Články o Křečkovi velkém

Křeček velký
Vladimír Motyčka

Křeček velký

Křeček velký

(Hypogeomys antimena) Anglicky – Madagascar Giant Jumping Rat, německy – Votsotsa, Madagassische Riesenratte, rusky – voalavo, chipogeomis, pols......