České a československé prvoodchovy, 5. část – papoušci Jižní a Střední Ameriky

Amazoňané – druhy rodu Amazona patří mezi nejznámější papoušky Nového světa. Jsou to středně velcí, zavalitější ptáci s mohutnými zobáky a kratšími zakulacenými ocasy. Jsou převážně zeleného zbarvení. U většiny druhů amazoňanů je velmi obtížné určit pohlaví podle zbarvení, velikosti a hmotnosti.  

Amazoňan modročelý
Amazona aestiva – je to asi nejrozšířenější druh rodu Amazona. V našich chovech je tento amazoňan chován po mnoho let. Již v roce 1879 byl vystaven na II. výstavě ptactva v Praze. Po druhé světové válce byl k nám několikrát dovezen Zverimexem. V současné době patří k nejčastěji chovaným a odchovávaným druhům rodu. Prvním naším úspěšným chovatelem byl M. Minařík, který v roce 1977 odchoval dvě mláďata – jednalo se o první úspěšný individuální odchov na našem území. Zoologické zahrady docílily úspěšných odchovů o několik let dříve – Východočeská zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem tyto amazoňany odchovávala od roku 1972, v brněnské zoologické zahradě bylo docíleno odchovu v roce 1973.
Amazoňan oranžovokřídlý/venezuelský
Amazona amazonica – v našich chovech je znám také velmi dlouhou dobu – v roce 1879 na II. výstavě ptactva v Praze vystavoval šest exemplářů obchodník s exotickým ptactvem F. Petzold. V letech 1931–1936 importovala pražská zoologická zahrada čtyři kusy těchto amazoňanů. Prvního odchovu docílil po letech neúspěšných hnízdění M. Roháč. V roce 1977 uměle  dokrmil jedno mládě, následující rok již rodičovský pár odchoval své jediné mládě samostatně. V roce 1978 se odchov dvou mladých podařil i u Slavoje Drozdka.
Amazoňan běločelý
Amazona albifrons – tento amazoňan patří k nejmenším druhům rodu Amazona. Pohlaví u tohoto druhu lze rozlišit podle zbarvení křídel – samec má v křídlech červená pera. Nejstarší záznam v ČR pochází z roku 1942 – profesor Štěpnička daroval tohoto amazoňana pražské zoologické zahradě. V ČR byl docílen první odchov u Josefa Tycara v roce 1982.
Amazoňan kubánský
Amazona leucocephala – patří k nejdéle známým americkým papouškům. Popsal ho již v 16. století Aldrovani. U nás byl chován již v 19. století. V roce 1880 a 1881 byl vystavován na výstavě ptactva v Praze F. Petzoldem. V roce 1963 dovezla pražská zoologická zahrada z Kuby čtyři exempláře. Na počátku 80. let dvacátého století byl u nás tento druh nejpočetněji chovaný z celého rodu Amazona. Amazoňané dovezení z Kuby byli obvykle ve velmi dobré kondici a tu si udržovali i v zajetí. První úspěšné odchovy těchto amazoňanů měl u nás T. Oravec. V roce 1973 odchoval jeho pár jedno mládě. Dalších odchovů docílil i v následujících letech. V roce 1979 odchoval jedno mládě také Slavoj Drozdek a tři mláďata V. Michálek.
Amazoňan haitský
Amazona ventralis – byl vystavován již roku 1879 na II. výstavě ptactva v Praze – vystavovali jej V. Schobl a V. Petzold. V roce 1942 je vlastnila také pražská zoologická zahrada. V roce 2000 odchoval J. Nedělník jedno mládě. V současné době je v ČR odchováván u více chovatelů.
Amazoňan nádherný
Amazona pretrei – v minulosti se do Evropy dostal tento amazoňan velice vzácně. Do České republiky se dostalo několik párů amazoňanů nádherných koncem 80. let. V roce 1992 je u nás odchoval Jan Nedělník – čtyři mláďata – později své odchovy mnohokrát zopakoval. Nyní je u nás chován a odchováván více chovateli.
Amazoňan zelenolící
Amazona viridigenalis – v našich chovech byl zastoupen již před druhou světovou válkou – byl vystavován v roce 1932 na II. výstavě KPEP v Praze (vystavovatel Stránský) a také v roce 1936 na výstavě KPEP ho vystavila J. Krienertová. Po druhé světové válce byl chován od roku 1950 v pražské zoologické zahradě, do soukromých chovů se dostal až koncem 70. let. V bývalém Československu odchoval V. Rubeš v roce 1978 jedno mládě. V následujících letech odchovával 2–3 mláďata ročně. Další odchovy u tohoto druhu u nás docílili Jiří Beneš v roce 1983, v roce 1984 Čestmír Drozdek, na Slovensku v témže roce D. Šarvaic.
Amazoňan fialovotemenný
Amazona finschi – první odchov v bývalém Československu zaznamenal K. Bartolšic v roce 1983, kdy odchoval dvě mláďata. Jeho chovný pár pravidelně hnízdil a odchovával mláďata bez zásahu chovatele i v dalších letech.
Amazoňan žlutolící
Amazona autumnalis – vytváří čtyři zeměpisné poddruhy. První odchov v ČR u amazoňana žlutolícího nominátní formy docílil Čestmír Drozdek v roce 1988. Poddruh lilacina byl také poprvé odchován u Čestmíra Drozdka v roce 1994. Odchovu tohoto poddruhu dosáhl v následujícím roce také Jan Nedělník.
Amazoňan modrobradý
Amazona festiva – je to jediný zástupce rodu Amazona, který má spodní záda a kostřec šarlatově červené. K nám se dostal tento vzácný amazoňan koncem 19. století – v letech 1979, 1980 a 1981 jej vystavoval F. Petzold na výstavách ptactva v Praze. V roce 1950 jej chovala pražská zoologická zahrada. Po roce 1985 se několik párů dostalo i do našich chovů. U nás zaznamenali odchov chovatelé K. Šimon a K. Vinš v roce 1998, v roce 1999 odchovali jedno mládě také V. Novotný a Jiří Zitta.
Amazoňan žlutohlavý velký
Amazona oratrix – u nás tohoto atraktivního amazoňana odchoval v roce 1984 J. Beneš, v roce 1986 také J. Ovísek, K. Már a manželé Drozdkovi.
Amazoňan žlutohlavý
Amazona ochrocephala – vytváří osm zeměpisných poddruhů. Byl v minulosti početně nabízen. Svým nadáním pro mluvení patří mezi nejlépe mluvící papoušky. Jsou velice oblíbení a stávají se milým společníkem každého majitele. Nominátní poddruh ochrocephala byl vystavován V. Scho­blem a F. Petzoldem na výstavách ptactva v Praze (1879, 1881, 1882). V ČR zaznamenal první odchov poddruhu ochrocephala (amazoňan žlutohlavý surinamský) J. Beneš v roce 1984. Poddruh panamensis (amazoňan žlutohlavý pa­namský) byl velmi oblíben a v mi­nulosti početně dovážen. V ČR tento poddruh odchovali v roce 1985 Čestmír Drozdek (1+3 mláďata ) a Čestmír Pchálek (2 mláďata). O rok později docílil odchovu „panamců“ také J. Rabušic.
Amazoňan vojenský
Amazona mercenaria – do Evropy se tento amazoňan v minulosti nedovážel (nemá atraktivní zbarvení a velice obtížně se odchytával). Jeho první fotografie se objevila v odborném tisku až v roce 1985, kdy byl dovezen do ptačího parku Walsrode, Loro Parku na Tenerife a do Zoo Jersey. Do České republiky se dostal asi v 80. letech, v roce 1991 ho vystavoval L. Hovorka na výstavě KPEP v Praze. V České republice ho odchoval V. Novotný a J. Zitta v roce 1999. S největší pravděpodobností se jednalo o světový prvoodchov. Následně byl odchován ještě u dalšího českého chovatele. Nesprávně se jako světový prvoodchov uvádí odchov v Loro Parku na Tenerife v roce 2001 (zdroj: časopis Papoušci č. 6/2002).
Amazoňan pomoučený
Amazona farinosa – tento amazoňan vytváří šest zeměpisných poddruhů. Je to velký, klidný a hodně hlasitý amazoňan, jeho zbarvení je převážně zelené. Nejstarší záznam o jeho přítomnosti na evropském kontinentu byl zveřejněn v katalogu III. výstavy ptactva v Praze v roce 1880, kdy jej vystavoval opět F. Petzold . Do pražské zoologické zahrady se dostal v roce 1950. V roce 1982 ho u nás choval V. Šimon, na Slovensku Z. Pichlík. V ČR je odchoval M. Pavlata v roce 2000 – jednalo se amazoňana pomoučeného karibského (ssp. guatemale).
Amazoňan mnohobarvý
Amazona versicolor – je to ohrožený, velice vzácný ostrovní amazoňan. V ČR chová tyto amazoňany J. Nedělník. Jeden pár mu zahnízdil v roce 2001. Samice snesla dvě oplozená vejce a byla odchována dvě mláďata.
Amazoňan Guldingův
Amazona guldingii – je to další velmi vzácný druh vyskytující se jen na malém sopečném ostrůvku St. Vincent v Malých Antilách. Je podivuhodné, že tento amazoňan dosud nebyl vyhuben, protože má na ostrově St. Vincent nejen mnoho predátorů, ale nemilosrdná je pro něj i sama příroda – oblast jeho výskytu ohrožují každoročně prudké lijáky doprovázené vichřicemi, které zničí mnoho jeho snůšek i mláďat. V ČR se tento druh chová u dvou předních chovatelů. Odchov se podařil v chovatelském zařízení Jana Nedělníka.
Amazoňan vějířový
Deroptyrus accipitrinus – tento druh má v týlu prodloužená péra, která tvoří široký a pohyblivý límec. Tento amazoňan byl znám již v roce 1605. U nás byl vystaven v roce 1953 a 1957 na Výstavě KPEP v Praze. Vystavovatelem byla pražská zoologická zahrada. V roce 1976 a 1977 ho vystavoval Z. Pichlík na Exotě v Olomouci. V České republice jej jako první odchoval F. Šlingr v roce 1995.
Amazoňan modrobřichý
Triclaria malachitacea – menší netypický amazoňan s vyjádřeným pohlavním dimorfismem: samec má střed břicha a spodní prsa purpurová, samice má tyto oblasti zelené. U nás tyto zajímavé amazoňany jako první odchoval Jan Nedělník. Pár zakoupil v roce 2004, po výměně samce snesla samice v květnu 2006 šest oplozených vajec – snášela každé čtyři dny! Chovatel tři oplozená vejce vložil do líhně a tři ponechal v hnízdě. Byla odchována dvě mláďata z líhně a dvě pod rodiči (zdroj: časopis Nová Exota č. 10/2006).
Amazoňan žlutobřichý
Alipiopsitta xanthops – nyní se dle nové taxonomie řadí mezi amazonky, ale ještě nedávno byl zařazen do rodu Amazona. Do našich chovů se tento vzácnější papoušek dostal až koncem minulého století. Byli již vícekrát odchováni – v roce 2000 je například odchoval Jan Nedělník od dvou chovných párů.

 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře