Atlas králíků

Tříbarevný strakáč (TS)

Tříbarevný strakáč (TS)

Tříbarevný strakáč (TS)

Plemeno tříbarevný strakáč se řadí mezi vyloženě vzácná střední plemena králíků v ČR. V roce 2019 bylo prostřednictvím okresní registrace Českého svazu chovatelů, z. s...

Více o tříbarevném strakáčovi (ts)
Tříslový (T)

Tříslový (T)

Tříslový (T)

Plemeno tříslový se řadí mezi sice tradiční, ale méně chovaná malá plemena králíků v ČR. Nejvyšší popularitu mají třísloví v černém barevném rázu, ten tvoří více jak 9...

Více o tříslovém (t)
Turnézský zlatý (Tz)

Turnézský zlatý (Tz)

Turnézský zlatý (Tz)

Plemeno turnézský zlatý se řadí vzácná střední plemena králíků v ČR.

Více o turnézském zlatém (tz)