Modroušek rudoocasý

Základní informace

Latinský název Estrilda caerulescens
Čeleď Estrildidae (Astrildovití)
Velikost 10 cm
Délka života kolem 7 let
Náročnost Je vhodnější pro chovatele s již nějakou zkušeností s astrildy.
Kontakt s člověkem ne
Mluvení ne
CITES ne

O druhu

Africký astrild, jehož chovatelé popisují jako tolerantního, zvídavého, aktivního a elegantního.

Popis a charakteristika

Šedě zbarvený ptáček s kontrastně červeně vybarveným ocasem a kostřcem. Červený má i zobák. Na bocích může mít i několik drobných teček. Žije v travnatých stepích od Senegalu na západě po Ugandu a Etiopii, kde žije buď v párech nebo malých skupinkách. 

Existuje i introdukovaná populace na Havaji. Mimo hnízdní sezonu je stěhovavý. Pohledem není možné rozeznat samce od samice.

Jak chovat

Modroušci poměrně snadno podléhají stresu. Pokud je modroušek vystresovaný, umí např. vytrhávat peří ostatním ptákům ve voliéře. Toto je zapotřebí zohlednit při vytváření podmínek k jeho chovu. 

Ptáček to není otužilý, proto jej nevystavujeme teplotám pod 15 °C. V zimě by venku nepřežil. Nejlépe se v péči člověka cítí ve společné a dobře osázené voliéře. Chov v klecích je také možný.

Noci i mimo hnízdní sezonu rádi tráví v hnízdě. Samice snáší 4 až 5 bílých vajec. Po přibližně 14 dnech se líhnou mláďata, která budku opustí zhruba po 18 dnech. Na noc se mladí do budky opět vrací. Dospělý šat mají ve věku 20 týdnů.

Nároky na prostor

Modroušky lze chovat ve voliérách i klecích, jak je uvedeno výše. Doporučené rozměry zařízení chovatelé v literatuře neuvádí, i zde platí jednoduchá poučka, že více místa je vždy lépe.

Potrava a krmení

Modroušci jsou typičtí zrnožraví astrildi, které tedy krmíme vhodnými směsmi drobných zrnin. Doplňujeme o zelené krmení, naklíčená semena, nezralé klasy travin. Bez živočišné složky by hnízdění nemuselo proběhnout úspěšně, proto nabízíme v této době moučné červy, plesnivce, mravenčí kukly atd. Dále také podáváme vaječnou míchanici. Samozřejmě nezapomínáme na zdroj vápníku a grit. Vodu nabídneme nejen k pití, ale i ke koupání.

Zdraví / nemoci

Modroušek po aklimatizaci umí být celkem bezproblémový, ale i tak máme na paměti, že nepatří mezi otužilé druhy a chováme jej v teple. Jako u všech chovů i zde platí, že bychom měli mít připravenou karanténní klícku a přehled o veterinárních lékařích zaměřených na ptactvo ve svém okolí.

Články - Modroušek rudoocasý

Astrildovití – pohled na současnost 4

Astrildovití – pohled na současnost 4

Astrildovití – pohled na současnost 4

Přistupuji k dalšímu dílu astrildovitých, bude to tentokrát již počtvrté. Chci se zabývat dvěma rody těchto ptáků a oba jaksi nezapadají do staré konc...

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

ASTRILDOVITÍ PĚVCI A NĚKTERÉ PRVKY JEJICH KLASIFIKACE

Ačkoliv systematikem v žádném případě nejsem, nebrání mi taková skutečnost v tom, abych o klasifikaci občas nepřemýšlel, sem tam si nepřečetl nějaký.....

Modroušek rudoocasý

Modroušek rudoocasý

Modroušek rudoocasý

Tento drobný astrild (délka 105 mm) patří mezi hojně dovážené exoty z Afriky. Rozšířen je v západní Africe od Senegalu, Nigerie, Kamerunu až po ji......

Astrildovití – pohled na současnost 5
Petr Podpěra

Astrildovití – pohled na současnost 5

Astrildovití – pohled na současnost 5

Čeština používá rodové jméno vločkovník pro čtyři rody astrildovitých pěvců. Pro všechny rody stejně, a to z jednoduchého důvodu. Všichni ti ptáci maj...

Astrildovití
Petr Podpěra

Astrildovití

Astrildovití

Tato čeleď pěvců je mezi drobnými exotickými ptáky evropským chovatelům a příznivcům zřejmě nejznámější. Také literatura o nich je velmi bohatá. Jejic...

Astrildovití – pohled na současnost 3

Astrildovití – pohled na současnost 3

Astrildovití – pohled na současnost 3

Postupujeme-li čeledí astrildovitých podle systému použitého v publikaci Soustava a české názvosloví ptáků světa, dostáváme se k rodu Cryptospiza, kte...

Astrildovití – pohled na současnost 2

Astrildovití – pohled na současnost 2

Astrildovití – pohled na současnost 2

Minule mě napadlo podívat se na čeleď astrildovitých pěvců pohledem současného chovatele, který sice mohl načerpat vědomosti, ale o to méně se může s ...

Astrildovití – pohled na současnost 1

Astrildovití – pohled na současnost 1

Astrildovití – pohled na současnost 1

Jak takhle sedím u počítače, za zády mám docela slušnou sbírku literatury o skupině ptáků, která je námi chovateli docela oblíbená. Mohlo by se zdát,...

Krmení modroušku
Rudolf Vít

Krmení modroušku

Krmení modroušku

Dnes si povíme krátce o krmení modroušků, rod Estrilda, kteří se dovážejí z Afriky. V současnosti nejsou sice dovozy tak početné jako bývaly dříve......