Články o ovcích, kozách

TESTOVÁNÍ VLOH OVČÁCKÉHO PSA

TESTOVÁNÍ VLOH OVČÁCKÉHO PSA

Organizování testu vloh slouží zejména jako přístupná forma standardizovaného úvodu pro majitele psů k pasení, kteří jinak k této činnosti nemají bu...

Pokračujte ve čtení
Rady chovatele ovcí

Rady chovatele ovcí

Na trhu na plemenné berany v Opatově na Třebíčsku rozdával kupujícím a zároveň potencionálním chovatelům ovčácký mistr Pavel Mátl stránku textu, kte...

Pokračujte ve čtení
ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

V posledních deseti letech se uskutečnila zásadní změna technologie chovu přechodem na nově chovaná plemena ( z vlnařské na masnou užitkovost ). Vzn...

Pokračujte ve čtení
NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ OVCÍ

NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ OVCÍ

diagnostika léčba prevence Co je původcem nakažlivého kulhání ovcí? baktérie Dichelobacter (Bacteroides) nodosus anaerobní baktérie, ob...

Pokračujte ve čtení
Chov kozy domácí

Chov kozy domácí

Za předky kozy domácí se pokládá koza bezoárová a koza šrouborohá. Domestikace proběhla v mladší době kamenné 6000 - 2000 let p.n.l., pravděpodobně......

Pokračujte ve čtení