Články o holubech

Nejznámější holubi – voláč elstr

Nejznámější holubi – voláč elstr

Ačkoliv není elstr v naší zemi díky širší konkurenci příbuzných plemen voláčů, zejména z okruhu našich národních plemen, rozšířeným okrasným holubem,...

Pokračujte ve čtení
Zoltán Bánoczký (SK) – život s rejdiči

Zoltán Bánoczký (SK) – život s rejdiči

V Levicích, v jižní části Slovenska v Nitranském kraji žije významný propagátor chovu výkonných i okrasných rejdičů Zoltán Bánoczký (60). Jeho jméno j...

Pokračujte ve čtení
Kolínský rejdič opět v České republice

Kolínský rejdič opět v České republice

Ze skládanky rejdičů dovezených z Nizozemska vznikl v Kolíně a okolí svébytný rejdič, jenž se na rozdíl od většiny dalších rejdičů vyznačuje silnou st...

Pokračujte ve čtení
O posuzování a školení okrasných holubů v ČR

O posuzování a školení okrasných holubů v ČR

Realita posledních let nasměrovala české chovatelství k evropskému systému posuzování, jenž nabízí atraktivní bodovou škálu v rozpětí 90–97 bodů. Posu...

Pokračujte ve čtení
S Josefem Brachtlem o chovu velkých voláčů

S Josefem Brachtlem o chovu velkých voláčů

Klub chovatelů velkých voláčů sdružuje přes padesát chovatelů z České republiky, Německa, Slovenska, Nizozemska a Polska. Jeho hlavním posláním je pro...

Pokračujte ve čtení
Okrasní holubi v zemi helvetského kříže

Okrasní holubi v zemi helvetského kříže

V poslední době do České republiky pronikají vyslanci Švýcarské konfederace především v podobě lucernských a thurgauských barevných holubů, kteří těží...

Pokračujte ve čtení
Dragouni u nás a ve světě

Dragouni u nás a ve světě

Výjimečná orientační schopnost holuba domácího byla podchycena již ve starověku, kdy holubi sloužili v širších oblastech Orientu a posléze i jinde k přenášen...

Pokračujte ve čtení
Vlastnosti, šlechtění a odchov pražského rejdiče krátkozobého

Vlastnosti, šlechtění a odchov pražského rejdiče krátkozobého

Pražský rejdič mizí z našich metropolí. V silném Brně nezbyl jediný chov, v Praze zůstávají poslední z milovníků, kteří s nostalgií vzpomínají na pomě...

Pokračujte ve čtení
Giganti v České republice

Giganti v České republice

Na všech našich velkých výstavách stále patří k nejzastoupenějším holubům zahraničního původu gigant (angl. Giant Homer). Toto americké plemeno, jež u...

Pokračujte ve čtení
Černí moravští pštrosi Pavla Bartáka

Černí moravští pštrosi Pavla Bartáka

Předseda Klubu chovatelů moravského pštrosa v České republice Pavel Barták z Tvarožné svůj život zasvětil šlechtění černého barevného rázu nejrozšířen...

Pokračujte ve čtení