Články o různém

Naučte se o nás starat

Naučte se o nás starat

Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem •pokračování z Fauny č. 4 Zdravotní poškození způsobené ubytováním Ubytování zvířat je vizitkou chovatele...

Pokračujte ve čtení
Zpráva Moravského ornitologického spolku

Zpráva Moravského ornitologického spolku

Ptáci zvěstují příchod jara Teplé únorové počasí urychlilo návrat ptáků z teplých krajin. Členové Moravského ornitologického spolku zaznamenali p...

Pokračujte ve čtení
Naučte se o nás starat

Naučte se o nás starat

Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem •pokračování z Fauny č. 3 Určování pohlaví Nečiní problémy tam, kde je vyvinut sexuální dimorfismus, tj.....

Pokračujte ve čtení
Opět ty inzeráty

Opět ty inzeráty

O inzerátech byly popsány stohy papírů, ale někteří chovatelé jako by ani neměli zájem, brát na to zřetel. Pominu-li některé zkomoleniny a obsah, pa...

Pokračujte ve čtení
Naučte se o nás starat - Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem
Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem

Naučte se o nás starat - Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem

•pokračování z Fauny č. 2 Evidence zvířat Odstavec c) mluví o mikročipech, což je rychle se vyvíjející model označování zvířat. Mikročip je tyči...

Pokračujte ve čtení
Naučte se o nás starat

Naučte se o nás starat

Zvěrolékařský průvodce exotickým chovem •pokračování z Fauny č. 1 Evidence zvířat Chovatel, vědomý si ošidnosti své paměti, si vede o událostech....

Pokračujte ve čtení
Informace pro předplatitele

Informace pro předplatitele

Při zabezpečování předplatného v roce 2000 docházelo poměrně často k problémům, považujeme proto za nutné celou situaci vysvětlit. Předplatné pro Fa...

Pokračujte ve čtení