Poděkování za odvahu

Přidejte téma
Otočit řazení příspěvků Otočit řazení příspěvků
30.11.2018 14:33
touzetin

XXX.XXX.150.3

Tímto bych chtěl poděkovat několika členům klubu českého staváka, že se rozhodli postavit diktátu a udělat speciální výstavu podle zaběhlé tradice. Reaguji na výroky funkcionářů, kteří nejen vyhrožují a zastrašují, ale dovolují si vypouštět i takové výroky, že klub je vydírán sponzorem. Nevím jakého sponzora měli na mysli, ale tím, že klub několik let také sponzoruji, tak si myslím, že to nevrhá dobré světlo pro další zájemce o případný sponzoring našeho holubářství! Jeden funkcionář napsal v jedné odpovědi klubu, že je tu cosi shnilého. Myslím, že těmito výroky se hniloba jenom přiživuje. Tak proto s velikou radostí vítám krok těchto odvážných lidí a přeji klidný a úspěšný průběh speciální výstavy, která je svátkem valné většiny chovatelů českých staváků. S pozdravem Lukáš M. Toužetín

1.12.2018 07:42
paskov244

XXX.XXX.120.12

České stavaky nechovám ale připojuji se k rozhodnuti klubu protože jen ten by měl rozhodnout jakým způsobem se bude na jeho speciálce posuzovat . Je mi jen líto že funkcionáři čsch nechápou tento postup v před a někteří si myslí že to co není německé je špatné .Místo toho aby poslali svého oficiálního zástupce na pozorování průběhů výstavy a odnesli si s ní pozitiva pro další činnost svazu tak volí tu pohodlnější cestu pomluv a vyhrožování, je mi to líto že nechápou činnost klubu jako přínos k dalšímu rozvoji zájmové činnosti členu klubu a zkvalitnění jejich chovů . Na výstavách pořádaných čsch by se ale mělo posuzovat jednotně .
Chovu zdar ,

1.12.2018 08:45
jo012810

XXX.XXX.101.35

paskov244 napsal(a):
České stavaky nechovám ale připojuji se k rozhodnuti klubu protože jen ten by měl rozhodnout jakým způsobem se bude na jeho speciálce posuzovat . Je mi jen líto že funkcionáři čsch nechápou tento postup v před a někteří si myslí že to co není německé je špatné .Místo toho aby poslali svého oficiálního zástupce na pozorování průběhů výstavy a odnesli si s ní pozitiva pro další činnost svazu tak volí tu pohodlnější cestu pomluv a vyhrožování, je mi to líto že nechápou činnost klubu jako přínos k dalšímu rozvoji zájmové činnosti členu klubu a zkvalitnění jejich chovů . Na výstavách pořádaných čsch by se ale mělo posuzovat jednotně .
Chovu zdar ,

Rozhodně nemám jakýkoliv problém s posuzováním tím, či oním způsobem a držím palce všem, kteří aktivně holubaří, aby se dobře bavili, ať jsou či nejsou členy ČSCH. Ale...Klub chovatelů ČS je pobočným spolkem hlavního spolku, tedy ČSCH. Hlavní spolek, podle stanov i podle zákona, má možnost zřizovat a rušit své pobočné spolky, tedy i kluby. A tak se nabízí otázka, zda pobočné spolky mohou nedodržovat ustanovení spolku hlavního??? Zde nejde o to, zda ten, či onen má pravdu, ale o dodržování zákona. Nikdo nikomu nemůže bránit uspořádat jakoukoliv akci (např. výstavu), podle svých představ, ale nesmí to být v rozporu se zákonem, i když se mi to může a nemusí líbit....Je otázkou demokratických voleb, kdo bude v ÚOK a jaký většinový názor zde zvítězí. A zde je prostor pro "politickou" soutěž a možnost změny.

1.12.2018 10:54
touzetin

XXX.XXX.209.59

Nacisté a komunisté si také udělali zákony a oháněli se demokratickými volbami! A musíte uznat, že demokracii dokonale využili a zneužili. S důsledky jejich panování máme problémy dodnes. Nemá cenu se rozepisovat jakým "demokratickým způsobem" byl kdo zvolen do orgánů. Co ta hromada, která se tuším dnes schází bez nějakého širšího povědomí, aby to zas proběhlo v poho. Klub českého staváka byl založen daleko dříve, než organizace a díky komunistickému nařízení byl prosté anektován s pistolí u spánku. Je pravda, že ti lidé to vzali a dál pro českého staváka pracovali a je smutné, že v té minulé době byl celkem ponechán volnější režim, než je dnes. Protože i ten bolševik pochopil, že je potřeba, aby si lidé mohli udělat někde a v něčem radost. Další slova berte jako alegorii kde osoby a události se mohou a nemusí shodovat se skutečností (GDPR a možné zbytečné dohady kvůli egu, někde po soudech). Je možné aby ten, kdo se ohání nařízeními organizace, pak pokoutně rozepisoval dvojitou sudbu v jednom dni? Či nedodržoval pověření o hlasování. To samé individium vytváří ztráty kde se dá a pak se nestydí vyhrožovat lidem, kteří jeho činnost platí, právními důsledky, z peněz lidí na kterých se přiživuje! Takhle si židé nevědomky platili holokaust. Pak další typ, který se nestydí nechávat proplácet některé akce dvakrát, pak moralizuje a jeho odpůrci mi pak chtějí ukazovat jeho sprostotu, která běhala po síti. Děkuji to nemám zapotřebí. Jen mě pak napadá jediná myšlenka, že je škoda, že František Josef zrušil cechy v roce 1848. Pak by takový neřád neměl šanci nic ovlivňovat, protože taková funkce byla možná vykonávat pouze s mimořádnými lidskými kvalitami! Vím, že máte rád aby bylo vše podle zákonů. Pusťte si film Vyšší princip, tam to pan profesor skvěle zahraný panem Smolíkem vysvětluje a věřte, že ti lidé už také nemají jinou možnost, než tu výstavu zorganizovat takhle Je to vnitřní výstava klubu a pokud vím tak ti lidé si to platí a organizují sami a pro radost. Tohle vlákno jsem založil proto, že tito lidé mají můj obdiv a chtěl jsem jim tímto poděkovat. Přeji Vám hezké dopoledne.Lukáš M. Toužetín.

1.12.2018 14:19
jo012810

XXX.XXX.101.35

Určitě máte pravdu, že za minulého režimu neměl Klub chovatelů ČS jiné možnosti, než být součástí ČSCHDZ a později ČSCH. Ale dnes jsou zcela jiné možnosti dané zákonem 89/2012 Sb., když ti co se domnívají, že by měl jít chov ČS jiným směrem, mohou např. založit svůj vlastní hlavní zapsaný spolek a z poboček udělat pobočné spolky. Žádný nikomu v tom nemůže zabránit. Pokud však někdo (např. klub ČS) zůstává pobočným spolkem ČSCH i přes to, že jej k tomu nikdo nutí, pak by měl dodržovat to co bylo "nějak" odsouhlaseno a nebo v rámci Stanov ČSCH, provést změnu. Osobně bych pokládal za hrdiny ty chovatele, kteří by řekli a dost bylo ČSCH a založili svůj vlastní zapsaný spolek, nezávislý na ČSCH, který bude pokračovatelem těch nejlepších tadic. V opačném případě musím konstatovat, že ti kteří se nechtějí chovat v souladu se zákonem a Stanovami ČSCH, jsou špatnými členy ČSCH a tudíž potažmo i pobočného spolku. A jen na vysvětlenou. Podle mne jsou Stanovy ČSCH poplatné dříější době a při jejich novelizaci jsem se oficielní cestou snažil o jejich úplnou "přestavbu", ale marně. A protože, po 60 létech organizovaného chovatelství mi došly síly něco změnit a přidaly se i zdravotní potíže, skončím s organizovaným chovatelstvím, ale stále budu abstinujícím chovatelem....Nicméně jsem zásady, že v dnešní době je možné postupovat v souladu se zákonem a ne si vynucovat cokoliv....I vy jste se p. Lukáši zcela férově a svobodně rozhodl jít vlastní cestou a proto jste vystoupil z ČSCH, aby jste měl čisté svědomí před zákonem a ne jen z čistého furianství. A mohu říci, že si vaší cesty vážím a hlavně to ocení další(za delší dobu), zejména v oblasti obnovení životaschopnosti a přirozené imunity. Jen pro zajímavost o pobočném spolku:


Pobočný spolek

§ 228

(1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.

(2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

§ 229

(1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.

(3) Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.

(4) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.

§ 230

(1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.

(2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.

1.12.2018 16:03
Olánek

XXX.XXX.18.69

Samostatný spolek staváčkářů tu již byl,závěr,bez peněz,nesmysl.

1.12.2018 16:58
touzetin

XXX.XXX.150.3

jo012810 napsal(a):
Určitě máte pravdu, že za minulého režimu neměl Klub chovatelů ČS jiné možnosti, než být součástí ČSCHDZ a později ČSCH. Ale dnes jsou zcela jiné možnosti dané zákonem 89/2012 Sb., když ti co se domnívají, že by měl jít chov ČS jiným směrem, mohou např. založit svůj vlastní hlavní zapsaný spolek a z poboček udělat pobočné spolky. Žádný nikomu v tom nemůže zabránit. Pokud však někdo (např. klub ČS) zůstává pobočným spolkem ČSCH i přes to, že jej k tomu nikdo nutí, pak by měl dodržovat to co bylo "nějak" odsouhlaseno a nebo v rámci Stanov ČSCH, provést změnu. Osobně bych pokládal za hrdiny ty chovatele, kteří by řekli a dost bylo ČSCH a založili svůj vlastní zapsaný spolek, nezávislý na ČSCH, který bude pokračovatelem těch nejlepších tadic. V opačném případě musím konstatovat, že ti kteří se nechtějí chovat v souladu se zákonem a Stanovami ČSCH, jsou špatnými členy ČSCH a tudíž potažmo i pobočného spolku. A jen na vysvětlenou. Podle mne jsou Stanovy ČSCH poplatné dříější době a při jejich novelizaci jsem se oficielní cestou snažil o jejich úplnou "přestavbu", ale marně. A protože, po 60 létech organizovaného chovatelství mi došly síly něco změnit a přidaly se i zdravotní potíže, skončím s organizovaným chovatelstvím, ale stále budu abstinujícím chovatelem....Nicméně jsem zásady, že v dnešní době je možné postupovat v souladu se zákonem a ne si vynucovat cokoliv....I vy jste se p. Lukáši zcela férově a svobodně rozhodl jít vlastní cestou a proto jste vystoupil z ČSCH, aby jste měl čisté svědomí před zákonem a ne jen z čistého furianství. A mohu říci, že si vaší cesty vážím a hlavně to ocení další(za delší dobu), zejména v oblasti obnovení životaschopnosti a přirozené imunity. Jen pro zajímavost o pobočném spolku:


Pobočný spolek

§ 228

(1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.

(2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

§ 229

(1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.

(3) Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.

(4) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.

§ 230

(1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.

(2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.

Napsal jste to zcela přesně a díky za Vaši reakci. Víte, ušel jsem kolem českého staváka už pěknou cestu a kromě malého pochybení na začátku jsem měl konzistentní názor. To, že ČS je opravdu kulturní klenot a fenomén, je nade všechny pochybnosti. Proto se snažím těm, kteří nezištně tomuto plemeni a klubu zasvětili celý život, pomáhat. Tak jako vám, mnoha z nich také docházejí síly a spousty jich odešlo do holubářského nebe. To je jeden z důvodů, proč ještě snášejí takové ústrky od organizace. Odešel jsem kvůli tomu, jak jste napsal, abych neměl na tomto marastu podíl, protože aby nějaký mladý floutek se utrhoval na mnohem staršího kolegu jenom proto, že má funkci, tak k tomu jsem nebyl vychován. Většinou tito lidé v normálním, životě toho moc nevybudovali a hodně se jich veze na systému. V současné době čtu publikaci od vynikajícího izraelského autora Gerschoma Scholema o Hlavních proudech židovské mystiky, a spoustu těchto problémů, které máme v současnosti již řešili tolik tisíciletí a staletí před námi. Vždy to bylo o tom, že buď se člověk choval slušně v souladu se svým svědomím, anebo prodal duši za mrzké výhody. V podstatě selský rozum, k čemu nás vedli prarodiče. Jejich proroci říkali pokud se budete chovat tak, či takhle, takové ovoce sklidíte. Troufám si říct, že organizace po lidské stránce je už mrtvý projekt a těmito skutky se to jen urychluje. Snad se někdy staré pořádky vrátí a lidé najdou odvahu to změnit. I když jsem velký optimista, tak si myslím, že tak brzy se to nestane. Proto jsem kvitoval rozhodnutí těch několika, udělat tento krok, ať se děje, co se děje. Je to taková malá jiskra naděje. Děkuji Vám ještě jednou za odpověď a přeji vše dobré. Lukáš M. Toužetín

1.12.2018 19:45
paskov244

XXX.XXX.120.12

CO BY SE ASI STALO K DYBY VE STANOVÁCH ČSCH byl vložen dodatek který by povolil klubům na svých speciálkách posuzovat zvířata i jiným způsobem než je oficialní nynější . Myslím že nic .Akorát by se předešlo úplně těm léta se táhnoucím dohadům a osobním nařčením . Mnoho klubů by to jistě uvítalo . Vždyť kluby na speciálkách posuzuji povětšinou tím oficialním a potom i tím svým ze kterého vzejde třeba šampion výstavy . Stanovy čsch by měly být tak benevolentní jak by to jen šlo .

2.12.2018 05:59
jo012810

XXX.XXX.101.35

paskov244 napsal(a):
CO BY SE ASI STALO K DYBY VE STANOVÁCH ČSCH byl vložen dodatek který by povolil klubům na svých speciálkách posuzovat zvířata i jiným způsobem než je oficialní nynější . Myslím že nic .Akorát by se předešlo úplně těm léta se táhnoucím dohadům a osobním nařčením . Mnoho klubů by to jistě uvítalo . Vždyť kluby na speciálkách posuzuji povětšinou tím oficialním a potom i tím svým ze kterého vzejde třeba šampion výstavy . Stanovy čsch by měly být tak benevolentní jak by to jen šlo .

Ano pane...Bohužel členská základna, prostřednictvím svých zástupců a nyní nediskutujme o tom, kdo a jak, ale jen o tom, že schválila jak Stanovy, tak třeba vnitřní předpisy...Prostě členové ČSCH si vytvořili většinově to co je "vnitřím zákonným rámcem" a to že se to někomu líbí méně a jinému více je věcí dodržování zákonů...Ale skutečně nikomu dnes nemůže nikdo zakázat vytvořit něco nového a lepšího, vedle ČSCH...Ale to se, podle men, nestane, neboť ani v ČSCH či jiných spolcích, není dostatek ochotných a schopných funkcionářů... Rád bych se mýlil.

2.12.2018 14:43
cajzek

XXX.XXX.168.65

Klub chovatelů českého staváka má 8 poboček, kteří nesouhlasí z novým posuzováním,nikoho však názor na svazu nezajímá.Stále se píše o zachování českých plemen pro další generace,tohle je ale pomalá likvidace.Doufám,že už tu není v chovatelství taková demokracie jakou předvádí Zeman a Babiš(lhaní, zlodějna a td.)a snad zvítězí zdravý rozum. Vláďa Vojta.

2.12.2018 14:47
boukal

XXX.XXX.111.43

To už tady jednou bylo.Ale:ve stanovách je jedn bod,který mluví o tom,že pokud člen ČSCH bude v podobném zájmovém spolku,bude vyloučen. A značná část členů Klubu má ještě i králíky či drůbež,nechce přijít o aktivity v ČSCH.Vím,o čem mluvím. Škoda,že ÚVV by klidně nechalo odejít 250 členů jen proto,že ÚOK holubů se nelíbí někteří členové klubu.Je to osobní.
Boukal

3.12.2018 09:24
paskov244

XXX.XXX.120.12

Opravdu to nechce nic jiného než aby se sešlo ÚVV a představitelé všech klubu . Ať by to bylo z iniciatývy klubů nebo ÚVV .Kde by se dohodli na dodatku ke stanovám . Tím by se zažehnalo veškerým sporům aspoň na určitou dobu ,protože spory a pokrok ku předu jdou ruka v ruce , nikdy se jim vyhnout nelze . Klub čs. stavák by si měl připravit takové argumenty aby přesvětčili ostatní členy čsch o správnosti návrhu na změnu (benevolenci ) posuzování při speciálních výstavach .

3.12.2018 12:28
kaprál

XXX.XXX.73.17

Pánové, pokud chcete něco změnit, tak prosaďte na okrese takové delegáty kteří budou prosazovat Vaše názory na VH. Na jednu stranu chcete demokracii a když se demokraticky rozhodne, že to bude jinak, než tak jak si to představujete Vy, tak jdete na Václavák, jako teď pár křiklounů, kteří nechtějí Andreje, nebo Miloše, kteří vzešli ze svobodných voleb jako vítězové. Je náš národ dostatečně zralý pro demokracii? Mě přijde, že ne! Mnou volená strana skončila v opozici, ale respektuji, že většina chce něco jiného! Proto si myslím, že pokud si staváčkáři přejí jiný způsob posuzování, než je většinou schválený, tak mají 2 možnosti.1 Zvolit správné delegáty, kteří prosadí jejich variantu. 2 Opustí řady CSCH a založí si vlastní říkejme tomu svaz. Hezký den všem

3.12.2018 19:42
paskov244

XXX.XXX.120.12

Vážený Pane . PLETETE SI POJMY politika do zájmového chovu králíku nepatř už od roku 1989 . Do teto doby se četly na zchůzich politické referáty . Od teto doby je demokracie . Asi jste ten co nosí třešně na klopě i v zimě když vzpomínáte MILOŠE J . Opravdu nevidím žádný důvod proč nevložit do stanov dovětek o klubech . Co tomu brání nebo kdo ?? Je to takový veliký problém ??Zkuste mi to někdo vysvětlit .

3.12.2018 19:49
paskov244

XXX.XXX.120.12

Kdyby zůstaly ZÁKONY . PARAGRAFY , STANOVY , beze změn tak bychom žili jako za tatíčka Masaryka a k žádnému pokroku by nedošlo .

3.12.2018 20:25
touzetin

XXX.XXX.150.3

kaprál napsal(a):
Pánové, pokud chcete něco změnit, tak prosaďte na okrese takové delegáty kteří budou prosazovat Vaše názory na VH. Na jednu stranu chcete demokracii a když se demokraticky rozhodne, že to bude jinak, než tak jak si to představujete Vy, tak jdete na Václavák, jako teď pár křiklounů, kteří nechtějí Andreje, nebo Miloše, kteří vzešli ze svobodných voleb jako vítězové. Je náš národ dostatečně zralý pro demokracii? Mě přijde, že ne! Mnou volená strana skončila v opozici, ale respektuji, že většina chce něco jiného! Proto si myslím, že pokud si staváčkáři přejí jiný způsob posuzování, než je většinou schválený, tak mají 2 možnosti.1 Zvolit správné delegáty, kteří prosadí jejich variantu. 2 Opustí řady CSCH a založí si vlastní říkejme tomu svaz. Hezký den všem

V celku máte pravdu. S tou demokracií jste to asi také vystihl. Problém je v tom, jak napsal Jarda Boukal, že je to v osobní rovině. Co se týká organizace, tak se v sobotu udělal pěkný fígl, dle mého podraz na slušné lidi, aby se udržely koryta a zas to nějakou dobu běželo při starém. A to mě vadí! Už nejsem členem a stejně některé svazové akce podporuju. Prý se chci zviditelnit řekla jedna moudrá osoba. Ono i když člověk nic po nikom nechce a chce jen tak podpořit, tak je to stejně špatně. Pořád je to volnočasová aktivita a to by mělo být na prvním místě. Jenže tak to není. "Demokraticky" byl zvolen člověk který tu kdysi naznačoval pěstní souboj a předsedou je člověk, který nazývá sponzory vyděrači, tak teď poraďte, jak to řešit? Chtěl jsem jen těm klukům poděkovat, že to chtějí dělat v klubu dle svého, toť vše. Jinak musím uznat, že ta diskuse je celkem vedena slušně a za to i vám děkuji. Jak si to ti zvolení rozhodnou je již jejich problém, pokud budu moci, tak českého staváka budu i nadále podporovat, protože i nám ty řady sakra rychle řídnou a věřte, že vím o čem mluvím, protože každý rok ty chovatele objíždím a spousty holubníků, už zůstalo prázdných na pěkně dlouhou dobu, protože nemají nástupce a to je ten největší problém. Jeden takový agilní zákulisní hráč, který si kdysi řekl o sponzoring, pak to tutlal, aby se neprovalilo, že je to ode mne, mi při zavádění tohoto způsobu oceňování řekl, že, "Hitler prostě řekl bude se jezdit vpravo a jezdilo se vpravo". Tak jsem ho vyhodil ze dvora a vystoupil z organizace. Řekl, že mi bude škodit a také se o to různými anonymními udáními snažil. Jen mi tím pomohl. Dnes už tu není a my tu jednou taky nebudeme. Tak si myslím, že kdyby ty horké hlavy zchladli a raději se věnovali osvětě a odbornosti, tak by bylo lépe. Co se týká chovatelů staváků. Jen oni by si měli určovat směřování plemene, dokud je čas. Přeci je to jeden z klenotů, které nám ty minulé generace zachovali, vedle dalších českých plemen. Přeji hezký večer Lukáš M.

Uživatel s deaktivovaným účtem

4.12.2018 08:55
Uživatel s deaktivovaným účtem

Dobrý den, trochu do mlýna k těm mezilidským vztahům mezi námi. Co se stalo letos mně. V polovině či ke konci září, dávno po skončení sezony jsem při kontrole výsledků zjistil, že mne náhle 23.9. 2018 přeskočil o 75b v tabulce náš výcvikář. Tak jsem mu napsal štiplavého, ale slušného mailíka. 2.10. jsem byl opět před ním. Týden na to mne opět předběhl. Tak mu píši Jardo to je nádherný souboj, bez nutnosti trénovat a nasazovat a stále se spolu pereme o 8. místo. Náhle po týdnu jsem byl opět před ním. Vše bodově stejné jako na konci sezony.

A nyní ta perla. Konference jsem se nezúčastnil, byl jsem do noci pracovně v DE a ráno jsem nechtěl vstávat. Naši kluci mi tedy dovezli poháry. A hle co nevidím.... Martin Němec pohár za 9. místo a pan Jaroslav Kohout 8. místo. Padla tam prý slova, že na sebe máme být milejší a hodnější. Jak ale mohu být nadšený z takovéhoto člověka, kterému chutná i vlastní lejno? Mně je to vlastně fuk, v roce 2019 mu hodlám opět naložit s holuby, ale považte sami, co je toto za lidi.

Letu zdar!

M.N.

4.12.2018 16:55
bflmpz

XXX.XXX.221.242

Ikdyz sem původně nechtěl taky něco napíšu.... Tak jak je nastavené nové posuzování si myslím není špatné ale asi špatně bylo vysvětleno posuzovatelum u starých posuzovaku byli jasně dané pozice kde se strhavali body dnes to jsou doporučení ale málokterý posuzovatel to umí vypsat chcete li posoudit spravne tudíž se pak setkáváme s formulaci která je hodně oblíbená (hodnekrat sem se už stim setkal) zkrátit ocas nebo postavu. Pro posuzovatele to je ulehčení práce pro chovatele vcelku nic vypovídající... Ale většinou chovatel je tím nejlepším posuzovatelem jelikož zná předností i nedostatky svých svěřenců 😉

4.12.2018 17:20
cajzek

XXX.XXX.168.65

bflmpz napsal(a):
Ikdyz sem původně nechtěl taky něco napíšu.... Tak jak je nastavené nové posuzování si myslím není špatné ale asi špatně bylo vysvětleno posuzovatelum u starých posuzovaku byli jasně dané pozice kde se strhavali body dnes to jsou doporučení ale málokterý posuzovatel to umí vypsat chcete li posoudit spravne tudíž se pak setkáváme s formulaci která je hodně oblíbená (hodnekrat sem se už stim setkal) zkrátit ocas nebo postavu. Pro posuzovatele to je ulehčení práce pro chovatele vcelku nic vypovídající... Ale většinou chovatel je tím nejlepším posuzovatelem jelikož zná předností i nedostatky svých svěřenců 😉

Pro mne, jako mladého chovatele to byla nejlepší školící pomůcka,nové posuzování je jenom o bodech.

4.12.2018 19:23
bflmpz

XXX.XXX.222.179

cajzek napsal(a):
Pro mne, jako mladého chovatele to byla nejlepší školící pomůcka,nové posuzování je jenom o bodech.

Ano stim s Vami musím souhlasit

4.12.2018 21:05
cajzek

XXX.XXX.168.65

kaprál napsal(a):
Pánové, pokud chcete něco změnit, tak prosaďte na okrese takové delegáty kteří budou prosazovat Vaše názory na VH. Na jednu stranu chcete demokracii a když se demokraticky rozhodne, že to bude jinak, než tak jak si to představujete Vy, tak jdete na Václavák, jako teď pár křiklounů, kteří nechtějí Andreje, nebo Miloše, kteří vzešli ze svobodných voleb jako vítězové. Je náš národ dostatečně zralý pro demokracii? Mě přijde, že ne! Mnou volená strana skončila v opozici, ale respektuji, že většina chce něco jiného! Proto si myslím, že pokud si staváčkáři přejí jiný způsob posuzování, než je většinou schválený, tak mají 2 možnosti.1 Zvolit správné delegáty, kteří prosadí jejich variantu. 2 Opustí řady CSCH a založí si vlastní říkejme tomu svaz. Hezký den všem

Ta demokratická cesta posuzování byla dávno rozhodnuta a dobře připravena,před VH,je zbytečné se k tomu vracet,už bylo o tom dost napsáno, jak to proběhlo.Tato diskuse je o způsobu posuzování na klubových speciálkách. Máte opravdu zajímavé řešení,když řady ČSCH dost chovatelů opustilo,.bohužel někteří už na věky a členská základna se každým rokem zmenšuje.Dávám si otázku,je tu ještě opravdu vedení pro zájmy chovatelů?(Zajímavé představa o počtu lidí.)

4.12.2018 21:52
raspic

XXX.XXX.209.235

Uživatel s deaktivovaným účtem napsal(a):
Dobrý den, trochu do mlýna k těm mezilidským vztahům mezi námi. Co se stalo letos mně. V polovině či ke konci září, dávno po skončení sezony jsem při kontrole výsledků zjistil, že mne náhle 23.9. 2018 přeskočil o 75b v tabulce náš výcvikář. Tak jsem mu napsal štiplavého, ale slušného mailíka. 2.10. jsem byl opět před ním. Týden na to mne opět předběhl. Tak mu píši Jardo to je nádherný souboj, bez nutnosti trénovat a nasazovat a stále se spolu pereme o 8. místo. Náhle po týdnu jsem byl opět před ním. Vše bodově stejné jako na konci sezony.

A nyní ta perla. Konference jsem se nezúčastnil, byl jsem do noci pracovně v DE a ráno jsem nechtěl vstávat. Naši kluci mi tedy dovezli poháry. A hle co nevidím.... Martin Němec pohár za 9. místo a pan Jaroslav Kohout 8. místo. Padla tam prý slova, že na sebe máme být milejší a hodnější. Jak ale mohu být nadšený z takovéhoto člověka, kterému chutná i vlastní lejno? Mně je to vlastně fuk, v roce 2019 mu hodlám opět naložit s holuby, ale považte sami, co je toto za lidi.

Letu zdar!

M.N.

8 NĚMEC Martin Lom u Mostu 15 14 239 118 113 49.4% 2597
9 KOHOUT Jaroslav Chomutov 20 20 430 100 80 23.3% 2575 Při pohledu na vysledky je jasne,že ani 20 zavodu nestačilo ,aby tě přebodoval.To jsou prostě věci ....Tak bud milejši a hodnějši a snad v. r.2019 zvitězi pravda nad lži....Letu zdar.

Uživatel s deaktivovaným účtem

4.12.2018 22:34
Uživatel s deaktivovaným účtem

raspic napsal(a):
8 NĚMEC Martin Lom u Mostu 15 14 239 118 113 49.4% 2597
9 KOHOUT Jaroslav Chomutov 20 20 430 100 80 23.3% 2575 Při pohledu na vysledky je jasne,že ani 20 zavodu nestačilo ,aby tě přebodoval.To jsou prostě věci ....Tak bud milejši a hodnějši a snad v. r.2019 zvitězi pravda nad lži....Letu zdar.

Ahoj mistře! Ano, přesně tak to beru. A v roce 2019 mu nasekám ze 12-ti závodů, ať mám také klid na ryby

5.12.2018 08:24
jo012810

XXX.XXX.101.35

raspic napsal(a):
8 NĚMEC Martin Lom u Mostu 15 14 239 118 113 49.4% 2597
9 KOHOUT Jaroslav Chomutov 20 20 430 100 80 23.3% 2575 Při pohledu na vysledky je jasne,že ani 20 zavodu nestačilo ,aby tě přebodoval.To jsou prostě věci ....Tak bud milejši a hodnějši a snad v. r.2019 zvitězi pravda nad lži....Letu zdar.

Při pohledu na čísla, je to každému jasné. Jen bych chtěl přimomenout a to platí pro všechny koníčky a pro holubaření zvášť: Setkávání se stejně "postiženými", dobré kamarádské a přátelské vztahy, jsou více než vítězství. To říkávap p. Uhlík....Pokud sotěživost a výsledky převáží nad společným koníčkem, pak je to jistá cesta k zániku koníčku. A dalším rizikovým faktorem jsou peníze, které dokáží likvidovat třeba i úpěšné sporty a sportovce....A proto v době Adventu, výstav a setkáních, pěstujme hlavně přátelské vztahy.

5.12.2018 11:11
kaprál

XXX.XXX.73.17

paskov244 napsal(a):
Vážený Pane . PLETETE SI POJMY politika do zájmového chovu králíku nepatř už od roku 1989 . Do teto doby se četly na zchůzich politické referáty . Od teto doby je demokracie . Asi jste ten co nosí třešně na klopě i v zimě když vzpomínáte MILOŠE J . Opravdu nevidím žádný důvod proč nevložit do stanov dovětek o klubech . Co tomu brání nebo kdo ?? Je to takový veliký problém ??Zkuste mi to někdo vysvětlit .

Vážený, Miloše a Andreje zmiňoval kolega nade mnou (cajzek). Já jsem pouze k tomu udělal příměr. Chcete říci , že kdybych byl potencionální volič třešní, tak mam z principu na holubníku horší holuby? Já věřím, že jakkoliv politicky smyšlející holubář se dokáže apoliticky o holubech bavit s každým holubářem (ať je to levičak, nebo pravičák). A to je na tom našem koníčku to hezké! Také nevidím důvod proč případně nezměnit stanovy, ale musí to chtít většina! Mě stávající způsob vyhovuje asi více. Nerad bych zase zažíval při zapisování slova posuzovatelů, kde danému holubovy srazit body, aby ho dostal na počet na který chce. Myslím, že oba způsoby v dobrých rukou nám majitelům mohou pomoci stejně! Krásný a klidný advent.

5.12.2018 20:37
touzetin

XXX.XXX.150.3

raspic napsal(a):
8 NĚMEC Martin Lom u Mostu 15 14 239 118 113 49.4% 2597
9 KOHOUT Jaroslav Chomutov 20 20 430 100 80 23.3% 2575 Při pohledu na vysledky je jasne,že ani 20 zavodu nestačilo ,aby tě přebodoval.To jsou prostě věci ....Tak bud milejši a hodnějši a snad v. r.2019 zvitězi pravda nad lži....Letu zdar.

Holuby už jsem usadil , a ještě jednou chci poděkovat za super setkání. Svět je fakt malej a při cestě domů jsem měl bezva pocit, že jsou takoví nadšenci jako vy. I když poště moc nerozumím, tak tvůj holubník, prostě paráda a o voláče se postarám. Vybuduji pro ně extra holubník a na jaře se těším na návštěvu, když pojedete třeba do Lomu. Po takovém zážitku si člověk uvědomí, že si funkcionáři tu svou politiku můžou strčit někam a ta pravda nad lží zvítězí určitě, i když to třeba bude trvat hodně dlouho. Hezký večer. Ahoj Miloš.

5.12.2018 21:18
raspic

XXX.XXX.209.241

touzetin napsal(a):
Holuby už jsem usadil , a ještě jednou chci poděkovat za super setkání. Svět je fakt malej a při cestě domů jsem měl bezva pocit, že jsou takoví nadšenci jako vy. I když poště moc nerozumím, tak tvůj holubník, prostě paráda a o voláče se postarám. Vybuduji pro ně extra holubník a na jaře se těším na návštěvu, když pojedete třeba do Lomu. Po takovém zážitku si člověk uvědomí, že si funkcionáři tu svou politiku můžou strčit někam a ta pravda nad lží zvítězí určitě, i když to třeba bude trvat hodně dlouho. Hezký večer. Ahoj Miloš.

Za mě.Nečekane a velke překvapeni a jak pišeš-supr setkani.Velka radost že chov volaču nezkončil u vyčuranych překupniku.Za kamarada-DIK!! Nadšenci (my,vy,ty..) opravdu ještě existuji.Pozdrav z Raspenavy všem holubařum!

6.12.2018 07:39
poty76

XXX.XXX.151.9

raspic napsal(a):
Za mě.Nečekane a velke překvapeni a jak pišeš-supr setkani.Velka radost že chov volaču nezkončil u vyčuranych překupniku.Za kamarada-DIK!! Nadšenci (my,vy,ty..) opravdu ještě existuji.Pozdrav z Raspenavy všem holubařum!

Jsem rád, že jste Miloše poznal osobně, aspoň si můžete udělat obrázek sám a ne tady z těch až kolikrát oplzlostí na jeho adresu! Je to až neuvěřitelné, ale naše přátelství vstupuje již do 8 roku života. Kluk na pohodu, žádný náfuka a se srdcem na dlani pro holubářskou obec, který pokud něco řekne, tak to splní. A věřte, včera to nebylo jen o prvním dojmu. On takový prostě je! Zdravím, všechny správně "postižené" holubáře. Bohouš P.

Uživatel s deaktivovaným účtem

6.12.2018 08:20
Uživatel s deaktivovaným účtem

poty76 napsal(a):
Jsem rád, že jste Miloše poznal osobně, aspoň si můžete udělat obrázek sám a ne tady z těch až kolikrát oplzlostí na jeho adresu! Je to až neuvěřitelné, ale naše přátelství vstupuje již do 8 roku života. Kluk na pohodu, žádný náfuka a se srdcem na dlani pro holubářskou obec, který pokud něco řekne, tak to splní. A věřte, včera to nebylo jen o prvním dojmu. On takový prostě je! Zdravím, všechny správně "postižené" holubáře. Bohouš P.

Ahoj všem, jestli jsem dobře pochopil, tak ti nádherní voláči skončili v Toužetíně,

Osobně mne mrzí, že jsem se tam ještě nikdy nedokázal zajet podívat a seznámit se s Milošem.

M.

6.12.2018 08:45
poty76

XXX.XXX.152.124

Uživatel s deaktivovaným účtem napsal(a):
Ahoj všem, jestli jsem dobře pochopil, tak ti nádherní voláči skončili v Toužetíně,

Osobně mne mrzí, že jsem se tam ještě nikdy nedokázal zajet podívat a seznámit se s Milošem.

M.

Ahoj Martine, pokud budeš mít možnost, tak někdy tak učiň. Normální kluk, sedlák a věčně od peří, ale i trusu. Žádný kníže!!! Prostě obyčejný kluk, který vede i své dítka k chovatelství. A co vím, tak oni tu sedlačinu mají rády se vším všudy. No a pro radost jim pořídil již v loni č.bubláky a z ČVSR budou totálně odvaření, nadšení. Přeci jen velký voláč je holub elegán ve většině případů s povahou krotkou. Ano ty krasavce má doma. Měj se příteli a ať se ti vše daří. B.

6.12.2018 10:57
touzetin

XXX.XXX.150.3

Uživatel s deaktivovaným účtem napsal(a):
Ahoj všem, jestli jsem dobře pochopil, tak ti nádherní voláči skončili v Toužetíně,

Osobně mne mrzí, že jsem se tam ještě nikdy nedokázal zajet podívat a seznámit se s Milošem.

M.

Jsou fakt nádherní . Jedinou kaňkou je, že pán končí ze zdravotních důvodů. Jinak srdcař na první pohled a řekl si cenu tak nízkou, až mi bylo stydno. Prostě povedlo se a když to srovnám, kolem cvrkotu u plemenných chovů na výstavě, jen aby se neznalému zájemci předvedla značka a pak raketa za pořízení holuba! Je to tak náročné, že i v katalogu u třech holubů není bodové hodnocení. To si to tiskař odskáče, takový šlendrián . Teď ale vážně, Dnes jedu pro české rejdiče, také konec chovu. Takže si moc nevymýšlím, když na to poukazuji. Je to pravda a současná realita, ať se to funkcionářům líbí, či ne! Budeme mít v zimě co dělat, aby byli prostory. Jinak jsme dovezli kvůli dětem 50 zástavových býků aby nebylo jen u holubů . Na jaře se určitě uvidíme, až kluci z Raspenavy dorazí a sejdeme se v Toužetíně. Alespoň okouknete moje pošťáky, Už jich tu jsou taky přes dvě stovky . Přeji hezké dopoledne. Ahoj Miloš.

6.12.2018 11:56
kaprál

XXX.XXX.73.17

Mám 2 věci které mi u pana z Toužetína nesedí. A to: proč už několikrát psal, že už sem přispívat nebude a přesto tak činí. Vždyť Vám přeci nikdo nezakazuje se zde veřejně vyjadřovat! Za 2 jednou napsal, že pan David Rameš přispěl na tisk knížky Holubi, tak to musí být zcela jistě dobrý člověk. Přijde mi divné posuzovat člověka jen podle toho zda někomu finančně přispěje. Na závěr chci říci, že pana z Toužetína zřejmě osobně neznám a netvrdím, že je to špatný nebo dobrý člověk. U nás na Ústecku se o něm moc dobře nehovoří. Třeba ho jednou na nějaké výstavě potkám a udělám si vlastní názor.

Uživatel s deaktivovaným účtem

6.12.2018 12:11
Uživatel s deaktivovaným účtem

touzetin napsal(a):
Jsou fakt nádherní . Jedinou kaňkou je, že pán končí ze zdravotních důvodů. Jinak srdcař na první pohled a řekl si cenu tak nízkou, až mi bylo stydno. Prostě povedlo se a když to srovnám, kolem cvrkotu u plemenných chovů na výstavě, jen aby se neznalému zájemci předvedla značka a pak raketa za pořízení holuba! Je to tak náročné, že i v katalogu u třech holubů není bodové hodnocení. To si to tiskař odskáče, takový šlendrián . Teď ale vážně, Dnes jedu pro české rejdiče, také konec chovu. Takže si moc nevymýšlím, když na to poukazuji. Je to pravda a současná realita, ať se to funkcionářům líbí, či ne! Budeme mít v zimě co dělat, aby byli prostory. Jinak jsme dovezli kvůli dětem 50 zástavových býků aby nebylo jen u holubů . Na jaře se určitě uvidíme, až kluci z Raspenavy dorazí a sejdeme se v Toužetíně. Alespoň okouknete moje pošťáky, Už jich tu jsou taky přes dvě stovky . Přeji hezké dopoledne. Ahoj Miloš.

Zdravím Miloši! Tak pokud bychom to spojili ještě s návštěvou Raspenaváků tak to by bylo velké vrkání. Škoda že mne také dříve nenapadlo přenechat moje nadbytky do Toužetína - netušil jsem že i PH tam mají své místečko. Ale zase na druhou stranu v loni jsem tyto předal začínajícímu chovateli panu Jaroslavu Bílému a vzniklo z toho velmi krásné nové přátelství, co dodat, jedeme dál!

P.S. nejsem na ně odborník, ale ti voláči mi připadali vymazlení jako hrom a Petr je inzeroval hodně dlouhou dobu.

Martin

6.12.2018 13:30
raspic

XXX.XXX.209.75

kaprál napsal(a):
Mám 2 věci které mi u pana z Toužetína nesedí. A to: proč už několikrát psal, že už sem přispívat nebude a přesto tak činí. Vždyť Vám přeci nikdo nezakazuje se zde veřejně vyjadřovat! Za 2 jednou napsal, že pan David Rameš přispěl na tisk knížky Holubi, tak to musí být zcela jistě dobrý člověk. Přijde mi divné posuzovat člověka jen podle toho zda někomu finančně přispěje. Na závěr chci říci, že pana z Toužetína zřejmě osobně neznám a netvrdím, že je to špatný nebo dobrý člověk. U nás na Ústecku se o něm moc dobře nehovoří. Třeba ho jednou na nějaké výstavě potkám a udělám si vlastní názor.

Zdravim z Raspenavy.Udělám si vlastní názor. Tak je to správně. Také jsem si udělal vlastní názor a nikomu jiné názory neberu.Nejhorší je zdilet názory druhých. Petr Štětina.

6.12.2018 18:07
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

Donesly se ke mně hlasy, že prý byly letošní plemenné chovy cinknuté. A protože se cosi nakouslo i tady, tak jsem se rozhodl zase jednou přispět. Takže hlavně pro ty, kteří ty hlasy roznášejí (pro mě závistivé a pomlouvačné): Jeden z nejlepších českých holubářů předvedl své vlastní holuby a předvedl jich tolik a v takové kvalitě, že získal 2 Mistry ČR, 2 Šampiony ČR a neskutečných 5 plemenných chovů, čímž překonal svůj vlastní rekord. Ano, i Standa Brückner má své mouchy, ale hodnoťte jeho holuby. Viděli jste je na listopadové celostátní výstavě? Ukázal někdo něco lepšího? Mimo to pravidelně propaguje holubářství v rádiu ČR Sever, podporuje mladé chovatele, tak prosím závistivce zanechte pomluv a ukažte sami, co umíte. Kecy nemají cenu. Pro ty ostatní, co nezávidí, překládám jeden citát Dalajlámy: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď." Jarda Pokorný

6.12.2018 18:19
touzetin

XXX.XXX.150.3

kaprál napsal(a):
Mám 2 věci které mi u pana z Toužetína nesedí. A to: proč už několikrát psal, že už sem přispívat nebude a přesto tak činí. Vždyť Vám přeci nikdo nezakazuje se zde veřejně vyjadřovat! Za 2 jednou napsal, že pan David Rameš přispěl na tisk knížky Holubi, tak to musí být zcela jistě dobrý člověk. Přijde mi divné posuzovat člověka jen podle toho zda někomu finančně přispěje. Na závěr chci říci, že pana z Toužetína zřejmě osobně neznám a netvrdím, že je to špatný nebo dobrý člověk. U nás na Ústecku se o něm moc dobře nehovoří. Třeba ho jednou na nějaké výstavě potkám a udělám si vlastní názor.

Máte pravdu už, jsem to chtěl několikrát zabalit, ale pak vidíte tu celoživotní práci na holubníku, co jsem měl možnost vidět včera a člověka, který nespekuluje a řekne si za holuby skoro nic. Jen proto že začíná mít zdravotní handicap. Takových lidí potkávám spousty. A pak tu máte pár vychcánků, kteří se na chovatelství jen přiživují na úkor druhých a místo toho, aby byli zticha tak rozkazují. S panem Ramešem jste si to špatně vyložil. Pan Rameš pomohl s autorstvím a ne finančně, takže jsem usoudil, že má holuby rád a takhle mi to popsal pan Pankrác, kterému důvěřuji. Je pravda, že jsem pana Rameše osobně nikdy neviděl a na svazu, už prý skončil. Líbilo se mi, že se nebál popsat fiasko na loňské celostátní výstavě a chtěl diskusi o změně. Na ústecku jsem měl problém jen s jedním chovatelem a zrovna včera, když jsem jel z Raspenavy, tak jsem míjel odbočku na místo, kam jsem tehdy často jezdíval. A budete se divit, taky mě tenkrát před ním mnoho lidí varovalo a já jim řekl, že si to musím zakusit, protože dělat si vlastní názor jenom z doslechu aniž člověk toho druhého osobně pozná, je trochu na hraně. A když se určité věci udály, tak jsem to utnul. S nikým jiným jsem ve sporu nebyl a udivuje mne, že lidé, kteří mne ani neznají si dovolují určité věci soudit. Byl jsem tu z mnoha věcí obviňován a ti lidé se pod to nikdy nepodepsali. Takže soudný člověk si musí říci, že jsou to srabi. A vracím se jenom z proto, že těch pár hajzlíků těží z toho, že se spousty těch lidí bojí ozvat, natož bránit. Nejsem žádný samozvaný spasitel. Jen mám rád férovost a nevadí mi se pod svůj názor podepsat a ani nemám potřebu nikomu lichotit či se podbízet, aby měl na mne kladný názor. Toť vše. Děkuji, že jste sem tenhle příspěvek dal a omlouvám se, že s tím panem Ramešem jsem to tehdy napsal tak, že se to dalo mnohoznačně vysvětlit. Možná, bude příležitost se někdy osobně vidět a užít si to, jako jsem si to včera užil já v Raspenavě a věřte, že pak má člověk hned hezčí chvilku, protože to bylo o čisté srdeční holubařině. Hezký večer Lukáš M. Toužetín.

6.12.2018 18:34
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Donesly se ke mně hlasy, že prý byly letošní plemenné chovy cinknuté. A protože se cosi nakouslo i tady, tak jsem se rozhodl zase jednou přispět. Takže hlavně pro ty, kteří ty hlasy roznášejí (pro mě závistivé a pomlouvačné): Jeden z nejlepších českých holubářů předvedl své vlastní holuby a předvedl jich tolik a v takové kvalitě, že získal 2 Mistry ČR, 2 Šampiony ČR a neskutečných 5 plemenných chovů, čímž překonal svůj vlastní rekord. Ano, i Standa Brückner má své mouchy, ale hodnoťte jeho holuby. Viděli jste je na listopadové celostátní výstavě? Ukázal někdo něco lepšího? Mimo to pravidelně propaguje holubářství v rádiu ČR Sever, podporuje mladé chovatele, tak prosím závistivce zanechte pomluv a ukažte sami, co umíte. Kecy nemají cenu. Pro ty ostatní, co nezávidí, překládám jeden citát Dalajlámy: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď." Jarda Pokorný

Tak máte pane Pokorný ty hlasy zveřejnit, protože pak předejdete určitým spekulacím a začne se to nabalovat. Nevím co se tady nakouslo, ale celou diskusi jsem si přečetl a nikdo tady nepíše, že byly plemenné chovy cinknuté . Co se týká kvalit holubů pana Bruknera a měl jsem je možnost dříve často vidět, tak jsou kvalitní a myslím, že to nikdo nezpochybňuje. Co se týká jeho činnosti vůči klubu, tak přijeďte na slavnostní schůzi a myslím,, že spousta lidí svůj názor vám řekne přede všemi. A je to pro českého staváka velká škoda. Místo dalajlámiy, radši použijte osvědčený selský rozum. Zdraví Lukáš M. Toužetín

6.12.2018 18:36
touzetin

XXX.XXX.150.3

Uživatel s deaktivovaným účtem napsal(a):
Zdravím Miloši! Tak pokud bychom to spojili ještě s návštěvou Raspenaváků tak to by bylo velké vrkání. Škoda že mne také dříve nenapadlo přenechat moje nadbytky do Toužetína - netušil jsem že i PH tam mají své místečko. Ale zase na druhou stranu v loni jsem tyto předal začínajícímu chovateli panu Jaroslavu Bílému a vzniklo z toho velmi krásné nové přátelství, co dodat, jedeme dál!

P.S. nejsem na ně odborník, ale ti voláči mi připadali vymazlení jako hrom a Petr je inzeroval hodně dlouhou dobu.

Martin

Je to domluveno a Petr řekl, že na jaře sem pojedou. Takže s tím počítám a budu rád, že se konečně setkáme. Zatím ahoj Miloš.

6.12.2018 19:26
cajzek

XXX.XXX.168.65

kaprál napsal(a):
Vážený, Miloše a Andreje zmiňoval kolega nade mnou (cajzek). Já jsem pouze k tomu udělal příměr. Chcete říci , že kdybych byl potencionální volič třešní, tak mam z principu na holubníku horší holuby? Já věřím, že jakkoliv politicky smyšlející holubář se dokáže apoliticky o holubech bavit s každým holubářem (ať je to levičak, nebo pravičák). A to je na tom našem koníčku to hezké! Také nevidím důvod proč případně nezměnit stanovy, ale musí to chtít většina! Mě stávající způsob vyhovuje asi více. Nerad bych zase zažíval při zapisování slova posuzovatelů, kde danému holubovy srazit body, aby ho dostal na počet na který chce. Myslím, že oba způsoby v dobrých rukou nám majitelům mohou pomoci stejně! Krásný a klidný advent.

Na speciálce by to mělo být chovatelům jiných plemen jedno,jakým způsobem se to posuzuje,kdo jiný než klub ví, co je pro dané plemeno nejlepší., Zmiňoval jsem Zemana a Babiše,já si se soudruhama netykám a nemám nic společného.

6.12.2018 19:57
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

touzetin napsal(a):
Tak máte pane Pokorný ty hlasy zveřejnit, protože pak předejdete určitým spekulacím a začne se to nabalovat. Nevím co se tady nakouslo, ale celou diskusi jsem si přečetl a nikdo tady nepíše, že byly plemenné chovy cinknuté . Co se týká kvalit holubů pana Bruknera a měl jsem je možnost dříve často vidět, tak jsou kvalitní a myslím, že to nikdo nezpochybňuje. Co se týká jeho činnosti vůči klubu, tak přijeďte na slavnostní schůzi a myslím,, že spousta lidí svůj názor vám řekne přede všemi. A je to pro českého staváka velká škoda. Místo dalajlámiy, radši použijte osvědčený selský rozum. Zdraví Lukáš M. Toužetín

Ty hlasy jsou od lidí, kterých si vážím. Přišly k nim od lidí, kterých si nevážím. Tak snad pochopíte, že nemám potřebu to zveřejňovat. Vy jste to nakousl cvrkotem u plemenných chovů na výstavě, já si to spojil s těmi hlasy, které poletují éterem. Myslím, že sám přijdete na to, odkud ty hlasy pocházejí. Selský rozum používám. Vám se něco nelíbí na tom výroku Dalajlámy?

6.12.2018 20:13
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Ty hlasy jsou od lidí, kterých si vážím. Přišly k nim od lidí, kterých si nevážím. Tak snad pochopíte, že nemám potřebu to zveřejňovat. Vy jste to nakousl cvrkotem u plemenných chovů na výstavě, já si to spojil s těmi hlasy, které poletují éterem. Myslím, že sám přijdete na to, odkud ty hlasy pocházejí. Selský rozum používám. Vám se něco nelíbí na tom výroku Dalajlámy?

Aha, tak to jste špatně pochopil. Jen mne napadlo. Proč to spojujete s chovem pana Bruknera? To by mne docela zajímalo. Víte na začátku jsem měl z takových povídaček problém z klubem a pak jsem uznal, že jsem byl neinformovaný kritik, jak tehdy napsal předseda klubu Karel Bek a omluvil jsem se za to. Co se týká Dalajlámy, to by bylo na dlouhé povídání. Jen že mudrci z východu, se přišli poklonit do chléva s jezulátkem. A v minulém století de facto dali Henrichu Himlerovi požehnání o nadřazenosti rasy a pak se to rozjelo. Proto jsem na tyhle východní moudra opatrný. Proto ten selský rozum a jsem rád, že ho používáte. Zdraví Lukáš M.

6.12.2018 20:39
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

Spojuji to proto, že právě když jste napsal o cvrkotu kolem plemenných chovů, tak se ke mně donesly ty hlasy. Mimochodem, k Vám ještě ne?

6.12.2018 21:12
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Spojuji to proto, že právě když jste napsal o cvrkotu kolem plemenných chovů, tak se ke mně donesly ty hlasy. Mimochodem, k Vám ještě ne?

To je právě ono. Víte že mne tu kdysi nařkli, že jsem ovlivnil posuzování Prácheňských káníků pana Haška? Jenom proto, že se zachoval darebně a nedodržel slib, když ode mne dostal zdarma přes sto PK a vybíral si jako první z více než sedmi set jedinců a já si to troufl tady zveřejnit. Ani jsem nevěděl, že tam vystavoval a anonym tu tvrdil, že všichni ví o co gou. Takhle doslova. Pak mi Jarda Krupka, řekl, že tam byla nějaká nedovolená úprava, čemuž nerozumím, protože jsem nikdy neměl ambice vystavovat. Na CV jsem byl jen jednou před lety a mám z ní do dnes trpký pocit. Když jsem tehdy viděl, jakou radost měl posuzovatel Kučera, když to nandal dlouholetému chovateli českých čejek Josefu Erlichovi. To byl ještě na světě kamarád a výborný člověk Karel Jirků, který jen pokrčil rameny a řekl, že ho to mrzí, jaké jsou vztahy. Takže pane Pokorný ještě jednou. Nevystavuji, díky této zkušenosti je pro mne CV akcí, které nevěnuji žádnou pozornost a zajímá mne pouze klubová výstava ČS a poznávání nezištných holubářů srdcařů, jako jsem měl možnost vidět včera v Raspenavě. Toto téma bylo založeno ke klubové akci a jak napsal pan Vojta. Klub by měl mít výhradní právo si dělat akci dle sebe, jak je běžné v civilizovaném světě. Mělo ocenit odvahu lidí, kteří se už nechtějí ohýbat. Hezký večer Lukáš M. Toužetín

6.12.2018 21:20
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Spojuji to proto, že právě když jste napsal o cvrkotu kolem plemenných chovů, tak se ke mně donesly ty hlasy. Mimochodem, k Vám ještě ne?

A ještě, ten cvrkot, kolem plemenných chovů byl vždycky. A je docela zajímavé do jakých souvislostí to dáváte. Je pravda, že jsem to sem asi neměl psát, ale na druhé straně se divím, jaké se tomu dalo vysvětlení, když nic konkrétního jsem nenapsal. Možná toho víte více. Tak to buď zveřejněte, nebo to nechte být a dejte sem fota vašich pěkných svěřenců. Bude to asi lepší. Hezký večer. Lukáš M.

6.12.2018 21:50
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

Máte jistý talent na empatii, ale měl byste si dávat pozor, co píšete, jinak Vás budou brát za brebtu. Dnes dopoledne napíšete cituji: "když to srovnám, kolem cvrkotu u plemenných chovů na výstavě..." a večer opět cituji "je pro mne CV akcí, které nevěnuji žádnou pozornost".

6.12.2018 22:59
touzetin

XXX.XXX.209.59

jaroslav69pokorny napsal(a):
Máte jistý talent na empatii, ale měl byste si dávat pozor, co píšete, jinak Vás budou brát za brebtu. Dnes dopoledne napíšete cituji: "když to srovnám, kolem cvrkotu u plemenných chovů na výstavě..." a večer opět cituji "je pro mne CV akcí, které nevěnuji žádnou pozornost".

Děkuji za upozornění . Jenom ten rozdíl, že jsem psal o výstavě. O CV a holubech pana Bruknera jste psal vy . Jinak děkuji za hezkou fotku. Hezkou noc. Lukáš M. Toužetín.

6.12.2018 23:39
touzetin

XXX.XXX.209.59

jaroslav69pokorny napsal(a):
Máte jistý talent na empatii, ale měl byste si dávat pozor, co píšete, jinak Vás budou brát za brebtu. Dnes dopoledne napíšete cituji: "když to srovnám, kolem cvrkotu u plemenných chovů na výstavě..." a večer opět cituji "je pro mne CV akcí, které nevěnuji žádnou pozornost".

Zapoměl jsem ještě napsat, že by chtělo opravdu trochu selského rozumu. Ono se říká, "že potrefená husa nejvíc kejhá". Pořádně si přečtěte co jste zde napsal a zkuste radši studovat naše předky,než východní filozofii. Pak by jste i s tou empatií nakládal opatrněji a jestli mohu poprosit,tak pana Bruknera sem moc netahejte. Ten určitě klubu ČS nepomáhá a jestli se chcete opravdu přesvědčit tak přijeďte do Kolína. Nikdo na tomto vlákně tohoto člověka nezmiňoval, kromě vás. Tak to s ním tady nezatěžujte a založte třeba oslavné vlákno šampiona šampionů, chcete li. Znova jsem si přečetl,co jsem napsal a je to obecná rovina současného stavu. Vy podporuje Maltéze, jak jste tu kolikrát prezentoval a já kopu se staváčkáři. Obě dvě plemena patří do holubí říše. Ale znovu, jak psal pan Vojta. Nechte klub ČS na pokoji, ať si své akce dělá dle svého a bude to v klidu. Asi je to těžké pochopit, přesto je to celkem jednoduché. Ještě jednou přeji hezkou noc. Lukáš M. Toužetín

7.12.2018 07:52
touzetin

XXX.XXX.209.59

Hned po ránu se chci všem omluvit, že jsem včera tady reagoval na pana Pokorného.Bylo mi řečeno, že usiluje o poškození klubu čs. Nerozumím tomu, když chová jiné plemeno, ale mělo mne to napadnout, když začal s legendou. Asi ten dalaljáma, že jsem chtěl tomuto člověku něco vysvětlit. Už budu opatrný a těším se na setkání s přáteli v na speciálce v Kolíně. Přeji všem nezištným holubářům hezký den. Lukáš M. Toužetín

7.12.2018 09:02
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

touzetin napsal(a):
Hned po ránu se chci všem omluvit, že jsem včera tady reagoval na pana Pokorného.Bylo mi řečeno, že usiluje o poškození klubu čs. Nerozumím tomu, když chová jiné plemeno, ale mělo mne to napadnout, když začal s legendou. Asi ten dalaljáma, že jsem chtěl tomuto člověku něco vysvětlit. Už budu opatrný a těším se na setkání s přáteli v na speciálce v Kolíně. Přeji všem nezištným holubářům hezký den. Lukáš M. Toužetín

Díky za omluvu, přijímám. Ale... Stejné hlasy, které ke mně donesly „zaručené zprávy“ o letošních plemenných chovech, přinesly vám informaci, cituji: „Bylo mi řečeno, že usiluje o poškození klubu čs.“ Když jste takový frajer, co ode mě požadoval informace, odkud mám ty hlasy, opět cituji: „Tak máte pane Pokorný ty hlasy zveřejnit, protože pak předejdete určitým spekulacím a začne se to nabalovat,“ tak zveřejněte jméno toho, kým vám byla řečena pomluva o mě. Ano, je to pomluva. Nikdy jsem neusiloval ani myšlenkou, ani skutkem o poškození jakéhokoliv klubu. Jste zdatný manipulátor a je mi líto vašich „přátel“, kteří vám to věří. Zkusím to ještě jednou: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ A zkuste na to celé použít obyčejný selský rozum.
Můžete prosím veřejně vysvětlit svá slova: Nechte klub ČS na pokoji… Kde to psal pan Vojta? Co jsem Klubu ČS udělal? Píšeme si na veřejné diskusi, takže mě prosím neumravňujte, co sem můžu psát a co ne. Diskutuji slušně a bez urážek. Pokud nechcete, abych se zapojoval do vláken, kde diskutujete vy, tak to tam prosím vždycky napište a já to budu respektovat. Když už o mě roznášíte pomluvy, tak mě prosím aspoň neomezujte, díky.
Vaše rady, abych radši studoval naše předky, přišly pozdě. Práci Klubu „slepičáků“ jsem zmapoval od jeho založení a předal současnému vedení. Vlastní rodokmen mám cca do roku 1650. Do obecní kroniky, kterou vedu, jsem sehnal legendy z roku cca 1600…
Takže to shrnu: roznášíte zde o mě pomluvy, snažíte se mě omezovat v tom, co sem můžu psát, radíte mi to, co už mám dávno hotové…Co si vlastně o sobě myslíte? Jste mi nějak nadřazen?

7.12.2018 09:59
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Díky za omluvu, přijímám. Ale... Stejné hlasy, které ke mně donesly „zaručené zprávy“ o letošních plemenných chovech, přinesly vám informaci, cituji: „Bylo mi řečeno, že usiluje o poškození klubu čs.“ Když jste takový frajer, co ode mě požadoval informace, odkud mám ty hlasy, opět cituji: „Tak máte pane Pokorný ty hlasy zveřejnit, protože pak předejdete určitým spekulacím a začne se to nabalovat,“ tak zveřejněte jméno toho, kým vám byla řečena pomluva o mě. Ano, je to pomluva. Nikdy jsem neusiloval ani myšlenkou, ani skutkem o poškození jakéhokoliv klubu. Jste zdatný manipulátor a je mi líto vašich „přátel“, kteří vám to věří. Zkusím to ještě jednou: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ A zkuste na to celé použít obyčejný selský rozum.
Můžete prosím veřejně vysvětlit svá slova: Nechte klub ČS na pokoji… Kde to psal pan Vojta? Co jsem Klubu ČS udělal? Píšeme si na veřejné diskusi, takže mě prosím neumravňujte, co sem můžu psát a co ne. Diskutuji slušně a bez urážek. Pokud nechcete, abych se zapojoval do vláken, kde diskutujete vy, tak to tam prosím vždycky napište a já to budu respektovat. Když už o mě roznášíte pomluvy, tak mě prosím aspoň neomezujte, díky.
Vaše rady, abych radši studoval naše předky, přišly pozdě. Práci Klubu „slepičáků“ jsem zmapoval od jeho založení a předal současnému vedení. Vlastní rodokmen mám cca do roku 1650. Do obecní kroniky, kterou vedu, jsem sehnal legendy z roku cca 1600…
Takže to shrnu: roznášíte zde o mě pomluvy, snažíte se mě omezovat v tom, co sem můžu psát, radíte mi to, co už mám dávno hotové…Co si vlastně o sobě myslíte? Jste mi nějak nadřazen?

Hezky jste to napsal. Už si nemyslím vůbec nic pane Pokorný. Ještě jednou se omlouvám všem, že jsem na vás reagoval. Máte to zmapovené pěkně. Hodně zdaru, Lukáš M. Toužetín

7.12.2018 10:41
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

touzetin napsal(a):
Hezky jste to napsal. Už si nemyslím vůbec nic pane Pokorný. Ještě jednou se omlouvám všem, že jsem na vás reagoval. Máte to zmapovené pěkně. Hodně zdaru, Lukáš M. Toužetín

Děkuji za pochvalu. Za to, že jste reagoval se mně omlouvat nemusíte. Za to, že roznášíte pomluvu, bych naopak omluvu očekával. Mohl byste si lépe vybírat své zdroje. Dnes už vím, že jsou stejné, jako ty hlasy o cinknutých plemenných chovech. Pokud zde něco veřejně prohlásíte, tak byste k tomu měl cítit zodpovědnost.

7.12.2018 11:40
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Děkuji za pochvalu. Za to, že jste reagoval se mně omlouvat nemusíte. Za to, že roznášíte pomluvu, bych naopak omluvu očekával. Mohl byste si lépe vybírat své zdroje. Dnes už vím, že jsou stejné, jako ty hlasy o cinknutých plemenných chovech. Pokud zde něco veřejně prohlásíte, tak byste k tomu měl cítit zodpovědnost.

O té cinknuté výstavě jste psal vy. Jestli chcete vidět realitu, tak přijeďte do Kolína v sobotu 15.12. Budu vám k dispozici a můžete si poslechnout stanovisko členů klubu. Tady jenom spojujete něco o čem jsem nepsal a zodpovědnosti se nebráním. Nepotřebuji si tady rozepisovat zásluhy, co jste tu napsal vy. To by měli soudit jiní nemyslíte? A veřejně jsem se přihlásil k obecné realitě. Tu konstrukci o konkrétní výstavě a konkrétním člověku jste tu napsal vy, pokud se nepletu. Omlouval jsem se za to, že jsem se nechal do té výměny názorů vtáhnout. Takže kdo je tady manipulátor? Už chápu tu rezignaci některých chovatelů na systém, protože s tímhle se mořit je fakt fuška. Takže ještě jednou buďte trochu soudný a přijeďte do Kolína. ještě jednou zdravím. Lukáš M.

7.12.2018 12:04
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

Poslechnout stanovisko Klubu k čemu? K tomu, že já chci poškodit Klub ČS? Obdivuji všechna plemena holubů, jejich rozmanitost a český stavák spolu s moravským pštrosem patří k tomu nejlepšímu, co holubí říše dala. 15.12. má můj vnuk svoje první závody, tak se budu věnovat jemu. Musíte si to tam tedy vyjasnit sami. Jaké by Vám bylo, kdybych zveřejnil jistý jinak veřejně dostupný výpis z katastru? Nechtěl jsem to použít, nicméně to roznášejí také stejné hlasy jako ty předešlé záležitosti. Takže to zkouším potřetí: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ Vy mi tady škodíte bez důkazu a nejste schopen se za rozšiřování pomluvy omluvit. Já vám škodit určitě nebudu, přestože důkaz bych měl. Chápete mě?

7.12.2018 12:22
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Díky za omluvu, přijímám. Ale... Stejné hlasy, které ke mně donesly „zaručené zprávy“ o letošních plemenných chovech, přinesly vám informaci, cituji: „Bylo mi řečeno, že usiluje o poškození klubu čs.“ Když jste takový frajer, co ode mě požadoval informace, odkud mám ty hlasy, opět cituji: „Tak máte pane Pokorný ty hlasy zveřejnit, protože pak předejdete určitým spekulacím a začne se to nabalovat,“ tak zveřejněte jméno toho, kým vám byla řečena pomluva o mě. Ano, je to pomluva. Nikdy jsem neusiloval ani myšlenkou, ani skutkem o poškození jakéhokoliv klubu. Jste zdatný manipulátor a je mi líto vašich „přátel“, kteří vám to věří. Zkusím to ještě jednou: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ A zkuste na to celé použít obyčejný selský rozum.
Můžete prosím veřejně vysvětlit svá slova: Nechte klub ČS na pokoji… Kde to psal pan Vojta? Co jsem Klubu ČS udělal? Píšeme si na veřejné diskusi, takže mě prosím neumravňujte, co sem můžu psát a co ne. Diskutuji slušně a bez urážek. Pokud nechcete, abych se zapojoval do vláken, kde diskutujete vy, tak to tam prosím vždycky napište a já to budu respektovat. Když už o mě roznášíte pomluvy, tak mě prosím aspoň neomezujte, díky.
Vaše rady, abych radši studoval naše předky, přišly pozdě. Práci Klubu „slepičáků“ jsem zmapoval od jeho založení a předal současnému vedení. Vlastní rodokmen mám cca do roku 1650. Do obecní kroniky, kterou vedu, jsem sehnal legendy z roku cca 1600…
Takže to shrnu: roznášíte zde o mě pomluvy, snažíte se mě omezovat v tom, co sem můžu psát, radíte mi to, co už mám dávno hotové…Co si vlastně o sobě myslíte? Jste mi nějak nadřazen?

Pan Vojta psal v obecné rovině a ne o Vás. To pro upřesnění, tak nebuďte tak vztahovačný. S takovým rodokmenem, by jste měl mít trochu nadhled. Je pravda, že já jsem obyčejný sedlák, tak tomu asi nerozumím. Přijeďte do Kolína můžeme to probrat a když poznám, že to myslíte s klubem dobře, tak se určitě omluvím. S tím nemám problém. Mýliti se je lidské a kdybych já měl řešit co se povídá o mne, tak bych nic jiného nedělal, než požadoval po někom omluvu. Jde jen o volnočasovou aktivitu, tak to chce klid. Já se osobně těším na výstavu v Kolíně a znovu připomínám, že vlákno bylo založeno jako poděkování za odvahu a ať si myslí každý co chce. Pro mne jsou to lidé, kteří zasluhují hluboký úklon, protože pro ČS pravdivě a nezištně pracují a jsou mnohem starší než my dva, tak máme co dohánět. Osobní rovinu tu už neprobírejte a jak říkám, jste na tahu a přijeďte. Tohle vlákno se tímto poškodilo, a je to škoda pane Pokorný, pro všechny. Lukáš M. Toužetín

7.12.2018 12:31
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Poslechnout stanovisko Klubu k čemu? K tomu, že já chci poškodit Klub ČS? Obdivuji všechna plemena holubů, jejich rozmanitost a český stavák spolu s moravským pštrosem patří k tomu nejlepšímu, co holubí říše dala. 15.12. má můj vnuk svoje první závody, tak se budu věnovat jemu. Musíte si to tam tedy vyjasnit sami. Jaké by Vám bylo, kdybych zveřejnil jistý jinak veřejně dostupný výpis z katastru? Nechtěl jsem to použít, nicméně to roznášejí také stejné hlasy jako ty předešlé záležitosti. Takže to zkouším potřetí: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ Vy mi tady škodíte bez důkazu a nejste schopen se za rozšiřování pomluvy omluvit. Já vám škodit určitě nebudu, přestože důkaz bych měl. Chápete mě?

Chápu a asi si teda od začátku nerozumíme. S tím katastrem tomu taky nerozumím, ale zveřejnit si můžete co chcete, když je to veřejně dostupný údaj. Tak když nemůžete do Kolína, tak se můžeme někdy sejít, pokud to myslíte jak píšete. Asi toho opravdu víte více než já. A jsem rád, že ČS vidíte stejně. Patří opravdu k tomu nejlepšímu, co nám holubí říše dala. A jde jen o způsob posouzení na vnitřní výstavě klubu. Ještě jednou zdravím. Lukáš M.

7.12.2018 15:25
touzetin

XXX.XXX.150.3

touzetin napsal(a):
Chápu a asi si teda od začátku nerozumíme. S tím katastrem tomu taky nerozumím, ale zveřejnit si můžete co chcete, když je to veřejně dostupný údaj. Tak když nemůžete do Kolína, tak se můžeme někdy sejít, pokud to myslíte jak píšete. Asi toho opravdu víte více než já. A jsem rád, že ČS vidíte stejně. Patří opravdu k tomu nejlepšímu, co nám holubí říše dala. A jde jen o způsob posouzení na vnitřní výstavě klubu. Ještě jednou zdravím. Lukáš M.

Pane Pokorný, už jsem to pochopil s tím katastrem. To jsem si myslel, že jste větší formát i když nevím co by to mělo být za důkaz a čemu by to mělo sloužit, jako že jsem se něčím provinil? Dám vám jednu radu ten zdroj, který máte, tak s tím jsem si užil své a už se k tomu nemá cenu vracet. I když tenhle nápad použil již zesnulý pan ing Veltruský a také se tím oháněl a těším se, až se tam nahoře sejdeme, co to bude mít za důsledky. Jednou mi jeden člověk, který demokratickou cestou obral nic netušící důchodce o zemědělské družstvo, řekl, že máme dluhy. Má odpověď byla jednoduchá. Ano, protože nekrademe a vybudovat normální cestou velký zemědělský podnik stojí nemalé úsilí, obzvlášť, když jste závislý na té vyšší moci a začínáte od nuly. To si nestěžuji, protože tu sedlačinu mám i díky tomu rád a letošní sucho bereme jako výzvu. Otevřete si ten katastr znovu a zjistíte, že se nic neděje a jede se dál. Prarodiče mi dali jednu moudrost. Není umění dát, když máš, ale když nemáš. Zkuste alespoň nad tímto přemýšlet. Protože ze zdroji, kteří parazitují, nestydí a neštítí se ničeho, organizované holubářství, dopadne špatně. No nic, těm nezasvěceným se omlouvám, ale tohle jsem panu Pokornému, ještě musel tady napsat.

11.12.2018 22:43
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

touzetin napsal(a):
Tímto bych chtěl poděkovat několika členům klubu českého staváka, že se rozhodli postavit diktátu a udělat speciální výstavu podle zaběhlé tradice. Reaguji na výroky funkcionářů, kteří nejen vyhrožují a zastrašují, ale dovolují si vypouštět i takové výroky, že klub je vydírán sponzorem. Nevím jakého sponzora měli na mysli, ale tím, že klub několik let také sponzoruji, tak si myslím, že to nevrhá dobré světlo pro další zájemce o případný sponzoring našeho holubářství! Jeden funkcionář napsal v jedné odpovědi klubu, že je tu cosi shnilého. Myslím, že těmito výroky se hniloba jenom přiživuje. Tak proto s velikou radostí vítám krok těchto odvážných lidí a přeji klidný a úspěšný průběh speciální výstavy, která je svátkem valné většiny chovatelů českých staváků. S pozdravem Lukáš M. Toužetín

Bylo-li řečeno B, je nutné k tomu přidat i A, aby diskutující věděli, o co jde. Na stránkách Svazu je zápis z jednání Ústřední odborné komise ze dne 22.11.2018. WWW.CSCHDZ.EU/ODBORNOSTI/HOLUBI/ZAPISY2011.ASPX

Zápis vyhotovila tajemnice ÚOK a ověřili Ing. Boukal za Klub ČS, Ing. Otruba za ÚOK a přítel Vízek za kontrolní komisi ÚOK. Pak můžeme v diskusi pokračovat.

12.12.2018 06:13
paskov244

XXX.XXX.120.12

Již jsem se nechtě zapojovat do této diskuze protože jsem dospěl k závěru že se jedná o osobní spor dvou chovatelů nebo někoika nebo jen úzké skupiny. Přesto si myslím že do stanov by měla být vložena změna o výstavnictví a posuzování zvířat obecně nejen o holubech .No a Pane Pokorný jestli jste měl na mysli tuto část z jednání klubů tak mi tam schází právě ta část o starém spůsobu posuzování .


Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů, vznesl dotaz na to, zda mohou
čeští posuzovatelé posuzovat na výstavách pořádaných u nás i jiným způsobem, tedy
evropským nebo americkým.
Reagoval Jiří Holaň. Pokud se kluby rozhodnou posuzovat jiným způsobem, musí to
ohlásit ÚOK chovatelů holubů a potom může posuzovatel posuzovat tímto způsobem .

Reagoval Jiří Holaň. Pokud se kluby rozhodnou posuzovat jiným způsobem, musí to
ohlásit ÚOK chovatelů holubů a potom může posuzovatel posuzovat tímto způsobem.
Některé kluby už této možnosti v minulosti využily. Posuzovatelé by měli o tomto posuzování
podávat nějaké zprávy na ÚOK. ÚOK chovatelů holubů k tomu bude muset vydat jasné
stanovisko. Komise posuzovatelů musí na to zpracovat prováděcí předpis.

PROČ musí klub ohlašovat způsob posuzování na ÚOK , to mi není dosti jasné. Kdyby se provedl dodatek v této částí stanov bylo by po všech sporech .
Chovu zdar Žídek

12.12.2018 09:46
O.K.

XXX.XXX.168.10

Zajímalo by mne proč tedy mají Poláci jiné oceňovací lístky když jsou členy EE.

12.12.2018 10:35
bflmpz

XXX.XXX.222.165

O.K. napsal(a):
Zajímalo by mne proč tedy mají Poláci jiné oceňovací lístky když jsou členy EE.

Letos na jejich národní výstavě byli zástupci našeho svazu kde posuzovali a názorně předvedli jak nový způsob posuzování funguje v praxi takže i poláci už přecházejí na evropský systém

12.12.2018 10:38
touzetin

XXX.XXX.150.3

jaroslav69pokorny napsal(a):
Bylo-li řečeno B, je nutné k tomu přidat i A, aby diskutující věděli, o co jde. Na stránkách Svazu je zápis z jednání Ústřední odborné komise ze dne 22.11.2018. WWW.CSCHDZ.EU/ODBORNOSTI/HOLUBI/ZAPISY2011.ASPX

Zápis vyhotovila tajemnice ÚOK a ověřili Ing. Boukal za Klub ČS, Ing. Otruba za ÚOK a přítel Vízek za kontrolní komisi ÚOK. Pak můžeme v diskusi pokračovat.

To jsem moc rád, že jste to jsem dal pane Pokorný. Takže nakonec tím sponzorem byla označena moje osoba. Tak se zkusím všech nezaujatých zeptat, zda je v pořádku, když někdo chce podpořit volnočasovou aktivitu označován za vyděrače? Touto částkou podporuji klub již několik let a jen jsem řekl, že se mi nelíbí diktát na tuto výstavu a že zvažuji tuto podporu omezit nebo ukončit, pokud se funkcionáři budou nadále takhle chovat. Co je na tom špatně? Gambrinus také přestal sponzorovat ligu jenom proto, že už se neztotožňoval s kroky svazu. To je také vydírání? Máte možnost mě nahradit a vyzval jsem k tomu funkcionáře ať to učiní také, když chtějí nařizovat! Je to opravdu už špína, kam se to dostalo a bohužel to dělá jen pár jedinců. Pořád jsem tu osočován, že překrucuji realitu a manipuluji. Tak položím další otázku a proč bych to měl dělat, když z tohoto postoje jsem neměl nikdy žádnou prokazatelnou výhodu. Nikdo mi nic ze svazu neproplácí, nevystavuji, takže úvaha o pohárech je také lichá. Odcituji tu pár vět ze zpravodaje NVH kde se pozastavují nad žádostí o dotaci pro klub- "Přátelé, sponzoring se nám dlouhodobě nedaří zajistit a tak by nám každá koruna od UOK přišla vhod. Odpověď na moji žádost o finanční příspěvek byla negativní s tím, že si musíme počkat do doby, kdy náš klub bude mít nějaké kulaté nebo alespoň půlkulaté výročí. Podle mého názoru je odpověď na moji žádost hodna politování, navíc o to politováníhodnější, že je podepsána anonymně a chybí na ní i svazové razítko. Zamítání žádostí o finanční příspěvek na činnost chovatelských klubů je od UOK velice nezodpovědné. Zdá se, že vůbec ji nezajímá budoucnost klubů a až kluby z nedostatku financí. úbytku členů a nezájmu o holubaření začnou zanikat, tak bude pozdě. Cožpak UOK neví, že ona je tu pro nás a ne my pro ní?" Toť citace. Takže ne moje slova pane Pokorný. Jestli chcete pomáhat, tak se nehrabejte v katastrech a zkuste třeba někomu z těch potřebných pomoci. V Kolíně je přihlášených cca 1250 holubů. Ale jak jste psal, věnujte se raději vnukovi, protože, vám asi nic vysvětlit nejde a možná je to tak lepší. Hezké dopoledne. Lukáš M. Toužetín

12.12.2018 13:45
O.K.

XXX.XXX.168.10

Dovedu si představit zástupce našeho svazu jak názorně ukazují nový způsob posuzování v Polsku.Jestli do ocenováku psali takové hovadiny jako u nás tak se divím že je Poláci nevyhnali hned.Ale určitě tam byli ti "správní zástupci" našeho svazu. Jinak Polský klub starvičských staváků má svůj oceňovací lístek a ten platí i nadále.

12.12.2018 15:09
jo012810

XXX.XXX.101.35

O.K. napsal(a):
Dovedu si představit zástupce našeho svazu jak názorně ukazují nový způsob posuzování v Polsku.Jestli do ocenováku psali takové hovadiny jako u nás tak se divím že je Poláci nevyhnali hned.Ale určitě tam byli ti "správní zástupci" našeho svazu. Jinak Polský klub starvičských staváků má svůj oceňovací lístek a ten platí i nadále.

Nevím jak to v součné době vypadá v polském chovatelství. Před několika léty jsem se na CV v Lysé n.L. setkal s partou chovatelů z Polska(u občerstvení a vodky) a ti velmi oceňovali, že na jednom místě jsou králíci, holubi i drůbež. U nich obdobná organizace jako ČSCH neexistovala. Vše má něco pro a něco proti. Na světě neexistuje nic zcela bez vady a stejně neexistuje stejná chovatelská tradice u nás, v Polsku, či v USA...Tomu je poplatné i posuzování, výstavnictví, cenové hladiny zvířat a vstup sponzorů. A tu bych chtěl připomenout, že každý sponzor má své (legitimní)podmínky a příjemce daru si musí rozmyslet, zda je může naplnit. Bohužel mnozí si převedli na peníze vše a ta správná radost vyprchala...Jak dokáží peníze a to se opakuji, negativně ovlivnit třeba naše tradičně úspěšné sporty, si každý může porovnat. Jak sport, tak chovatelství, potřebuje potřebuje mimo peněz i srdce a určitou sounáležitost. V opačném případě je to cesta do pekel.....

12.12.2018 15:40
bflmpz

XXX.XXX.221.45

O.K. napsal(a):
Dovedu si představit zástupce našeho svazu jak názorně ukazují nový způsob posuzování v Polsku.Jestli do ocenováku psali takové hovadiny jako u nás tak se divím že je Poláci nevyhnali hned.Ale určitě tam byli ti "správní zástupci" našeho svazu. Jinak Polský klub starvičských staváků má svůj oceňovací lístek a ten platí i nadále.

Na tuto výstavu byli pozvání naší zástupci členem polského posuzovaciho sboru holubů pr. Edwardem Gersztynem pozvání byli pr. Holaň pr. Wieder pr. Kristek pr. Veselý všichni jmenování jsou mezinárodními posuzovali holubů ale možná měli pozvat specialistů s vyrecnym pseudonymem O. K. který by jim to nejspíše vysvětlil lépe a podrobněji

12.12.2018 16:41
O.K.

XXX.XXX.168.10

Mohu se zeptat co musí posuzovatel udělat aby byl jmenován nebo aby se stal mezinárodním posuzovatelem.Jsou tu totiž uznávaní chovatelé a posuzovatelé kteří posuzují v zahranicí a jsou tam žádaní ale statut mezinárodního posuzovatele nemají.Není to náhodou tím že nepatří do té správné skupiny.

12.12.2018 19:51
cajzek

XXX.XXX.168.65

jaroslav69pokorny napsal(a):
Bylo-li řečeno B, je nutné k tomu přidat i A, aby diskutující věděli, o co jde. Na stránkách Svazu je zápis z jednání Ústřední odborné komise ze dne 22.11.2018. WWW.CSCHDZ.EU/ODBORNOSTI/HOLUBI/ZAPISY2011.ASPX

Zápis vyhotovila tajemnice ÚOK a ověřili Ing. Boukal za Klub ČS, Ing. Otruba za ÚOK a přítel Vízek za kontrolní komisi ÚOK. Pak můžeme v diskusi pokračovat.

Také děkuji za zveřejnění.Zajímalo by mne, jaké ústupky měl klub udělat a jaké si diktuje podmínky.To asi narychlo nebude jak říkal Př. Kučera,protože od začátku nového posuzování klub žádal o vyjimku na starý. Od Př.Gajdy to není moc hezké,zneužil situaci i když moc dobře ví, jako odborník a ostatní z vedení také,že sponzorský dar není ten důvod.Z jednání je vidět,jaký přístup má ÚOK k vyřešení.Do této situace dostali klub především neochotou oni.Má jít o chovatelskou radost,bohužel pro kluky to bude velká starost z výstavou.

12.12.2018 21:22
O.K.

XXX.XXX.168.10

Přesně tak vůle k serioznímu vyřešení a kompromisu ze strany ÚOK není.

12.12.2018 22:26
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

paskov244 napsal(a):
Již jsem se nechtě zapojovat do této diskuze protože jsem dospěl k závěru že se jedná o osobní spor dvou chovatelů nebo někoika nebo jen úzké skupiny. Přesto si myslím že do stanov by měla být vložena změna o výstavnictví a posuzování zvířat obecně nejen o holubech .No a Pane Pokorný jestli jste měl na mysli tuto část z jednání klubů tak mi tam schází právě ta část o starém spůsobu posuzování .


Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů, vznesl dotaz na to, zda mohou
čeští posuzovatelé posuzovat na výstavách pořádaných u nás i jiným způsobem, tedy
evropským nebo americkým.
Reagoval Jiří Holaň. Pokud se kluby rozhodnou posuzovat jiným způsobem, musí to
ohlásit ÚOK chovatelů holubů a potom může posuzovatel posuzovat tímto způsobem .

Reagoval Jiří Holaň. Pokud se kluby rozhodnou posuzovat jiným způsobem, musí to
ohlásit ÚOK chovatelů holubů a potom může posuzovatel posuzovat tímto způsobem.
Některé kluby už této možnosti v minulosti využily. Posuzovatelé by měli o tomto posuzování
podávat nějaké zprávy na ÚOK. ÚOK chovatelů holubů k tomu bude muset vydat jasné
stanovisko. Komise posuzovatelů musí na to zpracovat prováděcí předpis.

PROČ musí klub ohlašovat způsob posuzování na ÚOK , to mi není dosti jasné. Kdyby se provedl dodatek v této částí stanov bylo by po všech sporech .
Chovu zdar Žídek

Pokud mám o něčem diskutovat, tak si musím dohledat vše potřebné. Když už jsem něco našel, tak jsem se podělil s ostatními. Šlo o jednání Klubu ČS a ÚOK. Pane Žídku, nikde kde jsem zatím nenašel to, o čem tu píšete Vy? Z jakého je to jednání? Jinak mě osobně je úplně jedno, jakým způsobem se posuzuje. Já na posuzování nehledím, holuba si ohodnotím sám. Ovšem nejbližší mi je posuzování, kdy se vyřazovacím způsobem s komentářem před chovateli vybere to nejlepší. Pokud jsme členy nějaké organizace a ta má nějaká pravidla, tak ta musel někdo schválit. Pokud chceme změnu, tak ji musíme většinově prosadit.

12.12.2018 22:42
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

touzetin napsal(a):
To jsem moc rád, že jste to jsem dal pane Pokorný. Takže nakonec tím sponzorem byla označena moje osoba. Tak se zkusím všech nezaujatých zeptat, zda je v pořádku, když někdo chce podpořit volnočasovou aktivitu označován za vyděrače? Touto částkou podporuji klub již několik let a jen jsem řekl, že se mi nelíbí diktát na tuto výstavu a že zvažuji tuto podporu omezit nebo ukončit, pokud se funkcionáři budou nadále takhle chovat. Co je na tom špatně? Gambrinus také přestal sponzorovat ligu jenom proto, že už se neztotožňoval s kroky svazu. To je také vydírání? Máte možnost mě nahradit a vyzval jsem k tomu funkcionáře ať to učiní také, když chtějí nařizovat! Je to opravdu už špína, kam se to dostalo a bohužel to dělá jen pár jedinců. Pořád jsem tu osočován, že překrucuji realitu a manipuluji. Tak položím další otázku a proč bych to měl dělat, když z tohoto postoje jsem neměl nikdy žádnou prokazatelnou výhodu. Nikdo mi nic ze svazu neproplácí, nevystavuji, takže úvaha o pohárech je také lichá. Odcituji tu pár vět ze zpravodaje NVH kde se pozastavují nad žádostí o dotaci pro klub- "Přátelé, sponzoring se nám dlouhodobě nedaří zajistit a tak by nám každá koruna od UOK přišla vhod. Odpověď na moji žádost o finanční příspěvek byla negativní s tím, že si musíme počkat do doby, kdy náš klub bude mít nějaké kulaté nebo alespoň půlkulaté výročí. Podle mého názoru je odpověď na moji žádost hodna politování, navíc o to politováníhodnější, že je podepsána anonymně a chybí na ní i svazové razítko. Zamítání žádostí o finanční příspěvek na činnost chovatelských klubů je od UOK velice nezodpovědné. Zdá se, že vůbec ji nezajímá budoucnost klubů a až kluby z nedostatku financí. úbytku členů a nezájmu o holubaření začnou zanikat, tak bude pozdě. Cožpak UOK neví, že ona je tu pro nás a ne my pro ní?" Toť citace. Takže ne moje slova pane Pokorný. Jestli chcete pomáhat, tak se nehrabejte v katastrech a zkuste třeba někomu z těch potřebných pomoci. V Kolíně je přihlášených cca 1250 holubů. Ale jak jste psal, věnujte se raději vnukovi, protože, vám asi nic vysvětlit nejde a možná je to tak lepší. Hezké dopoledne. Lukáš M. Toužetín

Jsem rád, že jste rád, že se tu to jednání klubu s ÚOK objevilo. Zvládl jsem si přečíst i ostatní zápisy z roku 2018 a je to pořád dokola. Bez řešení. Myslím, že pokud chce Klub ČS něco změnit, pak to musí navrhnout oficiálně (je největším klubem), zajistit si podporu ostatních Klubů a většinově to prohlasovat. Vaše knížecí rady, abych zkusil někomu z potřebných pomoci přicházejí opět pozdě. Ovšem o tom kde a jak pomáhám potřebným nemám potřebu veřejně hovořit, protože pak už to není pomoc nezištná. Je to moje osobní věc, do které nikomu nic není. Vaše věta o tom, abych se raději věnoval vnukovi, protože mi asi nic vysvětlit nejde, je hloupá a reagovat na ni se dá pouze silně expresivním vyjádřením, které si zde odpustím. Když se tak zajímáte, tak vnukovi je 6, dnes složil zkoušku, která ho opravňuje nosit kimono a ani 1.250 holubů v Kolíně nevyměním za jeho radost.

12.12.2018 23:28
jaroslav69pokorny

XXX.XXX.228.8

touzetin napsal(a):
Pane Pokorný, už jsem to pochopil s tím katastrem. To jsem si myslel, že jste větší formát i když nevím co by to mělo být za důkaz a čemu by to mělo sloužit, jako že jsem se něčím provinil? Dám vám jednu radu ten zdroj, který máte, tak s tím jsem si užil své a už se k tomu nemá cenu vracet. I když tenhle nápad použil již zesnulý pan ing Veltruský a také se tím oháněl a těším se, až se tam nahoře sejdeme, co to bude mít za důsledky. Jednou mi jeden člověk, který demokratickou cestou obral nic netušící důchodce o zemědělské družstvo, řekl, že máme dluhy. Má odpověď byla jednoduchá. Ano, protože nekrademe a vybudovat normální cestou velký zemědělský podnik stojí nemalé úsilí, obzvlášť, když jste závislý na té vyšší moci a začínáte od nuly. To si nestěžuji, protože tu sedlačinu mám i díky tomu rád a letošní sucho bereme jako výzvu. Otevřete si ten katastr znovu a zjistíte, že se nic neděje a jede se dál. Prarodiče mi dali jednu moudrost. Není umění dát, když máš, ale když nemáš. Zkuste alespoň nad tímto přemýšlet. Protože ze zdroji, kteří parazitují, nestydí a neštítí se ničeho, organizované holubářství, dopadne špatně. No nic, těm nezasvěceným se omlouvám, ale tohle jsem panu Pokornému, ještě musel tady napsat.

Tak a teď ta pointa. Tímto svým příspěvkem jste potvrdil, že všechny ty hlasy, o kterých jsem psal výše (např. cinknuté plemenné chovy), jdou z vašeho okolí. Jeden z těch hlasů byl totiž o tom, že jistí lidé roznáší o vás pomluvy o tom zápisu v katastru. A ten hlas to podal přesně tak, jak to zde píšete vy. Když jsem to psal, tak ten zápis v katastru byl, tudíž to nebyla pomluva. Dnes tam již není, to víte sám. Vaše domněnka o mém zdroji je mylná, neboť s mým zdrojem ohledně této záležitosti jste se prý nikdy nesetkal.
My dva mluvíme každý jiným jazykem, máme jiný pohled na chov, na demokracii, na lidský charakter atd. To vše by se sice mohlo vysvětlit osobním setkáním. ALE…
Proč bych se měl scházet s člověkem, který mě vyzývá, ať nechám klub staváků na pokoji, aniž by vysvětlil, co jsem klubu provedl? Proč bych se měl scházet s člověkem, který neodpovídá na dotazy? Proč bych se měl scházet s člověkem, který o mě veřejně rozšiřuje pomluvy, že chci poškodit Klub staváků? Když ho na to upozorním, tak chce, abych mu dokázal, že to myslím s klubem dobře. Jak mu mám dokázat, že jsem něco neudělal, aniž by on sám prokázal, že jsem udělal to, co on veřejně rozšířil. Pomluvu, kdy z možná nevědomé nepravdy udělá naprosto vědomou lež. To už pak není neinformovaný kritik, ale lhář. A já nesnáším lháře.

Ač se může zdát, že někdo českému holubářství pomáhá, může to být naopak. Pokud někdo vyzařuje negativní energii, je na místě si držet dostatečný odstup, neboť je to často velmi schopný manipulátor a vysává z vás energii. Je tedy potřeba mít jasné hranice v tom, o čem chcete s daným člověkem komunikovat a jak dlouho. Jakmile je hranice porušena, je na místě diskusi ukončit.

13.12.2018 06:21
valecek

XXX.XXX.247.17

touzetin napsal(a):
To jsem moc rád, že jste to jsem dal pane Pokorný. Takže nakonec tím sponzorem byla označena moje osoba. Tak se zkusím všech nezaujatých zeptat, zda je v pořádku, když někdo chce podpořit volnočasovou aktivitu označován za vyděrače? Touto částkou podporuji klub již několik let a jen jsem řekl, že se mi nelíbí diktát na tuto výstavu a že zvažuji tuto podporu omezit nebo ukončit, pokud se funkcionáři budou nadále takhle chovat. Co je na tom špatně? Gambrinus také přestal sponzorovat ligu jenom proto, že už se neztotožňoval s kroky svazu. To je také vydírání? Máte možnost mě nahradit a vyzval jsem k tomu funkcionáře ať to učiní také, když chtějí nařizovat! Je to opravdu už špína, kam se to dostalo a bohužel to dělá jen pár jedinců. Pořád jsem tu osočován, že překrucuji realitu a manipuluji. Tak položím další otázku a proč bych to měl dělat, když z tohoto postoje jsem neměl nikdy žádnou prokazatelnou výhodu. Nikdo mi nic ze svazu neproplácí, nevystavuji, takže úvaha o pohárech je také lichá. Odcituji tu pár vět ze zpravodaje NVH kde se pozastavují nad žádostí o dotaci pro klub- "Přátelé, sponzoring se nám dlouhodobě nedaří zajistit a tak by nám každá koruna od UOK přišla vhod. Odpověď na moji žádost o finanční příspěvek byla negativní s tím, že si musíme počkat do doby, kdy náš klub bude mít nějaké kulaté nebo alespoň půlkulaté výročí. Podle mého názoru je odpověď na moji žádost hodna politování, navíc o to politováníhodnější, že je podepsána anonymně a chybí na ní i svazové razítko. Zamítání žádostí o finanční příspěvek na činnost chovatelských klubů je od UOK velice nezodpovědné. Zdá se, že vůbec ji nezajímá budoucnost klubů a až kluby z nedostatku financí. úbytku členů a nezájmu o holubaření začnou zanikat, tak bude pozdě. Cožpak UOK neví, že ona je tu pro nás a ne my pro ní?" Toť citace. Takže ne moje slova pane Pokorný. Jestli chcete pomáhat, tak se nehrabejte v katastrech a zkuste třeba někomu z těch potřebných pomoci. V Kolíně je přihlášených cca 1250 holubů. Ale jak jste psal, věnujte se raději vnukovi, protože, vám asi nic vysvětlit nejde a možná je to tak lepší. Hezké dopoledne. Lukáš M. Toužetín

Jisté je jedno a to že klub českého staváka vyvolává sváry jako jediný a to dlouhodobě a za vše si může sám! Postupně vystrnadili z posuzování spoustu kvalitních posuzovatelů jen pro to že nevyhrávali ,, ti správní " a bylo to podmíněno že pokud je klub pozve odejde pan Sousedík a jeho družina...! Klub staváka je tímto přístupem dobře znám. Ptejme se proč řada špičkových chovů na Kolínském jarmarku léta chybí a mladí do tohoto spolku přátel z mokré čtvrtě nejdou. No a do toho bince vletí sebestředný egoista hrábě sponzor a vše jen přiživuje a podmiňuje svým JIDÁŠSKÝM GROŠEM . Chce to Holubářský spolek č.2 a vytahat z důchodců po 1500 Kč no a až to opět krachne penízky stopit ,klece rozkrást a jít zas dělat bordel do ČSCHDZ a udělat z něj nelítostné despoty. Myslím že kdyby bývalí funkcionáři HS vzali pana Lukáše a založili si své bylo by to větší vítězství pro Českého staváka než případný lék na všechny holubí nemoci do hromady. AMEN

13.12.2018 09:35
cajzek

XXX.XXX.168.65

Je mi tě líto anonymne,musíš být na tom hodně špatně,kdy se snižuješ k takovým lžím.

Uživatel s deaktivovaným účtem

13.12.2018 10:27
Uživatel s deaktivovaným účtem

cajzek napsal(a):
Je mi tě líto anonymne,musíš být na tom hodně špatně,kdy se snižuješ k takovým lžím.

Také neuznávám anonymní příspěvky a jejich podporovatele. Ovšem pokud bych nechoval PH a nezávodil bych s nimi, nikdy bych již více do žádného klubu nešel. V klubu staváčkářů a jejich severočeské OP jsem byl organizován asi tři roky. Komentovat to nebudu a nechci, staváky jsem posléze dělal rád i bez členství.

13.12.2018 15:26
paskov244

XXX.XXX.120.12

Když jsem si přečetl vaši reakci najednou mi bylo špatně . Protože právě takoví rádoby chovatelé jsou pro ostatní největší nebezpečí .Měl by jste se nad svým článkem zamyslet a místo nařčení vymyslit něco konstruktivního .
"chovu zdar" Židek

21.12.2018 17:31
cajzek

XXX.XXX.168.65

jaroslav69pokorny napsal(a):
Bylo-li řečeno B, je nutné k tomu přidat i A, aby diskutující věděli, o co jde. Na stránkách Svazu je zápis z jednání Ústřední odborné komise ze dne 22.11.2018. WWW.CSCHDZ.EU/ODBORNOSTI/HOLUBI/ZAPISY2011.ASPX

Zápis vyhotovila tajemnice ÚOK a ověřili Ing. Boukal za Klub ČS, Ing. Otruba za ÚOK a přítel Vízek za kontrolní komisi ÚOK. Pak můžeme v diskusi pokračovat.

Přítel Bek to napsal do katalogu celostátní přehlídky českých staváků v Kolíně 2018.Pro ty kdo tam nebyl,aby také věděli o co jde.

21.12.2018 18:59
jo012810

XXX.XXX.101.35

cajzek napsal(a):
Přítel Bek to napsal do katalogu celostátní přehlídky českých staváků v Kolíně 2018.Pro ty kdo tam nebyl,aby také věděli o co jde.

Tak nevím...je demokracie to co se většinově dohodne a nebo to, když si každý bede dělat co sám uzná za vhodné? I když nemám problém s jakýmkoliv lístkem, tak mám problém s definicí demokracie podle p. Beka, který je skvělým chovatelem ČS.

22.12.2018 11:20
cajzek

XXX.XXX.168.65

jo012810 napsal(a):
Tak nevím...je demokracie to co se většinově dohodne a nebo to, když si každý bede dělat co sám uzná za vhodné? I když nemám problém s jakýmkoliv lístkem, tak mám problém s definicí demokracie podle p. Beka, který je skvělým chovatelem ČS.

Pane Beran,jakou demokracii máte na mysli.To myslíte tu, kdy delegáti po dobrém guláži odsouhlasí cokoliv jak jste zde kdysi napsal?

22.12.2018 11:49
jo012810

XXX.XXX.101.35

cajzek napsal(a):
Pane Beran,jakou demokracii máte na mysli.To myslíte tu, kdy delegáti po dobrém guláži odsouhlasí cokoliv jak jste zde kdysi napsal?

Ale tak si vybrala většina zvolených delegátů, lepší by bylo napsat těch chovatelů, kteří se uvolili někam zajet( VH ČSCH, či na celostátní konferenci odbornosti). Nemusí se mi většinové rozhodnutí vůbec líbit, ale nic s tím nenadělám.....Taková jsou obecná pravidla demokracie. Pro ty, kdož se domnívájí, že nemám pravdu, je dobré si přečíst následující odkaz:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
A budu se opakovat, je nutné prosadit své vize většinově,nebo se pokusit o "revoluční" převrat a nebo se rozejít s uskupením, jehož pravidla se mi nelíbí. Jinou cestu nevidím a to i pro vize klubu ČS....Mudrování, že nebylo vyslyšeno a někdo sabotuje, či co na těchto stránkách nepřispívají k holubářské pohodě, spíše naopak. Holubařit mohu i doma bez jakéhokoliv sdružování a pokud se sdružím, musím respektovat pravidla a nebo je změnit!!!!

22.12.2018 16:28
O.K.

XXX.XXX.168.10

Takže všude ve světě kde mají kluby odpovědnost za správné šlechtění daného plemene a mají pravomoc si vybrat způsob jak toho dosáhnout je to podle naší ÚOK špatně.Měl by rozhodovat zdravý rozum , výstavy pořádané ČSCH posuzovat novým zpúsobem a kluby by si měli možnost vybrat.Jinak aroganci některých členů ÚOK a způsob jejich chování a zvolení nelze akceptovat.

22.12.2018 18:57
kaprál

XXX.XXX.73.17

O.K. napsal(a):
Takže všude ve světě kde mají kluby odpovědnost za správné šlechtění daného plemene a mají pravomoc si vybrat způsob jak toho dosáhnout je to podle naší ÚOK špatně.Měl by rozhodovat zdravý rozum , výstavy pořádané ČSCH posuzovat novým zpúsobem a kluby by si měli možnost vybrat.Jinak aroganci některých členů ÚOK a způsob jejich chování a zvolení nelze akceptovat.

To už mi zavání ANARCHIÍ. I ten největší klub by měl respektovat stanovy. Pokud si to UOK (potažmo většina členů CSCH) přeje tak, jak je to teď, tak by to měli všichni respektovat, nebo ……..

22.12.2018 19:18
jo012810

XXX.XXX.101.35

O.K. napsal(a):
Takže všude ve světě kde mají kluby odpovědnost za správné šlechtění daného plemene a mají pravomoc si vybrat způsob jak toho dosáhnout je to podle naší ÚOK špatně.Měl by rozhodovat zdravý rozum , výstavy pořádané ČSCH posuzovat novým zpúsobem a kluby by si měli možnost vybrat.Jinak aroganci některých členů ÚOK a způsob jejich chování a zvolení nelze akceptovat.

Musíte k tomuto přiložit i "právní rámec" v kterém se to děje ve světě. Někde jsem psal, že vše je tak trochu poplatné zvyklostem, ale jistě všude si sami vybrali pravidla a podle nich se chovají. Musím zdůraznit, že mi je úplně jedno, jak se bude posuzovat (posuzovací lístek), ale musí to být v rámci pravidel, které nějak většinově byla stanovena...Mě se např. nelíbí, že přes každdou obec musím jezdit rychlostí do 50 km/hod, i když chodník je od vozovky oddělen zeleným pásem v šíři 2m a domy jsou nejblíže 50 m od cesty. Ale i v této obci musím dodržovat pravidla a pokud ne, musím počítat s postihem....

22.12.2018 20:17
cajzek

XXX.XXX.168.65

kaprál napsal(a):
To už mi zavání ANARCHIÍ. I ten největší klub by měl respektovat stanovy. Pokud si to UOK (potažmo většina členů CSCH) přeje tak, jak je to teď, tak by to měli všichni respektovat, nebo ……..

Žádná anarchie,to jenom ÚOK si to nepřeje a jejich arogantní chování některých členů se skrývá za demokratickou volbou.

22.12.2018 20:22
kaprál

XXX.XXX.73.17

cajzek napsal(a):
Žádná anarchie,to jenom ÚOK si to nepřeje a jejich arogantní chování některých členů se skrývá za demokratickou volbou.

To UOK bylo zvoleno našimi hlasy, takže (bohužel, nebo bohu dík) hlas UOK je hlas většiny členů CSCH.

22.12.2018 21:58
O.K.

XXX.XXX.168.10

ÚOK nevolila většina členů CSCH ale většina delegátů odbornosti v tom je podle mého velký rozdíl.Na konference je delegován většinou ten kdo chce jet a je jedno co chová a nebo nejede nikdo.Delegáti potom odhlasují všechno jen aby byli brzy doma protože o problematice nic nevědí a někteří to mají 200 nebo250 km.Při volbě je již kandidátka připravená a není jiný vyběr.Připomínky klubů nejsou připuštěny.Klub českého staváka tu byl daleko dříve než vznikl ČSCH a oceňovací lístek mu vyhovoval 60 let anemá zájem jej měnit.A pánové z ÚOK by měli vzít v úvahu že jsme zájmový spolek a ne nám diktovat nesmysly o které nikdo nestojí.Nejhorší je když má někdo jiný názor tak přijde trest.Tak tam až jsme bohužel dospěli.Jsem členem s malou přestávkou od roku 1970 ale vážně uvažuji že členství v CSCH ukončím.

23.12.2018 08:15
kaprál

XXX.XXX.73.17

O.K. napsal(a):
ÚOK nevolila většina členů CSCH ale většina delegátů odbornosti v tom je podle mého velký rozdíl.Na konference je delegován většinou ten kdo chce jet a je jedno co chová a nebo nejede nikdo.Delegáti potom odhlasují všechno jen aby byli brzy doma protože o problematice nic nevědí a někteří to mají 200 nebo250 km.Při volbě je již kandidátka připravená a není jiný vyběr.Připomínky klubů nejsou připuštěny.Klub českého staváka tu byl daleko dříve než vznikl ČSCH a oceňovací lístek mu vyhovoval 60 let anemá zájem jej měnit.A pánové z ÚOK by měli vzít v úvahu že jsme zájmový spolek a ne nám diktovat nesmysly o které nikdo nestojí.Nejhorší je když má někdo jiný názor tak přijde trest.Tak tam až jsme bohužel dospěli.Jsem členem s malou přestávkou od roku 1970 ale vážně uvažuji že členství v CSCH ukončím.

Rozdíl v tom bohužel není! Ty delegáty zvolili námi volení delegáti při schůzi okresu. Tam dostal delegát jasný mandát jak má hlasovat! Ten delegát tam nejede za sebe, ale za členy z celého okresu. To, že Vás čeká trest za jiný názor je určitě špatně, také někdy nesdílím většinový názor a jsem za to patřičně odměněn (hlavně od těch starších členů, kteří danou věc dělají 50 let furt stejně a já po nich chci aby se to dělalo jinak. Třeba katalog se u nás dělá, že se přehne A4 secvakne se a hotovo. Je smutné se koukat na takový katalog za 40Kč). Já osobně bych hlasoval proti tomu aby si kterýkoli klub diktoval jaký oceňovací lístek chce používat, ale respektoval bych pokud by mě většina přehlasovala! Přesvědčte delegáty, nebo svaz opusťte. Jinou volbu nevidím!

23.12.2018 11:32
bflmpz

XXX.XXX.12.28

Každý tady má část své pravdy ale myslím že právě klub sdružuje chovatele-specialisty na dané Plemeno a hlavně klub(klubiste) by sem měli podílet na tvorbě či připomínkování vzorníku a metodice posuzování. Souhlasím stim že posuzování by mělo být nějakým způsobem jednotné aby vtom nebyl zbytečný bordel a chaos ale jsou plemena která se klasickým evropským způsobem posoudit nedají zářným příkladem je anglicky pávik toho prostě v kleci 50x50 neposoudite tedy abych byl přesný posoudite ale nikdy v té kvalitě jak se to u pavika požaduje protože aby pávik předvedl své přednosti či nedostatky musí chodit což v malé kleci není jaksi možné proto se vyžaduje americký způsob posuzování. Co se týče samotného CSCH tak nevidím nějakou valnou podporu klubového dění takže pokud chcou aby kluby byly loajální vůči vedení CSCH mělo by stim CSCH něco dělat a ne jen vydávat různé směrnice a stanovy.

23.12.2018 14:14
poty76

XXX.XXX.145.250

Martine jsem rád, že jsi to nakousl. Čekal jsem na to celou dobu aż to tady někdo vypíchne z povolaných, kteří to chovají. Strukturový holubi se stále posuzují americkým způsobem, tedy metodou vyřazovací. Je to tak nebo se pletu? Pokud ano, jak je to možné? A jestli se nepletu na narodních výstavách se strukturový posuzují novým způsobem. A to je přesně to, co požaduje klub čs. Posoudit pouze jednu výstavu ročně na starý posuzovací lístek, konkrétně jednu speciálku na sklonku roku. Proč tady dokola psát, že jsou směrnice, že udělejte si vlastní klub nezávislý na svazu atd.. Proč tady neustále zmiňovat, že klub čs existoval daleko dřív než svaz. Je rok 2018 a my se stále budeme koukat do let minulých. Proč? Dělejme pro holuba současnosti a do let budoucích. Proč nedělat společně. Směrnice je jako smlouva. Ke každé smlouvě se dá udělat dodatek ve které by měli být spokojené obě strany. Zde instance nejvyšší ÚOKCHH a klub čs. Házet si pod nohy klacky je zbytečné. Pořvávat na kohokoli taktéž. Klub má výbor, který dostal mandát a klub s ÚOK by měl jednat na určité úrovni, ne tak, jak jsem tomu byl bohužel přítomen v Kolíně. Mimochodem výboru čs doporučuji sepsat oficiální žádost ve dvou vyhotoveních, nechat ji úředně ověřit a s razítkem ověření doručit na ÚOK, pokud možno osobně. Zde nechat podpisem o převzetí oba listy podepsat a to jak předsedou klubu čs, tak předsedou ÚOK. Každému zůstane jedno paré. Poté budete mít v ruce jasný důkaz o převzetí oficiální žádosti v písemné formě a nebude možné psát do zápisu, že nebyla podána oficiální žádost. Já osobně bych byl velmi rád, kdyby nám staváky posuzovali delegovaní posuzovatelé, kteří můžou projít třeba i tou specializací na voláče. Je to jen návod když už se tady přete o jednom a tom samém dokola. Ta cesta je vždy a bez křečí, ale musí se chtít. Nemá smysl útočit, být arogantní a je potřeba odhodit osobní ego a hlavně, musí chtít obě strany. Je to jen názor, politika ve výstavnictví mě nezajímá. Pro chov holubů nepotřebuji nikoho, ani klub, ani ÚOK a ani svaz. Je to volnočasová aktivita, dělám si to za své prostředky a naplňuje to můj volný čas radostí v mém životě. A ty poháry, 95, 96 jsou pro mě ničím. Živé zvíře je radost, nabíjí mě to energií, vyplňuji tím veškerý volný čas. Takže žádné dovolené atd.. a koukat na to, jak někdo nechce udělat nic proto, aby jedna jediná akce byla posouzena, tak jak klub žádá a delegovaným posuzovatel krs zákaz je totální malichernost k nepochopení. Bohužel. Zdravím všechny správně praštěné holubáře Bohous P.

23.12.2018 15:46
bflmpz

XXX.XXX.110.224

poty76 napsal(a):
Martine jsem rád, že jsi to nakousl. Čekal jsem na to celou dobu aż to tady někdo vypíchne z povolaných, kteří to chovají. Strukturový holubi se stále posuzují americkým způsobem, tedy metodou vyřazovací. Je to tak nebo se pletu? Pokud ano, jak je to možné? A jestli se nepletu na narodních výstavách se strukturový posuzují novým způsobem. A to je přesně to, co požaduje klub čs. Posoudit pouze jednu výstavu ročně na starý posuzovací lístek, konkrétně jednu speciálku na sklonku roku. Proč tady dokola psát, že jsou směrnice, že udělejte si vlastní klub nezávislý na svazu atd.. Proč tady neustále zmiňovat, že klub čs existoval daleko dřív než svaz. Je rok 2018 a my se stále budeme koukat do let minulých. Proč? Dělejme pro holuba současnosti a do let budoucích. Proč nedělat společně. Směrnice je jako smlouva. Ke každé smlouvě se dá udělat dodatek ve které by měli být spokojené obě strany. Zde instance nejvyšší ÚOKCHH a klub čs. Házet si pod nohy klacky je zbytečné. Pořvávat na kohokoli taktéž. Klub má výbor, který dostal mandát a klub s ÚOK by měl jednat na určité úrovni, ne tak, jak jsem tomu byl bohužel přítomen v Kolíně. Mimochodem výboru čs doporučuji sepsat oficiální žádost ve dvou vyhotoveních, nechat ji úředně ověřit a s razítkem ověření doručit na ÚOK, pokud možno osobně. Zde nechat podpisem o převzetí oba listy podepsat a to jak předsedou klubu čs, tak předsedou ÚOK. Každému zůstane jedno paré. Poté budete mít v ruce jasný důkaz o převzetí oficiální žádosti v písemné formě a nebude možné psát do zápisu, že nebyla podána oficiální žádost. Já osobně bych byl velmi rád, kdyby nám staváky posuzovali delegovaní posuzovatelé, kteří můžou projít třeba i tou specializací na voláče. Je to jen návod když už se tady přete o jednom a tom samém dokola. Ta cesta je vždy a bez křečí, ale musí se chtít. Nemá smysl útočit, být arogantní a je potřeba odhodit osobní ego a hlavně, musí chtít obě strany. Je to jen názor, politika ve výstavnictví mě nezajímá. Pro chov holubů nepotřebuji nikoho, ani klub, ani ÚOK a ani svaz. Je to volnočasová aktivita, dělám si to za své prostředky a naplňuje to můj volný čas radostí v mém životě. A ty poháry, 95, 96 jsou pro mě ničím. Živé zvíře je radost, nabíjí mě to energií, vyplňuji tím veškerý volný čas. Takže žádné dovolené atd.. a koukat na to, jak někdo nechce udělat nic proto, aby jedna jediná akce byla posouzena, tak jak klub žádá a delegovaným posuzovatel krs zákaz je totální malichernost k nepochopení. Bohužel. Zdravím všechny správně praštěné holubáře Bohous P.

Cau Bobe,odpovim ti trochu oklikou....ve vsech evropskych i zamorskych zemich je bezne paviky(a ne jen ty napr. i kingove ci parukari)posuzovat tzv.americkym zpusobem tj.vyrazovacim pro tyto holuby je to nejlepsi zpusob posouzeni protoze to jsou holubi akce tj.chuze kdy predvadeji sve prednosti a nedostatky ale to uz sem psal...takto se holubi posuzuji na specializovanych vystavach daneho plemene a nikdo vtom zadny problem nehleda protoze vi ze jinak to posoudit proste neni mozne.Jak si sam napsal tak ano na vystavach poradanych CSCH se pavici posuzuji novym evropskym zpusobem a vtom zadny problem nevidim jelikoz mistni krajske ci narodni vystavy jsou uplne neco jineho nez vystavy specialni na techto vystavach se sejde x holubu x plemen tudiz je vporadku ze se tam posuzuje jednotnym zpusobem ale specialka?to je snad hlavne zalezitos klubu ne?Proto nevim proc UOK CSCH tak lpi na tom ze vsicni bez vyjimky musi posuzovat tim jedinym spravnym zpusobem(mysleno trochu ironicky)

23.12.2018 18:49
chovateleladna

XXX.XXX.39.35

bflmpz napsal(a):
Cau Bobe,odpovim ti trochu oklikou....ve vsech evropskych i zamorskych zemich je bezne paviky(a ne jen ty napr. i kingove ci parukari)posuzovat tzv.americkym zpusobem tj.vyrazovacim pro tyto holuby je to nejlepsi zpusob posouzeni protoze to jsou holubi akce tj.chuze kdy predvadeji sve prednosti a nedostatky ale to uz sem psal...takto se holubi posuzuji na specializovanych vystavach daneho plemene a nikdo vtom zadny problem nehleda protoze vi ze jinak to posoudit proste neni mozne.Jak si sam napsal tak ano na vystavach poradanych CSCH se pavici posuzuji novym evropskym zpusobem a vtom zadny problem nevidim jelikoz mistni krajske ci narodni vystavy jsou uplne neco jineho nez vystavy specialni na techto vystavach se sejde x holubu x plemen tudiz je vporadku ze se tam posuzuje jednotnym zpusobem ale specialka?to je snad hlavne zalezitos klubu ne?Proto nevim proc UOK CSCH tak lpi na tom ze vsicni bez vyjimky musi posuzovat tim jedinym spravnym zpusobem(mysleno trochu ironicky)

Jestli to nebude tím, že "Americký" způsob je funkční - platný ve svém americkém svazu. V Evropě máme "bodovací systém", který je stále platný, "jen" se upravila forma provedení, kdy ta stará zanikla. Čili nemá oporu v žádném fungujícím svazu. Speciálky strukturových, pokud se pamatuji z článků, jsou speciálkou zahraničního klubu (resp. jeho pobočky) na území ČR. Pokud by v nějakém chovatelském svazu užívali posuzovací lístek, jako byl ten náš bývalý, nic by přece nebránilo tomu, aby se u nás udělala podobná filiálka pro ČS s užitím takového lístku.

23.12.2018 19:11
bflmpz

XXX.XXX.223.12

chovateleladna napsal(a):
Jestli to nebude tím, že "Americký" způsob je funkční - platný ve svém americkém svazu. V Evropě máme "bodovací systém", který je stále platný, "jen" se upravila forma provedení, kdy ta stará zanikla. Čili nemá oporu v žádném fungujícím svazu. Speciálky strukturových, pokud se pamatuji z článků, jsou speciálkou zahraničního klubu (resp. jeho pobočky) na území ČR. Pokud by v nějakém chovatelském svazu užívali posuzovací lístek, jako byl ten náš bývalý, nic by přece nebránilo tomu, aby se u nás udělala podobná filiálka pro ČS s užitím takového lístku.

Pamatujete si to špatně jsme klub chovatelů strukturovych holubů ČESKÉ REPUBLIKY pletete si to s evropskyma pobockama CFC ( Central fantail club) to jsou čistě chovatele paviku kteří se sdružují v evropských pobočkách pro střední východní západní Evropu.... My jako klub sdruzujeme chovatele s české a slovenské republiky se zastoupením všech plemen strukturovych holubů a pavici i parukari se v českém klubu posuzují americkým vyrazovacim způsobem. Vyzkoušejte si ty články o speciální propagacni výstavě strukturovych holubů v České republice přečíst ještě jednou.

24.12.2018 00:46
nimels

XXX.XXX.200.29

Tuto diskusi přece jen v určitých intervalech sleduji a hodnotím ji kladně, přesto že zatím nedošlo k výraznému posunu, případně sjednocení názorů. To ale není zvláště na tomto fóru očekávatelné. Začíná mě být v této záležitosti docela jasno, protože jsem letos navštívil řadu místních, okresních, krajských, klubových i dalších opravdu velkých výstav. Opravdu sleduji a studuji způsob posuzování různých plemen holubů a to na základě vlastních zkušeností s chovem různých plemen holubů, tak i s přípravou na tyto výstavy studiem vzorníků a také diskuzemi s předními chovateli i účastníky výstav. Proto bych využil náměty i z předcházejících diskuzních příspěvků a velice stručně rekapituloval můj pohled na celu záležitost.
1) Pávíky nikdo na většině výstav / mimo klubových ? / nevystavuje , neboť "nový" posuzovací lístek a způsob posuzování naprosto nevyhovuje, a to snad ani "starý" ??
2) Nový posuzovací lístek je pro mne nepřehledný, protože má jen tři hlavní kolonky na přednosti,doporučení a vady. Do těchto kolonek jsou v nestejném pořadí a neuspořádaně vepsány příslušné údaje. K těmto údajům není nikde vysvětlen rozdíl a účel posouzení. např.doporučení : zkrátit ocas, zkrátit nohy atd. / řešení nůžkami či operací, ale úprava není možná holuba - protože vylučuje holuba pro nedovolenou ůpravu/.
3) Pokud existuje ze školení posuzovatelů jakýsi návod, že se do každé kolonky mají napsat alespoň 2 - 3 ?? přednosti či doporučení a vady jsou již nějaké vážnější nedostatky, tak mě to utvrzuje v tom, jak jsme ve starém lístku hledali, za co ty body strhnout, tak tady opět hledáme co tam za ty 2x tři údaje zase napsat. Ale to podstatné je, že se to tam nasmolí na jednu hromádku a je to nepřehledné.Výklad, co je to doporučení a co vada pro návštěvníky a asi i pro většinu chovatelů chybí, protože to alespoňi v logice běžně naší mluvy je úplně mimo mísu. / Zkrátit ocas ?? /
4) Jak vidno, tak s novým způsobem posuzování se ani většina posuzovatelů nezžila a to se již tímto způsobem posuzuje pěkná řádka roků.
5) Starý posuzovací lístek byl přehledný a odpovídal vzorníku při bodových srážkách s rozlišením malé a velké vady,příslušnou srážkou bodů, případně označením přednosti na pozici zakroužkováním či vypsáním.
6) Na výstavě Starý posuzovací lístek mě umožnil v řadě vystavených holubů rychle najít na lístku bez jeho celkového luštění - např. pěkné oko na pos. 3?, a posuzovatel tuto rychlou orientaci mohl využít i při zpětné kontrole svého posuzování. To bezesporu vede ke kvalitě posouzení.
7) Po zavedení jednotného způsobu posuzování, je obvyklé, že pokud se stále vyskytují negativní připomínky, že ÚOK tedy - Ústřední odborná komise - odborně přistoupí k řešení této probematiy a to např. soustředěním připomínek z klubů, a hlavně odborným vysvětlením, zdůvodněním - z porovnání vad a výhod. V tomto ÚOK zaspala především ve své odbornosti, kterou nahradila vyžadováním poslušnosti.
8) Nemusím znát a vědět všechno,mohu se i mýlit a proto prosím znalce této problematiky napište sem prosím, co nám ten nový posuzovací lístek přinesl, případně kde existují informace, ze kterých bych se mohl poučit a uznat, že Nový posuzovací lístek není krokem dozadu, přesto, že je "evropský" ???
p.š.

24.12.2018 08:49
O.K.

XXX.XXX.168.10

Velice dobře napsáno a popsané problémy.

24.12.2018 09:05
jirkka

XXX.XXX.247.10

Jenom drobnou odpověď. Pávíky na klasických výstavách nikdo nevystavuje, protože v běžných malých klecích se nedají objektivně posoudit. Nejdůležitější plemenný znak, který se posuzuje u pávíků je postoj a chůze (dále tělo, křídla a vějíř), což se v malých klecích (50 cm x 50 cm nebo 60 cm x 60 cm) jednoznačně posoudit nedá a tím posuzování pávíků v malých klecích nedává smysl. S druhem oceňovacího lístku to nemá nic společného.

Co se týče posuzování na novém ,, evropském,, lístku nemá klub chovatelů strukturových holubů žádné problémy a plně jej podporuje. Troufnu si říct, že pro všechny plemena strukturových holubů je naopak výhodnější a lepší, než starý český.

Chtěl bych připomenout, že Klub chovatelů strukturových holubů posuzování na Evropském lístku zavedl již v době kdy byl u nás platný ,, starý,, český oceňovací lístek a tak jsme byli pravděpodobně první klub v ČR, který posuzování na evropském lístku použil.

24.12.2018 10:40
O.K.

XXX.XXX.168.10

A nikdo vám ho nezakazoval používat i když byl platný starý.Tady je vidět když to ÚOK vyhovuje je to v pořádku když ne tak se to prostě zakáže.

24.12.2018 10:50
jo012810

XXX.XXX.101.35

jirkka napsal(a):
Jenom drobnou odpověď. Pávíky na klasických výstavách nikdo nevystavuje, protože v běžných malých klecích se nedají objektivně posoudit. Nejdůležitější plemenný znak, který se posuzuje u pávíků je postoj a chůze (dále tělo, křídla a vějíř), což se v malých klecích (50 cm x 50 cm nebo 60 cm x 60 cm) jednoznačně posoudit nedá a tím posuzování pávíků v malých klecích nedává smysl. S druhem oceňovacího lístku to nemá nic společného.

Co se týče posuzování na novém ,, evropském,, lístku nemá klub chovatelů strukturových holubů žádné problémy a plně jej podporuje. Troufnu si říct, že pro všechny plemena strukturových holubů je naopak výhodnější a lepší, než starý český.

Chtěl bych připomenout, že Klub chovatelů strukturových holubů posuzování na Evropském lístku zavedl již v době kdy byl u nás platný ,, starý,, český oceňovací lístek a tak jsme byli pravděpodobně první klub v ČR, který posuzování na evropském lístku použil.

Souhlas a k tomu jen malý dodatek. Posuzování holubů není o posuzovacím lístku, ale o posouzení typických vlastností plemene(výše popsáno pro apvíky). např. stavění, budblání, žabí skoky atd.A tak se ptám: Proč ČS nemá speciálku formou posuzování na dvoře(postava volatost temperament) a nehodnotí se jeho letové vlastnosti, orlování a to především. V tom vidím jedinečnost plemene a nikdo tuto činnost nezakazuje. Mám dojem, že se i v klubu provádělo, snad i provádí. Vystavit ČS v kleci a prioritně na něm hodnosti kresby, barvy, lesky a.j. je stejné, jako u bubláků, když prioritně neposoudím, jak "bublání"....A to je parketa klubového vyžití. Šlechtění, udržení a hodnocení plemenných znaků a vlastností daného plemene. A v tom jistě nikdo nikomu nebrání. Na tkzv. speciálce v klecích lze provést po posouzení(které je závazné pro všechny výstavy ČSCH) posouzení podle starého způsobu a říkat tomu např. plemenný výběr, typizace a nebo i jinak. Takto pracují některé kluby, pokud skutečně provádějí vlastní plemenařinu a ne jen výstavy pro poháry atd.

24.12.2018 11:22
Olánek

XXX.XXX.18.69

Primární je kvalita hodnotitele,druhotná je forma či způsob posouzení. .V Kolíně,delší ocas,srážka jeden bod,delší ocas jiný posuzovatel ohodnotil srážkou tři body,oceňovací lístky stejné.Ovšem jiná je situace z pohledu,kdo vyhraje "válku"

24.12.2018 13:04
nimels

XXX.XXX.200.29

Ve svém diskusním příspěvku jsem uvedl svůj názor a polžil otázku, na kterou zatím nikdo neodpověděl, nebo jen zástupně : např.

Jenom drobnou odpověď. Pávíky na klasických výstavách nikdo nevystavuje, protože v běžných malých klecích se nedají objektivně posoudit. Nejdůležitější plemenný znak, který se posuzuje u pávíků je postoj a chůze (dále tělo, křídla a vějíř), což se v malých klecích (50 cm x 50 cm nebo 60 cm x 60 cm) jednoznačně posoudit nedá a tím posuzování pávíků v malých klecích nedává smysl. S druhem oceňovacího lístku to nemá nic společného.
Patrně klub uznal za vhodné plemenné znaky pávíků posuzovat jiným způsobem, než je posuzovacím řádem ČSCH stanoveno a jak vidno, je to tolerováno. Dle mého názoru správně a nemám s tím problém.
Proč tedy klubu ČS, nařizovat něco, co se klubu dlouhodobě nelíbí,/ asi vědí proč/ když chovatelům pávíků je to tolerováno a taky jim chovatelé ostatních klubů do toho jakým směrem šlechtění a posuzování si zvolili nemluví a neposílají je na dvůr.
bod 1) jsem uvedl proto, že zřejmě jednotné posuzování u nás neexistuje a jak vidno ani existovat nemůže. No a jak posuzovat ČS bych ponechal na úvaze těch, kteří je chovají, spoléhal bych na to, že tomu rozumí lépe než kdokoliv jiný a UOK na tom bude s klubem spolupracovat a argumentaci povede ve věcné odborné rovině, nikoliv v tak, jak doposud.

Co se týče posuzování na novém ,, evropském,, lístku nemá klub chovatelů strukturových holubů žádné problémy a plně jej podporuje. Troufnu si říct, že pro všechny plemena strukturových holubů je naopak výhodnější a lepší, než starý český.
Toto vaše stanovisko v diskusi nezpochybňuji, pouze postrádám to podstatné sdělení, v čom je to výhodnější a lepší ????. Já jsem svůj stručný názor na porovnání posuzovacích lístků uvedl a označil jednotlivými body. A to mi od Vás ve vašem vyjádření chybí !!!! /S prominutím se tomu vašemu vyjádření říká nepodložené tvrzení/

Chtěl bych připomenout, že Klub chovatelů strukturových holubů posuzování na Evropském lístku zavedl již v době kdy byl u nás platný ,, starý,, český oceňovací lístek a tak jsme byli pravděpodobně první klub v ČR, který posuzování na evropském lístku použil.

Pro stručnost - souhlasím s tímto názorem : A nikdo vám ho nezakazoval používat i když byl platný starý.Tady je vidět když to ÚOK vyhovuje je to v pořádku když ne tak se to prostě zakáže.

Primární je kvalita hodnotitele,druhotná je forma či způsob posouzení. .V Kolíně,delší ocas,srážka jeden bod,delší ocas jiný posuzovatel ohodnotil srážkou tři body,oceňovací lístky stejné.Ovšem jiná je situace z pohledu,kdo vyhraje "válku"
O primární kvalitě hodnotitele je v tomto případě řeč mimo mísu. Tady se jedná o formu zápisu, která je na novém posuzovacím lístku méně srozumitelná a nepřehledná.viz moje stručně uvedené zdůvodnění pod jednotlivými body, které je bezpředmětné znovu pro pozornějšího čtenáře donekonečna opakovat.
A k tomu dlouhému ocasu : Máme na výstavě dva holuby, jednoho s poněkud delším ocasem a druhého s ocasem opravdu dlouhým. Tak ten první dostane na starém posuzovacím lístku -1 a ten druhý třeba ty -3. To není válka to je naprosto jasný, protože délky ocasu jsou různé.
Na Nový posuzovací lístek dostanete Doporučení : Zkrátit ocas a vyber si čím ???

Pánové, poslouchejme se, a reagujme na téma : Forma, přehlednost a vypovídací schopnost posuzovacích lístků, a to jak pro návštěvníka výstavy, pro kterého se ty výstavy konají, tak potažmo i pro vystavovatele a posuzovatele. To ostatní tu bylo již několikrát napsáno a podstatu problému to neřeší.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pěkné svátky a prosím přečtěte si PF JIrky Sudy, lépe bych to napsat neuměl.
p.š.

24.12.2018 13:35
bflmpz

XXX.XXX.12.140

Na Nový posuzovací lístek dostanete Doporučení : Zkrátit ocas a vyber si čím ??? Jelikož to tady píšete pořád dokola tak Vám to konečně vysvětlím je samozřejmé(pro Vas nejspíš ne) že nůžkami asi těžko pokud se objeví formulace zkrátit ocas zkrátit zadní partie znamená to že je holub dlouhý co je na tom k nepochopení?? Každé Plemeno má předepsanou svoji velikost(délku) proto pokud se vizuálně holub jeví delší než je předepsaná délka objeví se tato formulace.

25.12.2018 10:18
cajzek

XXX.XXX.168.65

Olánek napsal(a):
Primární je kvalita hodnotitele,druhotná je forma či způsob posouzení. .V Kolíně,delší ocas,srážka jeden bod,delší ocas jiný posuzovatel ohodnotil srážkou tři body,oceňovací lístky stejné.Ovšem jiná je situace z pohledu,kdo vyhraje "válku"

Jak se ta kvalita hodnotitele pozná na novém posuzovacím lísku,když napsat přednost,doporučení a vadu není tak složitý?

26.12.2018 19:59
touzetin

XXX.XXX.150.3

nimels napsal(a):
Tuto diskusi přece jen v určitých intervalech sleduji a hodnotím ji kladně, přesto že zatím nedošlo k výraznému posunu, případně sjednocení názorů. To ale není zvláště na tomto fóru očekávatelné. Začíná mě být v této záležitosti docela jasno, protože jsem letos navštívil řadu místních, okresních, krajských, klubových i dalších opravdu velkých výstav. Opravdu sleduji a studuji způsob posuzování různých plemen holubů a to na základě vlastních zkušeností s chovem různých plemen holubů, tak i s přípravou na tyto výstavy studiem vzorníků a také diskuzemi s předními chovateli i účastníky výstav. Proto bych využil náměty i z předcházejících diskuzních příspěvků a velice stručně rekapituloval můj pohled na celu záležitost.
1) Pávíky nikdo na většině výstav / mimo klubových ? / nevystavuje , neboť "nový" posuzovací lístek a způsob posuzování naprosto nevyhovuje, a to snad ani "starý" ??
2) Nový posuzovací lístek je pro mne nepřehledný, protože má jen tři hlavní kolonky na přednosti,doporučení a vady. Do těchto kolonek jsou v nestejném pořadí a neuspořádaně vepsány příslušné údaje. K těmto údajům není nikde vysvětlen rozdíl a účel posouzení. např.doporučení : zkrátit ocas, zkrátit nohy atd. / řešení nůžkami či operací, ale úprava není možná holuba - protože vylučuje holuba pro nedovolenou ůpravu/.
3) Pokud existuje ze školení posuzovatelů jakýsi návod, že se do každé kolonky mají napsat alespoň 2 - 3 ?? přednosti či doporučení a vady jsou již nějaké vážnější nedostatky, tak mě to utvrzuje v tom, jak jsme ve starém lístku hledali, za co ty body strhnout, tak tady opět hledáme co tam za ty 2x tři údaje zase napsat. Ale to podstatné je, že se to tam nasmolí na jednu hromádku a je to nepřehledné.Výklad, co je to doporučení a co vada pro návštěvníky a asi i pro většinu chovatelů chybí, protože to alespoňi v logice běžně naší mluvy je úplně mimo mísu. / Zkrátit ocas ?? /
4) Jak vidno, tak s novým způsobem posuzování se ani většina posuzovatelů nezžila a to se již tímto způsobem posuzuje pěkná řádka roků.
5) Starý posuzovací lístek byl přehledný a odpovídal vzorníku při bodových srážkách s rozlišením malé a velké vady,příslušnou srážkou bodů, případně označením přednosti na pozici zakroužkováním či vypsáním.
6) Na výstavě Starý posuzovací lístek mě umožnil v řadě vystavených holubů rychle najít na lístku bez jeho celkového luštění - např. pěkné oko na pos. 3?, a posuzovatel tuto rychlou orientaci mohl využít i při zpětné kontrole svého posuzování. To bezesporu vede ke kvalitě posouzení.
7) Po zavedení jednotného způsobu posuzování, je obvyklé, že pokud se stále vyskytují negativní připomínky, že ÚOK tedy - Ústřední odborná komise - odborně přistoupí k řešení této probematiy a to např. soustředěním připomínek z klubů, a hlavně odborným vysvětlením, zdůvodněním - z porovnání vad a výhod. V tomto ÚOK zaspala především ve své odbornosti, kterou nahradila vyžadováním poslušnosti.
8) Nemusím znát a vědět všechno,mohu se i mýlit a proto prosím znalce této problematiky napište sem prosím, co nám ten nový posuzovací lístek přinesl, případně kde existují informace, ze kterých bych se mohl poučit a uznat, že Nový posuzovací lístek není krokem dozadu, přesto, že je "evropský" ???
p.š.

26.12.2018 20:00
touzetin

XXX.XXX.150.3

poty76 napsal(a):
Martine jsem rád, že jsi to nakousl. Čekal jsem na to celou dobu aż to tady někdo vypíchne z povolaných, kteří to chovají. Strukturový holubi se stále posuzují americkým způsobem, tedy metodou vyřazovací. Je to tak nebo se pletu? Pokud ano, jak je to možné? A jestli se nepletu na narodních výstavách se strukturový posuzují novým způsobem. A to je přesně to, co požaduje klub čs. Posoudit pouze jednu výstavu ročně na starý posuzovací lístek, konkrétně jednu speciálku na sklonku roku. Proč tady dokola psát, že jsou směrnice, že udělejte si vlastní klub nezávislý na svazu atd.. Proč tady neustále zmiňovat, že klub čs existoval daleko dřív než svaz. Je rok 2018 a my se stále budeme koukat do let minulých. Proč? Dělejme pro holuba současnosti a do let budoucích. Proč nedělat společně. Směrnice je jako smlouva. Ke každé smlouvě se dá udělat dodatek ve které by měli být spokojené obě strany. Zde instance nejvyšší ÚOKCHH a klub čs. Házet si pod nohy klacky je zbytečné. Pořvávat na kohokoli taktéž. Klub má výbor, který dostal mandát a klub s ÚOK by měl jednat na určité úrovni, ne tak, jak jsem tomu byl bohužel přítomen v Kolíně. Mimochodem výboru čs doporučuji sepsat oficiální žádost ve dvou vyhotoveních, nechat ji úředně ověřit a s razítkem ověření doručit na ÚOK, pokud možno osobně. Zde nechat podpisem o převzetí oba listy podepsat a to jak předsedou klubu čs, tak předsedou ÚOK. Každému zůstane jedno paré. Poté budete mít v ruce jasný důkaz o převzetí oficiální žádosti v písemné formě a nebude možné psát do zápisu, že nebyla podána oficiální žádost. Já osobně bych byl velmi rád, kdyby nám staváky posuzovali delegovaní posuzovatelé, kteří můžou projít třeba i tou specializací na voláče. Je to jen návod když už se tady přete o jednom a tom samém dokola. Ta cesta je vždy a bez křečí, ale musí se chtít. Nemá smysl útočit, být arogantní a je potřeba odhodit osobní ego a hlavně, musí chtít obě strany. Je to jen názor, politika ve výstavnictví mě nezajímá. Pro chov holubů nepotřebuji nikoho, ani klub, ani ÚOK a ani svaz. Je to volnočasová aktivita, dělám si to za své prostředky a naplňuje to můj volný čas radostí v mém životě. A ty poháry, 95, 96 jsou pro mě ničím. Živé zvíře je radost, nabíjí mě to energií, vyplňuji tím veškerý volný čas. Takže žádné dovolené atd.. a koukat na to, jak někdo nechce udělat nic proto, aby jedna jediná akce byla posouzena, tak jak klub žádá a delegovaným posuzovatel krs zákaz je totální malichernost k nepochopení. Bohužel. Zdravím všechny správně praštěné holubáře Bohous P.

27.12.2018 09:02
jirkka

XXX.XXX.247.10

nimels napsal(a):
Ve svém diskusním příspěvku jsem uvedl svůj názor a polžil otázku, na kterou zatím nikdo neodpověděl, nebo jen zástupně : např.

Jenom drobnou odpověď. Pávíky na klasických výstavách nikdo nevystavuje, protože v běžných malých klecích se nedají objektivně posoudit. Nejdůležitější plemenný znak, který se posuzuje u pávíků je postoj a chůze (dále tělo, křídla a vějíř), což se v malých klecích (50 cm x 50 cm nebo 60 cm x 60 cm) jednoznačně posoudit nedá a tím posuzování pávíků v malých klecích nedává smysl. S druhem oceňovacího lístku to nemá nic společného.
Patrně klub uznal za vhodné plemenné znaky pávíků posuzovat jiným způsobem, než je posuzovacím řádem ČSCH stanoveno a jak vidno, je to tolerováno. Dle mého názoru správně a nemám s tím problém.
Proč tedy klubu ČS, nařizovat něco, co se klubu dlouhodobě nelíbí,/ asi vědí proč/ když chovatelům pávíků je to tolerováno a taky jim chovatelé ostatních klubů do toho jakým směrem šlechtění a posuzování si zvolili nemluví a neposílají je na dvůr.
bod 1) jsem uvedl proto, že zřejmě jednotné posuzování u nás neexistuje a jak vidno ani existovat nemůže. No a jak posuzovat ČS bych ponechal na úvaze těch, kteří je chovají, spoléhal bych na to, že tomu rozumí lépe než kdokoliv jiný a UOK na tom bude s klubem spolupracovat a argumentaci povede ve věcné odborné rovině, nikoliv v tak, jak doposud.

Co se týče posuzování na novém ,, evropském,, lístku nemá klub chovatelů strukturových holubů žádné problémy a plně jej podporuje. Troufnu si říct, že pro všechny plemena strukturových holubů je naopak výhodnější a lepší, než starý český.
Toto vaše stanovisko v diskusi nezpochybňuji, pouze postrádám to podstatné sdělení, v čom je to výhodnější a lepší ????. Já jsem svůj stručný názor na porovnání posuzovacích lístků uvedl a označil jednotlivými body. A to mi od Vás ve vašem vyjádření chybí !!!! /S prominutím se tomu vašemu vyjádření říká nepodložené tvrzení/

Chtěl bych připomenout, že Klub chovatelů strukturových holubů posuzování na Evropském lístku zavedl již v době kdy byl u nás platný ,, starý,, český oceňovací lístek a tak jsme byli pravděpodobně první klub v ČR, který posuzování na evropském lístku použil.

Pro stručnost - souhlasím s tímto názorem : A nikdo vám ho nezakazoval používat i když byl platný starý.Tady je vidět když to ÚOK vyhovuje je to v pořádku když ne tak se to prostě zakáže.

Primární je kvalita hodnotitele,druhotná je forma či způsob posouzení. .V Kolíně,delší ocas,srážka jeden bod,delší ocas jiný posuzovatel ohodnotil srážkou tři body,oceňovací lístky stejné.Ovšem jiná je situace z pohledu,kdo vyhraje "válku"
O primární kvalitě hodnotitele je v tomto případě řeč mimo mísu. Tady se jedná o formu zápisu, která je na novém posuzovacím lístku méně srozumitelná a nepřehledná.viz moje stručně uvedené zdůvodnění pod jednotlivými body, které je bezpředmětné znovu pro pozornějšího čtenáře donekonečna opakovat.
A k tomu dlouhému ocasu : Máme na výstavě dva holuby, jednoho s poněkud delším ocasem a druhého s ocasem opravdu dlouhým. Tak ten první dostane na starém posuzovacím lístku -1 a ten druhý třeba ty -3. To není válka to je naprosto jasný, protože délky ocasu jsou různé.
Na Nový posuzovací lístek dostanete Doporučení : Zkrátit ocas a vyber si čím ???

Pánové, poslouchejme se, a reagujme na téma : Forma, přehlednost a vypovídací schopnost posuzovacích lístků, a to jak pro návštěvníka výstavy, pro kterého se ty výstavy konají, tak potažmo i pro vystavovatele a posuzovatele. To ostatní tu bylo již několikrát napsáno a podstatu problému to neřeší.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pěkné svátky a prosím přečtěte si PF JIrky Sudy, lépe bych to napsat neuměl.
p.š.

V čem je pro nás evropský oceňovací lístek lepší než ten starý? Pokusím se Vám to vysvětlit na hypotetickém příkladu chocholatého kudrnáče, který má vynikající chocholku, ovšem špatnou kudrnatost (oba snad nejdůležitější znaky pro dané plemeno). Na starém oceňovacím lístku se obojí zapisovalo do řádku pernaté ozdoby. Tudíž posuzovatel stál před volbou zda podtržením vyjádřit přednost (chocholka), ale v tom případě již nemohl strhnout body za špatnou kudrnatost. Anebo naopak - mohl strhnout body za kudrnatost, pak už ovšem chovateli a návštěvníkům nemohl předat informaci o tom, že holub má také vynikající chocholku. Evropský oceňovací lístek mu dovoluje obojí (požití kolonek přednost - doporučen - vada), čímž dokáže daného holuba přesněji popsat a objektivněji posoudit.

S tvrzením, že tehdejší UOK (je to již více než 10 let zpět) nám při používání tzv. evropského posuzovacího lístku, který tehdy v ČR nikdo nepoužíval nedělala žádné problémy se bohužel mýlíte. Problémů jsme s tím měli moc a moc.

27.12.2018 09:40
paskov244

XXX.XXX.120.12

V tomto vlákně nejde ani tak o oceňovací lístky ale o to že by kluby by měly mít možnost si samy určit jakým způsobem budou posuzovat na svých speciálkách . Nikdo tady nepopřel kvalitu evropského typu posuzování . Spíš jde o to jestli jsou naši zástupci ve vedení svazu schopni nebo ochotni provezd dodatek ve stanovách .

27.12.2018 09:42
paskov244

XXX.XXX.120.12

A tím tyto žabo myši spory uzavřit .

27.12.2018 10:23
Olánek

XXX.XXX.18.69

paskov244 napsal(a):
A tím tyto žabo myši spory uzavřit .

Správně lepšochovatelé

27.12.2018 12:10
O.K.

XXX.XXX.168.10

paskov244 napsal(a):
V tomto vlákně nejde ani tak o oceňovací lístky ale o to že by kluby by měly mít možnost si samy určit jakým způsobem budou posuzovat na svých speciálkách . Nikdo tady nepopřel kvalitu evropského typu posuzování . Spíš jde o to jestli jsou naši zástupci ve vedení svazu schopni nebo ochotni provezd dodatek ve stanovách .

A právě v tom je problém neochota a arogance ÚOK a hlavně ukázat kdo je tady pánem.

Přidejte reakci

Přidat smajlík