. 

Pták se nosí na ruce chráněné koženou rukavicí. Jeho zbraní jsou ostré drápy a silný stisk nohou. Kořist rdousí nohama, hlavu drží co nejdále od kořisti, aby případně při boji nepřišel o oko. Ve velkých voliérách jsou dravci k vidění snad jen v zoo. I tak je nutné pečlivě volit osazenstvo. 

Nároky na prostor

I v případě úvazu musíte počítat s větším prostorem okolo a pokud chcete držet více ptáků, je lépe, když na sebe přímo nevidí.

Potrava a krmení

I jestřábům se podává potrava v menších kusech, jako jsou jednodenní kuřata, anebo malí potkani, případně králíci nebo holubi. Pokud by snad někdo uvažoval o potravě opatřované mysliveckým způsobem, připadá v úvahu jen straka a to pouze v zimním období. V hnízdní sezoně je i straka hájená. 

Zdraví / nemoci

Jestřáb na úvaze je vystaven volnému počasí, přesto by měl mít možnost koupele, i když ji využívají málokdy. Na posedu má mít zvláštní podložku, která současně čistí i jeho nohy.