Články o ovcích, kozách

ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

V posledních deseti letech se uskutečnila zásadní změna technologie chovu přechodem na nově chovaná plemena ( z vlnařské na masnou užitkovost ). Vzn...

Pokračujte ve čtení
NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ OVCÍ

NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ OVCÍ

diagnostika léčba prevence Co je původcem nakažlivého kulhání ovcí? baktérie Dichelobacter (Bacteroides) nodosus anaerobní baktérie, ob...

Pokračujte ve čtení
Chov kozy domácí

Chov kozy domácí

Za předky kozy domácí se pokládá koza bezoárová a koza šrouborohá. Domestikace proběhla v mladší době kamenné 6000 - 2000 let p.n.l., pravděpodobně......

Pokračujte ve čtení