Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Setkání s vystavovateli veletrhu Techagro
Sdílet:

Setkání s vystavovateli veletrhu Techagro

Koncem minulého měsíce, téměř v termínu každoročního konání veletrhu Techagro, proběhlo ve školícím středisku v Zubří na Českomoravské vysočině setkání s vystavovateli trojice agrárních veletrhů Techagro, Silva Regina a animal Vetex. 

Přechod na dvouletý cyklus

V roce 1998, po ukončení 5. jubilejního ročníku, se na základě doporučení a po pečlivém zvážení Sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky a Sdružení dovozců zemědělské techniky, přešlo na dvouletý cyklus. Většina vystavovatelů tento návrh uvítala a my věříme, že veletrh v roce 2000 naváže na dobrou tradici, zahájenou na jaře roku 1994, a že areál brněnského výstaviště bude i nadále důstojným místem setkání výrobců, dovozců, prodejců i zákazníků. Dvouleté období, které je běžné u všech rozhodujících evropských veletrhů (Agritechnica v Hannoveru, SIMA v Paříži a Royal Smithfield Show v Londýně), není výjimkou a dává také větší šanci vyniknout a prezentovat novinky v zemědělství.

Setkání v Zubří

Vraťme se však k setkání v Zubří - odborný program byl zaměřen na problematiku, vztahující se k našemu zemědělství. První část byla věnována přípravě českého zemědělství na vstup do EU, druhá část byla zaměřena na další fungování podpůrného a garančního fondu. Slovo samozřejmě dostali i vystavovatelé, aby společně s organizátorem největšího veletrhu ve svém oboru v zemích střední a východní Evropy, vystihli optimální koncepci na rok 2000.

Akciová společnost Brněnské veletrh a výstavy se v letošním roce spolupodílí s firmou Genoservis, a. s. Olomouc na uspořádání Mezinárodní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově ve dnech 14.-16. 5. 1999. Účelem je vytvoření vhodné alternativy zemědělské výstavy k veletrhu Techagro v lichých letech, kdy se tento tradiční veletrh nebude konat. Nomenklatura je poměrně obsáhlá - zahrnuje skot, prasata, ovce a kozy, dále traktory a malou zemědělskou mechanizaci, chybět nebudou ani služby pro zemědělství.

Nomenklatura 6. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2000 se příliš neliší od předchozích. Po jistém vývoji se stabilizovala a tradičně zahrnuje traktory, malou zemědělskou mechanizaci, stroje na zpracování půdy, secí stroje, sázecí stroje, stroje na hnojení, na ochranu rostlin, závlahové systémy a řadu dalších.

92 % účastníků bylo spokojeno 

Průzkum, prováděný mezi vystavovateli a návštěvníky během posledního ročníku v roce 1998, vypovídá o spokojenosti s účastí na veletrhu - 92 % bylo spokojeno se zájmem o své produkty, 85 % bylo spokojeno s obchodními jednáními, v 91 % firma dosáhla svého hlavního cíle na veletrhu a 90 % se hodlá zúčastnit veletrhu v roce 2000. Ze strany návštěvníků, kterých se v Brně sešlo bezmála 50 000, 97 % bylo spokojeno s vystavenými produkty, 95 % se získanými informacemi. Také další statistické údaje jsou příznivé. Doprovodný program již tradičně obsáhne odborné semináře s aktuální problematikou, firemní dny tuzemských a zahraničních firem, soutěž Grand Prix o nejlepší exponát a předvádění.

Nomenklatura mezinárodního lesnického veletrhu Silva Regina obsahuje 22 položek, počínaje stroji, zařízením a pomůckami pro lesní semenářství, osivy a sadebním materiálem pro lesní hospodářství a městskou zeleň a konče prostředky pro ochranu při práci v lesním hospodářství, myslivostí a výzkumem, školstvím, službami a literaturou v lesním hospodářství.

Mezinárodní veletrh animal Vetex bude již podruhé rozšířen o expozici hospodářských zvířat, která vyvrcholí aukcí. Forum veterinarium je tradiční název doprovodného programu, který obsáhne odborné semináře, work shopy a soutěže.

Brněnské veletrhy a výstavy, a. s. společně s partnerem Messe Düsseldorf, který se v polovině loňského roku stal většinovým vlastníkem očekává, že rok 2000 bude rokem, kdy se opět většina firem agrárního sektoru z tuzemska i ze zahraničí sejde na brněnském výstavišti ve dnech 2.-6. dubna.

Autor textu: Tiskové středisko BVV
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru