Články o koních

ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

ROČNÍ MODELOVÝ ZDRAVOTNÍ PROGRAM STÁDA OVCÍ

•pokračování z Fauny č. 3 15. dubna - 5. června: Kontrola bahnění u dodatečně zabřezlých bahnic. Aseptické provedení (s ohledem na stáří jehň...

Pokračujte ve čtení
Körung holštýnských hřebců 2000

Körung holštýnských hřebců 2000

Letošní körung probíhal ve dnech 2. - 5. 11. 2000 a kvalifikovalo se celkem 88 hřebců. Součástí körungu - předvýběru je aukce vybraných a nevybranýc...

Pokračujte ve čtení
Reiningový kůň

Reiningový kůň

Dokonalý reiningový kůň musí být klidné, vyrovnané povahy, musí být pracovitý a schopný ihned reagovat na jemné, neznatelné pobídky svého jezdce. Dí...

Pokračujte ve čtení
Požadavky na ustájení koní

Požadavky na ustájení koní

•dokončení z FAUNY č. 1/2001 Individuální vazné ustájení: Toto ustájení je z pohledu ekonomického nejvýhodnější. Umožňuje oproti boxové stáji zvýš...

Pokračujte ve čtení
Generální zasedání WBFSH v Itzehoe

Generální zasedání WBFSH v Itzehoe

Jako jeden z hlavních cílů budoucí činnosti jsem vytýčil také vstup ASCHK do WBSFH a tím prolomit izolaci našeho chovu koní vůči špičkovým světovým....

Pokračujte ve čtení
Požadavky na ustájení koní

Požadavky na ustájení koní

•pokračování z FAUNY č. 24/2000 Ustájení v boxech: Boxy stavíme nejčastěji v klasických zděných zateplených stájích, nebo je umisťujeme jako samos...

Pokračujte ve čtení