Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Setkání brazilských fil
Sdílet:

Setkání brazilských fil

Tak jako v minulých letech jsme 25.-27. 9. 98 pořádali setkání pro majitele a fanoušky brazilských fil, spojené s přezkušováním povahy pro ty, kteří si to chtějí se svými psy vyzkoušet. Setkání se uskutečnilo v krásném přírodním prostředí parku Lázní Bělohrad. Akce trvala 3 dny. 

Akce byla přístupná i pro majitele psů jiných plemen

První účastníci se začali sjíždět již v pátek odpoledne, hlavní program začínal v sobotu a končil v neděli po obědě. Akce byla přístupná i pro majitele psů jiných plemen, kterým jsme chtěli umožnit na přátelském setkání se podílet a případně vyzkoušet své psy. Takže se zúčastnili i presa canario, rotvajler, dobrman, briard, německý ovčák, mallinois a pod. Samozřejmě nejvíce byly zastoupeny fily, kterých přijelo celkem přes 40, všech věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhala podzimní národní výstava v Brně, je to účast velmi vysoká a ukázala, že majitelé fil mají o akce tohoto druhu zájem.

Kromě přezkušování povah byly v průběhu srazu naplánovány i další akce. K očekávané bonitaci bohužel nedošlo, protože rozhodčí se těsně před zahájením omluvil. Byla to škoda, neboť řada majitelů psů s bonitací počítala. Nebylo již možné tak rychle dalšího posuzovatele zajistit. Doufáme, že majitelé situaci pochopili.

Na programu byla rovněž beseda s veterinářem, která proběhla v sobotu večer. Účastníci se mohli dozvědět leccos zajímavého z veterinární praxe a o zdravotních problémech, které fily a psy vůbec postihují.

Přezkušování

Letošní přezkušování povah proběhlo odlišně od loňského roku. Před jeho zahájením ing. Kubeša seznámil účastníky s hodnocením loňského přezkušování, jak se k němu, na základě videozáznamu, vyjádřili brazilští a španělští chovatelé. A to jak k chování psů, tak k chování jejich majitelů i figuranta. Až na čestné výjimky, by dle jejich názoru, byli psi na loňském setkání diskvalifikováni. Protože se snažíme chovat brazilské plemeno, vzali jsme jejich připomínky v úvahu. Pro letošní rok byla pravidla ohledně testu a kritéria hodnocení stanovena podle jejich doporučení. Figurantem byl pan Michal Adamec, který složil mezinárodní figurantské zkoušky ve Švýcarsku. Aby se psi vzájemně nedráždili a všichni měli stejné podmínky, byli jejich majitelé požádáni, aby testu byl přítomen vždy jen přezkušovaný pes a ostatní se zdržovali mimo prostor, kde testy probíhaly.

Test se skládal ze tří disciplín. První byl test nedůvěřivosti k cizím osobám. Pes byl uvázán u stromu, majitel odešel mimo jeho dohled a třetí osoba (v civilním oděvu bez rukávu) se pokusila ke psu přijít a snažila se ho pohladit - měla na to jednu minutu. Posuzovala se nedůvěřivost psů vůči neznámé osobě, jejich sebejistota a reakce na snahu o přímý fyzický kontakt.

Druhým testem byl, dle brazilského standardu, útok figuranta s rukávem a holí ve formě přepadu psovoda, který se procházel volně se psem na šňůře. Při zahájení útoku figurantem psovod musí zůstat bez pohybu na místě. Pes má bez povelu psovoda a jakékoliv jeho podpory nebojácně napadnout figuranta a zakousnout se do rukávu. Poté figurant rukáv pustí, pes jej stáhne, figurant znovu zaútočí a pes si musí přestat všímat rukávu a znovu zaútočit na figuranta. Samozřejmě psovod nepřipustí kontakt psa s figurantem.

Třetím testem byl útok dvou figurantů. První část probíhá stejně jako u druhého testu, s tím rozdílem, že po stažení rukávu zaútočí na psa další figurant neznámým velkým předmětem, v našem případě prázdnou přepravkou od limonád. Pes má proti němu také nebojácně zaútočit.

Výsledky a chování psů

Výsledky a chování psů se nám zdály poněkud lepší než v roce 1997, ale také dosud velmi daleko od stavu, který bychom si přáli. Počet účastníků s obtížnějšími testy klesal. Výkony psů hodnotila tříčlenná komise, hlavním posuzovatelem byl p. Adamec.

První disciplína: zúčastnilo se 20 psů, z toho 2x výborná, 4x velmi dobrá, 7x dobrá, 7x diskvalifikace - všichni v podstatě za bázlivost.

Druhá disciplína: zúčastnilo se 19 psů, z toho 5x výborná, 3x velmi dobrá, 3x dobrá, 2x dostatečná, 6x diskvalifikace.

Třetí disciplína: zúčastnilo se 10 psů, z toho 4x výborná, 4x velmi dobrá a 2x dobrá.

Z celkového počtu 22 hodnocených psů jich 12 dostalo přinejmenším v jedné disciplíně nedostatečnou, jinými slovy diskvalifikace - to je alarmující číslo. Vezmeme-li v úvahu souhrnné hodnocení, byla 1x udělena výborná, 6x velmi dobrá, 4x dobrá, 5x dostatečná a 6x diskvalifikace.

Nejlepším psem byl vyhodnocen Ogun Roni de Conal Kennel, který potvrdil pověst, která ho předcházela a ve všech disciplínách dostal výbornou. Nejlepší fenou byla Ester Z Radnické kovárny, která dostala druhé nejvyšší ohodnocení spolu s Divochem Z Radnické kovárny.

Spolu s těmito psy měli poměrně dobré vyrovnané výkony 3-4 psi či feny. U některých psů byly výsledky velmi rozporuplné - odvážně se chovali v přítomnosti svého majitele, avšak když byli ponecháni sami u stromu, bázlivě nebo se strachem reagovali na přiblížení cizí osoby. I když mají poměrně vysokou průměrnou známku, tato nevyrovnanost povahy není v pořádku. Velký počet diskvalifikací a nejistých psů je tématem k zamyšlení, protože tyto povahové vlastnosti se přenáší na potomky. Příjemným zjištěním a potvrzením toho, že správná povaha je vrozená, byl například výkon 8 měsíčního CITa Dům života (o: Ogun Roni de Conal Kennel, m.: Cita Fi-It), který dosud nikdy nebyl na výstavě, v životě neviděl figuranta a majitelé se s ním přijeli původně jen podívat. Když se s ním rozhodli test neoficiálně zkusit, mladý pes nebojácně zaútočil a zakousl se do rukávu, což byla reakce, kterou by mu záviděla řada výstavně úspěšných psů. U některých dalších mladých psů bylo vidět velmi dobrou povahu. Jací jsou opravdu, nám budou moci předvést příští rok.

Ze zúčastněných psů jiných plemen podala nejlepší výkon, s přirozenými reakcemi a vyrovnaný ve všech disciplinách, fena presa canario Borgia Kotovla s celkovou výslednou známku 1,9. Zástupci jiných plemen předvedli výkony, na kterých byly dobře patrné nacvičené reakce. Jejich hlavním zájmem je rukáv figuranta a nikoliv útočník. Z pohledu klasického výcviku je třeba říci, že jejich výkony byly velmi dobré.

Praktická ukázka mondioringu

Součástí programu byla také praktická ukázka jiného způsobu výcviku - mondioringu -, který se z Francie rychle šíří do jiných zemí a pořádá se v něm i mistrovství světa. Ukázku předvedla paní Gonteková s belgickým ovčákem mallinois. Po něm měli možnost vyzkoušet chování svých psů při střetu s figurantem v ringovém obleku ostatní psovodi a řada z nich této možnosti ráda využila.

Jednou z nejpříjemnějších částí pobytu bylo sobotní večerní posezení u táboráku s tradičním opékáním selat. Doufáme, že se účastníkům pobyt v Bělohradě líbil,získali nové zkušenosti, přátele a na příštím srazu se opět sejdeme.

4. setkání se uskuteční opět v září v Lázních Bělohrad. Přesný termín včas oznámíme. Zájemci se mohou již teď informovat na adrese: 

Věra Froňková
Kohoutov 37
544 66 Hajnice
Tel.: 0437/83 22 20

Tabulka s výsledky

Jméno psanedůvěřivostútočník s holí2 útočníciprům. známkacelková známka
Ogun Roni de Conal Kennelvýborná (111)výborná (111)výborná (111)1výborná
Divoch Z Radnické kovárnyvýborná (112)výborná (112)velmi d. (222)1,6VD
Ester Z Radnické kovárnyvelmi d. (222)velmi d. (221)výborná (111)1,6VD
Froll Dargandobrá (333)výborná (211)velmi d. (222)2,1VD
Eros Z Radnické kovárnyvelmi d. (222)velmi d. (222)velmi d. (223)2,1VD
Ax Komárovská pláňDiskval. (554)výborná (111)výborná (111)2,2VD
Sára v. den Konquistadorenvelmi d. (223)dobrá (333)velmi d. (222)2,4D
Alan Tygří hřbetDiskval. (555)výborná (112)výborná (111)2,6D
Frank Z Radnické kovárnydobrá (333)dobrá (323)dobrá (323)2,8D
Chantal Z Radnické kovárnydobrá (334)dostateč. (445)dobrá (334)3,7Dost.
Bolivie Z Radnické kovárnydobrá (334)dobrá (233)-3D
Argos Radhoští Tygřidobrá (333)dostatečná (445)-3,7Dost.
Afl Komárovská pláňDiskval. (554)velmi dobrá (222)-3,3D
Cherry z Radnické kovárnyvelmi d. (222)Diskval. (555)-3,5Dost.
Dolphy Lesní zátišídobrý (333)Diskval. (555)-4Dost.
Hana Z bodláčídobrá (334)Diskval. (555)-4,2Dost.
Gina Z Radnické kovárnyDiskval. (555)Diskval. (555)-5Disk.
Conan Barbar Z bodláčíDiskval. (554)--4,7Diskv.
Chil Z Radnické kovárnyDiskval. (555)--5Diskv.
Angeles Tulák po hvězdáchDiskval. (555)--5Diskv.
Bronco Billy Etra-Diskval. (555)-5Diskv.
Delcie Z Radnické kovárny-Diskval. (555)-5Diskv.
Autor textu: Věra Froňková
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru