Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Tradiční čínská veterinární medicína, díl 8.
Sdílet:

Tradiční čínská veterinární medicína, díl 8.

Psi
Druhy a plemena
Neurologičtí pacienti

Nero

Nero byl 12letý pejsek malého plemene, který naráz ochrnul na všechny čtyři končetiny. Na specializovaném pracovišti udělali vyšetření a zjistili, že Nero má instabilitu atlanto–axiálního spojení. Toto onemocnění se týká prvních dvou krčních obratlů – atlasu a axisu. Dojde u nich k přerušení pevného spojení a následkem je komprese míchy v páteřním kanálu. Intenzita klinických příznaků závisí na míře porušení míchy. K zobrazení míchy je zapotřebí kontrastní rentgen – myelografie nebo magnetická rezonance. Jako následek traumatu může tento problém postihnout kterékoli plemeno v různém věku. U Nera nebyla příčina přesně známa, ani majitel si nebyl vědom žádného úrazu. Při tomto onemocnění je chirurgie jediné řešení. Je potřeba chirurgicky stabilizovat oba obratle. Nero byl starší pejsek, který mimo jiné trpěl onemocněním srdce, a operace by pro něj představovala riziko.

Při první návštěvě byl Nero ochrnutý na zadní končetiny. Byl schopen sedět, ale pouze chvilku s oporou majitele. Nero se zvládl vyčurat jen s pomocí manuální masáže močového měchýře majitelem. Kálel sám. Většinu času doma prospal. Jedl a pil bez problémů. Při vyšetření nejevil známky bolesti.

V tomto případě jsem použila elektroakupunkturu, která má u neurologických pacientů lepší efekt než jen akupunktura. Při ošetření dochází k zvýšení prokrvení dané oblasti, snížení otoku a urychlení hojení postižených tkání. Majitel poté doma moxoval Nerův krk v průběhu týdne.

Moxování je další ze způsobů ovlivňování akupunkturních bodů. Při moxe se zapalují tyčinky z pelyňku, které se drží nad kůží pacienta a body se tak prohřívají.

O týden později při druhé návštěvě byl Nero schopen se postavit a stát na všech čtyřech končetinách. Doma se snažil pohybovat pomocí předních končetin. Začal komunikovat s ostatními psy a páníčkem. Řekne si, že chce čurat, a čurá sám. Ošetření elektroakupunkturou bylo nadále prováděno v týdenním intervalu.

Za čtyři týdny od prvního ošetření začal Nero sám chodit. Za další tři týdny byl jeho stav zcela stabilní. Byl schopen jít na krátké vycházky, sám se vyčural a kálel. Měl chuť k jídlu i pití a nebyl nijak bolestivý.

Ben a infarkt míchy

Ben byl tříletý německý ovčák, který náhle ochrnul na pravou zadní končetinu. Majitelé navštívili s Benem specializované pracoviště, kde byl vyšetřen neurologem, a byla provedena magnetická rezonance. Ta ukázala na infarkt míchy v oblasti přechodu bederní a hrudní páteře. Při infarktu míchy dochází ke vzniku krevní sraženiny v páteřním kanálu, která utlačuje míchu. Toto onemocnění se léčí pouze konzervativně, chirurgií se tento stav nedá vyřešit.

Benovi byla naordinována intenzivní rehabilitace s akupunkturou.

Při první návštěvě tahal Ben postiženou končetinu za sebou. Na hřbetě prstů měl velké rány způsobené zraňováním při chůzi. I v tomto případě jsem zvolila kombinaci elektroakupunktury a akupunktury. Terapie byla zacílena na postiženou oblast na zádech a na podporu funkce Sleziny. Na zádech se nacházejí BackShu body, tyto body se přiřazují k všem orgánům a odráží jejich stav. Infarkt míchy se nacházel v místě bodu pro Slezinu, proto jsem se zaměřila na posílení tohoto orgánu. Součástí terapie byla úprava stravy, neboť Slezina má dle TCVM důležitou roli při trávení a transportu živin. Ben také trpěl častými zažívacími problémy. 

Ben docházel jednou týdně na akupunkturu a několikrát týdně na rehabilitaci. Za čtyři týdny od první návštěvy běhal Ben jako předtím. Postiženou končetinu plně zatěžoval bez dalších následků.

Výhřezy ploténky a akupunktura

Pacienti po operaci meziobratlové ploténky tvoří značnou část mých pacientů.

V rehabilitačním centru dogRepair v Brně jsme zakomponovali akupunkturu do rehabilitačních programů. Výsledky jsou více než uspokojivé. Kombinací akupunktury a rehabilitace výrazně zkracujeme dobu rekonvalescence pacientů. Přichází k nám pejsci, kteří po operaci sami nemočí, mají různý stupeň ochrnutí pánevních končetin, u některých je mícha nenávratně poškozena a učí se na spinal walking.

V těchto případech kombinuji elektroakupunkturu a moxování. Moxování provádí majitelé bez problémů doma a tím snižujeme četnost návštěv. Na akupunkturu chodí jednou týdně. Psi obvykle do měsíce chodí a močí sami. 

Pro majitele bývá péče o takto ochrnutého pejska velmi náročná, a to nejen časově, psychicky, fyzicky, ale i finančně. Pokud můžeme pejska rozchodit do jednoho měsíce místo několikaměsíční zdlouhavé rekonvalescence, má to obrovský význam nejen pro zvíře, ale i pro majitele.

Autor textu: MVDr. Lenka Novobilská, CVA (IVAS)
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru