Tirika kobaltový

Základní informace

Latinský název Brotogeris cyanoptera
Alternativní název Papoušek kobaltový
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 18 cm
Délka života 15 let
Náročnost vyšší
Kontakt s člověkem možný
Mluvení ne
CITES CITES II, B

O druhu

Papoušci rodu Brotogeris jsou postavou menší ptáci, kteří jsou domovem ve Střední a Jižní Americe. Mezi chovateli a v chovatelské literatuře se dobře ujalo rodové pojmenování tirika, které se vžilo. 

Soustava však ponechává pro tento rod jméno papoušek. Konkrétně pro tento druh papoušek kobaltový. 

Popis a charakteristika

Jsou v těle o něco větší než nejmenší z jihoamerických papoušíčků rodu Forpus. Mají však vždy delší ocas klínovitého tvaru. Jsou to svrchu ptáci celkově zelení, jen na čele nažloutlí a s malou oranžovou skvrnou na bradě. Zobák je světlý. Letky na spodní straně křídla jsou kobaltově modré, rovněž tak spodní krovky křídelní.

Samec i samice jsou stejně zbarvení. Jsou to ptáci, kteří se většinu života pohybují v korunách stromů. 

Jak chovat

Protože jsou to spíše lezci než letci, nemají velké nároky na prostor. Vyžadují však teplo. Všechny druhy tohoto rodu jsou ptáci z tropických oblastí, kde dávají přednost spíše níže položeným krajům.

Nároky na prostor

Postačí velká klec, alespoň metr délky. 

Potrava a krmení

Jsou to spíše plodožraví ptáci, i když berou některá semena, která loupou ze slupek jako klasičtí semenožravci. Po jejich získání je nutné krmit je stejně jako u předchozího majitele. 

Zprávy o jejich chovu se shodují na tom, že potřebují naklíčené krmení. Slunečnici se snažíme vynechat. 

Doporučuje se podávat krájené ovoce a zeleninu. Namočený piškot. Spíše než slunečnici berou raději semenec a proso. V oblibě jsou i kompoty. Takové krmení však vydrží v dobrém stavu jen omezený čas. Namočený piškot můžeme vhodně sypat vitaminy a přípravky s vápníkem.

Zdraví / nemoci

Nutnost koupele. V uzavřeném prostoru pozor na průvan. 

Oblíbené poddruhy a barevné mutace

Tirika kobaltový peruánský

Základní informace

Latinský název Brotogeris cyanoptera gustavi
Alternativní název Tirika gustavi
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 18 cm
Délka života 15 let
Náročnost střední
Kontakt s člověkem možný
Mluvení ne
CITES CITES II, B

O druhu

Menší jihoamerický papoušek, který je domovem v pralesních oblastech západní Amazonie. Většina systémů jej považuje za formu tiriky kobaltového. Některé dílčí práce jej mohou řadit jako samostatný druh. Není to však většinový názor. 

Nominátní formu tirika kobaltový amazonský popsal Salvadori v roce 1891 a právě v tomto datu jsou skryty rozdílné názory. 


 

Popis a charakteristika

V těle o něco robustnější pták, než jsou nejmenší papoušci Jižní Ameriky, papoušíčci rodu Forpus, má však delší ocas klínovitého tvaru. Celkově zelený pták podobný nominátní formě, avšak na první pohled odlišitelný podle žlutého ohbí křídel. 

Zobák je světlý, na bradě malá, oranžová skvrna. Samec i samice jsou stejně zbarvení. Mláďata mají zpočátku rovnější zobák, který se až posléze zahne do tvaru zobáků papoušků. V evropských chovech není nijak početně zastoupeným druhem.

Jak chovat

Jsou to ptáci, kteří se pohybují většinu času v korunách stromů, proto nepotřebují velké voliéry k proletu. Jsou však teplomilní. Ideální je velká klec v skleníkovém prostoru vybavená více větvemi. Krmení podávat na vyvýšeném místě. Hnízdí v dutinách stromů. 

Nároky na prostor

Nemají zvýšené nároky na prostor, postačí metrová klec.

Potrava a krmení

Ptáci jsou do jisté míry plodožraví, ačkoliv přijímají i semena, která loupou ze slupky. Podáváme jim směs semen pro střední papoušky. Slunečnice, semenec, různé odrůdy prosa, lesknice. Po uvyknutí se doporučuje slunečnici vynechat. 

Krájená kořenová zelenina a ovoce. Zvláště se doporučují kompoty. Semena spíše klíčená nebo máčená. Namočený piškot, na který je možné sypat vitaminové přípravky a vápník. 

Zdraví / nemoci

Umožnit časté koupání. V uzavřených prostorách pozor na průvan.

Články - Tirika kobaltový

Tirika kobaltový - Brotogeris cyanoptera
Rudolf Vít

Tirika kobaltový - Brotogeris cyanoptera

Tirika kobaltový - Brotogeris cyanoptera

Rod Brotogeris zahrnuje 7 druhů a 15 poddruhů malých, pouze 17–25 cm dlouhých papoušků. Jejich zbarvení je nevýrazné, převážně zelené a pohlavní dimor...