Čtyřnozí pomocníci na míru Část osmá – organizace a společnosti v České republice


Čtyřnozí pomocníci na míru Část osmá – organizace a společnosti v České republice

V České republice je celá řada společností, které se zabývají výchovou, výcvikem a využitím psích asistentů. Některé se zaměřují jen na určité typy těchto pomocníků (např. střediska pro výcvik vodicích psů nebo canisterapeutická sdružení), jiné jsou schopné vycvičit pejska jako pomocníka pro jakýkoli druh postižení. Stejně tak existují organizace, které chlupaté pomocníky „pouze“ cvičí, a naopak další, co např. evidují canisterapeutické týmy či sdružují držitele vodicích psů (Klub držitelů vodicích psů). Vyskytují se u nás i vzdělávací centra (SVOPAP s. r. o. apod.), která umožňují kvalitní vzdělávání široké veřejnosti, probíhá zde například kurz „Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti“ určený všem zájemcům o canisterapii, je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem zemědělství ČR.

Většina těchto společností se buď sama podílí, nebo je nápomocna při zaměstnávání lidí s různým postižením, zabývají se také právní problematikou, protože jedním z hlavních cílů každého takového subjektu je zrovnoprávnění všech asistenčních psů (zejména v oblasti jejich financování). V nespolední řadě je třeba připomenout, že všechny organizace poskytují vycvičené psí pomocníky zcela bezplatně.Pestrá společnost, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Pestrá společnost vznikla počátkem roku 2009 a má celostátní působnost. Jejím hlavním cílem je výcvik různých typů asistenčních psů, vedle toho i realizace projektů k volnočasovým aktivitám lidí s postižením, kynologická poradna a osvětová činnost pro širokou veřejnost. V kynologické poradně poskytují konzultace jak pro stávající majitele psů, tak pro teprve budoucí majitele čtyřnohých parťáků. Pořádají vzdělávací programy, prezentace a praktické ukázky pro studenty středních i základních škol. Pestrá společnost každoročně pořádá i rekondiční pobyty pro své klienty i další žadatele o asistenční pejsky.


V Pestré společnosti cvičí pejsky asistenční vodicí, asistenční pro osoby s tělesným postižením, asistenční signální, asistenční canisterapeutické i asistenční psy pro lidi s kombinovaným a vícečetným postižením. Mezi výhody se řadí výběr z různých plemen dle povahy, velikosti, budoucího využití, požadavků majitele apod., psi ve výcviku nejsou umístěni v kotci, ale v domácím prostředí u svých cvičitelů a pravidelně se setkávají se svým budoucím páníčkem a jeho rodinou. Takový hafan musí absolvovat povahové testy a také kompletní testy zdravotní, kam patří rentgen kyčlí a loktů (DKK, DLK), EKG srdce, interní vyšetření s krevními testy a vyšetření očního pozadí. Během celého výcviku je monitorován a testován, na závěr skládá příslušnou zkoušku dle typu výcviku před nezávislým rozhodčím.


Pomocné tlapky, o. p. s.
Pomocné tlapky byly založeny v únoru 2001, mají celostátní působnost a od počátku se zabývají chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Cvičí pejsky pro ty, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, pro osoby nevidomé, pacienty se záchvatovým onemocněním a také lidi s onemocněním kombinovaným. Od svého založení patří do náplně této společnosti i canisterapie a samozřejmě osvětová činnost, pořádání besed a ukázek výcviku pro děti i mládež. Přednášky s ukázkami dělají Tlapky ve školách všech typů - mateřských, základních, středních, speciálních, odborných, vysokých i na rekvalifikačních kurzech. Tato organizace poskytuje odborné poradenství v oblasti legislativy týkající se přístupu klientů s asistenčními psy do veřejných prostor, financování, pojištění a cestování se psy. Jednou ročně vydávají Pomocné tlapky zpravodaj o své činnosti a všem, co souvisí s asistenčními psy.


Od svého vzniku spolupracují s organizacemi ADI, International Association of Assistance Dog Partners (IAADP) a Delta Society. Od roku 2004 jsou plnoprávným členem ADEu. Pomocné tlapky cvičí výhradně labradorské a zlaté retrívry s průkazem původu, kteří pocházejí od jejich vlastních chovných fen. Po secvičování tým absolvuje závěrečnou zkoušku podle mezinárodních standardů. Jednou za 18 měsíců je potřeba přítomnost klienta na tzv. rekondici, kde se kontrolují a testují psí pomocníci. Kromě toho jsou klienti Pomocných tlapek povinni zasílat pravidelné hodnocení o práci svého asistenčního psa.


Na canisterapeutickou činnost Pomocných tlapek navázala společnost Anitera o. p. s., od které převzala i péči o stávající canisterapeutické týmy. Nevěnuje se pouze canisterapii, ale zajišťuje komplexní služby v oblasti terapií za pomoci zvířat (psů, koček, koní i dalších zvířat). Jednak poskytuje animoterapeutické služby, za druhé se věnuje vzdělávání v této oblasti a v neposlední řadě sem patří i informační a osvětová činnost.Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s.

Helppes se zabývá zejména výcvikem asistenčních psů pro osoby s různým typem postižení, cvičí asistenční psy pro vozíčkáře a tělesně postižené (tzv. balanční psy), psi vodicí, dále signální pejsky pro osoby se sluchovým či záchvatových onemocněním, psy pro canisterapii a samozřejmě pro lidi s kombinovanými handicapy a v neposlední řadě i psí pomocníky pro dětské klienty. Toto centrum je členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe (ADEu), Assistance Dogs International (ADI) a vlastní certifikát společnosti Delta Society, která se zaměřuje na terapii pomocí zvířat, spolupracuje s Českým kynologickým svazem (ČKS).


Pro veřejnost Helppes pořádá kurzy společenské výchovy psů, agility, obedience a také testování canisterapeutických týmů. Do osvětové činnosti můžeme zařadit ukázky výcviku asistenčních psů, různé prezentace, přednášky a besedy. Tyto jsou určeny pro děti od předškolního věku přes žáky škol základních, středních, vyšších odborných až po studenty škol vysokých. Helppes též každoročně pořádá rekondičně integrační pobyty určené osobám s nejrůznějším typem postižení, které zahrnují vzdělávací, pracovní, sportovní i volnočasové aktivity. Od roku 2005 tato společnost vydává čtvrtletník – bulletin „Helppsík“.


Předností asistenčních pejsků od společnosti Helppes je absolvování povahových a zdravotních testů, ty zahrnují RTG vyšetření kyčelních a loketních kloubů, vyšetření očního pozadí. Je zde možnost volby dle plemene a velikosti psa, závěrečná část výcviku probíhá ve spolupráci s klientem, nakonec všichni psi skládají zkoušky před nezávislým rozhodčím ČKS, předávání je ukončeno „Testem chování psa na veřejnosti“. Organizace Helppes také umožňuje účast na rekondičních pobytech i těm klientům, kteří mají psího pomocníka vycvičeného u jiného subjektu.Pes pomůže
Občanské sdružení Pes pomůže se od roku 2001 věnuje výcviku speciálních psů pro lidi se zdravotním postižením. Mezi klienty této organizace patří osoby nevidomé, dále lidi upoutaní na vozík či lůžko, dlouhodobě nemocní, s poruchou rovnováhy a osoby s mentálním postižením. Stejně jako ostatní organizace se i tato zabývá osvětou a propagací asistenčních psů. I spolek Pes pomůže vydává svůj zpravodaj, kde široké veřejnosti přibližuje práci psích pomocníků a zprávy o své činnosti.


Pro společnost Pes pomůže cvičí většinu asistenčních pejsků Výcviková škola Kadlečkových, která se tímto zabývá již více než dvacet let. Byl zde vycvičen a předán vůbec první asistenční pes v ČR (rok 1994). Po výcviku různých plemen psů se zde nejlépe osvědčili retrívři pro jejich vysokou pracovní inteligenci a veselou přátelskou povahu. Jejich vrozené vlastnosti je přímo předurčují k tomu, aby byli dobrými aportéry. Na počátku výcviku projde hafík řadou psychických i fyzických testů a ještě zdravotní prohlídkou. Udělají se mu rentgeny a pomocí různých vyšetření se eliminují genetické vady.Pes pro Tebe
Pes pro Tebe je centrum výcviku vodicích a asistenčních psů, je členem ADEu. Na výcvik nejčastěji využívají retrívry a Border kolie, ale cvičí i plemena jiná dle potřeb a přání klientů. Vhodní jedinci se dají najít např. mezi plemeny, jako je krátkosrstá kolie, bílý švýcarský ovčák, královský pudl, belgický ovčák, či speciálními kříženci určenými pro tento výcvik (např. kříženec labradorského a zlatého retrívra).


Výhody výcviku pejsků u společnosti Pes pro Tebe jsou jistě jejich zdravotní testy zahrnující RTG DKK a DLK, vyšetření očního pozadí (u plemen trpících očními problémy) a samozřejmě vyšetření srdce i krevní testy. Dále testy na onemocnění diabetem, ledvin, jater, slinivky, žaludku a páteře. Klient má možnost výběru konkrétního plemene, může se svým budoucím pomocníkem být v kontaktu po celou dobu předvýchovy a následného výcviku. Hafani jsou během výchovy i výcviku umístěni v bytě a pro své klienty tato organizace pořádá pravidelná soustředění. Majitelé pejsků se speciálním výcvikem (vycvičených u společnosti Pes pro Tebe) zde mohou se svým pomocníkem navštěvovat zdarma výcvikové lekce jakéhokoli kynologického sportu.SVVP Praha a ŠVVP Brno
Středisko výcviku vodicích psů (SVVP) má sídlo v Praze – Jinonicích a je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Kromě veškeré péče související o osoby s postižením zraku je samozřejmě nejdůležitější funkcí SVVP výchova a výcvik vodicích psů. Toto středisko je od roku 1997 plnohodnotným členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation – IGDF), což je nejprestižnější organizace na světě sdružující zařízení zabývající se výcvikem vodicích psů. Nejčastěji jsou zde cvičena plemena labradorský retrívr, Zlatý retrívr, první generace (F1) kříženců těchto dvou plemen, jiná plemena se cvičí pouze okrajově. Všechna štěňátka jsou předaná dobrovolným vychovatelům, kteří se o ně starají do jednoho roku života a pravidelně po šesti týdnech se potkávají na tzv. setkání štěňat. Jednou z funkcí střediska je i teoretická a praktická příprava žadatele na převzetí a užívání pejska. Samozřejmá je i pomoc při řešení různých problémů týkajících se vodicího psíka během jeho celé činné služby.


V Brně působí obdobná organizace – škola pro výcvik vodicích psů (ŠVVP). I tato společnost je členem IGDF (od roku 2006) a výcvikem psů pro osoby nevidomé a silně slabozraké se zabývá od roku 1994. Od svého počátku zde využívají tzv. pečovatelské rodiny, kde vyrůstají štěňátka budoucích psích asistentů. Mezi plemena psů, která tu cvičí, patří labradorský retrívr, zlatý retrívr, flat coated retrívr, královský pudl, labradoodle (kříženec pudla a labradorského retrívra), Německý ovčák a bílý švýcarský ovčák. Vyřazení vodicí pejsci se často mohou uplatnit jako parťáci do rodin s dětmi s různým postižením nebo jako společníci starších lidí. S touto školou spolupracuje občanské sdružení Vodicí Pes, jež pomáhá a podporuje osoby se zrakovým postižením.


Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5


Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře