Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Zkratky, zkratky, zkratky
Sdílet:

Zkratky, zkratky, zkratky

Psi
Všeobecné

Je mnoho inzerátů, kde se objevují nejrůznější zkratky. Se zkratkami se setkáte také v nejrůznější kynologické literatuře, kynologických předpisech a řádech, samozřejmě i v průkazech původů.

Kdo se má v těch zkratkách vyznat?

Ona kynologie vůbec disponuje snad nekonečnou řadou zkratek. Kolikrát jde začínajícímu kynologovi hlava kolem, když si přečte inzerát dlouhý na pět řádků a kromě adresy je vše “zašifrováno” do řady zkratek, písmen a číslic.

Bohužel používaných zkratek je v současné době tolik, že je nezřídka důležité vědět, k čemu se daná zkratka vztahuje (k průkazu původu, očkovacímu průkazu, výstavě, výcviku…).

Kdo se má ale v těch zkratkách vyznat? Jmenujme proto alespoň některé, aby jste se v té spleti zkratek, čísel a velkých písmen neztratili:

Jsou-li na začátku inzerátu velká písmena, ale název plemene se v inzerátu nevyskytuje, jedná se tedy o počáteční písmena názvu plemene, či běžně používaná zkratka pro dané plemeno. Např. RTW -- rotvajler, AST-americký stafordšírský teriér, KKChŠ-kavalír king charles španěl

Propletenec písmen a čísel nedávající na první pohled smysl, jako např: 5AJZ/4 nebo 01254887A či A6,j4,I2,G2,Zt/5 apod. je tzv. bonitační kód. Je to soubor nedostatků a celkový vzhled psa vyjádřen v číslech a písmenech. K rozluštění bonitačního kódu potřebujete znát “tabulku”, kde je jednotlivými čísly a písmeny vyjádřeno hodnocení exteriéru. S rozšifrováním kódů Vám pomůže klub pro dané plemeno, neboť každý klub má svou specifickou bonitační kartu.

Kynologické zkratky

A1-3 = soutěže Agility. Čím vyšší číslo, tím větší náročnost - obtížnost.

AGFIS = Světová federace sportů (týká se saňového sportu - psích spřežení)

AKC = American Kennel Club - Americký Kennel klub je kynologický klub (organizace) omezený pouze na chovatelská hlediska a organizuje mnoho různých druhů výstav v Americe. Vznikl v roce 1884. České republiky se netýká.

BH = barvářské zkoušky honičů - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře

BH = jedna ze zkoušek sportovní kynologie dle řádu SchH, zkouška doprovodného psa. Tato zkouška prověřuje ovladatelnost psa, tedy nezahrnuje obranu ani pachové práce, ale je zaměřena na vyrovnanost a ovladatelnost psa v běžném městském ruchu i na cvičišti (prověřuje se základní poslušnost).

BIG = z anglického originálu: Best In Group - také jinak řečeno “Vítěz skupiny FCI”. Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10.skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS - Vítěz výstavy..

BIS = z anglického originálu: Best In Show - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp.výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.

BK = bonitační komise, je přítomna bonitacím, kde se hodnotí přihlášeni - předvedeni psi a feny. Stanovy (řád) jednotlivých klubů stanovuje, jaké složení (kdo) je v bonitační komisi (např. hlavní poradce chovu, rozhodčí…).

BLUP = Best Linear Unbiased Predicition - jedná se o počítačový program na určení chovné hodnoty psa (na základě údajů jeho příbuzných)

BOB = z anglického originálu: Best Of Breed - také jinak řečeno “Vítěz plemene”. Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).

BOG = z anglického originálu: Best Of Group - znamená totéž jako BIG.

BundSg, nebo BundessGR = vítěz Německa (týká se výstavy)

BZ = barvářské zkoušky - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře na stopě staré i více jak 12 hodin

BZMP = barvářské zkoušky malých loveckých plemen

C = Carré (ve veterinářství), méně často označováno také D - Distemper. Jedná se o onemocnění zvané psinka. Nemoc nezřídka končící smrtí, je doporučováno od štěněčího věku pravidelné očkování.

C = dentes canini (z anatomie), což znamená zuby - špičáky

CAC = Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.

CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.

CACIT = Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (lovecká, služební plemena apod.)

CACT = jedná se o čekatelství šampionátu práce (výkonu) a uděluje se nejlepšímu jedinci každého (pracovního) plemene při akci národního nebo mezinárodního významu konané v ČR, která probíhá v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH (stopařský závod nejvyšší úrovně), nebo propozic Mistrovství “500 bodů”. Daný pes nebo fena se musí umístnit na 1.místě, a to nejméně s oceněním “velmi dobrý”. Tento titul se může udělit psovi i feně, kteří již titul “Šampion práce” mají. Návrh na tento titul může navrhnout pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a to pouze za mimořádně kvalitní výkony v průběhu celé soutěže. Druhý pes v pořadí může obdržet Res. CACT, taktéž za předpokladu získání min. známky “velmi dobrý”. CACT i Res.CACT se zapisuje do výkonnostní knížky psa a psovod obdrží osvědčení vystavené rozhodčím. Titul není nárokový a je udělován pouze za mimořádné kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.Trojím získáním titulu CACT ve období 2 výcvikových sezón vzniká nárok na přidělení titulu “Šampion práce” (výkonu).

CACT-ČR = dostihový šampión České republiky. Uděluje se jen na vybraných bodovacích dostizích. Řediteli nebo vedoucímu dostihu, který je zadáváním CACT-ČR pověřen, musí majitel psa před dostihem předložit potvrzení, že dotyčný pes obdržel na klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě známku “výborný”. Podmínek je samozřejmě více. Na všech typech výstav v České republice může být chrt jakéhokoliv plemene vystaven ve třídě pracovní za předpokladu, že dosáhne 4x CACT-ČR v rozmezí více než 12 měsíců.

CAJC = čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.

CC = Challenge Certificat - osvědčení, které se podaří získat jen velmi malému počtu psů (praktikuje se pouze v zemích, které spadají pod Kennel Club, tedy ne v ČR). Které plemeno na které výstavě bude mít příležitost získat CC určuje Kennel Club.

CEA = anomálie očí objevující se u kólií, spíše výjimečně u šeltií

Co = coronaviróza (ve veterinářství) - jedná se o virové onemocnění, které provázení silné průjmy

CRA = atrofie sítnice (často se objevuje po chronickém zánětů oka)

ČASPS = Česká asociace sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1989 a je určena pro zájemce o saňový sport - psí spřežení, bez omezení plemenem a čistokrevnosti zapřahaných psů

ČKS = Český kynologický svaz

ČMKJ = Českomoravská kynologická jednota

ČMKU = Českomoravská kynologická unie

ČMMJ = Českomoravská myslivecká jednota

ČMSKSP= Český musherský svaz klubu severských psů, je určen pro závodníky z řad majitelů čistokrevných severských saňových psů

D = “dobrý”, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se trojce.

D = Distemper (ve veterinářství) - často také označováno C - Carré. Je to označení pro psinku, nemoc nezřídka končící smrtí. Je doporučováno od štěněčího věku pravidelné očkování.

DKK 0/0,0/1,1/2… apod. = je výše postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž 0/0, často uváděno pouze: neg., tedy negativní, hovoří o zdravých kloubech kyčelních. Číslo před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť. Čím větší je číslo, tím větší je postižení. Nejhorší a nejvyšší postižení je u nás známo 4/4. U většiny plemen, u kterých je RTG DKK (rentgen kyčelních kloubů) povinné, je maximální povolená výše druhého stupně, tedy 2/2, 2/1, 2/0, 0/2. 1/2. Jsou však plemena, kde je do chovu povoleno i větší postižení, nebo naopak menší či žádné. Tuto informaci vám poskytne příslušný klub.

DNA nebo DNK = kyselina deoxyribonukleová, chemická sloučenina, jenž je materiálním základem genetické informace (je používána v genetických strukturách)

DNK (DNA) = kyselina deoxyribonukleová, chemická sloučenina, jenž je materiálním základem genetické informace (je používána v genetických strukturách)

DSVV = Německý svaz sportu psích spřežení

ED = dysplazie loktu (loketního kloubu)

EKC = English Kennel Club - Anglický Kennel (kynologický) klub

ENCI = Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - Italský národní kynologický svaz

ESDRA = Evropská asociace sportu psích spřežení, bez zaměření na plemena i původ psů, má pod patronací velké závody, určuje pravidla saňového sportu a podporuje jeho rozvíjení v rámci Evropy

EuroSg, nebo Europas = Evropský vítěz (nejvyšší ocenění na evropské výstavě psů)

FCI = Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace, která byla založena v roce 1911. Tato mezinárodní organizace sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů. Zakládajícími zeměmi FCI byly pouze čtyři evropské země - Belgie, Francie, Holandsko a Rakousko. Dnes do ní patří mnoho kynologických organizací pěti kontinentů. Sídlo FCI je v Belgii. České kynologické organizace patří právě pod FCI a jsou v ní zastoupeny prostřednictvím ČMKU (Českomoravské kynologické unie).

FCI MS = Mistrovství světa ve výkonu podle zkušebního řádu IPO (zkušební řád pro pracovní plemena sportovní kynologie vydaný FCI)

FH 1-2 = speciální stopařská zkouška sportovní kynologie obsahující pouze velmi náročné stopy. Patří do souboru zkoušek dle mezinárodního zkušebního řádu SchH. Vyšší číslo označuje větší náročnost.

FISTC = Mezinárodní federace sportu psích spřežení, pouze pro psy severské s průkazem původu

FT = Field Trials - zkouší se práce psů (ohařů) v poli: daleké, systematické hledání, vystavování zvěře a tzv.přiznávání. Absolvováním FT pes však nezískává loveckou upotřebitelnost.

FTR = Field Trials retrívrů - zkouší se práce psů, specielně retrívrů v poli: daleké, systematické hledání, vystavování zvěře a tzv.přiznávání.

H - (HCC) = (ve veterinářství) je označení pro infekční hepatitidu (Rubarthova choroba)

HD = dysplazie kyčelního kloubu, častěji (u nás) známo pod zkratkou DKK

HD-A (nebo HD-frei) = rentgen kyčelních kloubů s negativním nálezem, tedy 0/0

HD-B (nebo HD+/-) = rentgen kyčelních kloubů s nálezem lehkého postižení - 1.stupně, např. 0/1,1/1,1/0

HD-C (nebo HD+) = rentgen kyčelních kloubů s nálezem 2.stupně - např.0/2,2/2,2/0,1/2,2/1

HPCH = hlavní poradce chovu, je to pověřený člověk (volený členskou schůzí), který vede v klubu chov daného plemene

HZ = honičské zkoušky - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře

CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu “Český šampión” (nebo také “Národní šampión”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem “Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.

CHK = chovatelská komise. Chovatelská komise rozhoduje o některých “výjimkách” v řízení chovu, např. o “evidovaném chovu”, řídí chov, navrhuje různá opatření na zlepšení chovu daného plemene…

CHS (ch.s.) = chovatelská stanice

I 1 až I 3 (anatomie) = dentes incisivi, zuby - řezáky, čísla označují zuby jdoucí v pořadí “za sebou”

IFSS = Mezinárodní federace sportu psích spřežení, člen Světové federace sportů, bez omezení původem a plemenem psů

Ihb (IHB) = Individuální hlavní zkoušky barvářů, jsou nejvyšším typem zkoušek pro plemena barvářů

IHZ SK = individuální honičské zkoušky slovenských kopovů

ICH. (INT., nebo také Ich.) = Interšampión - “Mezinárodní šampión krásy”. Pokud pes či fena získá 4x CACIB, nejméně ve třech zemích (jeden musí být v zemi trvalého bydliště majitele psa, případně ze země původu daného plemene), nejméně od tří různých rozhodčích, a mezi udělením prvního a posledního (čtvrtého) ocenění CACIB musí uplynout doba delší než jeden rok. Podmínkou přiznání titulu Ich. je i to, že daný jedinec musí mít úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.

IPO 1-3 = mezinárodní zkušební řád sportovní kynologie vydaný FCI, která se věnuje nejen chovatelské činnosti, ale také pracovní stránce psů. Zkoušky se musí plnit postupně, přičemž nejnáročnější je zkouška třetího stupně. Jedná se o zkoušky všestranné, tedy obsahující stopu, poslušnost a obranu.

ISDRA = International Sled Dog Racing Asociation - mezinárodní organizace pro příznivce sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1966 a jejíž cílem je rozšířit sport psích spřežení po celém světě.

JCH. (Jch.) = šampión mladých - pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích, mohou získat titul “Český junior šampión”. Tento titul však neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampiónů.

K I-III = maďarská všestranná zkouška ve sportovní kynologii

KC = Kennel Club - (britský) je nejstarším chovatelským klubem na světě. Vznikl v roce 1873. Je omezen pouze na chovatelské aspekty, organizuje mnoho různých druhů výstav např. ve Velké Británii, Jižní Africe, Austrálii ….

KCHB = Klub chovatelů barvářů

KJ = Kynologická jednota

KL = krycí list. Zamýšlené krytí se eviduje na tzv.krycím listě. Krycí list je jedním ze základních tiskopisů potřebných pro vystavení průkazů původů následně narozených štěňat.

Kl.v. (KV) = Klubová výstava, nebo se také může jednat o zkratku titulu “Klubový vítěz”.

KMPP = Klub málopočetných plemen

KO = kynologická organizace (cvičák)

Kr.v. (KV) = Krajská výstava. Jedná se o výstavu (společně s Oblastní výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul “Krajský vítěz”. Součástí krajských výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.

KRaAOP = Klub ruských a asijských ovčáckých psů

L = leptospiróza - infekční onemocnění postihující zejména játra a ledviny. Je přenosné i na lidi.

LOE = zkratka plemenné knihy Španělska

LOF = zkratka plemenné knihy Francie

LOSH = zkratka plemenné knihy Belgie

LZ = lesní zkoušky, po jejichž absolvování získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře

LZMP = lesní zkoušky malých plemen psů

M IPO = Mistrovství dle řádu IPO (3.stupně), týká se sportovního výcviku psů. (Zpravidla se jedná o mistrovství České republiky).

M NZŘ = “pětistovka” - Mistrovství dle Národního zkušebního řádu. Obsahuje stopové práce dle ZPS2, poslušnost dle ZVV3 a obranu dle ZPO2, jedná se o uznávaný národní závod, právem považovaný za nejtěžší (i když se najdou i odpůrci tohoto názoru)

M1 až M3 = dentes molares (zuby - stoličky)

ME = Mistrovství Evropy. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce…)

MET = zkratka plemenné knihy Maďarska

MFH = Memoriál Františka Housky (soutěž určená loveckým psům)

MFV = Memoriál Františka Vojtěcha (soutěž určená loveckým psům)

MIL.DH = vojenská (armádní) zkouška psů

MJK = Memoriál Jozefa Kadleca (soutěž určená loveckým psům)

MKP = Memoriál Karla Podhajského - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Uspěje-li vítěz v I.ceně, obdrží titul CACIT a CACT. Druhý pes v I.ceně obdrží r.CACIT a r.CACT. Tyto tituly se v MKP zadávají nejlepším všech zúčastněných plemen, pokud získají I.cenu.

Autor textu: Eva Nohelová
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru