Amazoňan žlutokrký

Základní informace

Latinský název Amazona auropalliata
Alternativní název Amazoňan žlutoskvrnný
Čeleď Psittacidae (Papouškovití)
Velikost 36 cm
Délka života 40 let
Náročnost nižší
Kontakt s člověkem ano
Mluvení ano
CITES CITES I, A - povinnost registrace

O druhu

Systema naturae neboli systém přírody byl zkonstruován především proto, abychom se my lidé mezi sebou domluvili. Předtím panovalo babylonské zmatení jazyků. Je to však systém stále jen umělý, přírodu do jisté míry napodobující. 

Papoušci rodu amazoňanů jsou si všichni velmi podobní, přesto můžeme pozorovat manévry systematiků, následovníků, které se jaksi periodicky opakují. Někteří slučují ptáky do velkých rodů nebo druhů, protože systém se stává nepřehledným, jiní právě rody nebo druhy dále štěpí. Důležitější jsou asi práce celkové než dílčí. 

Amazoňan žlutokrký je dobrým příkladem takových manévrů. Buď je řazen jako druh, nebo jen zeměpisná forma. V češtině pak také existují rozličné názvy. Takové, které existují jen v jedné publikaci, bychom měli považovat za synonyma. V tomto případě amazoňan žlutoskvrnný. 

Popis a charakteristika

Je to robustní pták celkově zelené barvy, typické postavy pro skupinu papoušků tupoocasých. Zobák má tmavý až černý. Na celkově zelené postavě je nápadná okrouhlá žlutá skvrna vzadu na krku, v týle. Spodní krovky křídelní jsou červené, viditelné jen při roztažení křídel.

Samec i samice jsou stejně zbarvení. Pro správné určení pohlaví je nutné odborné posouzení DNA.

Jak chovat

Tito ptáci se dají držet jednotlivě i v menší kleci, avšak přiměřené jejich velikosti. Pokud chceme dosáhnout odchovů, musíme je držet nejlépe ve vnitřní voliéře, jež nemusí být nijak velká. 

Hnízdí v budkách. Jsou to ptáci, kteří většinu života stráví v korunách stromů, proto jim dáváme místo jednoduchých bidel spíše celé větve.

Nároky na prostor

Nemají žádné zvláštní nároky na prostor.

Potrava a krmení

Základem je směs semen určená pro velké papoušky. Slunečnice, semenec, kardi, různé odrůdy prosa, lesknice, loupaný oves. Různé druhy ořechů. Krájená kořenová zelenina a ovoce. Zelené krmení. Vaječná míchanice.

Zdraví / nemoci

Je nutné poskytnout jim pravidelně vodu ke koupání. Ve vnitřních prostorách pozor na průvan. 

Články - Amazoňan žlutokrký

Střídavé a výživné krmení je nutnost!
Redakce Fauny

Střídavé a výživné krmení je nutnost!

Střídavé a výživné krmení je nutnost!

Německý chovatel pan T. Vina choval s úspěchem po dobu 40 let výstavní andulky. Před mnoha lety jsem ho mohl navštívit a musím říci, že to byl skutečn...