Kastrace fen - možnosti moderní medicíny

Obsah
  1. Neinvazivní a reverzibilní (dočasné) metody 
  2. Chirurgická kastrace může mít různé podoby
  3. Výhody a rizika kastrace

Dočasné či trvalé přerušení reprodukčního cyklu fen je často žádaným krokem ze strany majitelů. Důvodů je hned několik. Asi nejčastěji je cílem zabránit nechtěnému zabřeznutí feny, která nemá být využívána jako chovná. Dalším důvodem je prevence onemocnění pohlavních orgánů v pozdějším věku, jako je například pyometra (hnisavý zánět dělohy) nebo cysty a nádory na vaječnících. Někteří majitelé si přejí potlačit říji u feny kvůli nežádoucím změnám chování a nálad, jako je třeba neposlušnost, útěky nebo agrese spojená s obdobím hárání.

Neinvazivní a reverzibilní (dočasné) metody 

Reprodukční cyklus u fen může být kontrolován buď dočasně pomocí léků nebo trvale chirurgickými metodami. V různých částech světa je přístup k této problematice různý. Například v Norsku je chirurgické odstranění pohlavních orgánů u fen a psů z preventivních důvodů zakázáno a smí být prováděno pouze při onemocnění. Zde tedy bývá často používáno medikamentózní ošetření. Naopak v USA jsou preventivní kastrace velmi časté a nezřídka bývají prováděny již ve štěněcím věku.

Co se týče léků využívaných k pozastavení cyklu u fen, asi nejbezpečněji se jeví lék zvaný deslorelin, který je aplikován v podobě podkožního čipu. Pokud je aplikace prováděna pravidelně každých 5 měsíců, tak fena nehárá a nemůže zabřeznout. Po jeho vysazení se cyklus opět obnoví a fena může bezpečně zabřeznout. Nevýhodou tohoto čipu je jeho vyšší cena.

V minulosti byly k regulaci říje u fen hojně používány hormonální preparáty na bázi hormonu progesteronu nebo testosteronu aplikované injekčně nebo v podobě tablet. Jejich použití s sebou ale nese mnohá rizika, například rozvoj nádorů mléčné žlázy, vznik cystické hyperplazie endometria a s ní související pyometry (hnisavý zánět dělohy) nebo rozvoj cukrovky. Veterinární lékař, který si je vědom těchto rizik, vám proto většinou aplikaci těchto antikoncepčních léků ani nebude nabízet.

Chirurgická kastrace může mít různé podoby

Nejběžnější metodou zastavení reprodukčního cyklu u fen je metoda chirurgická. Zákrok je prováděn vždy v celkové anestezii a spočívá v odstranění obou vaječníků (ovariektomie - OE) nebo v odstranění vaječníků spolu s dělohou (ovariohysterektomie - OHE). Je-li děloha intaktní, tedy bez viditelných změn, může být feně ponechána a stačí odstranit pouze vaječníky. Samotná ovariektomie je zákrok jednodušší a feně se tak zkrátí doba, po kterou musí setrvat v celkové anestezii. Po kompletním odstranění vaječníků děloha atrofuje a změní se v tenký vazivový proužek. Je tedy na rozhodnutí chirurga, jestli se rozhodne pro provedení OE či OHE.

V posledních letech je v souvislosti s preventivní kastrací fen často zmiňována laparoskopie. Jedná se o metodu, kdy se neotvírá dutina břišní větší ranou ve střední linii, ale vstupuje se do ní třemi menšími rankami s pomocí endoskopických nástrojů a zobrazovací techniky. U tohoto typu zákroku bývá popisována menší bolestivost a rychlejší hojení, zato ale podstatně vyšší cena oproti klasickému chirurgickému zákroku. Výhody laparoskopie jsou ale velmi závislé na zkušenosti lékaře, který ji provádí.

Výhody a rizika kastrace

Preventivní chirurgická kastrace s sebou nese mnoho zdravotních benefitů, ale má i svá proti. Co se týče zmiňovaných ,,PRO“, pak je to především snížení rizika nádorů mléčné žlázy v pozdějším věku (pokud je OE provedeno mezi prvním a druhým háráním, klesá riziko o 90%), zabránění zánětů a nádorových onemocnění pohlavních orgánů, zabránění falešným i skutečným březostem a s tím spojenými komplikacemi. Mezi nejčastěji zmiňované ,,PROTI“ pak patří vznik obezity, močové inkontinence nebo změn chování. Váš veterinární lékař by Vás měl seznámit se všemi výhodami i riziky tohoto zákroku, abyste se mohli adekvátně rozhodnout, zda ke kastraci Vaší fenky přistoupit a případně v jakém věku.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (2x):

1
2
3
4
5

Autor textu MVDr. Tereza Jeřábková

Veterinární lékařka malých zvířat zaměřující se zejména na stomatologii a interní medicínu.

Autor fotografií zdroj: Pixabay

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

15.4.2020 22:06

těch negativ je podstatně víc

• Pokud je udělána před 1. rokem věku feny, podstatně zvyšuje riziko rakoviny kostí; což je běžná rakovina u větších plemen se špatnou prognózou.
• Zvyšuje riziko rakoviny sleziny o faktor 2,2 a rakoviny srdečních cév o faktor >5; což je běžná rakovina a významná příčina smrti některých plemen.
• Ztrojnásobuje riziko hypotyreózy (chorobný stav vyvolaný sníženou nebo zaniklou činností štítné žlázy s nedostatečnou produkcí tyroidních hormonů).
• Zvyšuje riziko obezity o faktor 1,6-2, což je běžný zdravotní problém u psů s mnoha spojenými zdravotními problémy.
• Způsobuje inkontinenci moči o 4-20% u fen.
• Zvyšuje riziko trvalých nebo navracejících se infekcí močových cest o faktor 3-4.
• Zvyšuje riziko ustupující pochvy (vulva hypoplasia), vaginálních zánětů, hlavně u fen
kastrovaných před pubertou.
• Zdvojnásobuje malé riziko (<1%) nádorů močových cest.
• Zvyšuje riziko ortopedických poruch.
• Zvyšuje riziko nepříznivé reakce na očkování.